Souvislosti, které všude nenajdete

Jsme ovládáni, zotročováni a programováni tím nejmocnějším nástrojem – strachem (2. část)

(2. část)

V televizi nejsou žádné radostné ani povzbudivé zprávy a přesto jsou k ní hypnoticky přitahovány davy jako vosy na med. Po takové informační jedovaté dávce poslouchající a sledující oběti pak už jen většinou zoufale a nečinně kňourají, naříkají a stěžují si na mizerný život.

Tomuto se říká "programování mysli". Vše v zaprodaných médiích slouží této temné agendě, samozřejmě i televizní programy, seriály či "reality show". Během herních pořadů jsou účastníci naplněni nadějí, ale zároveň jsou paralyzováni strachem ze ztráty. Vedle toho existuje ještě vážnější vedlejší účinek tohoto bombardování lidstva STRACHEM. Denně totiž absorbujeme infikované negativní zprávy, které v sobě nesou temné energie, nejrůznější kousky hloupostí a dezinformací. Naše podvědomí ukládá do sebe tuto toxickou směs do hlubin naší duchovní osobnosti a zde je vytvářena falešná matrixová realita, která přetváří původní realitu, tu krásnou, harmonickou, laskavou, objímající, kreativní, kolébající a láskyplnou. Ovlivněni strachem, násilím, nemorálnostmi, zvrácenostmi, falší, zlem a lží, které nám média předkládají, se v nás jako nekonečný seriál vytváří pocit, přes který pak nahlížíme na náš život a naše perspektivy. Celý svět se nám pak jeví jako násilný, temný a nebezpečný. Nevědomky se stáváme obětí univerzálního zákona přitažlivosti a začneme v sobě projektovat přesně takovouto realitu. Jestliže nerozumíte těmto základním zákonům přírody a poznatkům, které už odhalila kvantová fyzika za posledních 100 let, vyzývám vás k provedení svého osobního průzkumu v této oblasti, abyste si potvrdili to, co zde s vámi sdílím.

My všichni tomuto všemu potřebujeme porozumět, abychom se mohli posunout vpřed jako sjednocená komunita vědomých bytostí, které nedovolí temným a negativním energiím nás zatáhnout do nicoty nekonečného "zombie" stavu mysli, do role chodících spících mrtvol, naprogramovaných robotů a naivních nevědomých otroků. Nepřátelské "elity" se snaží lidstvo postupně změnit na tupě odevzdané a poslušné očipované chodící biologické masy buněk. Vytvořili globální vizi "moderního člověka", jako bytosti po lobotomii, odpojenou jak od svého nekonečně bohatého vnitřního světa, tak i od nekonečného božského vesmírného vědomí. Máme se postupně stát umělou bytostí bez kontaktu se světem okolo nás, bez kontaktu s přáteli, matkou přírodou, bytostí, která je odpojena od pravého účelu a smyslu života, od živých, dýchajících, milujících lidských bytostí a bez kontaktu se svým vyšším vědomím.

Ale toto všechno můžeme změnit. Jsme totiž mocné bytosti, které mají vesmírné právo svobodné volby a záleží jen na nás, jakou realitu si zvolíme. Použijte zákon přitažlivosti a představte si pomocí projekce pozitivních myšlenek divukrásný, harmonický svět a pro sebe nádhernou neomezenou zcela svobodnou kreativní budoucnost. Pokud si začnete vizualizovat takový svět, tak se začne i postupně materializovat. Tak lze rozbít a přetvořit nynější dohasínající systém kontroly mysli. Naším přirozeným základním přáním a zároveň i úkolem by mělo být milovat a tvořit k prospěchu celého lidstva. Všichni dávní mistři a učitelé starověku nám říkali vždy to stejné, že jsme součástí Boha, že Bůh je v nás, a že víra hory přenáší a koná zázraky. Máme obrovskou duchovní moc, ale málokdo si to plně uvědomuje. Nepotřebujeme žádný strach. Je to přesně naopak, strach, aby mohl vůbec existovat, potřebuje právě ty, kteří se bojí.

Jsme ovládáni, zotročováni a programováni tím nejmocnějším nástrojem – strachem (2. část)

13.09.2022

Rychlá navigace: