Souvislosti, které všude nenajdete

Absolutně neuvěřitelné

Osvoboďte se s iluzí a aktivujte své třetí oko

Osvoboďte se s iluzí a aktivujte své třetí oko

Jsme veškeré vědomí, uvědomění, všechno, co je, bylo a bude a to platí pro každého, pro každého ve všech realitách tohoto nekonečného světa, ve kterém žijeme. Jsme všechny možnosti. A to je náš základní stav… více

22.12.2016

Ahoj Bože

Ahoj Bože

"Ahoj Bože." Ahoj... "Rozpadám se. Můžeš mě dát zase dohromady?" Raději ne. "Proč?" Protože nejsi skládačka… více

14.02.2023

V konečném výsledku opravdu nezáleží na tom, kdo se stane zrovna prezidentem

V konečném výsledku opravdu nezáleží na tom, kdo se stane zrovna prezidentem

Řeč a mlčení jsou dva meče, které musíme zvládnout s vytříbenou dovedností, aby nedošlo k narušení naší vnitřní harmonie. Ti, kdo mají "oči k vidění", rozumí i tomu, co není přímo uvedeno v tajuplném jazyce zasvěcence a pro ty nevědomé je možná nejlepší, aby raději nerozuměli ničemu a pokračovali ve svém klidném spánku. Většina Sapiens je bohužel zatím příliš slepá, aby zjistila, kde se nachází skutečné nebezpečí… více

13.02.2023

Mandejský odpor proti židovské tradici

Mandejský odpor proti židovské tradici

Velmi důležitým a vzhledem k podobnosti s židovskou Biblí také dramatickým rysem mandejského učení, je skutečnost, že mandejci jsou ostře protižidovsky zaměřeni. Tito starodávní Semité jsou dnešním židokřesťanstvím označováni lstivým termínem "antisemité". Mandejská tradice nám popisuje západní gnozi, kde je antižidovství také velmi časté… více

10.02.2023

Mandejské učení

Mandejské učení

Základní nazarejský názor na svět je, dá se říci, zarathuštrovsko-gnostický. Svět je viděn jako boj dvou říší a to "říše Světla", která se nazývá "mhura", která je umísťována na sever a která je v opozici vůči druhé říši, "říši Temnoty" – "bšuka" jak se řekne mandejsky, a která je situována na jih. Tak je vytvořena velmi důležitá severojižní osa, kolem které se všechno otáčí a celý život točí. Uctívání severu odpovídá indické tradici, kde jsou sever a Severka, coby reprezentanti stálosti a věčnosti, chováni v nejvyšší úctě… více

09.02.2023

Zlo je setrvávání v neprobuzenosti

Zlo je setrvávání v neprobuzenosti

Důležitou podstatou staré indické školy je pravé učení o tom, co je dobro a zlo. Zlo je definováno jako setrvávání v neprobuzenosti, pocházející z omámenosti světem těla a jména. "Ten světem jatý", to jsou všichni ti, kteří jsou právě takto strženi světem, a proto zabíhají do omylu a ztotožňují své pravé "Já" se světskou rolí, se svým chtěním a v této omylnosti není prostor pro pravdivý, klidný a "objektivní" pohled na vše… více

08.02.2023

Každý monotheismus je omylným učením, bez cesty k pochopení, probuzení a spáse

Každý monotheismus je omylným učením, bez cesty k pochopení, probuzení a spáse

Celý život, celý svět je podle staré védánty rozpohybováván a poháněn věčnou a pochopitelnou snahou Člověka – Puruši poznat svoji podstatu a následně se vymanit ze zajetí hmoty. Proto obě protivy mají stále tendenci působit opačným směrem – Puruša k Dokonalému Světlu – "vzhůru" a Prakrti k povrchnosti a prázdnému obrazu bez obsahu – "dolů"… více

07.02.2023

Zrcadlový protipól obou základních principů

Zrcadlový protipól obou základních principů

Zrcadlová protipozice obou principů je zásadním poznáním skutečnosti, protože všechno, co je viditelné, zvážitelné, změřitelné, se vztahuje jen k té "prakrti", čili "prakrti" je zde "zdroj veškerého dění"… více

06.02.2023

Sámkhya nás ujištuje v tom, že jsme vnitřně neporazitelní

Sámkhya nás ujištuje v tom, že jsme vnitřně neporazitelní

Sámkhyové učení je velmi podnětné právě v tom smyslu, že svou koncepcí věčného Člověka v nás ujišťuje o tom, že jsme vnitřně neporazitelní. Tak podrží psychicky člověka u těch důležitých vnitřních hodnot a člověk se proto nemůže nikdy psychicky "rozsypat" v nic. Nikdo se nemusí obávat toho, že by se propadl do nicoty, protože Puruša – vnitřní Člověk je stále v něm a jeho úkolem právě je, tohoto Purušu pročišťovat a tomuto Purušovi dávat zakoušet tento svět. Výsostným smyslem celé nauky je, stejně jako u védánty, osvobodit Purušu z omylu nevědění a toto osvobození se děje prostřednictvím poznání, zakoušením… více

03.02.2023

"Ahamkára" – "ego", "manas" – mysl a duše – "antarkaranam"

"Ahamkára" – "ego", "manas" – mysl a duše – "antarkaranam"

Ahamkára – je známé slovo, které existuje i ve védántě. Sámkhya pojednává ahamkáru – "ego" stejně jako védánta, jako hluboký omyl, který způsobuje, že Puruša považuje sám sebe za aktéra všeho toho, co člověk dělá, i když ve skutečnosti Puruša nedělá nic. Puruša je jenom svědek a všechno vlastně "dělají" jednak samskáry a jednak guny, ze kterých se ten který jedinec skládá… více

02.02.2023

Je Auroran reptiliánský zloduch?

Je Auroran reptiliánský zloduch?

Je zajímavé kolik negativních a zase naopak velmi pozitivních emocí vzbuzuje Auroran a jeho přinášené poselství. Je neuvěřitelné kolik potrefených osob se ozývá, cítí se ohroženo a jejich programy, které je dlouhodobě ovládaly, bijí na poplach, aby se semkly a toho "zloducha", který říká něco, co se jim nelíbí, co v žádném případě nechtějí přijmout, čeho se nechtějí vzdát, zase kolektivně odsoudili, prohlásili ho za podvodníka, reptiliána, nepřítele lidstva s naprosto divnými vibracemi… více

01.02.2023

Jemnohmotné tělo s člověkem neumírá

Jemnohmotné tělo s člověkem neumírá

Sámkhya rozvinula učení, které dnes dobře známe z hinduistické tradice, o tzv. "jemnohmotném těle". Sámkhya to vidí tak, že duch je jediný nehmotný, je jediný skutečně bez vztahu k časoprostoru a fyzice, kdežto vše ostatní a to včetně duše, je vlastně hmotné. V případě kvalit psychických, kvalit duše a vnitřních daností, mluví o "jemnohmotném těle"… více

31.01.2023

"Sattva", "radžas" a "tamas"

"Sattva", "radžas" a "tamas"

Učení o prakrti uvádí, že prahmota, prakrti, se skládá ze tří kvalit, ze tří "gun". Ty guny se nazývají "sattva", "radžas" a "tamas". Jsou to věčné principy a nejsou rázu hmotného – jsou to "vibrace", které prostupují všechno hmotné a navzájem se liší… více

30.01.2023

Puruša, tento "čirý duch" je základní hodnota úplnosti, díky které poznáváme. Prostupuje všechno živé, ale je pouhým svědkem.

Puruša, tento "čirý duch" je základní hodnota úplnosti, díky které poznáváme. Prostupuje všechno živé, ale je pouhým svědkem.

O sámkhye někdy západní indologie mluví jako o "filosofii mimo náboženství" nebo dokonce o "filosofii ateistické", a to proto, že se v ní údajně nikde neříká slovo "bůh" – "déva" nebo "bhaga" apod. Zapomíná se ale na to, že védánta termínem "puruša" nazývá zcela běžně átmana, tj ducha, kterého ztotožňuje s "bohem" brahma… více

27.01.2023

Sámkhya

Sámkhya

Sámkhya je důležitá indická filosofická škola, která má velký význam pro dějiny lidského myšlení, protože hluboce ovlivnila a nejen sebou, ale také prostřednictvím buddhismu a antické gnoze, lidské myšlení i celé dějiny. Zrodila se někdy začátkem 1. tis. př. n. l., tedy každopádně v době předbuddhistické. Je zajímavá nejen svým obsahem, ale i tím, že to je systémový filosofický výklad světa se vším všudy, takže je pro každého i západního materialistického filosofa uchopitelná, protože se zabývá vším, čím se podle filosofie zabývat má… více

26.01.2023

Buddhismus a současnost

Buddhismus a současnost

Vždy při zborcení pravé duchovní školy, dojde k "vybudování světa" a nějakého theistického systému, kdy autoritativní pyramida té původní duchovní školy nám splyne s mocenskou pyramidou světa, takže místo toho, aby tyto struktury ideologicky stály proti sobě, tak splynou v pyramidu jedinou – nahoře je císař a zároveň je to papež a zároveň je to největší "Buddha", jaký existuje, který potom vydává všechny příkazy a rozumy. Tímto jsme uvězněni v jediném mocenském světě světských hodnot, které se oblékly do "duchovních hodnot", a máme velmi malou šanci se z tohoto vězení dostat… více

25.01.2023

Každá tradice trvající po tisíce let musí počítat s tím, že jednou dojde k tomu, že se jí světská síla nepochopení zmocní a začne ji předělávat po svém

Každá tradice trvající po tisíce let musí počítat s tím, že jednou dojde k tomu, že se jí světská síla nepochopení zmocní a začne ji předělávat po svém

Buddhistická nauka a sangha (buddhistická komunita) se šířila z Indie obrovskou perskou a také významnou egyptskou říší včetně dávné náboženské tradice, takže obě tyto velké kulturní oblasti tato vlna mocně ovlivnila a ony ji. Z těch materiálních a všem zjevných věcí, které se dostaly z Persie do naší církve, můžeme jmenovat například špičatou čepici, zvanou dodnes persky "mitra", dále ceremoniální "biskupskou" hůl kněze, kterou nosil parský "zaotar", dále královskou korunu a středověké symboly krále "žezlo a jablko"… více

24.01.2023

Pomluva Buddhy

Pomluva Buddhy

Pro každého buddhisticky vzdělaného člověka není problém identifikovat v novozákonních evangeliích pomluvu Buddhy, pod hlavičkou takzvaného Askety Gandharenského. Gandhara, dnešní Pakistán a Afganistán, byla země kvetoucího buddhismu a odtud se buddhismus šířil směrem do Sýrie a Palestiny. Asketa Gandharenský podle ní prý bydlel v jeskyních, neodíval se a následoval ho zástup zmatených lidí. Toto je cíleně vykonstruovaná pomluva Buddhy a bohužel i tak chytrý člověk, jako byl Dostojevskij, nepochopil tuto lstivou pomluvu a napsal jak Buddha, coby Asketa Gandharenský svým čarodějnickým uměním ovlivnil všechny lidi běsem tak, že byli posedlí, změnili se v prasata a celé to stádo se vřítilo do moře, kde se utopilo… více

23.01.2023

Maháyánový buddhismus

Maháyánový buddhismus

V rámci maháyánového učení došlo k proměně pohledu na Buddhu jako na postavu. Buddha dostává nebeskou podobu, stejnou, s jakou se setkáváme v dochovaných legendách, kdy se už upírá tomu historickému Buddhovi jeho autentická a jedinečná existence a stává se vtělencem "věčného Buddhy", který se cyklicky vrací na tento svět, stále znovu a znovu, vždy v době, kdy je ho zde zapotřebí. Tímto je přenášena celá ta váha a úcta na tohoto "věčného Buddhu" a tím se z tohoto učení stává něco trošku jiného, než to, co zavedla původní tradice. Maháyánový buddhismus přinesl další novinku v učení – tzv. "paramity", které prezentují skutečně ten indický autentický vývoj, protože s těmito nejrůznějšími "základními ctnostmi" se pak v indické duchovní škole setkáváme neustále… více

20.01.2023

Smysl buddhistické bdělosti je v obrovském soucitu a lásce ke všemu živému a snaze chránit život

Smysl buddhistické bdělosti je v obrovském soucitu a lásce ke všemu živému a snaze chránit život

"Jsoucí" znamená to tělesně přítomné a "nejsoucí" potom to ideové. Odmítnutí obou těchto pozic (cesta mimo svět náma-rúpa) je tou Buddhovou "třetí cestou", prostorem "mezi dnem a nocí", "mezi radžas a tamas", jak bychom mohli říci se sámkhyou. To je důležitý fenomén, kterému začnete rozumět daleko víc, až když si ho plně uvědomíte a pochopíte ho, než tomu, co nám sdělují původní náboženská tradice. Proto védská liturgie, ale i Peršané dělali liturgický obřad na rozhraní dne a noci, a to jak ráno, tak večer a říkali těmto obřadům "sandhi" – "spojení". Byli tak symbolicky na místě, odkud mohli pozorovat oba dva světy, svět Světla i Tmy… více

19.01.2023

Buddha proti psychickým nemocem

Buddha proti psychickým nemocem

Buddhovo učení je dokonalá prevence proti psychickým nemocem, kterou by měli absolvovat v rámci svého vzdělání všichni lidé. V rámci psychologie a psychiatrie by aplikovaný buddhismus musel mít úžasný pozitivní výsledek. Představy freudovské, jungovské nebo představy materialistické takový výsledek mít nemohou z toho důvodu, že člověk je místo nauky o osvobození uvězněn ve "svých" psychických procesech a nevnímá vůbec to, že "jeho" psyché není on sám ani jeho "Já". Ztotožňuje se všemi těmi psychickými hrůzami, které zažívá a tak máme plné blázince nešťastných lidí, které by bylo možné pomocí rozpracování Buddhova učení zachránit… více

18.01.2023

Lakšanam

Lakšanam

Symbolem staré indické duchovní školy, který buddhismus proslavil po celém světě, je znamínko vykřesané jiskry nebo plamínku uprostřed čela. Tento žhnoucí bod nebo ještě lépe naznačené třetí Buddhovo oko, se kterým se můžeme setkat již v nejstarších textech Buddhových súter. Je to symbol křtu probuzení, jenž zúrodňuje a zušlechťuje svět… více

17.01.2023

Spojení dlaní je považováno za spojení mezi pravou a levou hemisférou mozku a představuje sjednocení

Spojení dlaní je považováno za spojení mezi pravou a levou hemisférou mozku a představuje sjednocení

Přednášení manter živilo oheň poznání a bylo hlavní náplní, jak védské, tak i párské či obecně indoevropské náboženské tradice a bylo její pravou a nekrvavou obětí. Nejinak tomu bylo a dosud i je v buddhismu. Stejně jako bráhman učil svého žáka svatému slovu védských hymnů, tak bylo velebeno „átma“ - Světlo poznání, jako pravá podstata Člověka… více

16.01.2023

Buddhova metoda vytvoření odstupu

Buddhova metoda vytvoření odstupu

Podstata této Buddhovy metody je vytvoření odstupu od všech dějů, funkcí a procesů v těle, včetně všech procesů v mysli. Tímto způsobem je nalezeno či objeveno místo, odkud můžeme klidně a nerušeně pozorovat a hodnotit všechny procesy v těle i v mysli. Je to právě to dosažené místo klidu, které je stranou všech protiv. To je to buddhistické "svaté místo" poznání (sanskrtem "alaya" či "padam"), které se nám tak hojně objevuje v buddhistických textech… více

13.01.2023

Smícháním k zotročení

Smícháním k zotročení

Pán "podvodní" říše Máro má snahu smíchat všechno se vším, ušlechtilé s neušlechtilým, čisté s nečistým a poctivé s nepoctivým. Ze všeho neustále vytváří jednu kaši, jednu nezřetelnou, zamlženou relativitu, stejně jako všechny krásné čisté barvy smíchané dohromady vytváří odpornou šeď. V současné době nám Máro dokonce mísí ženy a muže. Toto sexuální třeštění vede ke stále zřetelnějšímu míchání mužských a ženských rolí, a tak můžeme vidět úplné šílenosti, kdy ženy boxují, vzpírají, chodí v kravatě a hrají si na muže a naopak zženštilí muži tahají kočárky, nosí náušnice nebo se stávají metrosexuály a nafintěnými kreaturami. Všude kolem sebe můžete vidět, jak to míšení visí stále ve vzduchu a je naprosto všude… více

12.01.2023

Celý buddhismus je zaměřený na vybudování prostoru svobody a na vybudování té vnitřní síly, díky pochopení

Celý buddhismus je zaměřený na vybudování prostoru svobody a na vybudování té vnitřní síly, díky pochopení

Indická duchovní škola nás dokonale osvobozuje, neboť nás jako krále imaginárně usazuje na pravý "královský trůn" do toho vyprázdněného středu mezi dva věčné nelidské soupeře a ukazuje nám, že právě trojjitostní pohled na svět je tou pravou filosofií, a že jen skrze ni můžeme pochopit vše, co se kolem nás děje… více

11.01.2023

Celistvost a úplnost

Celistvost a úplnost

Celistvost a úplnost, to je velké a spasitelské mystérium, protože právě Demiurgos, Světapán, staví svůj svět z těch roztržených či vytržených částí! Vše opravdu živé a celistvé nejprve roztrhá na malé kousky, na zrnka písku či pověstný "prach" a teprve potom tyto kousíčky lepí dohromady. Takto "stvoří" z těchto zrníček hylického (materialistického) člověka a řekne: "Ejhle, člověk!" Jenže takto "slepený" člověk už není živý, je "umělý" a už nemá v sobě ducha života, jehož základní kvalitou je organicita, růst z jednoho Počátku a božská podstata… více

10.01.2023

Buddhova moudrost

Buddhova moudrost

Zmiňme závažné podobenství, které se dostalo přejímkou z buddhismu do bible jako tzv. "moudrost Šalamounova". Jedná se tu ale o důležitou scénku z buddhistických příběhů, které dávno předcházely bibli. V buddhistických textech (Džátakách) se vypráví o Buddhovi-soudci, jak rozsoudil spor dvou žen o dítě. Tyto příběhy jsou symbolikou buddhismu jako takového a vlastně celého indického svatého učení… více

09.01.2023

Výměna vyrobeného plagiátu za originál

Výměna vyrobeného plagiátu za originál

Výměna vyrobeného plagiátu za originál je osvědčená a lstivá metoda židokřesťanství, kterou ničilo a stále ničí ostatní duchovní školy. Metoda dvojníků ("já a ty") je opravdu prokazatelná jak v židovství, tak v celém židokřesťanství. Ve stejném duchu se nese v Bibli řada scének, kdy např. "mágové z Východu" v parských špičatých čapkách, ti praví nositelé a ochránci svatého učení, se údajně přicházejí poklonit právě zrozené židovské lži a "židovskému spasiteli"… více

06.01.2023

Kdo nesobecky miluje, ten se osvobozuje

Kdo nesobecky miluje, ten se osvobozuje

Ten, kdo skutečně nesobecky miluje, tak se osvobozuje. Na tomto principu je založena celá tradice indické filosofie védánty a také celá ahimsa (filosofie neubližování) pramení odsud. Ahimsa není žádné "pravidlo" ani žádné dogma, ale je to projev citu a pravé lásky. Rozumí se samo sebou, že každý probuzený člověk, aniž by znal nějakého indického Buddhu, tak prostě jen proto, že v sobě nese lásku ("buddhu"), tak je probuzen k citu, soucitnosti, a tudíž by sám nikomu a ničemu neublížil. Poselství této filosofie je neustále živé, protože jakékoliv náboženství, které se vyčleňuje, vymezuje nebo je dokonce sektářské, tak zcela nutně a zákonitě nakonec vede k válkám a obrovským násilnostem… více

05.01.2023

Snaha po osvobození je nemyslitelná bez lásky a celkové mohutnosti člověka

Snaha po osvobození je nemyslitelná bez lásky a celkové mohutnosti člověka

Racionální člověk vůbec nechápe, o jaké "osvobozování" by tady mělo jít. Jenom celková mohutnost člověka a zpozorovaná rozpornost hodnot Pravdy a Světla ve světském prostředí dokážou vzbudit tu "sílu bódhi", sílu probuzenosti. Tato síla bódhi je neodmyslitelná od čistoty a dokonalosti, ale také od soucitu a spoluúčasti… více

04.01.2023

Buddhismus je učení, které výslovně posiluje a podporuje srdce, oslovuje srdečné, vroucí a citlivé lidi. Není to učení pro lidi studené, necitlivé a nesrdečné.

Buddhismus je učení, které výslovně posiluje a podporuje srdce, oslovuje srdečné, vroucí a citlivé lidi. Není to učení pro lidi studené, necitlivé a nesrdečné.

Řada dnešních západních buddhistů se chytá buddhismu, přestože vůbec nemají rádi život, lidi, zvířata ani děti. Oni nemají rádi nic, co přináší problémy, a co potřebuje energii, je řešit a spatřují v chtonickou silou podvržených a v nesprávně pochopených poučkách, které vznikly v období 500 až 1000 let po Buddhovi, potvrzení své životní zbabělé a plaché pozice a ospravedlnění svého útěku a rezignace… více

03.01.2023

"Cogito ergo sum", "myslím, tedy jsem"?

"Cogito ergo sum", "myslím, tedy jsem"?

Jako pěkný příklad nedostatečnosti nám poslouží filosofie "slavného" R. Descarta, v jeho "Rozpravě o metodě", kde dospívá ke svému zdánlivě geniálnímu závěru "cogito ergo sum", "myslím, tedy jsem". Každý, kdo se jenom dotkne indické filosofie, se musí usmát, protože to je, z hlediska staré, duchovní školy, primitivní úvaha. Proud myšlení u Descarta není koncipován jako u gnostiků, že by to bylo nějaké "rozpomínání se na božskou podstatu", nebo "otvírání božího oka", zde je myšlení jako "projev hmoty". U Descarta také není žádný rozdíl mezi myšlením filosofickým a komerčním. Nerozlišuje ani mezi myšlenkami, jestli je bůh nebo není bůh nebo co je a není dobro, a myšlením typu "jakého si mám koupit koně", nebo "jak mám postavit chalupu". Takový proud logického myšlení je všemi východními školami zařazován jen mezi tělesné funkce, které jsou srovnatelné s prouděním vody směrem dolů nebo s "chrastěním prázdných mušlí ve větru"… více

02.01.2023

Umělá inteligence nás žene od Světla ke kameni

Umělá inteligence nás žene od Světla ke kameni

Zrcadlová síla směřuje k tomu, aby totálně nahradila všechno živé neživým, aby vše, co v sobě má Purušu – ducha života, nahradila chladně vyrobeným umělým výrobkem – replikantem. To je pro ni "ideál" a cíl, protože se ztotožňuje s "posvátným tělem" a nedovede si onoho "ducha života" vůbec představit ani není schopná ho vidět a podílet se na něm. Vidí svět svým zvláštním způsobem, vnímá všechny formy, ale nerespektuje to, co tuto formu udělalo formou. To, co vytváří život (prakrti), hyličtí lidé, hmotní materialisté i umělá inteligence chtějí zničit a zahubit. To organické a duchovní je totiž jejich přesným opakem, a proto je jejich agenda vůči tomuto tak nepřátelská… více

01.01.2023

Nevědoucí člověk považuje za své "Já" něco, co ale jeho "Já" vůbec není

Nevědoucí člověk považuje za své "Já" něco, co ale jeho "Já" vůbec není

Člověk je ponořen do něčeho, o čem se domnívá, že mu to patří, že je toho pánem, ale ve skutečnosti mu to ani nepatří, a není schopen to ani ovládat. Samou podstatou buddhismu je Buddhovo vysvětlení: splývání a spojení nevědoucího člověka se světem těla a jména, jeho ztotožňování se s pomíjejícností, "ztotožňování se s bolestným" a s tím, co není mé "Já". Toto omylné ztotožňování s něčím cizím, co se mě vlastně netýká, je tou příčinou nejen všeho bolestného a strastného, jak vykládá Buddha, ale je to také příčinou všeho zlého… více

31.12.2022

Zesvětštění duchovní školy

Zesvětštění duchovní školy

Ze zřídla ducha, z toho vnitřního "varného kotle", nám tryská energie, která je zchlazována "vnějšími vodami" až se začne zpředmětňovat, tuhnout, konkrétnět, až ztuhne do té hrubohmotné povahy našeho fyzikálního světa, až se promění na kámen. Každé živé slovo nám takto tuhne, každá živá ideologie nám takto kamení, proto musíme ty nosné myšlenky stále znovu obnovovat. Je třeba jim vdechnout nový život, dát nový výraz a přivést nové bojovníky… více

30.12.2022

Co se stalo?

Co se stalo?

Duchovní východní vlivy byly v době nástupu buddhismu nadšeně přijímány všemi lidmi, kteří byli znechuceni poměry ve společnosti a také plně pochopili poselství, prospěšnost a nevyhnutelnost duchovního hnutí a různými způsoby se k němu přidávali. Tak vznikaly různé sekty východního náboženství, které měly velký a někdy až neuvěřitelný vliv. Temný svět cítil velké ohrožení a hodlal se tohoto nebezpečí nějakým způsobem zbavit. Proto se začal "duchovního hnutí" také zúčastňovat a snažil se ho ovládnout. Dělal to tak, jak to on jedině umí – svým duchem nápodoby a převráceným zrcadlovým převzetím. Na tomto principu tak vzniklo židovské křesťanství… více

29.12.2022

Temné síly ovládly celý svět a již nezbylo nic, co by mohly ještě pozřít a proměnit

Temné síly ovládly celý svět a již nezbylo nic, co by mohly ještě pozřít a proměnit

Podle Buddhovy legendy došlo pod fíkovníkem k jeho probuzení a on potom spěchal do Benáresu, kde dříve praktikoval askezi s pěti mnichy. A právě těmto pěti mnichům pak přednášel své první slavné sútry (pálijsky „sutty“) – O ne-já a čtyřech vznešených pravdách, tj. o tom, že svět je protknut strastmi a bolestí a jak je možné se od této bolesti oddělit a jak nalézt cestu tu strast přemoci a zastavit… více

28.12.2022

Buddha

Buddha

Buddhismus byl dominantní filosofií v letech cca 500 př. n. l. až 1000 n. l. A trvalo 1500 let, než to ta spodní síla zase trochu zvládla a než lidé zase začali pořádně pít, krást a lhát, cpát se masem a navzájem se vraždit, protože těch 1500 let nadvlády buddhismu téměř nad celým starým kontinentem bylo pro tu chtonickou sílu dobou temného půstu a velmi omezeného rozvoje. Už před začátkem n. l. se buddhismus dostal až do Číny a do Středomoří… více

27.12.2022

Základním rysem buddhismu je ochrana Člověka, založená na ochraně jeho mysli a srdce

Základním rysem buddhismu je ochrana Člověka, založená na ochraně jeho mysli a srdce

Podstata úspěchu buddhismu spočívala především v tom, že se pomocí něj podařilo ušlechtilým lidem, aby se našli, spojili se v jeden celek a vymezili se od svého polozvířecího okolí s jeho nevěděním, cynismem a citovou tupostí. Oddělili se od davu všech těch spících a neprobuzených, kteří v ziskuchtivosti a hromadění majetku vidí smysl života. Probuzení buddhisté pak začali vytrvale budovat a šířit ideál citlivého a vědoucího Člověka, který se dokázal ubránit Zlu… více

26.12.2022

Pokračovatelem staré duchovní cesty se stal Buddhismus

Pokračovatelem staré duchovní cesty se stal Buddhismus

Buddhismus, dnes jedna z nejuznávanějších duchovních škol, je zatím spolu s antickou gnozí posledním velkým plodem na věčném stromu védského dědictví. Žádná dřívější větev védské školy (alespoň v období nám známé historie) nezaznamenala tak epochální rozšíření jako učení Buddhy Sakhyamuniho… více

25.12.2022

"Ameša spenta" – "Nesmrtelní svatí" jsou v Yašně uctívání zároveň s Ahurou Mazdou

"Ameša spenta" – "Nesmrtelní svatí" jsou v Yašně uctívání zároveň s Ahurou Mazdou

Peršané vytvořili systém obrany člověka, ve kterém se veškerá světská moc odvozuje z moci haomy – dokonalého duchovního Člověka. Párský Ahura Mazda je v perském učení obklopen družinou kvalit a hodnot, která se nazývá "Ameša spenta", "Nesmrtelní svatí", kteří jsou v Yašně uctíváni zároveň s Ahurou Mazdou… více

24.12.2022

Párská tradice a celé jejich náboženství je odnoží védské náboženské tradice

Párská tradice a celé jejich náboženství je odnoží védské náboženské tradice

Párská tradice, celá párská liturgie a celé toto náboženství je zcela evidentně západnější odnoží védské náboženské tradice. I ta jejich avestština je velmi podobná védštině, takže člověk, který zná védštinu, se může s jistými obtížemi pokusit o překlad, neboť smysl liturgie je u nich stejný jako ve Védě. Velebí se zde "haoma" (védský sóma), což je jiskra poznání a také úplný duchovní Člověk (ve smyslu netělesných kvalit)… více

23.12.2022

Křesťanství láká lidi vzhůru, ale vede je dolů

Křesťanství láká lidi vzhůru, ale vede je dolů

Celé židokřesťanství je třeba chápat jako spodinový útok na naši tradiční indoevropskou náboženskou a filosofickou koncepci věčného ducha života, nazývaného "Člověk" – "Puruša", je to spodinový a nenávistný útok především na celou "východní duchovní školu", díky které se člověk stal Člověkem, postavil se pevně na nohy a nasměroval se vzhůru. Tato dávná vše prostupující tradice byla zde na Západě zlikvidována obrovským útokem židokřesťanství… více

22.12.2022

Biblickým židokřesťanstvím bylo v roce 533 zrušeno karmické vidění světa

Biblickým židokřesťanstvím bylo v roce 533 zrušeno karmické vidění světa

Další důležitý bod, u kterého je zapotřebí se zastavit, je ta skutečnost, že biblickým židokřesťanstvím bylo výslovně zrušeno karmické vidění světa. To je naprostá zkáza a tuto likvidaci původního karmického vidění světa můžeme na primitivní, laické úrovni nazvat "odmítáním zákona příčiny a následku". Na etické úrovni to mělo ještě daleko hlubší a devastující účinek, protože se v duchovní škole žije pro toho duchovně chápaného "Člověka", kterého jsme součástí… více

21.12.2022

Židovství stahuje Člověka dolů, do temnoty nevědění

Židovství stahuje Člověka dolů, do temnoty nevědění

Z védského vnitřního ohně "Agniho" se vyvinul chtonickým zásahem latinský "agnis", coby podřezávaný "beránek" v židovských "pašijích". Tak místo původního proudění Světla poznání (pašijový obřad křesání sómy ve Védě) vznikla démonská nápodoba původního rituálu – prolévání nevinné krve, coby "spásy"! Ani Křesťanství dnes vůbec nerozumí učení o klíčových třech silách světa, se kterými se v Křesťanství setkáme už jenom ve známém obrázku "svaté trojice" – Otec, Syn a sv. duch, ale skutečná podstata duchovní "třetí síly" a stálé rození této "třetí síly" pomocí volby skrz vykřesání Světla poznání, je tady již zašlapána, zapomenuta a pro většinu "křesťanů" je již zcela neznámá!… více

20.12.2022

Židovské krvavé božstvo nitra země si na sebe pouze obléklo gnostického Krista, aby mohlo kriminální hubení našeho vnitřního Člověka dál nerušeně pokračovat

Židovské krvavé božstvo nitra země si na sebe pouze obléklo gnostického Krista, aby mohlo kriminální hubení našeho vnitřního Člověka dál nerušeně pokračovat

V židokřesťanství se sice objevují výrazy "duše" a "tělo", ale jsou spolu jakoby v rozporu – "hádala se duše s tělem". V procesu důkladného vykrádání původní duchovní školy a toho, co Židé zcizili u gnostiků a použili ve svém náboženství, nám v židokřesťanství tento zásadní rozdíl filosoficky i prakticky zmizel. Tento veledůležitý fakt byl však při ohlušujícím se zaklínání židokřesťanským "duchovnem" a "naší specifickou duchovní tradicí" potom rozvinut s celou tou jejich odpudivou hereckou školou k poctě židovského boha. Všem těm západním lidem, včetně věřících křesťanů, kteří se nikdy nevzdělávali indoevropskou duchovní tradicí, ale bohužel zcela unikla podstata skutečné duchovnosti. Oni uvěřili té židokřesťanské, protože žádnou jinou ani neznají, protože ta původní byla systematicky a důsledně vykořeňována a ničena… více

19.12.2022

To, co určuje formu těla, jsou vibrace, a ne obráceně

To, co určuje formu těla, jsou vibrace, a ne obráceně

Hmota je ve starších upanišadách chápána jako něco skutečně existujícího, ale Šankara v nové védántě již upírá hmotě bytostnou realitu a hmota je pro něj už jen zdání. Duchovní škola totiž nechápe život, jako život těla. Tělo ji nezajímá, protože je pomíjivé. Zajímá ji hlavně "Život" brahmátma, toho "věčného Člověka", jehož jsme my v těle pouze nositelé. Člověk, který se rozhodne vraždit, krást, podvádět apod., tak ten se vlastně rozhodl odejít z toho "Živého" a stává se démonem a vyslancem říše Smrti… více

18.12.2022

Pomožme nastolit svým duchovním přístupem celosvětovou harmonii a absolutní MÍR

Pomožme nastolit svým duchovním přístupem celosvětovou harmonii a absolutní MÍR

Tím, že se zdržíme nízkosti, zvířeckosti a démonství a chováme se jako soucitní lidé, tak vytváříme a posilujeme v sobě "Purušu", toho vyššího Člověka v nás. V pravé duchovní škole, na rozdíl od chtonického temného kultu není potřeba podřezávat žádného beránka, prolévat krev, dávat nějaké mince nebo hmotné dary, protože tím vším bychom jen uctívali Temného Boha – Pána hmoty. Podstata védské oběti je pouze duchovní a může se jí zúčastnit každý člověk… více

17.12.2022

"Vrtra" a "pani" – nepřátelé zdravé společnosti

"Vrtra" a "pani" – nepřátelé zdravé společnosti

Ve Védě, a to je pěkných pár tisíc let, je popisován největší nepřítel zdravé lidské společnosti i samého svobodného duchovně orientovaného "Člověka" tzv. "Vrtra" – "Zahalovač", "Přikrývač" či přímo "Pokrytec", někdy ho nazývali také jako "had" – vládce spodních podzemních sil, který spoutává a vězní člověka svou gravitační silou a soustřednou manipulací k nevědění, neprobuzenosti, chaosu a omylu. Tímto způsoboval postupně všeobecnou zkázu. Jeho věrným služebníkem byl podle Védy nevědomý, zcela světský, neduchovní člověk, který stále jen počítá svůj zisk, a kterého pojmenovala Véda "pani" – "ručička, která bere", obchodník žijící pouze pro svůj zisk… více

16.12.2022

Ztuhnutí a materializace světa

Ztuhnutí a materializace světa

Postupným spodním zrcadlením Slova života se svět materializuje, chladne a projevuje se v podobě řady světských bezduchých činností a neživých vyrobených předmětů. Tento věk nyní už ale končí, neboť již není z čeho žít, není kam živě pokračovat, protože vše duchovní a živoucí bylo beze zbytku zpracováno a vystavěno do hmoty. Hmotní lidé – hylici, materialisté, kteří dnes, v době zmírání právě končícího věku, zcela ovládají a řídí svět, nemají již co vykrádat a napodobovat, neboť duchovní Člověk i jeho životodárné Slovo byli dokonale vykradeni a zneužiti. Vše bylo již převráceno z duchovního a gnostického smyslu na význam hmotný… více

15.12.2022

Záměna světelného poselství za temné

Záměna světelného poselství za temné

Působením hadí síly došlo v sanskrtu k sestupnému, obsahově degenerativnímu vývoji řeči a k vytvoření velmi četných homonym, (tj. slov dvojího, ale třeba i trojího významu se stejným kořenem), které vyjadřovaly svým prvním významem duchovní a druhým hmotný obsah a smysl. Tyto rozdílné významy dokumentují zrcadlovou proměnu světa z duchovní podstaty na hmotnou. Původní duchovní a skutečný význam slova byl postupně nahrazován jeho napodobující hmotnou formou. Tak vznikala odvozená a stínová podstata celého manifestovaného světa. Tento prototyp převrácenosti a zrcadlovosti je důležité si plně uvědomit a zapamatovat si ho. Jasně nám ukazuje vztah mezi duchovním a hmotným principem a rozdíl mezi pravou duchovní školou a ji napodobujícími temnými kulty… více

14.12.2022

Abychom jako vyspělé lidské bytosti obstály, musíme v sobě probudit Poznání

Abychom jako vyspělé lidské bytosti obstály, musíme v sobě probudit Poznání

Pánem a ovládajícím všech neprobuzených, je amorfní princip, duch nápodoby, nic, které napodobuje jakoukoliv formu a navlékne si "jakýkoliv šat". Je to Ten, který není, ale který se vším stává (Jahve – stanu se, kým se stanu). Protože toto studené vodní božstvo (Anunnakové a spol) není schopno dát vzniknout ani Světlu poznání, ani životu samotnému, snaží se všech digitálně zmocnit prostřednictvím rozštěpení každého organického celku na malé části, pomocí rozdrobení všeho vyššího a organického na malá, separovaná a stále primitivnější "já". Odtud pramení jeho řecký název Diabolos – Rozdělovač… více

13.12.2022

Gnostická "Potopa" a symbol "Vodníka"

Gnostická "Potopa" a symbol "Vodníka"

Symbolem studeného a převráceného světa se stal Vodník. Zrcadlení temného a lživého ducha na hladině spodních vod a jeho konkrétnění a tuhnutí bylo chápáno ve Védě jako uchvacování všeho oduševnělého vodním démonem, obávaným hadem Vrtrou (ten, který obrací všechno naruby). V prastarých a dodnes dochovaných lidových indoevropských textech o vodnících, zákeřných bytostech se dovíme, že rostou a sílí tím, čím více lidských duší se jim podaří utopit ve svých vodách nevědění. Proces utopení zde nemá nic společného se skutečnou fyzickou vodou, ale znamenal proces, nalákání člověka do zrcadlového, iluzorního světa formální nápodoby, smrtícího chladu, mimo vroucnost a oheň života… více

12.12.2022

Rajské místo uvnitř Člověka je obehnáno duchovní hradbou, která odděluje Světlo poznání od temnot nevědomosti a za ní krouží zkázonosné, temné vody

Rajské místo uvnitř Člověka je obehnáno duchovní hradbou, která odděluje Světlo poznání od temnot nevědomosti a za ní krouží zkázonosné, temné vody

S pochopením duchovního obrazu rozevřeného a bráněného volného středu mezi dvěma destrukčními nebezpečími pro Člověka a jeho životní prostor, můžeme i lépe porozumět vzniku pradávných kruhových opevněných staveb a symbolice, která je doprovází… více

11.12.2022

Upíři

Upíři

Upíry může leckdo považovat za nějaký výmysl, ale oni jsou ve své podstatě skuteční jako všechno kolem nás. Upíři reprezentují v mýtech neživý studený svět, svět bez ducha a života, který chce žít prostřednictvím vysávání těch žijících. Tento studený svět existuje a proto i "upíří život" je něco naprosto běžného. Možná jste se s tímto již setkali, a tak víte, že jsou zde bytosti žijící z energie, myšlenek i citu jiných a na tomto principu je postaven celý neživý, studený svět, který žije prostřednictvím živých. To je také podstata mýtu o upírech… více

10.12.2022

Svědomí je šém, který zachraňuje člověka před dezorientací, "zatracením a peklem", protože kdo se drží svého svědomí, na toho démoni ani zlo nemohou

Svědomí je šém, který zachraňuje člověka před dezorientací, "zatracením a peklem", protože kdo se drží svého svědomí, na toho démoni ani zlo nemohou

Hadí bohyně Pallas Athéna vytvořila ďábelskou pomluvu v podobě kyklopů pro zastrašení všech obyvatel Západu, aby se pod její propagandou obávali gnostického oka probuzení a zůstali raději spát. Vykreslila příslušníky východní duchovní školy a uctívače kruhu (řec. Kyklos – kruh), jako obry – Kyklopy, s jedním okem uprostřed čela, okem pochopitelně již zcela fyzickým a nikoliv duchovním a tvrdila o nich, že prý pojídají lidi. I lstivý Odysseus – beztvarý kapitán Nikdo se jich bál právem. Viděl je se svými námořníky jako obry. Ano, vždyť ti pomluvení byli velcí mágové, uctívači a ochránci toho Velkého Člověka… více

09.12.2022

Jak hrdina Odysseus putoval cestou domů, si připomeňme z jeho vyprávění králi Fajáků

Jak hrdina Odysseus putoval cestou domů, si připomeňme z jeho vyprávění králi Fajáků

Odysseova cesta domů nebyla a není cestou do lidského světa, ale naopak cestou domů ven ze světa lidí (z Tróje) do světa zločinu a zvířeckosti, do podsvětní říše Háda. Samo řecké jméno prozrazuje Odysseův původ, pochází z řeckého slovesa odyssomai, které je totožné s latinským odio, nenávidět. Odysseus znamená tedy ten Diem nenáviděný. Přesto však ani to nezabránilo, aby se Odysseus nestal jedním z nejslavnějších kladných hrdinů Západu. Stal se příkladem věčného vykrádání a plenění bohatství mýtické Troje (pomocí metody trójského koně)… více

08.12.2022

Odyssea z hlediska slunečních a následně měsíčních mýtů

Odyssea z hlediska slunečních a následně měsíčních mýtů

V Odysseji jsou k nalezení ještě některé motivy původního slunečního mýtu, které byly přepracované pozdější nadvládou kultu Měsíce. Pozdější "měsíční překrytí" původních slunečních témat však v Odysseji převažuje. I samotné jméno hrdiny "Odysseus" to dosvědčuje. Odysseus reprezentuje hrdinu, "bohy nenáviděného", vzbouřence a odpůrce původní náboženské tradice. Mezi další měsíční motivy Odysseje je potřeba zařadit vyprávění o zemi "Lotofagů" – "pojídačů lotosu" (IX,93-99): Těmito "Lotofágy" jsou myšleni buď přímo Indové, kde symbol lotosu tradičně reprezentuje ducha života a sám lotosový květ je obvyklou obětinou, tj. "pokrmem bohů", nebo obecněji jsou zde myšleni lidé pravé duchovní či "sluneční" tradice… více

07.12.2022

Golem

Golem

Golem je bytost vyrobená nebo uplácaná z hlíny, ze země, a je oživovaná tzv. "šémem". Pro ty, kdo to ještě neslyšeli, je důležité vědět, že "šém" znamená hebrejsky "slovo". V mýtu se mluví o šému (slovu!) v podobě kuličky z hlíny, která se vkládá Golemovi doprostřed čela… více

06.12.2022

Život postupně zaniká a objevuje se zase tam, kde duchovnost znovu zakoření

Život postupně zaniká a objevuje se zase tam, kde duchovnost znovu zakoření

Ti, kteří nerozumějí poselství slunečního mýtu a jeho moudrosti se domnívají, že naši předkové uctívali slunce jen jako takové. "Sluneční mýtus" ale není o slunci na nebi, které vidíme, ale o duchovním "Slunci", jako o věčné prapodstatě a Světle života, které není vidět, protože je duchovní podstaty. Je zapotřebí pochopit, že ti dávní mytičtí lidé nebyli žádní primitivové ani žádní primitivní "uctívači přírody" a přírodních dějů, jak se to dneska z nich dělá, ale že to byla skutečná duchovní škola se vším všudy… více

05.12.2022

Materialisté byli ve védské kultuře opovrhováni a byli považováni za spodinu lidské společnosti

Materialisté byli ve védské kultuře opovrhováni a byli považováni za spodinu lidské společnosti

Politický systém pečlivě vybíraného monarchy podle skutečných duchovních a morálních hodnot byl hadí silou postupně nahrazen pseudodemokratickým modelem, kde chybí jakákoliv kontinuita, poctivost a profesionalita vládnutí a respektování kosmických principů. Ke správě moci jsou vybíráni jen bezpáteřní egoističtí diletanti, kteří poslouchají na slovo a jednají přesně podle připraveného scénáře… více

04.12.2022

Starodávné mýty jsou dnes překryté mnoha vrstvami spodinových a vulgárních nátěrů nebo jsou přepracovány úplně

Starodávné mýty jsou dnes překryté mnoha vrstvami spodinových a vulgárních nátěrů nebo jsou přepracovány úplně

Starodávné mýty jsou důležité pro předávání prastarých moudrostí a nesou v sobě důležité zprávy o skutečném poznání a pomáhají nám v probuzení. Musíme je ale dešifrovat a správně pochopit. Teprve potom k nám tato prastará zpráva může dorazit v plné síle. Pak můžeme ten mýtus konečně plnohodnotně přečíst, a navíc si můžeme vychutnat i tu odhalenou lež i to obnažené pokrytectví Hada, neboť teprve potom ho poznáme a uvidíme v celé jeho kráse a při jeho dezinformační činnosti. Jenom tak si uvědomíme důležitost lidského poznání… více

03.12.2022

Musíme se dovědět, kdo a jak nás ohrožuje!

Musíme se dovědět, kdo a jak nás ohrožuje!

Když budeme znát, kdo nás ohrožuje a ničí a jaké k tomu používá prostředky a nástroje, pak tomu teprve můžeme čelit. Bez těchto znalostí jsme ztraceni. Každému rozumnému člověku či vojákovi je jasné, že když neví, jak a čím je vyzbrojen jeho nepřítel, tak se nemůže správně a vhodně bránit. Had používá nejrůznější způsoby manipulace… více

02.12.2022

Máme dvě střední cesty

Máme dvě střední cesty

U termínu "střední cesty" je potřeba si uvědomit, že může dojít lehce k velkému nedorozumění. Protože existují dvě základní náboženské školy, tudíž máme dva "středy" a dvě "střední cesty"! Střední cestu duchovní, která vychází z védantské filosofie a z upanišad, což je to známé "ne-ti, ne-ti" – "ani to ne, ani toto ne". To je to odmítání tamas i radžas, dvou védských, nepřátelských a proti sobě stojících sil, nebe a země. Tato cesta je spojena s rozvíráním prostoru života "antarikše" mezi těmito drtícími silami, a pak usilovné bránění takto vytvořeného životadárného prostoru proti agresivitě obou nepřátelských sil člověka na tomto světě. Je to cesta Světla, cesta Poznání… více

01.12.2022

Nesmíme dopustit ztrátu lidských hodnot

Nesmíme dopustit ztrátu lidských hodnot

Bez "vykřesávání", toho pravého poznání, bez pěstování toho vnitřního varu, kterému říkali staří Indové "tapas", nám svět stále více chladne a stále více pragmatičtí směrem k osobní ziskuchtivosti. Tento vývoj je krásně doložený v sanskrtu v sestupném chápání slova "átman", které zpočátku znamenalo "duch člověka" a později již nesl význam jen "já sám". Z toho také vyplývá neustálá práce zla, které nás obklopuje, protože když pragmatismus a mocenské siločáry začnou ovládat a "omotávat" vše jako studený had, ztrácí se z okolí postupně vroucnost, lidskost, ztrácí se teplý, vysokofrekvenční prostor, ve kterém by mohla společnost normálně fungovat a být skutečně lidskou. Společnost se stává "robotím davem" a pouhým bezduchým konglomerátem o sebe narážejících osobních choutek a ambicí… více

30.11.2022

Všichni lidé si nejsou rovni!

Všichni lidé si nejsou rovni!

Jak je patrno z buddhismu a Védánty, ego je právě ten hlavní aktér, který rozhoduje o tom, zda se dobro změní ve zlo, nebo ne. Neprobuzení, egoističtí lidé potlačují všechno obecně dobré, všechno spravedlivé, protože pracují na zvětšování svého ega. Obecně řečeno: předměty, formy a "stíny" nám likvidují podstatu filosofie, kterou je svoboda člověka. Dnešní lidská civilizace se domnívá, že když bude stále vice vyrábět věci, tak se člověk dočká svobody a "rozvoje". Ukazuje se stále naléhavěji, že to pravda není… více

29.11.2022

Bible skrytě propaguje materialismus, protože zcela popírá smysl takzvané eucharistie, tedy smysl přijetí ducha

Bible skrytě propaguje materialismus, protože zcela popírá smysl takzvané eucharistie, tedy smysl přijetí ducha

Nenávist ke Slunci a Světlu je klíčové náboženské téma, protože v podstatě můžeme rozdělit zeměkouli na kult sluneční a kult měsíční. Veškerá chtonická náboženství včetně judaismu jsou kultem Měsíce. Jsou to kulty noci, tmy a zároveň také kulty Měsíce a krve. V judaismu mají lunární rok a počítají čas podle Měsíce a ne podle Slunce. To je významná skutečnost, protože Indoevropané jednoznačně patří do okruhu uctívačů Slunce a čas odvozují od Slunce. U textů asyrských a babylonských až po dnešní Araby je kult Měsíce poměrně jasně znát. Když se podíváte na jakékoliv pohádky Tisíce a jedné noci, tak tam máte mešitu a nahoře nad mešitou máte srpeček měsíce. U mezopotámského náboženství můžete spatřit velmi zajímavé vyobrazení, které se stalo tisíce let trvajícím předobrazem boží síly. Je zde kruh sluneční a pod ním je půlkruh měsíce jako jeho stín… více

28.11.2022

V procesu napřimování člověka je nejdůležitější ten okamžik procitnutí, ten "aha" efekt, kdy se člověk neustále trápený světem a jeho mocenskými pravidly dostane do bodu, kdy se mu "otevře prostor vzhůru"

V procesu napřimování člověka je nejdůležitější ten okamžik procitnutí, ten "aha" efekt, kdy se člověk neustále trápený světem a jeho mocenskými pravidly dostane do bodu, kdy se mu "otevře prostor vzhůru"

Védánta nám říká, že má ve velké úctě Védu a často z ní cituje. A Véda je učení o svatém životadárném Slovu, ze kterého povstalo všechno živé i neživé. Je to učení o "pranavě" (praslově), což je učení, které člověka naplňuje úžasem, protože je to něco, co proniká naprosto celou védántou. Právě z této tradice vznikla i veškerá ta úcta ke slovu a k jeho moci. Říká nám, že "slovo" určuje osud, že někoho slovem můžeme zaklít, proklet, a že to slovo má samo o sobě velkou působnost. Ve védántě se to často nazývá "učení o 'šabdě'" nebo také "učení o 'óm'", posvátné slabice, která proniká, coby duch života, veškerou přírodou a veškerým Vesmírem. Toto učení jsme zdědili v částečně znečištěné podobě, prostřednictvím křesťanského Krista coby Loga – Slova… více

27.11.2022

Všechno do čeho vstoupí Chronos – čas, tak je odsouzeno ke smrti a není možné, aby ze spáru smrti uniklo

Všechno do čeho vstoupí Chronos – čas, tak je odsouzeno ke smrti a není možné, aby ze spáru smrti uniklo

Do védského trendu touhy po pravdivosti docela dobře zapadá naše česká reformační tradice, to Husovo "braňte pravdu", protože átmanismus a celá Védánta není nic jiného než "obrana pravdy". Vše pronikající síla chápání a soucítění, souvisí s poznáním, že není rozdíl mezi světem myšlenky a citu, a že oddělenost rozumu od citu je obrovským omylem západního světa. Jednotu způsobuje právě vzájemnost myšlenek a citu. Prostě duch, který o sobě ví, tak už nedopustí další ubližování. Veškeré ubližování se děje právě mimo oblast chápání Jednoty. Tehdy se dostáváme do světa vraždy, do světa zločinu, protože každé "jáství" se vyčleňuje z okolního světa a pak způsobuje veškeré neštěstí, jak říkají indičtí filosofové: "To je ta Příčina". Proto je tak důležité pochopit hodnotu Jednoty a pak ji pěstovat a velebit… více

26.11.2022

Přirozený lidský pud touhy po Světle a Pravdě musíme promítnout do každodenního života

Přirozený lidský pud touhy po Světle a Pravdě musíme promítnout do každodenního života

Smyslem lidského působení zde na Zemi je lidské poznání, posilování našeho vnitřního Člověka v nás, jeho probouzení a jeho uvědomování si. Tato moudrost je zakódována do starodávných mýtů. Tyto mýty byly ale "Hadem" postupně přetvořeny a postupně dostaly zcela jinou podobu a smysl. Už nemají svou poznávací a probouzecí hodnotu, přestaly být zbraní v rukou člověka, ale naopak se staly zbraní v rukou Hada, spodního božstva nitra Země. Pomocí takto znetvořených textů začal Had směřovat lidstvo do omylu a stále více ho zavrtával do hmoty a nevědění… více

25.11.2022

Protože je hadí síla věčná, musíme znát její postupy, způsoby manipulace s námi a její cíle abychom se mohli proti ní v budoucnu účinně bránit

Protože je hadí síla věčná, musíme znát její postupy, způsoby manipulace s námi a její cíle abychom se mohli proti ní v budoucnu účinně bránit

Lidsky zhoubná a velmi devastující je Hadí manipulace s národy. Snaží se vnutit lidem model občanský, v němž tvrdí, že kdo se cítí být Čechem je Čechem, Portugalcem, Eskymákem, Indiánem, bez ohledu na jeho kořeny, kulturu a tradici. Takoví lidé bez pevných a hlubokých kořenů se svým rodem, jsou pak slabí, lehce manipulovatelní a jsou lehkou obětí konzumu, povrchnosti a hadí síly. Proto globální vládnoucí hadí síla, dnes tak vehementně podporuje multikulturalismus a uprchlictví… více

24.11.2022

Bohatství je něco, co máme od boha a co vnitřně pěstujeme. Je to naše schopnost projevovat se jako Člověk.

Bohatství je něco, co máme od boha a co vnitřně pěstujeme. Je to naše schopnost projevovat se jako Člověk.

Ve Védántě je popisován proces poznání, který je totožný s procesem probouzení. V něm začíná "átma" rozeznávat to svoje, od toho vnějšího a cizího. A tak se podle upanišadové védántské moudrosti kapku po kapce zjevuje člověku poznání, že svět "náma-rúpa", svět názvů a forem, není jeho svět. V tomto světě předmětnosti člověk není doma a náš "átma" začne směřovat k sebeafirmaci, ke sjednocení a k oddělení od vnějškovosti… více

23.11.2022

Védánta je kultura rozbřesku mysli a pěstování srdce

Védánta je kultura rozbřesku mysli a pěstování srdce

Proces rozbřesku mysli a svobody jsou od sebe neoddělitelné. Podle védánty to je jediný pravý přístup v "myšlení". Myšlenky, které nás poutají a uvězňují stále více do hmoty tak, že se do ní zavrtáváme, až se staneme stále více jejími otroky, tak to není podle Védánty naše pravé myšlení, protože dělá z člověka démona a zbavuje ho jeho lidského údělu. Jsme odpovědni za naše myšlenky, protože z myšlenek vznikají rozhodnutí a následně všechny činy. To, "co nás napadne", nejprve promyslíme a nakonec uděláme. Tak postupně vzniká celý náš svět!… více

22.11.2022

Pozor, pozor, toto není ta správná cesta

Pozor, pozor, toto není ta správná cesta

Celá prehistorie lidstva a celý starověk byl založen na duchovních základech. Naše zdeformovaná společnost nám z hlediska dnešní užitkovosti, ziskuchtivosti a nasměrování pouze na větší a větší zisk, dezinterpretuje celou skutečnou historii lidstva. Je nám zamlčováno, že náboženství dříve prostupovalo celou společností, a že celý svět byl plný chrámů, květinových obětí, kněží a liturgií, které vštěpovaly a připomínaly lidem to, co je v životě nejdůležitější… více

21.11.2022

Druhé zrození člověka

Druhé zrození člověka

Védská oběť se prováděla neustálým připomínáním duchovní podstaty člověka, pomíjivosti hmoty, materialistických statků a nezbytnosti skutečné svobody pro veškerý život. To se dělo prostřednictvím "křesáním posvátného slova", tedy zpíváním védských hymnů, ale i pomyslným zažeháváním "duchovního ohně". Tímto byl udržován životadárný prostor "mezi nebem a zemí". Tento vytvořený prostor všichni chápali, je základní podmínku pro veškerý život a byl jeho krystalizačním jádrem. Bez tohoto stálou obětí udržovaného prostoru by život na naší planetě podle Védy vůbec nemohl dlouhodobě existovat. Člověka západní tradice prý odlišuje od zvířete užívání nástrojů, ale Véda nám říká, že je to schopnost praktikovat duchovní oběť, která vytváří "prostor Světla" a pak ho chrání a čistí… více

20.11.2022

Hlavní hodnotou ve védské společnosti nebyly ani peníze, moc, zboží, nejrůznější světská lákadla, ale to nejdůležitější byl svobodný prostor pro Člověka

Hlavní hodnotou ve védské společnosti nebyly ani peníze, moc, zboží, nejrůznější světská lákadla, ale to nejdůležitější byl svobodný prostor pro Člověka

Hlavní hodnotou ve védské společnosti opravdu nebyly ani peníze, moc, zboží, nejrůznější světská lákadla, ale to nejdůležitější byl ten skutečný svobodný prostor pro Člověka, což si tehdy všichni moc dobře uvědomovali a bylo to pro ně vždy to zásadní, nejdůležitější a život zachraňující. Na tomto jediném základním principu byl postaven celý jejich život. Jinými slovy: život nesvobodného člověka neměl pro ně žádný smysl a svou svobodu hájili a ochraňovali nad všechny jiné hodnoty. Dobře si uvědomovali, že svět pod vládou Temna znamená chaos, války, násilí, nejistotu, zotročování a zabíjení lidí a v takovém světě nechtěli žít...… více

19.11.2022

Hadí síla již velmi dlouho ovládá lidstvo pomocí svých dvou měnících tváří

Hadí síla již velmi dlouho ovládá lidstvo pomocí svých dvou měnících tváří

Oživující význam slov je našimi zotročovateli neustále potlačován a umrtvován. Symbolicky lze říci, že se zde studený Had již zcela zmocnil své kořisti, vykřesaného dědictví člověka. Obraz dnešního světa to dokumentuje, je hrůzný a velmi alarmující. Had pomalu dusí svou oběť, která už nemůže dýchat a pomalu umírá. Ostatní lidské bytosti jsou sice ještě žijící, ale v polohypnotickém spánku jsou postupně odváděny dolů, do ještě hlubší temnoty, mimo svět Člověka… více

18.11.2022

Pomocí vnitřního poznávacího procesu překračujeme hranice těla a pronikáme do podstaty světla ideí a božské Úplnosti

Pomocí vnitřního poznávacího procesu překračujeme hranice těla a pronikáme do podstaty světla ideí a božské Úplnosti

Vykřesávané Slovo poznání probouzí člověka, vede ho vzhůru a osvobozuje ho ze světa otroctví, zvířeckosti, nadvlády ega a démonů. Hmotná nápodoba ho zase naopak sráží a postupně rozkládá korupcí. Svazuje ho do otroctví spodní temné síly nelidskosti a navádí ho zpět k živočišnému materialismu. Ve védské tradici je uctíván Život a Světlo poznání. Ve chtonickém zrcadlovém převrácení védské duchovní tradice je tomu samozřejmě přesně naopak. Zde se uctívá rituální "Smrt" jako nejvyšší božstvo. Proto také to neustálé připomínání, ukřižování Ježíše a jeho skryté oslavování. Čím je biblický Ježíš blíže vrcholu Golgoty (Smrti), tím je blíž svému převrácenému cíli, tedy ukřižování. Samotný kříž zde znázorňuje nejen symbol Smrti, ale je zároveň i posměšným symbolem gnostického usilování… více

17.11.2022

Globální zhoubný parazitický systém vyžírá celé lidstvo i planetu Zemi

Globální zhoubný parazitický systém vyžírá celé lidstvo i planetu Zemi

Kdo svým slovem, ve kterém je koncentrované "Světlo poznání" a duch života, rozevře opět "Temnotu", stane se nosným "brahma" nového věku. Jeho počin ale musí mít ale dost síly na to, aby dokázal otočit již převrácený svět, svět, který je vzhůru nohama, opět hlavou vzhůru. Musí ho celý znovu zorat, zasít světelné myšlenky, zalévat je, aby vyrostly a svou šťavnatou zelení oživily celou Zemi, aby se opět stala živoucím a radostným územím. Je nutné oprášit základní morální hodnoty. Jen na nich může být budován smysluplný a perspektivní lidský život. Převrácené hodnoty západní ideologie a jejich "humanismu" byla vytvořeny jako ochrana všech spodních a démonských, údajně "také lidských" vlastností (lhát, podvádět, krást, klamat důvěru, korumpovat, slibovat a neplnit)… více

16.11.2022

Slovo poznání pozvedlo všechno živé i neživé

Slovo poznání pozvedlo všechno živé i neživé

Védánta nám říká, že má ve velké úctě Védu a často z ní cituje. A Véda je učení o svatém životadárném Slovu, ze kterého povstalo všechno živé i neživé. Je to učení o "pranavě" (praslově), což je učení, které člověka naplňuje úžasem, protože je to něco, co proniká naprosto celou védántou. Právě z této tradice vznikla i veškerá ta úcta ke slovu a k jeho moci. Říká nám, že "slovo" určuje osud, že někoho slovem můžeme zaklít, proklet, a že to slovo má samo o sobě velkou působnost. Ve védántě se to často nazývá "učení o 'šabdě'" nebo také "učení o 'óm'", posvátné slabice, která proniká, coby duch života, veškerou přírodou a veškerým Vesmírem. Toto učení jsme zdědili v částečně znečištěné podobě, prostřednictvím křesťanského Krista coby Loga – Slova… více

15.11.2022

Pitvy mozků autistů odhalili příčinu této nemoci. Špičkovému vědci hned stopli finance!

Pitvy mozků autistů odhalili příčinu této nemoci. Špičkovému vědci hned stopli finance!

Dr. Chris Exley je profesorem bioanorganické chemie na Keeleově univerzitě a je honorárním profesorem na Uhi Millenium Institute. Je biologem s titulem PhDr. v ekotoxikologii hliníku a jeho výzkum se od roku 1984 až do současnosti zaměřuje na fascinující paradox: "Jak to, že třetí nejčastěji se vyskytující prvek v zemské kůře (hliník) je pro život nepodstatný a do velké míry dokonce nepřátelský?"… více

14.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (12. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (12. díl)

(12. díl)

Tato věta, kterou nyní řeknu, vždycky lidi šokuje. Dosud mi nikdo za všechny ty roky, a už se očkováním zabývám 20 let, nikdo mi zatím nedokázal opak. Neexistuje ani jedna vakcína, která by alespoň na několik hodin dokázala nás, naše děti a naše zvířata ochránit před nákazou. Ani jedna vakcína! Očkovaný člověk, když může onemocnět, ať již v důsledku nehody nebo po oslabení zdraví, onemocní stejně, jako neočkovaný soused. Není mezi nimi rozdíl. Jeho nemoc nebude mít ani slabší průběh nebo méně komplikací. Onemocní přesně tak, jako ten druhý. To jsme viděli na epidemii příušnic… více

13.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (11. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (11. díl)

(11. díl)

Před pár lety bylo několik korupčních skandálů a jeden anglický vědec zveřejnil na vlastní pěst svoji studii. Dostal okamžitého padáka. Všechno se ututlalo. Člověk nesmí sám zveřejnit svou studii. Ten člověk na ní dlouho pracoval, vložil do ní hodně peněz, a protože nevyzněla, jak si přál farmaceutický průmysl, tak nakonec za to nic nedostane. To pokušení je samozřejmě pro mnohé velké, trochu na studii "zapracovat", aby patřičně dopadla a člověk dostal s své peníze. Institut Roberta Kocha v Německu mi potvrdil, že neexistuje ani jedna studie o účinnosti vakcín. Také jsem žádnou nenašla… více

12.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (10. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (10. díl)

(10. díl)

Nyní bych chtěla zpochybnit studie o účinnosti vakcín a chtěla bych uvést, že u studií o účinnosti NEEXISTUJE žádná kontrolní skupina, jak má být. Možná víte, jak by to mělo správně probíhat. Pokud se testuje nějaká vakcína nebo lék, tak jedna skupina má dostat vakcínu a je tudíž očkovaná touto vakcínou a druhá skupina má dostat pouze placebo. V tomto případě roztok kuchyňské soli. Pak se tyto dvě skupiny mají porovnat, a pokud to má být opravdu průkazné, pak přirozeně nikdo nesmí vědět, kdo dostal vakcínu a kdo placebo. Za těchto okolností by se tento experiment jmenoval náhodná, dvojitě slepá klinická studie. Takto musí probíhat každá seriózní studie… více

11.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (9. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (9. díl)

(9. díl)

Vedlejší účinky po očkování – křečové záchvaty. Tak to je také uvedeno v příbalovém letáku. Křečové záchvaty, febrilní křeče, především po očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a proti planým neštovicím. Potom někdy dochází k ochrnutí – buď v očkované končetině, ruce, noze nebo klidně v celém těle, protože očkovací látka obsahuje nervové jedy. Pokud očkováním dojde k vyvolání epilepsie, tak nastalo poškození nervů a ledvin, právě těmito nervovými jedy… více

10.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (8. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (8. díl)

(8. díl)

Stručně bych se nyní chtěla dotknout některých vedlejších účinků vakcín. Astma vidím, jako nepřímý vedlejší důsledek očkování. Každé desáté dítě v německy mluvících zemích už má astma a jejich počet stále roste. Za chvíli bude mít každé dítě alergii… více

09.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (7. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (7. díl)

(7. díl)

V každé očkovací látce je obsažený sulfát hliníku. Možná víte, že existují i vakcíny pro seniory. Věková hranice pro ně je různá podle země. 60 let, 65 let... Tyto seniorské vakcíny obsahují ve zvýšené míře sulfát hliníku, a protože starší lidé si hůře vytvářejí protilátky, tak se jim do nich přidává více sulfátu hliníku. Tím ale vzniká problém: Starší pacienti pak mají v těle velmi mnoho hliníku a právě ten způsobuje Alzheimerovu nemoc. To znamená, že právě takto jsou vytvářeni Alzheimeroví pacienti… více

08.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (6. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (6. díl)

(6. díl)

Nemyslete si, že se vakcína zkoumá, než vám ji podají. Ne, prostě se to odzkouší přímo na lidech. Na každém z vás, kdo se tím nechá naočkovat. Podobně to bylo také u vakcíny proti rakovině děložního čípku. Mimochodem, věděli jste, že i muži mohou prý dostat rakovinu děložního čípku? No, kvůli té děloze na to muže přeci jen nenachytají, natolik se muži vyznají v medicíně i v biologii. "Lékaři" je přesvědčovali, zejména v Rakousku, že ano… více

07.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (5. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (5. díl)

(5. díl)

V každé očkovací látce, jak jsem říkala, je 80 - 100 složek, které nejsou uvedeny v příbalovém letáku, protože podle zákona – a to platí nejen ve Švýcarsku, v Německu, Rakousku, USA a úplně všude, potřebné látky pro výrobu NENÍ třeba uvádět. Teď si představme, jaký je zde obrovský prostor pro látky, které nemusí být uvedeny v příbalovém letáku. Firma Merck vyvinula novou vakcínu proti žloutence typu B a na příbalovém letáku bylo uvedeno slovo rekombinantní. Víte, co znamená rekombinantní? To znamená: vyrobeno geneticky… více

06.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (4. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (4. díl)

(4. díl)

Dále existují vakcíny vypěstované na buňkách Vero. Ty mají většinou na příbalovém letáku jenom napsáno – "vypěstováno na buněčných liniích" a to znamená, že vždy byly pěstovány na zvířecích rakovinových buňkách. Ty jsou téměř vždy vyrobené z buněk kočkodana zeleného, to je druh opice. Pěstují se v nich, protože opice jsou podobné člověku. Ale nejnovější výrobní postup firmy Baxter nebo firmy Novartis jde úplně novou cestou. Tímto způsobem se vyrábí očkování proti žloutence typu A. O tomto způsobu farmaceutický průmysl dnes říká, že je to non-plus-ultra to nejlepší z nejlepšího. Já myslím, že je to v duchu hesla, když musím dělat zlo, tak ho udělám ve velkém stylu… více

05.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (3. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (3. díl)

(3. díl)

Nyní bych vám chtěla osvětlit, jak probíhá výroba vakcín. Je velmi důležité, abychom věděli, jak se vakcíny vyrábějí, protože na základě této znalosti výroby uvidíme, jaké zdravotní škody a postižení dokáže očkování způsobit. Navíc očkování nedělá to, co je nám neustále slibováno, že tedy poskytne ochranu před nákazou… více

04.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (2. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (2. díl)

(2. díl)

Luis Pasteur experimentoval se slinami vzteklých psů. Vzal vzorky jejich slin a zamíchal je do mísy bujónu. Zamíchal to a čekal, jenže se nic nedělo, ani se nic dít nemohlo, nejvýš by se tam mohla vytvořit plíseň, pokud by čekal dost dlouho, ale jinak nic víc. A pak zjistil, že něco není v pořádku. Dnes už víme, co bylo špatně. Tehdy to však nevěděl, protože ve slinách psa se žádné viry vztekliny nenacházejí. Ty sliny tam mohly klidně ležet dodnes a Pasteur by nemohl rozeznat v bujónu žádné změny. Usoudil proto, že průvodce vztekliny musí být mimořádně malý, neviditelný a tak tu věc, kterou nedokázal najít, nazval virus… více

03.11.2022

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (1. díl)

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (1. díl)

(1. díl)

Anite Petek je prvotřídní lékařka, která prostudovala postupně 30 tisíc stran literatury o očkování a systematicky je analyzovala. Je na slovo vzatý odborník. Na základě svých praktických zkušeností a prostudovaných materiálů dospěla k následujícímu názoru: Sto let výzkumu této očkovací agendy jednoznačně dokazuje, že očkování je sice velmi výnosný business, ale způsobuje více utrpení a úmrtí, než jakákoli jiná aktivita v celé historii medicíny. Proto bychom tomuto tvrzení měli věnovat zvýšenou pozornost a její názory pečlivě vyslechnout… více

02.11.2022

V TARTARSKÉ ÉŘE BYLI DINOSAUŘI DOMESTIKOVÁNI A ŽILI PO BOKU LIDÍ JEŠTĚ PŘED 150 LETY – 2. díl

V TARTARSKÉ ÉŘE BYLI DINOSAUŘI DOMESTIKOVÁNI A ŽILI PO BOKU LIDÍ JEŠTĚ PŘED 150 LETY – 2. díl

(2. díl)

VĚDEC BYL VYHOZEN ZA OBJEV MĚKKÉ TKÁNĚ S NEPORUŠENOU DNA DINOSAUŘÍCH ROHŮ A ZA ZVEŘEJNĚNÍ SVÉHO OBJEVU!!… více

01.11.2022

V TARTARSKÉ ÉŘE BYLI DINOSAUŘI DOMESTIKOVÁNI A ŽILI PO BOKU LIDÍ JEŠTĚ PŘED 150 LETY – 1. díl

V TARTARSKÉ ÉŘE BYLI DINOSAUŘI DOMESTIKOVÁNI A ŽILI PO BOKU LIDÍ JEŠTĚ PŘED 150 LETY – 1. díl

(1. díl)

Falešný příběh o dinosaurech nám říká, že obří plazi vyhynuli před 60-80 miliony lety, ale není tomu tak, protože ve skutečné historii existuje spousta příkladů, že lidé s dinosaury koexistovali ještě před 150 lety...… více

31.10.2022

Omluva Milana Kundery, žijícího ve Francii

Omluva Milana Kundery, žijícího ve Francii

Myslím, že je to k zamyšlení. Za přicházející globální kolaps životního prostředí bychom měli v prvé řadě vinit bohaté lidi a jimi podporovaný kapitalistický kult bohatství. Bohatí lidé horečnatým a sobeckým hromaděním bohatství vytvářejí největší uhlíkovou stopu způsobující globální oteplování. Dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých socialistických hospodářských a politických systémů ve východní Evropě… více

30.10.2022

"Ó, lidská bytosti! Jak je možné, že jsi po šedesát století hnila v této odpornosti?"

"Ó, lidská bytosti! Jak je možné, že jsi po šedesát století hnila v této odpornosti?"

"Být ovládán znamená být sledován, být pod dohledem, být špehován, veden, uzákoněn, reglementován, ohrazen, indoktrinován, přesvědčován, kontrolován, oceňován, odhadován, cenzurován, komandován lidmi, kteří nemají ani znalosti, ani ctnost."… více

29.10.2022

Tartárie

Tartárie

Putin odtajnil archívy o Tartárii. Oficiální historie, kterou "bombardují" "učitelé" naše děti ve školách, je falešná. Proč zmizela Velká Tartárie z geografických map z 10. století? A jak bylo možné docílit úplného zfalšování světových dějin?… více

28.10.2022

Nový ruský stát bez kontroly Rothchildů

Nový ruský stát bez kontroly Rothchildů

Ruský prezident Vladimír Putin se zbavil kontroly klanu Rotschieldů. V roce 1917, po Říjnové revoluce v Rusku organizované Rothchildy, podepsali smlouvu s novou vládou, a tak na 100 roků obsadili Ruskou národní banku. Novou ruskou vládu tehdy tvořilo 25 lidí a z toho bylo 23 židů, včetně Lenina. Po celé ty roky Rusko nemělo právo tisknout svoje vlastní ruble. Tato smlouva ale již vypršela v roce 2017 a Putin už další smlouvu s Rothchildy neobnovil. Toto přineslo velkou naději pro otupené a zotročené lidstvo. Koncept "Nového světového pořádku" je jen manipulativní tužba hrstky interních bankéřů, kteří chtějí pomocí U.I. ekonomicky a politicky ovládnout celé lidstvo na povrchu Země jediným vládním represivním systémem s hlavním městem ve Washingtonu DC a v Jeruzalémě… více

27.10.2022

Kdo celou dobu tahal za provázky v pozadí?

Kdo celou dobu tahal za provázky v pozadí?

Co chtějí? Je to jednoduché nekompromisně vládnout. Vytvářejí pravidla, které tu na Zemi původně nebyli. Jezuiti oklamali lidstvo a infiltrovali se do všech politických, náboženských a vzdělávacích oblastí. Uložená pravidla, manipulace a kouzla na této Zemi mohou být určena ale jen těm, kteří je přijmou a míní se jim podvolit. Jakékoliv pravidla či zákony, které jsou vynucené, jsou ale vždy předmětem porušení ZÁKLADNÍHO LIDSKÉHO PRÁVA. Právě svobodné vnímání člověka může vždy zkazit a zničit strach, peníze a nenasytné EGO. Tento otrocký společenský systém poškodil v prvé řadě PRÁVNÍ PŘEDPISY a současná vláda zákona“ je součástí nelegitimního právního režimu, který nyní vládne nad Zemí… více

26.10.2022

Vakcíny nebyly vytvořené pro Covid, ale Covid byl vytvořen pro vakcíny

Vakcíny nebyly vytvořené pro Covid, ale Covid byl vytvořen pro vakcíny

Až se ukáže celá pravda lidstvu, mnozí budou šokovaní a ohromení, že se Bojovníci Světla udrželi na nohách pod tak obrovským a neustálým náporem posměchu všech těch nevědomých a zmanipulovaných jedinců. Prezident Trump k tomu prohlásil: "S radostí za vás snáším všechny ty údery a šípy."… více

25.10.2022

Kdy budou konečně zatknuti všichni ti zločinci?

Kdy budou konečně zatknuti všichni ti zločinci?

Kdy konečně začne zatýkání zločinců, kteří terorizují lidstvo? Proč ještě nejsou jasně viditelné kroky ze strany bílých klobouků v armádě? Proč vše trvá tak dlouho? Kdy se konečně dočkáme nějakého skutečného vítězství?… více

14.10.2022

Lidé, nenechme se, prozřeme a spojme se!

Lidé, nenechme se, prozřeme a spojme se!

Rozpoutat nekonečnou pandemii a tím plíživě oslabovat celou lidskou populaci s následným zamořením nanity bylo plánem temných "elit", aby vnutili celému lidstvu povinnost neustálé vakcinace. To byl klíč k jejich plánu přeměnit Zemi na jeden obrovský vězeňský stát, kde je život možný jen s očkovacím pasem. Po dokončení tohoto plánu byste se stali definitivně otroky těch, kteří by vám neustále nařizovali aplikovat si všechny ty budoucí vakcíny biokokteily a nebyl by z toho žádný únik, neexistovalo by žádné východisko. Někam jezdit a chodit byste mohli jen tehdy, pokud byste si nechali dát další vakcínu, a pak další, další, a tak dále… více

13.10.2022

Dovolíme, aby se ČLOVĚK stal STROJEM?

Dovolíme, aby se ČLOVĚK stal STROJEM?

Jednoduše řečeno: chtějí, abyste ztratili veškerou svobodu a abyste odevzdali svoji svobodnou volbu někomu, kdo mačká na knoflík! Ano je to tak. Digitálně připojený člověk-stroj už nebude mít soukromí, protože ONI by měli přímý přístup k vašemu digitalizovanému tělu a následně by tak o vás věděli absolutně VŠECHNO, co řeknete, co uděláte, co cítíte, co si myslíte, čemu věříte, ad. Pak by vás mohli neustále kontrolovat, manipulovat s vámi, řídit vás, jak by chtěli, protože váš mozek a celý nervový systém by byl napojený na jejich prsty, stejně tak, jak jsou napojené naše smartfony. Byli bychom neustále špehovaní a v neposlední řadě by nás mohli kdykoliv "vypnout". Toto opravdu dovolíme?… více

12.10.2022

Konečným cílem "Elit" je vlastnit svět s lidmi, kteří nevlastní vůbec nic

Konečným cílem "Elit" je vlastnit svět s lidmi, kteří nevlastní vůbec nic

Většina z nás už pochopila, že pandemie byla naplánovaná s jediným cílem, podřídit lidstvo "Novému světovému pořádku" a bezpodmínečné tyranské kontrole "superbohaté elity". Existují na toto tvrzení nezvratné důkazy. Tato zpráva odhaluje nepopiratelné důkazy o tom, že pandemie je dýmovou clonou pro zavedení nové úrovně totalitní kontroly. Covid byl záminkou pro zavedení lockdownu světa, který byl údajně zavedený kvůli záchraně lidstva. Ve skutečnosti se ale za lockdownem skrývá úplně jiná agenda… více

11.10.2022

Rusko se již spojilo s Čínou, Indií, Afrikou, Blízkým východem a Latinskou Amerikou, aby zajistilo, že zločinecké vedení Západu bude postaveno před soud za své opakované pokusy o vyvraždění 90 % lidstva

Rusko se již spojilo s Čínou, Indií, Afrikou, Blízkým východem a Latinskou Amerikou, aby zajistilo, že zločinecké vedení Západu bude postaveno před soud za své opakované pokusy o vyvraždění 90 % lidstva

Všechny hlavní politické strany a vlády jsou infikovány a ovládány stejnou silou, archontským virem v různých podobách. Shora řízená hierarchie mocenské struktury královských rodů, jednotlivých náboženství, politiky a korporací je v naší realitě odrazem archontské hierarchie v námi neviditelném světě, přičemž Demiurg – primární virus stojí na samotném vrcholu v tomto světě za oponou. Ovládání lidstva zajišťuje jednak archontský hybridní personál, který neustále programuje prostřednictvím mainstreamu jako svěrací kazajka naše vědomí a vytváří pokřivené vnímání. Lidé jsou programováni, aby se báli všeho odlišného a vybočujícího z běžného směru… více

10.10.2022

Nic není takové, jak se zdá

Nic není takové, jak se zdá

Nic není takové, jak se zdá, dokonce ani jméno britské královské rodiny. Britská královská rodina je vlastně německého původu a jmenuje se Sachsen-Coburg a Gotha, nikoliv Windsor. Kvůli vnitřnímu politickému tlaku během první světové války kvůli německému původu a vztahu královské rodiny s vládnoucím knížecím domem Německé říše byl králi Jiřímu V. 17. července 1917. změněn německý název Sax-Coburg a Gotha, na současný název Windsor House! Královský pár měl z obou stran německé předky i příbuzné, z nichž především německý císař Vilém II., bratranec králův, představoval pro Brity neuvěřitelnou hrůzu z války. Jiří V. tedy 17. července 1917 přijal rozhodnutí, že německy znějící název Saxe-Coburg-Gotha nahradí více anglicky znějícím názvem Windsor… více

09.10.2022

Královna Alžběta byla shledána vinnou – 2. díl

Královna Alžběta byla shledána vinnou – 2. díl

Dne 26. února 2013 po předložení všech důkazů o zločinech církve a státu v Kanadě a po odmítnutí obžalovaných na tyto důkazy reagovat nebo je vyvrátit, byli všichni obžalovaní shledáni vinnými šesti soudci mezinárodního soudu obecného práva v Bruselu. Všichni shledali královnu Alžbětu vinnou ze zločinů proti lidskosti a také další osoby, mezi něž patřil katolický papež Joseph Ratzinger. 40 osob bylo shledáno vinnými z genocidy na více jak 50 000 kanadských dětí prostřednictvím "rezidenčních škol"… více

08.10.2022

Královna Alžběta byla shledána vinnou – 1. díl

Královna Alžběta byla shledána vinnou – 1. díl

ITCCS vedla soudní řízení ve věci únosu dětí, provedeném královnou Alžbětou, spolu s dalšími 50 000 případy pohřešovaných dětí a prokazovala její přímou účast na únosech a smrti domorodých dětí. Dne 10. října 1964 se deset dětí z jedné kanadské školy vydalo na piknik s královnou Alžbětou a princem Phillipem. Děti se ale už nikdy nevrátily domů a truchlící rodiče je od té doby již nikdy neviděli… více

07.10.2022

Zdroj Davida Ickeho o královské rodině

Zdroj Davida Ickeho o královské rodině

Navzdory obrovskému a mainstreamem živenému posměchu David Icke opakovaně tvrdil na základě velmi důvěryhodných zdrojů, že britská královská rodina jsou reptiliánští hybridi, kteří mohou měnit podobu a zúčastňují se satanských rituálů včetně obětování lidských obětí, zejména dětí. Hovoří o tom, jak jeho důvěryhodný informační zdroj byl přímým svědkem toho, jak členové královské rodiny měnili podobu tak, že přepínali své frekvence mezi svými informačními poli. Jednalo se o britskou hlavu státu, královnu Alžbětu II. a její matku před tím, než zemřela ve věku 102 let… více

06.10.2022

Hlavní cíl 'Elit' – úplné zotročení lidstva

Hlavní cíl 'Elit' – úplné zotročení lidstva

Politické strany jsou jenom jednou z pastí nastraženou archontským Systémem. Příkladem je Amerika. Republikánskou stranu za vlády mladšího Bushe ovládala nevolená skupina za oponou, zvaná jako "Neocons" neboli neokonzervativci, kteří stáli za invazí do Afganistánu, Iráku a za dalšími konflikty a sehráli také nechvalnou roli v událostech 11. září. Demokratická strana má podobnou řídící kliku. Ta je nositelkou moci a ne "demokraticky" zvolený prezident, ať už je to Obama, Clinton nebo kdokoliv jiný. Na vyšší úrovni se ale obě tyto kliky zodpovídají stejnému "pánovi", který je ukrytý za zrcadlem… více

05.10.2022

Archontí "Systém" nedovoluje lidstvu se pozitivně rozvíjet a pohlcuje veškerou samostatnou aktivitu

Archontí "Systém" nedovoluje lidstvu se pozitivně rozvíjet a pohlcuje veškerou samostatnou aktivitu

Pokud se na politické scéně objeví nová politická strana nakloněná skutečným zájmům lidí, je Systémem brzy pohlcena, přetvořena a stane se pouhou kopií těch, které strana chtěla původně nahradit. Celý společenský systém je projevem archontího viru a lidé, kteří kdysi uvažovali samostatně a organizace, které bývaly kdysi nezávislé, jsou Systémem postupně pohlcovány a infikovány archontským virem, který celý Systém zosobňuje… více

04.10.2022

Báchorka o demokracii

Báchorka o demokracii

Archontská agenda ovládání byla postupně zavedena prakticky po celém světě a Britské impérium bylo tou úplně nejvýznamnější z nich. Britské ostrovy se staly jedním z nejmocnějších center archontských pokrevních linií na Zemi. Není tady řeč o britské vládě, to je jen další kamufláž a banda poskoků archontské agendy, bez ohledu na to, který člověk nebo politická strana je právě u moci. Je tu řeč o globální archontské síti tajných společností, která skrytě, tajně a nekompromisně tlačí archontské pokrevní linie a jejich "loutky" do mocenských pozic… více

03.10.2022

Nezapomínejte, že máme obrovskou sílu vytvářet lepší budoucnost

Nezapomínejte, že máme obrovskou sílu vytvářet lepší budoucnost

Netrpělivě očekávaná změna se bude dít pomalu a postupně, protože jsme zde Temnotě umožnili vytvořit jednoduše příliš mnoho zla. Tento pozitivní trend bude trvat mnoho roků a bude stále akcelerovat. Úplný zlatý věk nastane až po očištění a úplném roztřídění lidí. Tlak, jenž všichni tak pociťujeme, bude doznívat ještě několik let, jen bude měnit svou formu. Čekají nás obrovské změny, které ale neproběhnou až tak jednoduše! Připravme se na bolestivý zrod nového světa… více

05.12.2021

Co je naší úlohou v dnešní době?

Co je naší úlohou v dnešní době?

Celoplanetární dění a vesmírné turbulence dospěly do takového bodu, kdy je podmínkou dalšího lidského vzestupu a přímo nutností určitá duchovní zralost těch, kteří se chtějí posunout dále, protože jestli se má na Zemi ukotvit Světlo a vybudovat předobraz duchovního ráje, je potřebné odstranit všechno škodlivé, co tomuto vzestupu brání. Proto není směrodatné, jestli je každý člověk navenek dobrý, ale to hlavní v těchto časech je jeho schopnost duchovního probuzení!… více

04.12.2021

Tato doba patří lidem, kteří nesou Světlo v duši i ve svém srdci

Tato doba patří lidem, kteří nesou Světlo v duši i ve svém srdci

To, co momentálně probíhá a čeho jsme kolem sebe svědky, je nevyhnutelnost, která se musí udát předtím, než se začne ukotvovat nový svět. Pro Světlo je to velmi špinavá práce, kterou musí kvůli nám udělat a my bychom za lekce, které dostáváme a za možnost evolučního posunu, měli být velmi vděční. Současné události bychom skutečně mohli pojmenovat jako boží soud, o kterém staré texty hovoří, jako o třídění zrn od plev s následným nastolením zlatého věku… více

03.12.2021

Jednoznačně platí: "Kdo hledá, tak nakonec najde"

Jednoznačně platí: "Kdo hledá, tak nakonec najde"

Rozum potřebuje všechno chápat, vše musí vyargumentovat, zkoumat a porovnávat. Při správném vnitřním vnímání, ale člověk často ví i bez potřebných informací a nepotřebuje všemu do puntíku rozumět. Rozumem se člověk nikdy nedopracuje k žádnému hlubšímu poznání, protože se samozřejmě nemůže opřít u všeho o hmotné důkazy. Informace v různých podobách nám slouží k tomu, abychom se uměli správně rozhodnout, a čemu máme věřit. To můžeme posoudit na základě logiky nebo na základě toho, jestli příslušná informace rezonuje s naším nitrem… více

02.12.2021

Prosvětlený člověk se už nikdy neztratí v proudu života a v záplavě informací této doby

Prosvětlený člověk se už nikdy neztratí v proudu života a v záplavě informací této doby

Buďte ve svém středu, ale neprocházejte životem jen jako nezúčastnění diváci. Buďte aktivními tvůrci svého života. Prociťujte každou vteřinu přítomného okamžiku, ale neberte ho jako samozřejmost, ale jako dar. Nepřežívejte jen tak, ale skutečně žijte. Tak se budete stávat skutečným vědomím a dokážete rozpoznat nejrůznější upozornění, napomenutí a formy pomoci, prostřednictvím kterých s vámi Vesmír komunikuje. Poslouchejte hlas svého nitra, jen člověk vnímající a konající v souladu se svou intuicí si může být jistý, že jedná správně. Jen tak rozliší správné od nesprávného a pravdu od lži. Pak bude v životě stát pevně, neohroženě a sebevědomě, protože intuice mu poskytne obrovskou oporu a zároveň bude pro něj jasným světlem, které mu bude v hluboké tmě osvětlovat jeho životní cestu… více

01.12.2021

Doba i účinky karmy se stále zrychlují

Doba i účinky karmy se stále zrychlují

Vlivem přílivu stále hutnějších energií z Vesmíru se stává dnešní doba stále náročnější. Zvyšující energie totiž stále rychleji zhmotňují všechny úmysly a "odměňují" naše činy. To, co jsme zaseli, se nám nyní vrací se zrychleným účinkem. To, co by nás postihlo daleko později nebo dokonce až v dalším životě, budeme prožívat velmi brzy. Vše se zrychluje, včetně karmických účinků. Tento trend se projevuje, jak na společenské, tak i na osobnostní úrovni. Pomalu se posouváme do období "Božího soudu". Proto je dnešní doba taková, jaká je. Naše doba je odrazem toho, co jsme jako lidstvo v minulosti udělali a náš osobní život je odrazem všeho, co jsme vytvořili nebo spáchali. Naštěstí vše probíhá ve zmírněných účincích, za co bychom měli být skutečně vděční… více

30.11.2021

Až přijde čas

Až přijde čas

Až přijde čas a všechno skončí, bude konečně "oficiálně" informovaná i meinstreamová veřejnost, lidé najednou uvidí surovou, nikým nemanipulovanou realitu. Lidem se ukáže pravda v podobě vojenských tribunálů, důkazových videí, základních informací ad. Ti, co se zuby nehty bránili probuzení, kolaborovali s Temnotou, Systémem a Zlem, vydělávali na lidské hlouposti a utrpení, pragmaticky poslouchali svoje ego a ne svoje svědomí, propásli velkou příležitost být na té správné evoluční straně, pomalu se transformovat, rozložit informační šok do delšího časového intervalu a v neposlední řadě se vyhnout výčitkám a "spravedlivému" hněvu zneužitých, oklamaných, okradených a zbídačených spoluobčanů… více

29.11.2021

Podle svého nejlepšího svědomí

Podle svého nejlepšího svědomí

Boj za naše práva je práce na plný úvazek. Boj za lepší budoucnost pro naše děti je nikdy nekončící úkol. Již není přijatelné předpokládat, že se toho ujme "někdo jiný". Plňte podle svého nejlepšího svědomí své povinnosti Člověka, rodiče a občana, abyste si zachovali svá Stvořitelem daná lidská práva… více

11.11.2021

Spadnete do díry nebo projdete branou?

Spadnete do díry nebo projdete branou?

To, čemu lidstvo právě čelí, se dá nazvat jako průchod branou nebo jako pád do díry. Rozhodnutí spadnout do díry nebo projít branou je jen na vás… více

10.11.2021

Konec šípkového království a dlouhého spánku

Konec šípkového království a dlouhého spánku

Rudolf Steiner napsal už v roce 1907, že všechno, co se živí negativními pocity, úzkostí, strachem a pověrami, zoufalstvím nebo pochybnostmi, jsou ve skutečnosti nepřátelské síly z nadsmyslových světů a krutě útočí na lidské bytosti. Proto je nezbytně nutné, aby osoba, která vstupuje do duchovního světa, překonala strach, pocity bezmocnosti, zoufalství a úzkosti. Ale to jsou přesně emoce, které nám v současné době vnucuje materialistická kultura, a které nás zároveň izolují a odcizují lidi od duchovního světa. Takové postoje u lidí evokují beznaděj a strach z neznámého a aktivují proti sobě výše uvedené temné, nepřátelské síly… více

09.11.2021

Některé firmy již plánují "očkované" zaměstnance nahradit, pravděpodobně během několika let zemřou

Některé firmy již plánují "očkované" zaměstnance nahradit, pravděpodobně během několika let zemřou

Výkonný pracovník z ropného a plynárenského průmyslu vydávající série strategií a plánů pro velké korporace vydal varování, že společnosti po celém světě již očekávají náhrady za své "očkované" pracovníky během příštích několika let. Ve zhlédnutém videu na platformě Brighteon jedna žena uvádí a vysvětluje, že korporace, pro kterou pracuje, už najisto ví, že lidé vakcinovaní proti Wuhan Coronaviru (Covid-19) pravděpodobně do tří let zemřou a tudíž budou vytvořené díry v zaměstnanosti, které bude třeba rychle doplnit… více

26.06.2021

Jsou odstartovány paradoxy, o kterých nikdo neměl před několika měsíci ani ponětí

Jsou odstartovány paradoxy, o kterých nikdo neměl před několika měsíci ani ponětí

Senzace na MSM: Sky News Reportáž. Letecké společnosti dávají zákazníkům pokyny, aby neletěli, pokud jsou nebo budou očkováni! Dokonce hovoří o očkování jako o lékařském experimentu. TŘI piloti společnosti British Airways za posledních 7 dní zemřeli na vakcínu COVID. Společnost BA nyní vede krizové rozhovory s vládou Spojeného království o tom, zda by jejich očkovaným pilotům mělo být umožněno létat či nikoliv… více

25.06.2021

Jízdní kola mohou za pomalou smrt planety

Jízdní kola mohou za pomalou smrt planety

Generální ředitel Euro Exim Bank s.r.o. přinutil ekonomy, aby se začali usilovně zamýšlet nad jeho slovy, když prohlásil: "Cyklisté jsou katastrofou pro ekonomiku Země."… více

24.06.2021

Přejte si, abychom se ukázali? Změníte svět. (1. díl)

Přejte si, abychom se ukázali? Změníte svět. (1. díl)

(1. díl)

Autorem tohoto poselství je Jean Ederman, francouzský pilot, letecký dispečer, který tvrdí, že mu byla předána tato zpráva skupinou "mírumilovných mimozemšťanů" poté, co se "mentálně projektoval do jejich prostoru". Popisuje nesčetné zkušenosti, které měl s mimozemskými rasami po mnoho let… více

19.07.2020

Přejete si, abychom se ukázali? (2. díl)

Přejete si, abychom se ukázali? (2. díl)

(2. díl)

Kromě několika ojedinělých případů měly naše intervence vždy velmi malý vliv na vaši způsobilost učinit osobní rozhodnutí o vaší společné budoucnosti. Toto hodnocení je inspirováno naším vlastním poznáním vašich hlubokých psychologických mechanismů. Svoboda se musí utvářet každý den, a jak se bytost stává uvědomělejší sebe sama a svého prostředí, tak se postupně zbavuje dusivosti a ochablé setrvačnosti. Navzdory četným, statečným a ochotným lidským svědomím, je většina zmanipulovaných lidí udržována v ochablé setrvačnosti a slouží ziskům rostoucí centralizované moci… více

20.07.2020

Přejete si, abychom se ukázali? (3. díl)

Přejete si, abychom se ukázali? (3. díl)

(3. díl)

K vybudování kosmického kontaktu s jinou civilizací existují dvě cesty. Jednak skrze své představitele (vlády) nebo pomocí přímého kontaktu s jedinci bez rozdílu. První způsob přináší střet zájmů, druhý přináší uvědomění. První způsob zvolily vládnoucí síly a mimozemštané, jenž jsou stejně motivováni k tomu, aby udržely lidstvo v otroctví, a tak kontrolovaly zemské zdroje, lidský genofond a lidskou emotivní energii. Druhý způsob byl vybrán skupinou mimozemských druhů spojených s postojem a duchem služby druhým. I my jsme zpočátku zkusili zvolit první cestu a představili jsme se zástupcům lidské moci, ale ti odmítli naši nabízenou ruku ke spolupráci. Proto se dnes snažíme kontaktovat samostatné a připravené jedince, aby sami mohli učinit tuto volbu, a to bez zásahu jakýchkoliv představitelů… více

21.07.2020

Přejete si, abychom se ukázali? (4. díl)

Přejete si, abychom se ukázali? (4. díl)

(4. díl)

Ať jste ve středu města nebo uprostřed pouště, nemá to vliv na účinek vaší odpovědi. ANO, nebo NE, řekněte okamžitě po položení této otázky! Prostě si odpovězte, jako byste rozmlouvali sami se sebou, ale myslete na toto poselství. Toto je universální otázka a těchto pouhých pár slov vložených do svého kontextu má mocný význam a určuje vaši budoucnost. Vaše osobní rozhodnutí dotázat se vašeho vnitřního já, zda se máme ukázat ve vašem hmotném plánu a za denního světla, je pro nás cenné a podstatné. Upřímné přání, jež vznikne ve tvém srdci a ve tvé vlastní vůli, bude vždy vnímáno těmi z nás, kterým je určeno. Pasivita vede jen k nedostatku svobody. Stejně tak i nerozhodnost není nikdy účinná. Pokud skutečně chcete lpět na vašich názorech, což je něco, co pochopíme, pak řekněte NE. Pokud nevíte, jak se rozhodnout, neříkejte ANO, jen kvůli pouhé zvědavosti. Toto není show, toto je skutečnost… více

22.07.2020

Sdělení od Alaje z Plejád 1

Sdělení od Alaje z Plejád 1

(1. díl)

Pocházím z hvězdného systému Plejád. Jsem členem Galaktické Federace Světla, ve které pracují společně tisíce laskavých a milujících mimozemských ras tohoto vesmíru. To není science fiction. Pokud jste inteligentní, tak tyto informace prozkoumáte předtím, než je odsoudíte. Mnoho z nás zde žijí jako dobrovolníci s cílem eliminovat negativitu na Zemi. Vesmíry jsou přirozeně plné živých bytostí v různých dimenzích, ale to je na vaší planetě udržováno jako tajemství. Vaše temné vlády zesměšňují témata o mimozemšťanech a rozvoji vědomí, abyste o ně neměli zájem a smáli se jim… více

17.07.2020

Sdělení od Alaje z Plejád 2

Sdělení od Alaje z Plejád 2

(2. díl)

To je návod, jak se postavit ZLU. ONI jsou bezmocní vůči energii LÁSKY a DOBRA. Proto chtějí od této duchovní síly uvnitř vás odvádět vaši pozornost. Nenechte se manipulovat temnou vládou. Používají televizi, rádio, noviny, reklamy, drogy, náboženství, TV-politiky, armádu, elektromagnetické vlny, Wi-fi antény na vašich střechách, čipy pod kůži, nanotechnologie, terorismus, vytváří ohniska napětí a války, aby vás udrželi v negativním režimu. Každý, kdo se směje těmto informacím, je již zmanipulován a musí se učit víc než ostatní. Inteligentní člověk téma nejprve prozkoumá, než si na něj vytvoří nějaký názor. Vesmír je obýván mnoha bytostmi, humanoidy i ne-humanoidy. Vaše vlády s nimi jednaly již dávno, ale udržují to v tajnosti. Proto se vaše technologie v posledních padesáti letech vyvíjely tak rychle… více

18.07.2020

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (1. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (1. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

(1. díl)

Rozhodla jsem se setkat s lidmi, kteří hovořili o UFO a začala jsem s nimi dělat rozhovory a ptát se jich na to co viděli. Někteří z nich pracovali v tajných projektech a pracovali pro vládu s úrovněmi nad "Top secret" (velmi tajné). Dodnes od těchto informátorů dostávám velmi důležité informace. Musím říci, že Wikileaks prišla až po nás. Julian Assange s námi komunikoval a možná jsme ho dokonce i inspirovali a přivedli k myšlence Wikileaks. Nyní již máme více jak 300 hodin audio a video záznamů super zajímavých informací… více

13.07.2020

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (2. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (2. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

(2. díl)

Zdá se, že ti, které nazýváme Illumináty, tedy ti, co spoluovládají v současné době planetu, mají agendu, kterou založili na genetickém mixu původního pozemského genomu a minimálně 12ti druzích genomů mimozemských ras. A jak plynula staletí a tisíciletí, tak se přidávaly další a další genetické prvky k těmto druhům. Takže tu nyní na planetě Zemi existuje obrovská sbírka ras a genetik. Tak se planeta Země včetně vás stala genetickou knihovnou naší galaxie a od nás se očekává, že budeme strážci této genetické knihovny – v nás samých a v našich dětech. Zjevně také existuje rostlinná a živočišná knihovna Země… více

14.07.2020

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (3. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (3. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

(3. díl)

Čím více budete chtít vědět, tím více získáte poznání, což je jedním z vašich hlavních úkolů ve vaší úloze zde na Zemi a jedním z důležitých principů vaší "mise" zde na Zemi. Touha po poznání vás automaticky přivede k tomu, co se zde na Zemi skutečně děje. Ukáže vám správnou cestu, abyste nezůstali zaslepení, nešli špatným směrem a abyste se zde jen neholedbali v rádoby "osvíceném stavu" (jako pravdoláskaři). Vaše cesta není spojena jen s úkoly, pokyny a radostmi ega, ale podle mého názoru jsme zde hlavně proto, abychom prokoukli Matrix a uviděli přes iluzi, která je všude okolo nás a pochopili, kým skutečně jsme a zavnímali to, že jsme sem jako duše a duch přišli navštívit tuto planetu. Měli bychom přijít na to, proč jsme přijali svá lidská těla a za jakým účelem. Naše přítomnost je zde unikátní a velmi důležitá z hlediska celkového dění i výsledku celé "vesmírné hry". Nikdy se nepovažujte za méněcenné a bezvýznamné, protože každý z nás je naopak velmi důležitý. Toto temná strana velmi dobře ví a to je také důvod, proč nás tak všechny bedlivě sleduje… více

15.07.2020

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (4. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (4. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

(4. díl)

Jako intuitivní osoba vám můžu říci, že na planetě Zemi probíhá trvalý frekvenční posun. Země a celý solární systém vstupují do galaktického centra. Procházíme různými druhy energií. Mnozí informátoři mi sdělili, že měsíc Marsu Phobos je dutý, umělý a slouží jako základna, velitelství a informační centrum. Byl sem v minulosti umístěn a je obsazený rasou Anunnaki. Jejich podoba a velikost je znázorněna na chrámech v Egyptě. Tajný vesmírný program spolupracuje s těmito bytostmi. Anunnaki prováděli v minulosti mnoho genetických experimentů s lidským genomem, přičemž některé z nich nedopadli zrovna úspěchem… více

16.07.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 1: Bible je falzifikát

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 1: Bible je falzifikát

(1. díl)

Bibli považují nedovzdělání lidé za jednolitý text a chtějí věřit tomu, že je psaná nejlépe jediným autorem, jedním svatým duchem, ale není tomu tak. Laici nejsou schopni rozeznat to, co je skutečně světelně duchovní a co je do Bible uměle implantováno, se záměrem pošpinit, poškodit a obrátit naruby původní smysl křesťanské víry. Nevidí židovské vpisky, které obrací celý smysl původní duchovní školy úplně někam jinam. Plno védských symbolů a prvků bylo v Bibli překryto temným nánosem a jejich smysl byl obrácen naruby, jako například "pití světla poznání", které bylo nahrazeno pitím krve. Podnětem napsání Nového zákona je védská a později buddhistická legenda o Spasiteli, kterou Bible převzala… více

12.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 2: Sekundárnost biblických textů

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 2: Sekundárnost biblických textů

(2. díl)

Odvozenost mnoha biblických textů z dřívějších předloh dosvědčuje i řada indoevropských jmen, která se v první knize Mojžíšově objevují. Jméno prvního člověka Adama (je již uvedeno v textech raně křesťanské gnoze – "Adamas") je indoevropského původu (v sanskrtu znamená, ten nespoutatelný). Také jméno Noe (spásný zachránce lidského rodu) pochází velmi smysluplně z řeckého slovesa noein, které znamená poznat (Noe – ten poznávající) a jeho archa (podobně jako všechny spásné lodi pravěku a starověku), má původ ve védském termínu arka, značící zpěvy Védy, pomocí kterých pluje člověk za svou spásou. Rovněž celý příběh o potopě v bibli je pouhým převzetím dávných gnostických textů, které vycházely dokonce z několika dalších ranějších předloh, které jsou známy dlouho před biblickým zpracováním… více

13.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 3: Bible není originální text

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 3: Bible není originální text

(3. díl)

Židé celou rozsáhlou řadu svých náboženských textů prokazatelně antidatovali a snažili se tak vzbudit dojem nesmírné starobylosti Bible, aby pokud možno předcházela Avestu, Védu a předcházela Egypťany, ale ti, kdo věří v původnost Bible, musí dnes spolknout hořkou pilulku, protože Nazarejci, žijící v hluboce předkřesťanské době sdělují celou řadu biblicko-křesťanských skutečností typickými "biblickými" termíny, ještě před vznikem biblického Ježíše Krista a židovské "apoštolské" tradice!… více

14.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 4: Cílená likvidace všech skutečných a čistých křesťanů

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 4: Cílená likvidace všech skutečných a čistých křesťanů

(4. díl)

Poslední zmínky o původních a skutečných křesťanech pocházejí jednak z oblasti Balkánu, kde se nazývali bogomilové, a dále z jižní Francie, kde si říkali katharos - ti čistí. Toto řecké slovo označující pravé původní křesťany v německém znění die Ketzer a v českém kacíři, se stalo ve středověké Evropě opakem čistého křesťanství a dokonce se stalo nadávkou. Vrah katarů Dominik založil po úplné fyzické likvidaci všech těchto původních křesťanů ve 13. Století nový řád, nesoucí jeho jméno – Dominikáni, který se oblékal bíle, stejně jako Dominikem vyvraždění kathaři a začali používat i některé katarské rétoriky a praxe, aby tak opět smíchali dohromady Světlo s Temnem a část filosofie těchto původních křesťanů byla vsunuta, stejně jako samotný gnostik Simon Mág do katolické církve, do této věčné říše za zrcadlem… více

15.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 5: Převrácený biblický příběh o ráji

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 5: Převrácený biblický příběh o ráji

(5. díl)

Židovskou metodu záměny a nápodoby nám naprosto nádherně a symbolicky ukazuje biblický příběh o ráji se dvěma stromy, kdy tisíce let, přes celou Asii až k nám, zde rostl jenom jeden strom, ale právě židé tam zasadili strom druhý a ten první strom, buddhistický – strom poznání, Buddhův fíkovník, surově pomluvili a Buddhu proměnili v "hada" a zasadili tam zrcadlovou nápodobou strom druhý, který nazvali "stromem života", který nás měl údajně spasit. Celá naše kultura je celých 2000 let uměle a násilně pěstovaná a vyrůstá z toho "druhého stromu života", odmítá a haní ten původní "strom poznání", který teď tady trošičku zaléváme… více

16.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 6: Židokřesťanství je církev ďáblova

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 6: Židokřesťanství je církev ďáblova

(6. díl)

Pán Temnot se převléká, aby zvítězil, za kohokoliv, třeba i za boha, církevního hodnostáře či buddhistu. Ze Západu směrem na Východ stále proudí "síla vod", což je neustálé narušování jakékoliv skutečné duchovní autority a je vnucováno lidem jen to, co se zakládá na zemitých a zcela "tekutých" hodnotách. A právě tento proces my dnes permanentně zažíváme. Máro, Pán temnot či Světapán, který potřeboval zvítězit nad duchovním prouděním z Východu, použil zde v Evropě nejen meč a světská lákadla, ale zejména to, že Buddhu napodobil, a že se herecky převlékl za "také buddhistu". A tato metoda nápodoby je skutečná podstata vzniku židokřesťanství… více

20.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 7: Svatý Vít

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 7: Svatý Vít

(7. díl)

Málokterý Čech dnes už ví, jak doopravdy vznikl tento katolický svatý, který má na pražském hradě nádhernou katedrálu. Jeho svátek připadá podle církevního kalendáře na 15. června. Proč právě tento den? Tohoto dne roku 1168 totiž vojsko dánského krále Waldemara přepadlo a zničilo posvátný okrsek nejvyššího boha Slovanů na ostrově Rujana – Svantovita a samotnou jeho sochu rozsekalo na kousky. Pád slovanského Svantovita se stal dnem zmrtvýchvstání jeho stínu z podvodní říše Hada – smyšleného, židokřesťanského mučedníka svatého Víta, kterého, přesně podle příkladu vzniku textu Bible, brzy opatřili svatí muži v klášterech, velmi dávnou a mučednickou historií… více

21.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 8: Kořeny vzniku západního křesťanství

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 8: Kořeny vzniku západního křesťanství

(8. díl)

Indická duchovní škola je tak důležitá proto, že na rozdíl od všech ostatních tradic nám jako jediná tady zakonzervovala původní indoevropskou vizi světa, která nám říká, že Světlo poznání a Bůh je totéž. Náboženské projevy řady národů často upadají do nejrůznějších "monotheismů", založených na pověrčivosti a okultismu, kde se uctívají ve slově "Bůh" různé síly světa a nikoliv vnitřní duch člověka. Máme dvě základní vize "Boha", které se zobrazují v různých kulturách. Vize "Boha" jako "Otce Světla poznání" a dále vize chtonického „Boha“, sídlícího v nitru Země, v nitru hmoty, uctívaného jako Hádes u Řeků a pod řadou jiných jmen u mnohých jiných národů… více

22.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 9: Současní křesťané se hluboce mýlí

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 9: Současní křesťané se hluboce mýlí

(9. díl)

Západní křesťanství je stále ještě v zajetí židovského podvodu s napodobeným židovským spasitelem. Je v zajetí Bible coby "svaté knihy", která je infikovaná židovskými vpisky, Jákobovými, kdy podvod je "svatým duchem" krvavých vlků v rouše beránčím a kdy učení "dharmiků", těch, kteří uznávají duchovní zákonitosti, humánní pravidla, řád, autoritu Světla poznání, které tvoří základní výživu člověka, se proměnilo na mylné učení o lidské spáse. Změnilo se zcela zákonitě ve "svatou školu" těch, kteří vůbec žádnou dharmu neuznávají. Všichni křesťané, kteří věří katolické církvi, ty dobré duše, které volají po morálce, čestnosti a spravedlnosti a myslí to vážně, jsou hluboce se mýlící lidé. Židokřesťanství je podvod, kterým se nechali zmást a svést… více

23.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 10: Bolestná pravda o křesťanství, bez pravdy to nepůjde...

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 10: Bolestná pravda o křesťanství, bez pravdy to nepůjde...

(10. díl)

Jestliže se nějaký člověk, který se dnes zajímá o náboženské a filosofické věci, má vůbec někam dostat, tak musí mít odvahu k bolestné sebereflexi křesťanství a překročit velmi trpkou hranici. Současná společnost nechce takový myšlenkový směr připustit, protože je z jejího stanoviska zcela "sebedestrukční". Nechce připustit skutečnou pravdu o takzvaném "křesťanství" i to, aby byla celá naše tradice ukázána jako prokazatelně heretický a temný odklon od pravé původní duchovní školy, ke kterému došlo při vzniku Bible, a který se rozvíjel celých minulých 2000 let. Z tohoto důvodu se dnes celá "křesťanská" společnost intenzivně věnuje pouze výsledku této smutné cesty – burze, penězům, hazardu, computerům a vzniklé pomyslné "židovské svobodě", jako je pití alkoholu, lhaní, promiskuita, mocenské hrátky, klamání veřejnosti, pornografie, drogy ad., protože vrátit se "k bosým Indům" (které Angličané důkladně dvě stě let okrádali) není v rámci světského mocenského myšlení pro ni možné… více

24.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 11:  Zkázonosná literární práce "Hada" v Bibli

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 11: Zkázonosná literární práce "Hada" v Bibli

(11. díl)

Chtonický kult v Bibli stínově napodobil a zhmotnil všechny niterné gnostické události a tím dosáhl plného překrytí Světla a ducha hmotou a dosáhl tak zatmění Slunce Měsícem. Stejně jako samotné hmotné tělo Kristovo a jeho utrpení na kříži zakrývá a likviduje pravou podstatu původního védského křesťanství, tedy šíření vykřesávaného Světla poznání, tak podobně i všechny další údajné historické děje v biblické Kristově legendě postupně absorbují a ničí vše duchovní a věčné a nahrazují pomíjivým a hmotným. Touto dodatečnou stínovou materializací vznikla většina postav a jejich příběhů v Bibli… více

25.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 12: 1 M 9.5: "A zajisté krve vaší, duší vašich vyhledávat budu"

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 12: 1 M 9.5: "A zajisté krve vaší, duší vašich vyhledávat budu"

(12. díl) (lidé démonské podstaty totiž přijali tezi, že duše je krev)

Kult krve je základem všech chtonických kultů, tj. kultů nevědomců, kteří se odvrátili lidské tradici, která vždy uctívala a žila pro duchovního Člověka a jeho hodnoty. Krev zde nahradila vykřesanou sómu coby Světlo poznání… více

26.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 13: Opět byla důkladně smíchána pravda se lží

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 13: Opět byla důkladně smíchána pravda se lží

(13. díl)

Díky znalosti základní židovské metody napodobování a zaměňování originálu za plagiát, znalosti gnostických textů raného křesťanství a jejich kritiky z úst nejstarších židovských katolických otců Irenea a Hippolyta, můžeme rekonstruovat historickou skutečnost. Právě z jejich spisů se dovídáme o rozhodující úloze gnostika, jménem Simon Mág, který je považován těmito autory za otce gnoze ve východním Středomoří a který byl, jak oba autoři potvrzují, nazýván svými uctívači Kristus… více

27.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 14: Biblické učení skrytě směřuje lidi ke zlu

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 14: Biblické učení skrytě směřuje lidi ke zlu

(14. díl)

Ideové podloží Bible naprosto převažuje ve všech dnešních ideových a společenských systémech západního světa – ať už se jedná o židokřesťanství, kapitalismus volné soutěže, umírněný křesťanský socialismus anebo o bolševismus či fašismus – podstata člověka je zde všude viděna dole a nikoliv nahoře… více

28.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 15: Chtonismus – kult hada

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 15: Chtonismus – kult hada

(15. díl)

Chtonický kult je kult Země, který nepřijímá duchovní školu, a proto za jedinou životadárnou sílu uznává a velebí tu, která pochází z nitra Země. Jsou to kulty podsvětského božstva bohatství, který se vztahuje pouze k jisté části sil v kosmu a který je zastoupený v naší lidské mentalitě nižšího řádu. Je temné, démonské a podsvětní povahy a je to kult, který velebí zvířecí sílu, sílu krve, nitra Země a gravitace, který se ostře vyhraňuje vůči náboženství Světla poznání, náboženství "Slunce" i cestě poznání, tak jak ji pěstují Indové a jejich džňána márga… více

29.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 16: Lidé, kteří přijali filosofii Hada, naprosto nechápou to, co se jim snaží sdělit védská a slovanská tradice

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 16: Lidé, kteří přijali filosofii Hada, naprosto nechápou to, co se jim snaží sdělit védská a slovanská tradice

(16. díl)

Lidé, kteří přijali Hada, mají stejné znaky jako on a stejné vidění světa a naprosto nechápou to, co se nám snaží sdělit skutečná duchovní tradice, která je tvrdě potlačovaná satanským kultem temna. Pro ně život vznikl z hmoty a vše je jen materialistické povahy. Hadí loutkovodiči lidstva důkladně skrývají spirituální podstatu Vesmíru a všeho kolem nás, přestože se spirituálními zákony sami řídí. Udržují lidstvo v hluboké nevědomosti pomocí dezinformací, jimi ovládanými médii, zkorumpovanými politiky, pseudovědou i pomocí církví. Představa, že by existovala nějaká vibrace, která by neměla hmotný základ, je pro ně nepřípustná, natož, že by byla silou, která tvoří, nese a ovlivňuje celý svět… více

30.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 17: Had

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 17: Had

(17. díl)

Hadí kult je kult boháče a ještě v antice všichni lidé věděli, že boháč je poslem Háda, pána podsvětí. Věděli, že uctívání bohatství a kapitalizmu je uctívání smrti. Kult hada je také kult černé barvy. Prakticky všichni kněží se oblékali do černých a červených rouch, které uctívá kult smrti a krve. Dalším rysem hadího kultu je proměnlivost a v židovské filozofii se jasně a přímo hovoří o tom, že bezpáteřnost je ta pravá moudrost, bezpáteřnost je přímo páterem chtonismu a hadího kultu… více

31.03.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 18: Hadí síla posvěcuje žádostivost jakékoliv druhu po čemkoli

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 18: Hadí síla posvěcuje žádostivost jakékoliv druhu po čemkoli

(18. díl)

Dalším rysem chtonismu je kult nemravnosti, kriminality a slepé víry jako nositele boží síly. Pokud jsme chyceni do osidel žádosti těla, pak těžko můžeme naplňovat jakékoliv lidské a duchovní hodnoty. Plno příběhů oslavující kult těla a žádostivosti nalezneme v židovské tóře. Podle ní všechno co děláme je od boha. Pak vrah přirozeně vraždí, zloděj přirozeně krade. Had si pěstuje člověka jako přirozeného hříšníka a jeho slabosti pak posvěcuje a prohlašuje za přirozenost. Jeho hříchy vykupuje jednoduše za peníze či krvavé oběti a tvrdí, že žádné karmické následky neexistují… více

01.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 19: Obsah slova Bůh

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 19: Obsah slova Bůh

(19. díl)

Chceme-li pochopit hádanku, která se před námi rozprostírá v podobě celé řady náboženských systémů, jež všechny uctívají Boha a přesto jak dosvědčuje pozemská historie lidské civilizace, jsou často spolu v obrovském nepřátelství a krvavé válce, musíme pochopit především zkázonosnou činnost chtonického ducha nápodoby a všimnout si vnitřního obsahu slova Bůh, které oba nesmiřitelné religiózní systémy používají. Zde nestačí říkat jen to, že věříme v Boha, když přitom plně nechápeme obsah a smysl, který tomuto slovu jednotlivá náboženství dávají… více

02.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 20: Uctívání krve

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 20: Uctívání krve

(20. díl)

Vzhledem ke své spodinové zvířeckosti, materialismu a neprobuzené lidskosti jsou všechny zemní, podzemní a lunetické kulty zjevně nebo skrytě prosyceny kultem krve. Všude tam, kde původní duchovní škola člověka pěstovala lidskou a duchovní spřízněnost, vykřesané Světlo poznání a tam, kde teprve účast na tomto Světle se považovalo za skutečný lidský život, tak všude tam spodní duch podsouvá stínovou náhražku tohoto Světla poznání – krev. Krev je pro hmotný spodní svět nevědění tímtéž, čím jsou ve světě probuzeného člověka paprsky Světla poznání a jeho duše… více

03.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 21: Při krvavých obřadech hadí civilizace zrcadlově napodobují původní duchovní gnostické praktiky

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 21: Při krvavých obřadech hadí civilizace zrcadlově napodobují původní duchovní gnostické praktiky

(21. díl)

Při svých krvavých obřadech lunetické civilizace zrcadlově napodobují původní gnostické praktiky a často používají i zasvěcovací, védsko-křesťanskou liturgickou praxi i její posvátné termíny. Tímto napodobováním původních rituálů je vytvářen dokonalý chaos, při kterém je stále záměrně směšován materializmus a duchovní učení. Tak jsou všichni nevědoucí strháváni do velkého omylu. Původní očišťovací praxe duchovní školy – recitace Slova a dodržování dharmy, byla během času překlopena do celé plejády hrůzných krvavých obřadů, které slouží démonu podzemí a přitom se honosí gnostickými termíny a duchovní, očistnou terminologií… více

04.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 22: Celá naše společnost, média, zdravotnictví i potravinářský průmysl slouží zatím kultu hada

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 22: Celá naše společnost, média, zdravotnictví i potravinářský průmysl slouží zatím kultu hada

(22. díl)

Neustálé vyvolávání konfliktů, provokací a falešných teroristických činů je zejména závazek bohu zla svými přívrženci, že tento bůh bude neustále sycen krví, a že poteče krev lidská nebo alespoň zvířecí. Lidem je dlouhodobě namlouváno, že základní potravinou je maso, že je nezbytné a velmi zdravé. Opak je, ale pravdou. Dávné civilizace byly vegetariánsky zaměřené, (i Ježíš byl vegetarián k nelibosti nynější katolické církve) život a zvířata ctili a žili s nimi v harmonické pospolitosti. Dnešní zorganizované každodenní masové vraždění a týrání zvířat jsou dalším hororem na naší planetě a dalším cíleným satanským rituálem uctívání hadího boha smrti (jen si to lidé závislí na masové stravě nechtějí připustit a zavírají oči i před svým svědomím a intuicí, která by jim napověděla, o co tady jde) a je nejvyšší čas se odklonit od tohoto podstrčeného životního stylu… více

05.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 23: Říše Hada neustále usiluje o zničení kultu védského býkočlověka a vykřesávání životadárného Světla poznání

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 23: Říše Hada neustále usiluje o zničení kultu védského býkočlověka a vykřesávání životadárného Světla poznání

(23. díl)

Postava Mínotaura, vlastněného krétským králem Mínoem, se vyjevuje teprve v novém světle poznání jako zcela opačná interpretace východního uctívání býkočlověka a sómy. Hadí propaganda vykresluje Minotaura v podobě nebezpečné nestvůry, která pojídá lidi. Smyslem řeckého mýtu o Mínotaurovi je stejně jako v Iliadě a Odysseji snaha hadích autorů převyprávět a zlikvidovat poselství původní duchovní školy Člověka, která je symbolizovaná právě býkočlověkem. Lunetická temná manipulace převrátila spásnou a spirituální úlohu býka přesně na pravý opak, na kentaura, který v řečtině znamená býk prázdnoty. Hadí "manipulátoři" vytvořili z těchto bájných bytostí zlé, zlomyslné a nebezpečné tvory, se kterými řečtí hrdinové v mýtech neustále "udatně" bojují… více

06.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 24: Aztékové chápali svět jako jedno velké vraždění

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 24: Aztékové chápali svět jako jedno velké vraždění

(24. díl)

Také u Aztéků docházelo k hromadnému zabíjení zajatců, místy to bylo až 10 000 objetí, určených k masívnímu prolévání krve a k poctě jejich Boha. Aztékové přijali to, že světu vládne Bůh zla a tudíž musí páchat zlo, musí mu dobře sloužit a uctívat ho. Chápali svět jako jedna velká jatka a neustálé vraždění, kdy větší ryba přirozeně požírá menší. Takže tito zbožní věřící jen napodobovali potřebu svého Boha. Vytrhávali tepoucí srdce obětím, obětovali je svému Bohu jako jeho zdroj potravy a pohonu, aby měl dost potravy, a aby nezemřel. Mysleli si, že by tak zanikl celý svět… více

07.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 25: "Had" nechápe hodnotu Úplnosti a Celistvosti

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 25: "Had" nechápe hodnotu Úplnosti a Celistvosti

(25. díl)

"Had" nechápe hodnotu Světla poznání a duchovního Člověka, hodnotu Úplnosti a Celistvosti, chápe jen omezené Částečno a Dočasno. Má na zřeteli jen své hmotné tělo, včetně svého veškerého hmotného majetku. Ovládá okolí svou zrcadlovou technikou záměny a též prostřednictvím své základní metody, metody hromadění majetku a bohatnutí. Vše zrozené z ducha formálně napodobuje a prohlašuje za své. Jeho inteligence pracuje vždy jen v neprospěch skutečného Člověka. Tento Had je stínem a opakem původního středu poznání… více

08.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 26: Obnovme starodávnou stezku – cestu Světla poznání, Míru a Spolupráce

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 26: Obnovme starodávnou stezku – cestu Světla poznání, Míru a Spolupráce

(26. díl)

Nazarejská gnostická tradice velebí Světlo poznání a probuzenosti, pevnou lidskost a setrvávání na základních lidských hodnotách. Odpírá se světským silám a ví, že kdo jim propadne, špatně dopadne. Chtonická materialistická hadí společnost velebí živočišnost, mocenské hrátky, krveprolití, konkurenční boj, války a přitom tvrdí, že zlo neexistuje. Predátor ničí a požírá slabšího a to podle nich je správně a jinak to být nemůže. Podstatou tohoto náboženství je duch nápodoby. Převrací veškeré poznání, zpochybňuje zažité pravdy, tradice, mění svým výkladem skutečné dějinné události, míchá vše dohromady a tak vytváří čím dál tím větší chaos a nepřehlednost, temnotu a netransparentnost… více

09.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 27: Židé vplétají do starých historických knih falešné zprávy

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 27: Židé vplétají do starých historických knih falešné zprávy

(27. díl)

Židé vplétají do starých historických knih falešné zprávy o svých předcích, některé myšlenky buddhismu a gnóze proto, aby zmátli své následovníky. Přesně stejnou metodou došlo v Evropě k převzetí východního duchovního dědictví židovstvím. Toto je ten pravý biblický "zázrak". Tato úspěšně použitá židovská metoda záměny, má dodnes nedozírné následky, jak morální, společenské, tak i politické, protože je to technika, která tady ovládla naše prostředí a ti, kteří s ní pracují, jsou jako ryby ve vodě, a ti, kteří takto nepracují, jsou jako ryby na suchu… více

10.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 28: Chtonicko – židovský kult a indoevropská tradice

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 28: Chtonicko – židovský kult a indoevropská tradice

(28. díl)

Indoevropská tradice nevěří, na rozdíl od chtonických kultů včetně Judaismu, že lidé a svět jsou zlo, že silnější požírá slabšího, že svět je neustálý boj a nestálost, a že základní filosofií světa je pouhý boj o život. Naopak věří, že se lidé rozvojem svých duchovních hodnot dokážou vymanit z tohoto vnucovaného primitivizmu, temného nevědění, manipulace a začnou konečně všichni spolupracovat jako každý vyspělý živočišný druh, který si uvědomil, že pro přežití a zejména pro svou evoluci potřebuje druhovou celistvost, sounáležitost, druhovou loajalitu, spolupráci a ne cynismus, zvrácenost, násilí, kořistnictví a války… více

11.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 29: Židovství ničí originál a nahrazuje ho jeho kopií

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 29: Židovství ničí originál a nahrazuje ho jeho kopií

(29. díl)

Podle židovské knihy moudrosti Kohalet, židovský bůh času vnímá moudrost jako sběratelství a přisvojuje si vše, co bylo a vše co vznikne a co kdo řekl, ať už to je Ind, Egypťan či Řek. Židé sbírají vše, co kdo vymyslel a dávají to do jednoho pytle, pak vše zamíchají a najednou je všechno jejich a Jahveho. Pak o tom již mluví jako o moudrosti židovské. Židé si přisvojili všechny moudrosti světa stejně, jak to dělal Jára Cimrman, který také tvrdil, že vše vynalezl a potom všem jen radil… více

12.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 30: Židovství odmítá základní kosmický zákon – zákon karmy

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 30: Židovství odmítá základní kosmický zákon – zákon karmy

(30. díl)

Hlavní hrdina Izraelců Jákob – Izrael – se dostane v židovské Tóře svatou lží a lstivou nápodobou a záměnou za svého staršího bratra Ezaua ke kýženému požehnání od slepého otce Izáka a ujímá se pomocí svého hereckého triku otcova dědictví. Téma záměny podobných dvojic a vytunelování rolí tvoří ústřední myšlenkové téma celé židovské svaté knihy – Tóry a je hlavní filosofií celé židovské víry. Oblečení se do kůže či šatů toho, jehož společenského postavení a majetku se chci zmocnit, aniž bych zastával ty ctnosti a hodnoty, které dotyčného do jeho společenského postavení přivedly, je u židů základní velebenou moudrostí a tradiční chytrostí… více

13.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 31: Filón alexandrijský

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 31: Filón alexandrijský

(31. díl)

Filón píše s velkou zamilovaností o židovských autorech, kteří konali strašné kriminální činy jasného svatokrádežného charakteru. V rámci toho, že židům strašně fandí a chválí je, prozrazuje přitom ty nejstrašnější nehoráznosti, kterých se ti židovští autoři dopouštěli. Oni falšovali své spisy, dokonce falšovali Homéra, Aischyla, Sofokla a všude podsouvali různé citace z Tóry a tvrdili, že všichni Řekové studovali židovský Starý zákon, četli Mojžíše, a že tedy jenom proto mohli být tak chytří… více

14.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 32: Spodní síla Hada v Bibli

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 32: Spodní síla Hada v Bibli

(32. díl)

Pro pochopení způsobu šíření moci a slávy spodní síly Hada je v Bibli velké množství poučných příkladů. Hrdinou či hrdinkou rozumí spodní síla Hada vždy takovou padlou bytost jakéhokoliv národa, která začne s ní spolupracovat, zradí svůj rod a třeba otevře brány vlastního města, vlastní kultury, aby tam síla Hada mohla vstoupit, rabovat a zmocňovat se zde nahromaděného obecného dobra. Takovou symbolickou postavou je v Bibli velebená kananejská prostitutka Ráb, která uctívačům Hada – židům otevírá tajně v noci bránu kananejského města Jericha, a tak způsobuje zkázu všem jeho obyvatelům… více

15.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 33: Královská koruna

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 33: Královská koruna

(33. díl)

Párské ahuramazdovské tradici vděčí Evropa kromě jiných hodnot i za známý symbol krále – za královskou korunu, která má podobu zlatého kruhu na jeho hlavě. Jednotlivé trny koruny jsou vlastně rozevřené a postavené cípy kruhu. Tato královská koruna byla symbolem životodárné a geniální ideje, která určovala, kdo mohl být králem a obecně vládcem lidské společnosti. Na nejstarších vyobrazeních párského Pána Velkého Vědění – Ahury Mazdy můžeme spatřit korunu jako posvátný kruh Úplnosti, který je opatřen křídly orla, jenž pozvedá člověka vzhůru nad panství spodních vod a říši Hada. Sedm hrotů na koruně znázorňovalo jednotlivé ušlechtilé paramity, což byly lidské ctnosti, které vládce musel mít, a které také musel sám prosazovat. Pozůstatkem původního párského slova – Ahura je dnes zkomolené a hojně užívané slovo aura… více

16.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 34: Král

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 34: Král

(34. díl)

Král není ve skutečnosti společenská role, ale je to vývojové stádium člověka. Je to stav, ke kterému nyní všichni směřujeme. Někdo je mu blíž, někdo dál, ale všichni svou cestou míříme k tomu, stát se králi a královnami. Dříve mohl být králem pouze ten, jehož vztah k lidské Úplnosti, Jednotě a k duchovním kvalitám nebyl porušen. Tehdy nepřipadalo v úvahu, aby lidskou společnost řídil jen nějaký šikovný ekonomický hospodář, který nectil skutečné všelidské hodnoty, které byly vyjádřeny sedmi vrcholy královské koruny. Dnes vrhá celou lidskou společnost do záhuby zkázonosná teze, že král již dnes nemusí ctít a prosazovat duchovní principy… více

17.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 35: Ahura Mazda a Angri Mainyu

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 35: Ahura Mazda a Angri Mainyu

(35. díl)

Uctívání vykřesaného haomy jako úplného Člověka praktikovalo také Párské náboženství. Párská rostlina haomy nikdy nebyla, stejně jako indická rostlina sómy, žádnou fyzickou zelenou bylinou, rostoucí kdesi v horách, ale byla Pravdou a vědomě pěstovanou tradicí lidské moudrosti, udržovanou věčně se opakujícím křestem. Vykřesání haomy probouzelo lidské vědomí a udržovalo ho stálým ošetřováním… více

18.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 36: Organizovaná historická lež

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 36: Organizovaná historická lež

(36. díl)

Celá západní kultura tzv. "křesťanství" spočívá na židovství a na židovském náboženství a výsledkem je stav, ve kterém se nyní nacházíme. Tvrdí nám, že židovství je lůnem pravého křesťanství a ne antická gnóze. To je z hlediska pravdy a vědy naprosto neudržitelný a obrácený výklad! Skutečnou pravdu ovšem říkají jen ti, kteří upřednostňují raději pravé poznání než otroctví a lež za peníze. Celá tato oblast je zatím tabuizovná a všichni zaměstnanci příslušných institucí humanistického směru musí (jestliže se nechtějí "profesionálně znemožnit") hájit tuto linii, lhát veřejnosti a tvrdit, že gnóze je uschlá větev židokřesťanství. Když se ale ponoříte do gnostických textů, tak vám začne být hned jasné, že něco takového není možné, protože gnóze operovala prokazatelně mnohem dříve než později vzniklé židokřesťanství… více

19.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 37: Duch, který o sobě ví, neubližuje

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 37: Duch, který o sobě ví, neubližuje

(37. díl)

Řecký filosof Empedokl vykresluje obraz podstaty světa, jako věčný souboj mezi silami Jednoty, kterou on nazývá "Láskou" a síly Nejednotnosti, kterou nazývá "Nenávistí", které jako dvě věčné protivy neustále na sebe i na nás působí a ovlivňují náš svět. Říká, že není rozdíl mezi světem myšlenky a citu, a že oddělenost rozumu od citu je obrovským omylem západního světa a právě tu důležitou jednotu způsobuje vzájemnost myšlenek a citu. Prostě duch, který o sobě ví, tak nedopustí další ubližování… více

20.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 38: Poznání je "probouzení se" – píseň o perle

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 38: Poznání je "probouzení se" – píseň o perle

(38. díl)

Sám proces poznání je v gnózi charakterizován velmi krásně, až poeticky, takovým obrazem, který pomáhá člověku pochopit tento proces: "poznání je "probouzení se", je to rozpomínání se na Otce". Není to proces myšlenkový, je to proces, který je přirovnáván ke "vzbuzení se ze spánku" nebo k efektu "aha!", k tomu efektu náhlého přílivu světelných sil porozumění ("náhle mi vytanulo na mysli" či "zrodilo se mi v srdci"). To "rozpomínání se" na našeho pravého duchovního Otce, rozpomínání se na náš skutečný původ, na naši podstatu, která vychází nikoliv ze spodních materialistických, ale z horních duchovních sil… více

21.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 39: Demiurgos

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 39: Demiurgos

(39. díl)

Demiurgos – Pán Temna je rozený materialista, a proto u něj celý svět povstává z černého bodu hmoty, zvaného v hebrejštině "jod" a v židovství je chápaný jako pravé "já". Tady je patrna provázanost s židovským materialismem a z tohoto židovského materialismu nám vyvstala celá naše dnešní materialistická věda se svojí teorií o vzniku celého Vesmíru z hmotné kuličky a z toho nám vznikly všechny teorie o vývoji člověka z láčkovce, žížaly a opice. Z této ideologie nám vznikla celá teorie o vzniku organické hmoty z neorganické "samovývojem" – prostě toto všechno má jasné souvislosti a vychází to z židokřesťanství, které je základem materialistického filosofického světonázoru a dnešní propagované a žárlivě a urputně bráněné "nauky vzniku života". A my jako "děti Země" jsme dnes v této materialistické filosofii zcela utopeni… více

22.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 40: Gnostický mýtus o Sofii

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 40: Gnostický mýtus o Sofii

(40. díl)

Podle tohoto moudrého mýtu má gnostický věčný aión – Matka Sofia, božská Moudrost svoji nápodobu ve hmotě, světskou "spodní" Sofii, která si bere sílu z té horní, ale je pouze její zrcadlovou či stínovou nápodobou… více

23.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 41: Druhé zrození – "dvídžovství"

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 41: Druhé zrození – "dvídžovství"

(41. díl)

V procesu napřimování člověka je nejdůležitější fenomén tzv. "zmrtvýchvstání" (řecky, anastasis) nebo to můžeme nazvat i "druhým zrozením" – "dvídžovstvím". Je to ten okamžik, kdy dojde k probuzení, je to ten "aha" efekt, kdy člověk neustále zaměstnávaný starostmi světa a jeho mocenskými pravidly, se dostane do bodu, kdy se mu "otevře prostor, brána vzhůru" a on uvidí sekundárnost všeho kolem sebe a uvidí všechny stíny a loutky Demiurga. Najednou pochopí, že vše okolo něj není materialistické podstaty a vše, čím se celou dobu tak trápil, se během jednoho okamžiku úplně promění. Odhodí temné brýle, které měl před očima a uvidí svět v jeho pravé podobě… více

24.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 42: "Apokalypsa a evangelium"

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 42: "Apokalypsa a evangelium"

(42. díl)

"Apokalypsu" rozhodně musíme vykládat gnosticky v pozitivním smyslu a nikoliv tak, jak tento optimistický termín převrátila židokřesťanská kultura pod vlivem "Apokalypsy Jana" v Bibli – jako něco, co je děsivé a hrůzné. Více na webu...… více

25.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 43: Všechny staré texty jsou pošpiněny a napadeny

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 43: Všechny staré texty jsou pošpiněny a napadeny

(43. díl)

Pravá duchovní škola velebí "átmana", jehož "tělem" je poznání! To je cesta džňána márgy, to je cesta gnóze. Je ale velmi těžké projít tuto cestu v dokonale čisté podobě. Musíme být velmi vnímaví a opatrní, když budeme studovat starodávné informace, protože chtonické náboženství nám téměř všechny staré spisy pošpinilo, jak se staré duchovní učení několikrát otočilo v "kolech času", když prošlo procesem rozmachu a úpadku, nového rozmachu a nového úpadku, tak tato duchovní škola nasákla nejrůznějšími "ásavami", jak říkají buddhisté, nejrůznějšími scestnými interpretacemi vulgárních spodních světů, které se chtějí také vždy podílet na každém učení, což ho postupně zkazí a nakonec zničí… více

26.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 44: Veledůležitý termín "Slovo" – "Logos"

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 44: Veledůležitý termín "Slovo" – "Logos"

(44. díl)

"Slovo" – "Logos" je totéž, co indické "bráhma". Slovo je, jak vykládá Véda i gnóze "synem božím" v tom smyslu, že v sobě obsahuje ideu a ta idea je právě to podstatné, co utváří a staví člověka. Slovo je tím stavebním kamenem, ze kterého je složen, a proto má takovou obrovskou důležitost… více

27.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 45: Nebojujte za Coca colu ani za Pepsi colu

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 45: Nebojujte za Coca colu ani za Pepsi colu

(45. díl)

Je zapotřebí si konečně uvědomit, kolik ty "Márovy armády", které strhávaly davy, aby bojovaly za nějaké jejich egoistické cíle a polopravdy, už stálo lidstvo mrtvol, kolik kvůli tomu vzniklo utrpení a kolik vyteklo krve na podporu síly Pána Temnot. Vzpomeňte jen, kolik lidí umřelo za chtonicky znetvořený komunismus nebo kolik umírá za tzv. "demokracii", což je jenom nenasytná lačnost velkých firem po stále větším zisku. A za toto by člověk měl pokládat život!?… více

28.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 46: Kult sluneční a kult měsíční

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 46: Kult sluneční a kult měsíční

(46. díl)

Nenávist ke Slunci a Světlu je velmi zajímavé náboženské téma, protože v podstatě můžeme rozdělit zeměkouli na kult sluneční a kult měsíční. Jsou to kulty noci, tmy a zároveň měsíce a krve. Také v judaismu mají lunární rok a počítají čas podle Měsíce a ne podle Slunce a naopak Indoevropané zase jednoznačně patří do okruhu uctívačů Slunce a od něj také odvozují čas. U asyrských a babylonských textů až po dnešní Araby je zase poměrně jasně cítit kult měsíce. U mezopotámského náboženství spatříte velmi zajímavé vyobrazení, které se stalo tisíce let trvajícím předobrazem boží síly. Je zde vždy kruh sluneční a pod ním je půlkruh měsíce jako jeho stín… více

29.04.2020

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 47: Pistolník či hrdina – všichni jedna rodina

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 47: Pistolník či hrdina – všichni jedna rodina

(47. díl)

Gnostici, stejně jako každá skutečná duchovní škola, vždycky odmítali názor, že "všichni lidé jsou si rovni" a proto dělí svět lidí podle úrovně dosaženého lidského vědomí či probuzenosti, protože věděli, že představa takzvané "demokracie", že všichni lidé jsou si rovni, je zcela zkázonosná a postupně ničí všechny ušlechtilé lidské hodnoty a hubí nakonec i život sám! Židovské, dnes tolik užívané a propagované, heslo "všichni jsme lidé" se snaží zneužít soucit a přející lehkovážnou mysl všech dobrých a naivních lidí, aby ochotně směšovali čestnost s nečestností, aby byli darebáci nekonečně omlouváni a "měli svá práva". To smíchávání dobra a zla, ušlechtilosti s plebejskou živočišností a rozředění skutečných lidských hodnot v nechutné, drakoniánské polévce, tak to se chtonikům v naší západní společnosti bohužel dokonale podařilo… více

30.04.2020

Etický kodex člověka 1

Etický kodex člověka 1

(1. díl)

Etický kodex člověka obsahuje zásadní informace o stvoření člověka, jeho údělu a poslání dle záměru Stvořitele. Kodex informuje o tom, že člověk byl stvořen jako polydimenzionální bytost, jehož nejvyšší podstatou je sekvence samotného Stvořitele i Božské Matky, čímž je jejich přímým potomkem a je mu určeno, aby jako mladičký bůh duchovně vyspěl, dorostl nejvyššího vědomí, nabyl zkušeností, zbavil se nečistot ducha plynoucích z nedokonalostí, omylů a strachu. Po ukončení duchovní evoluce a vědomí v páté dimenzi má další duchovní vývoj probíhat již mimo oblast hmotného světa, protože dle druhého plánu Stvořitele se má vyspělá a duchovně čistá lidská bytost, mající plně rozvinuté tvořivé vědomí, spojit s Božskou Trojicí, aby bylo dosaženo cíle a plánu: získání dokonalého a úplného vesmírného vědomí… více

17.03.2020

Etický kodex člověka 2

Etický kodex člověka 2

(2. díl)

Na konci pobytu ve sféře "hrubohmotného" světa vrcholí zápas mezi Dobrem a Zlem, mezi Světlem a Temnotou, jehož je lidská bytost bezprostředním účastníkem. K tomu, aby lidská bytost mohla správně porozumět svému poslání, údělu a zápas se Zlem v sobě ukončit vítězstvím pomocí vlastní dobré a svaté podstaty, slouží právě etický kodex člověka, jehož podstatu lze shrnout do několika bodů. V tomto článku je rozepsán 3. – 6. bod… více

18.03.2020

Etický kodex člověka 3

Etický kodex člověka 3

(3. díl)

Na konci pobytu ve sféře "hrubohmotného" světa vrcholí zápas mezi Dobrem a Zlem, mezi Světlem a Temnotou, jehož je lidská bytost bezprostředním účastníkem. K tomu, aby lidská bytost mohla správně porozumět svému poslání, údělu a zápas se Zlem v sobě ukončit vítězstvím pomocí vlastní dobré a svaté podstaty, slouží právě etický kodex člověka, jehož podstatu lze shrnout do několika bodů. V tomto článku je rozepsán 7. – 10. bod… více

19.03.2020

Jeshua – Kdo je Jeshua

Jeshua – Kdo je Jeshua

1. část

Jsem ten, který byl mezi vámi a kterého jste znali jako Ježíš. Nejsem ale ten Ježíš dle vašich církevních tradic a vašich náboženských textů. Dosáhl jsem před vámi Kristovského vědomí, ale byl jsem podporován silami, které jsou v této chvíli mimo vaši představivost. Můj příchod byl vesmírnou událostí, ale nebylo to jednoduché. Neuspěl jsem v mých snahách předat lidem nezměrnost Božské lásky. Existovalo mnoho protivenství. Přišel jsem příliš brzy, ale někdo přijít musel. Můj příchod byl jako vhození kamene do velkého rybníku… více

20.12.2019

Jeshua – planetární cyklus

Jeshua – planetární cyklus

9. část

Vše se vyvíjí v cyklech, planety stejně, jako lidé. Pro jednotlivce či skupiny duší není výjimkou vystoupit časem z karmického cyklu. Co však dělá tuto éru neobyčejnou je, že sama Země dokončuje důležitý karmický cyklus. Země podstupuje svou vlastní vnitřní transformaci, jejímž výsledkem bude nový typ vědomí jejího bytí jako planety. Ať už jsou jednotlivé duše v jakémkoli bodě svého vlastního cyklu, transformační proces Země je bude silně ovlivňovat. Země je vaším domovem. Přirovnejte ji k domu, ve kterém žijete. Představte si, že se dům rekonstruuje. Pouze tento fakt značně ovlivní váš každodenní život… více

28.12.2019

Jeshua – transformace Země

Jeshua – transformace Země

10. část

S vytvořením života začala Země a všechny bytosti na ní žijící usilovat o vnitřní rozvoj. Ústředním tématem tohoto způsobu prožívání byla rovnováha mezi dáváním a přijímáním. Na vnitřní úrovni vědomí Země věky usilovala o to, aby našla správnou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Země jako planeta dává a bere život. Když byla Země v temném období, ve fázi, kdy absorbovala a likvidovala ostatní energie, důraz byl silně kladen na absorbování a braní. Nyní se ocitla v druhém extrému: dávání až na hranici toho, co může dát. Země dlouho tolerovala násilí a své vykořisťování lidmi, jelikož to bylo v jistém smyslu dáno karmicky. Země musela totiž také zakusit druhou stranu – negativní síly a útisk. Její činy jako pachatele se jí vrátily jako bumerang a podnítily opačnou zkušenost – být obětí. Takhle funguje karma; není to věc trestu. K tomu, abyste skutečně pochopili všechny rozměry síly, musíte projít oběma jejími póly a přijmout je… více

29.12.2019

Jeshua – pracovníci Světla

Jeshua – pracovníci Světla

11. část

Pracovníci Světla jsou duše, které nesou silnou vnitřní touhu šířit Světlo, poznání, svobodu a lásku na Zemi. Cítí to jako své poslání. Často jsou přitahováni k duchovní činnosti a k nějakému druhu terapeutické práce. Pracovníci Světla velmi hluboce pociťují své poslání a díky tomu se často cítí být jiní než ostatní lidé. Prožíváním různých překážek na své cestě je život provokuje, aby našli svou vlastní jedinečnou dráhu. Pracovníci Světla jsou téměř vždy spíše samotáři, kteří nezapadají do standardních sociálních struktur. Mohl by vzniknout pocit, že jsou nějak nadřazení ostatním, ale celá tato myšlenka je proti podstatě, smyslu a poslání pracovníka Světla. Přijímat je jako nadřazené a autoritativní bytosti by blokovalo váš růst ke svobodnému a milujícímu vědomí. Pracovníci Světla nejsou ani lepší či vyšší, než kdokoli jiný. Jednoduše mají jen jinou historii než ti, kteří do této skupiny nepatří… více

30.12.2019

Jeshua – zabloudění pracovníků Světla

Jeshua – zabloudění pracovníků Světla

12. část

Pracovníci Světla si mohou stýskat po domově duchovních sfér a cítí se na Zemi jako cizinci. Hluboce uznávají a respektují život, který se často projevuje jako náklonnost ke zvířatům a zájem o životní prostředí. Ničení částí zvířecích a rostlinných říší lidstvem na Zemi u nich vyvolává hluboké pocity ztráty a smutku. Jsou dobrosrdeční, citliví a empatičtí. Těžko se vypořádávají s agresivním chováním a obecně prožívají obtíže, když se mají postavit sami za sebe. Mohou být zasnění, naivní či vysoce idealističtí, stejně jako nedostatečně ukotvení, tj. praktičtí. Jelikož mohou snadno přebírat negativní emoce a nálady od lidí kolem, je důležité, aby pravidelně trávili i čas o samotě. To jim umožní rozlišit mezi pocity vlastními a jiných… více

31.12.2019

Jeshua – galaktická historie pracovníků Světla

Jeshua – galaktická historie pracovníků Světla

13. část

Duše pracovníků Světla se zrodily daleko dříve, než vznikla planeta Země a lidstvo. Duše se rodí ve vlnách. V určitém smyslu jsou věčné bez jakéhokoli začátku a konce. V jiném smyslu se však rodí v určitém okamžiku. Právě v tomto okamžiku zrození dosáhne jejich vědomí smysl individuálního Já. Před tímto okamžikem již tyto duše existují jako možnost. Vědomí "Já" nastává, když je nějakým způsobem vytvořeno rozhraní mezi skupinami energií… více

01.01.2020

Jeshua – vývoj životních forem na Zemi

Jeshua – vývoj životních forem na Zemi

14. část

Pracovníci Světla jsou duše, které žily i v jiných realitách velmi mnoho životů před tím, než se inkarnovaly na Zemi. Tohle je to, co je odlišuje od pozemských duší. Pozemské duše jsou duše, které se ve fyzických tělech inkarnovaly na Zemi poměrně brzy ve svém vývoji jako individuální jednotky vědomí. Dalo by se říci, že svůj cyklus pozemských životů započaly, když byly jejich duše v dětském stádiu. V té samé době duše pracovníků Světla už "dospěly". Prošly již mnoha zkušenostmi a vztah, který měly s pozemskými dušemi, může být přirovnán jako vztah rodiče a dítěte… více

02.01.2020

Jeshua – vývoj vědomí: dětství, dospělost, stáří

Jeshua – vývoj vědomí: dětství, dospělost, stáří

15. část

Když se podíváme na vývoj vědomí duše poté, co se zrodí jako individuální jednotka, projde zhruba třemi vnitřními stádii. Tato stádia, která si vědomí vybere obydlit či zakusit, jsou nezávislá na jednotlivých rovinách reality (na planetách, dimenzích i hvězdném systému). 1) Stádium nevinnosti (ráj); 2) Stádium ega (hřích); 3) Stádium druhé nevinnosti (osvícení). Tato stádia by se dala metaforicky přirovnat k dětství, dospělosti a stáří… více

03.01.2020

Jeshua – evoluční vývoj pozemské duše

Jeshua – evoluční vývoj pozemské duše

16. část

Fáze, ve které pozemské duše prozkoumávaly rostlinný a živočišný život, splývala na vnitřní úrovni se stádiem nevinnosti či ráje. Harmonickému životu na Zemi se velmi dařilo pod vedením a ochranou spirituálních bytostí z andělských a dévických říší. (Devasové pracovali na éterické úrovni, tj. blíže k fyzickému světu než andělé.) Éterická těla rostlin a živočichů byla nekriticky vnímavá k dobrosrdečným a vyživujícím mateřským energiím andělské a dévické říše. Neměla sklony k osvobození nebo k odchodu a k poznávání nových, vlastních cest. Mezi všemi žijícími bytostmi existoval stále velký smysl jednoty, sounáležitosti a harmonie. Až vzestup lidoopa označil mezník ve vývoji vědomí… více

04.01.2020

Jeshua – galaktické vlivy na člověka a Zemi

Jeshua – galaktické vlivy na člověka a Zemi

17. část

Galaktickými či mimozemskými vlivy na vývoj duší máme na mysli vlivy kolektivních energií spojené s jistým hvězdným systémem, hvězdami či planetami. Ve Vesmíru existuje mnoho úrovní či dimenzí existence. Jedna planeta či hvězda může existovat v rozmanitých dimenzích, sahajících od materiálních až k dimenzím éterickým. Galaktické společnosti, které ovlivnily pozemské duše, existovaly všeobecně v méně husté či materiální realitě, než v které vy existujete na Zemi. Galaktické říše byly obydleny dospělými dušemi, které se zrodily daleko před pozemskými dušemi a které byly ve stádiu rozkvětu svého ega. Když Země začala být obývána různými druhy životních forem a nakonec i lidskými bytostmi, mimozemské říše sledovaly tento vývoj s velkým zájmem… více

05.01.2020

Jeshua – galaktické kořeny duší pracovníků Světla

Jeshua – galaktické kořeny duší pracovníků Světla

18. část

Předtím, než se duše pracovníků Světla inkarnovaly na Zemi do lidských těl, obývaly několik hvězdných systémů. V rámci tří-fázového vývoje vědomí zde strávily velkou část své dospělosti. V této fázi prozkoumávaly vědomí založené na egu a všechny otázky spojené s mocí. Bylo to stádium, ve kterém prozkoumávaly temnotu a ve kterém značně zneužívaly svoji moc. V tomto galaktickém stádiu byli pracovníci Světla spolutvůrci lidské bytosti tak, jak se vyvíjela. Stejně jako ostatní galaktické síly měli i oni zájem na využívání člověka jako loutky, aby získali vedoucí postavení v ostatních částech Vesmíru. Je těžké popsat všechny techniky, které galaktické síly používaly ve svých bitvách, neboť se nedají srovnat s ničím, co znáte ve vašem světě, přinejmenším ne v rozsahu, do kterého je zdokonalily. Galaktická válečná technologie byla v zásadě postavena na nematerialistické vědě o energii. Využívaly moc psychiky a věděly, že vědomí tvoří fyzickou realitu. Jejich metafyzika byla mnohem sofistikovanější, než všechny materialistické pohledy a pojetí vašich současných vědců. Protože vaše vžité "vědecké" pojetí vnímá vědomí jako výsledek materiálních procesů namísto opaku, nemůže probádat tvořivé a kauzální síly mysli… více

06.01.2020

Jeshua – konec stádia ega pracovníků Světla

Jeshua – konec stádia ega pracovníků Světla

19. část

Zažili jste někdy to, že nějaká velká chyba, kterou jste učinili, nakonec změnila věci pozitivním a nečekaným způsobem? Něco podobného nastalo jako důsledek galaktického zásahu na Zemi na lidstvo. Během vtiskávání své energie pozemským duším galaktické síly na Zemi stvořily velký kotel vlivů. Dalo by se říci, že do lidstva byly implantovány bojovné prvky z různých galaktických duší a tím byly lidské bytosti nuceny najít způsob jejich eliminace, spojení a přivedení k jejich poklidnému soužití. Třebaže to byla pro pozemské duše velmi komplikovaná cesta, nakonec jim umožnila vytvořit různé dovednosti pro pozitivní průlom a najít východisko ze slepé uličky, do které se galaktické konflikty dostaly. Uvědomte si, že všechny věci jsou vzájemně propojené a existuje úroveň, na které jsou pozemské a galaktické duše vedeny stejným záměrem… více

07.01.2020

Jeshua – pracovníci Světla se rozhodli přijmout nelehký úkol...

Jeshua – pracovníci Světla se rozhodli přijmout nelehký úkol...

20. část

Stádium vědomí založené na egu je přirozeným evolučním stupněm duše na cestě. Ve skutečnosti zahrnuje kompletní prozkoumání jednoho aspektu bytí duše a to vůli. Vaše vůle představuje most mezi vnitřním a vnějším světem. Vůle je ta část vás samých, která soustřeďuje energii vaší duše do hmotného světa. Vůle může být inspirována touhou po moci nebo touhou po jednotě. To záleží na stádiu vašeho vnitřního uvědomění. Když duše dosáhne konce stádia ega, vůle se více a více stává prodloužením srdce. Ego nebo osobní vůle není zničena, ale plyne v souladu s moudrostí srdce a inspirací. V tomto bodě ego radostně přijímá srdce jako svého duchovního průvodce… více

08.01.2020

Jeshua – být člověkem je považováno ve Vesmíru za skutečný výkon, aniž byste vykonali cokoliv zvláštního

Jeshua – být člověkem je považováno ve Vesmíru za skutečný výkon, aniž byste vykonali cokoliv zvláštního

21. část

Když jste se vy, pracovníci Světla, inkarnovali na Zemi, tak jste započali přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci. První krok jste udělali, když jste si začali uvědomovat svou touhu po něčem jiném, něčem odlišném než je boj o moc, který dlouho zaplňoval vaše životy a poskytoval vašim životům důvod a smysl. Vaše fascinace mocí vás vedla v galaktických válkách k zneužívání lidské bytosti jako loutky. Všechny galaktické říše se toho účastnily. Když byly soupeřící energie přeneseny na Zemi, stali jste se spíše pozorovateli a z přímých válek jste ustoupili… více

09.01.2020

Jeshua – základním motivem pracovníků Světla je vyléčit sebe

Jeshua – základním motivem pracovníků Světla je vyléčit sebe

22. část

Nejunikátnější vlastností lidské bytosti je schopnost slučovat energie, které se zdály být předtím neslučitelné. Člověk byl stvořen nejen, aby udržel všechny tyto odlišné energie, ale aby byl rovněž jejich prostředníkem a stavěl mezi nimi mosty. Důvod proč váš Duch či Bůh přišel s konceptem lidské bytosti je ten, že Vesmír se ocitl ve stádiu stagnace. Vědomí, které prozkoumávalo život mimo jednotu, mělo tendenci zakoušet rozdílné životní formy v různých rovinách a místech ve Vesmíru… více

10.01.2020

Jeshua – je chybou být příliš snaživý v pomáhání druhým

Jeshua – je chybou být příliš snaživý v pomáhání druhým

23. část

Na nejhlubší úrovni si vaše duše přejí převzít zodpovědnost za temnotu, kterou šířily. Nicméně převzetí zodpovědnosti za vaši temnotu nezahrnuje přehnanou péči o jiné, kterým byste měli pomáhat či je léčit. Je důležité si uvědomit celou podstatu evolučního procesu, poněvadž máte tendenci být příliš snaživí v pomáhání ostatním. Toto nadšení pomáhat druhým se často stává pastí, poněvadž se vaše energie spíše s druhou osobou zaplete a vy se pak velmi často cítíte vyčerpaní a zklamaní. Pamatujte si prosím: „Dávat více než přijímat není ani vznešené ani založené na srdci, je to jednoduše chyba… více

11.01.2020

Jeshua – Energie Krista bude energií vašeho budoucího "Já"

Jeshua – Energie Krista bude energií vašeho budoucího "Já"

24. část

Váš sklon k boji se zlem je založený na víře, že zlo je mimo vás a musí být vypuzeno z reality. Spirituální výzva k vám pracovníkům Světla během všech vašich inkarnací vždy byla o tom, abyste rozpoznali a přijali vaši vlastní temnou stránku uvnitř sebe a pochopili její roli a účel. Nejhlubší výzvou je, abyste si odpustili a nalezli zpět svoji nevinnost. Jste nevinní a vždy jste byli. To musíte skutečně pochopit. Pokud tak učiníte, nebudete chtít již více měnit svět či bojovat s nespravedlností. Budete si chtít hrát, radovat se, těšit se z každého momentu ve svém životě a jednoduše budete tím, kým jste a budete to sdílet s ostatními… více

12.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci I

Jeshua – Od Ega k Srdci I

25. část

Jsou čtyři stádia v transformaci vědomí. První stádium: ego již neuspokojuje podstatu vaší duše, která je nespokojena s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí. Vzniká palčivá touha po něčem jiném. Toto je počátek přeměny z vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srdci, který začíná prožitím vnitřní prázdnoty… více

13.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci II

Jeshua – Od Ega k Srdci II

26. část

Ego dokáže být velmi tvrdohlavé, když dojde na potlačování nějakých pochyb, tušení a pocitů a nezbavuje se kontroly snadno. To, co ve svém světě vidíte jako zlo, je vždy výsledkem lpění na osobní moci. Je to odmítnutí vzdát se kontroly a neschopnost přijmout a zpracovat vnitřní strach a temnotu. Prvním krokem k osvícení je vzdát se tomu, co je. Osvícení znamená, že dovolíte všem aspektům své bytosti vpustit do svého vědomí Světlo poznání. Osvícení neznamená, že jste si plně vědomi všech skutečností uvnitř sebe, ale že jste ochotni vědomě čelit každému skrytému aspektu. Osvícení je rovno lásce. Láska znamená, že se přijímáte takoví, jací jste. Vnitřní temnota, onen pocit opuštěnosti v hlubinách vaší duše, jehož se všichni tolik bojíte, je dočasný. Tato fáze ega je pouze jedním krokem v rozsáhlém vývoji a rozvoji vašeho vědomí… více

14.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci III

Jeshua – Od Ega k Srdci III

27. část

Konec fáze ega je na dohled, když si duše uvědomí, že opakuje stejný cyklus činů a myšlenek stále dokola. Ego ztrácí svoji dominanci, jakmile je duše znavena a vyčerpána neustálým bojováním o nepolapitelný poklad. Duše poté začne tušit, že přísliby hry, ve které se nachází, jsou falešné a že ve skutečnosti neexistuje nic, co by mohla vyhrát. Když se duše unaví snahou být stále na vrcholu, poněkud zmírní kontrolu. Jakmile ke kontrolním myšlenkám a kontrolnímu chování přichází méně energie, otevře se energetický prostor, jenž umožní nové a odlišné prožitky. Když vstoupíte do této fáze, můžete se uvnitř cítit unavení a prázdní. Věci, které jste v životě považovali za důležité, se nyní jeví naprosto bezvýznamné. Taktéž se mohou na povrch dostat strachy, které nemají jasné či bezprostřední příčiny. Mohou to být nejasné obavy ze smrti nebo ze ztráty vašich milovaných. Taktéž se může objevit hněv související s událostmi ve vaší práci či manželství. Vše, co se zdálo dříve samozřejmé, se nyní jeví jako nejisté. To, čemu se vědomí založené na egu snažilo předejít, se nakonec stane… více

15.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci IV

Jeshua – Od Ega k Srdci IV

28. část

Když se přestanete identifikovat s vaším egem, vstoupíte do fáze zmatení, které se týká toho, kým jste. Začnete si klást otázky ohledně vašeho smyslu života, o tom, co je dobré a co zlé, o tom, co skutečně cítíte, co si skutečně myslíte, v opozici s tím, co vás učili. Tyto otázky vám připadají rázem velmi důležité a mají přímý vztah na vaše životní volby, jenž činíte. Díváte se na sebe a říkáte si: jsem tohle skutečně já? Je toto, co skutečně chci? Nyní je těžké se správně zorientovat, jelikož ještě není nic úplně samozřejmé. Teď činíte krok zpět, krok do hloubky vašeho nitra. Uvědomujete si hlubší části vás samotných, části, které nejsou podmíněné vaší výchovou a komerční společností. Přijímáte záblesky toho, kým skutečně jste a přijímáte vaši opravdovou jedinečnost a individualitu. Najednou si vzpomínáte, že ve vás existuje část, která je naprosto nezávislá na čemkoli kolem vás… více

16.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci V

Jeshua – Od Ega k Srdci V

29. část

Dokud soudíte chování založené na strachu jako je agrese, závislost, podřízenost, marnost, atd. jako špatné, hodnotíte. Hodnocení samo o sobě je činnost založená na strachu. Když soudíte, narůstá uvnitř vás nevrlost. Proč potřebuje věci hodnotit? Co je to za nutkání zužovat věci na dobré a špatné? Co je to za strach, ležící vespod naší potřeby soudit? Je to strach čelit naší vlastní vnitřní temnotě. Je to v podstatě strach ze života. V propuštění vědomí založeného na egu rozvinete celý nový způsob vašeho pohledu na věci. Tento pohled by mohl být nejlépe popsán jako neutrální, znamenající, že si jen všímá věcí takových, jaké jsou, a nemá zájem o to, jaké by měly být? Příčiny a účinky chování založeného na egu jsou pozorovány, jádro strachu je uvnitř rozpoznáno a tak se pro vás stane ego opravdu transparentní. Vše, co je pro vás transparentní, můžete, pokud chcete, nechat odejít… více

17.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci VI

Jeshua – Od Ega k Srdci VI

30. část

Politické, osobní či duchovní ideály, normy zdraví, krásy a rozumu vám všechny poskytují standardy, jaké by to mělo všechno být a jak byste se měli chovat. Všechny se snaží ve vás upevnit a definovat, co je Bůh. Avšak Lásku nezajímá definování Boha. Nemá zájem o ideje, ale o realitu. Láska se obrací k tomu, co je skutečné. Srdce se zajímá o vše, co je, o každé aktuální vyjádření vás samotných, toho destruktivního i konstruktivního. Jednoduše si všímá všeho; je zkrátka všude, obklopuje vás svou přítomností, pokud mu to dovolíte. Když se otevřete realitě lásky, realitě srdce, propustíte všechny soudy. Přijmete se takoví, jací v tuto chvíli jste. Uvědomíte si, že jste tím, kým jste z mnoha objektivních důvodů a chystáte se nyní prozkoumat a probádat. Když tato chvíle nastane, je to pro vaši duši velkým požehnáním. Nyní jste schopni léčit sami sebe… více

18.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci VII

Jeshua – Od Ega k Srdci VII

31. část

Nechejte odejít své staré já. Přeměna z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci postupuje několika fázemi: 1. Nespokojenost s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po něčem jiném.; 2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí.; 3. Nechání starých energií založených na egu uvnitř sebe zemřít, zbavení se ochranného obalu a vznik nového Já.; 4. Probuzení vědomí uvnitř sebe, které je založené na srdci a je motivováno láskou, svobodou a pomáhání druhým v přeměně. Tato přeměna se neodehrává po přímé linii. Existují v ní momenty, ve kterých se můžete vrátit zpět do stádia, které jste již nechali za sebou. Avšak takový ústup vás může později vést k velkému kroku vpřed… více

19.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci VIII

Jeshua – Od Ega k Srdci VIII

32. část

Nic neopustí vaši realitu, pokud to nebudete milovat. Milující se rovná osvobozujícímu. Pokud skutečně přijímáte svoji současnou realitu, ale přijímáte ji jen jako svůj vlastní výtvor, nemůže vás opustit, protože byste tím popřeli část sebe sama. Tím byste řekli ne té části sebe sama, která pro vás tuto realitu vytvořila. Nemůžete být sami sebou v nové realitě tak, že odsunete nechtěné části stranou. Síla vůle vám tu neposlouží. To, co potřebujete je, dostat se do spojení se svým srdcem. Energie pochopení a přijetí jsou skutečnými stavebními kameny nové a více naplňující reality. Když působíte na realitu srdcem, necháváte realitu být. Nesnažíte se ji změnit; jen si pečlivě všímáte toho, jaká je. Pokud se stane srdce správcem vaší bytosti, centrum vůle (solar plexus) ho bude doprovázet… více

20.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci IX

Jeshua – Od Ega k Srdci IX

33. část

K tomu, abyste pro sebe vytvořili tu nejpřitažlivější realitu, je sebe-přijetí mnohem důležitější než se zaměřovat na své myšlenky a vůli. Nemůžete vytvořit něco, co nejste. Můžete tisíckrát recitovat mantry a vytvářet spousty pozitivních obrazů ve své mysli, ale dokud neodráží, co skutečně cítíte, nevytvoří ve vás nic jiného než zmatek a pochyby. ("Pracuji přece tak tvrdě, ale přesto se nic neděje.") Sebe-přijetí je forma lásky a ta je největším magnetem pro pozitivní změny ve vašem životě. Když se budete milovat a přijímat se za to kým jste, budete přitahovat okolnosti a lidi, kteří vaši sebe-lásku budou odrážet. Tak je to jednoduché… více

21.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci X

Jeshua – Od Ega k Srdci X

34. část

Naučit se naslouchat svému srdci, věřit jeho sdělením a na základě nich jednat, zabere nějaký čas. Ale čím déle tak budete činit, tím více pochopíte, že je to jen o tom, odevzdat svá trápení a pochyby moudrosti vlastního srdce, abyste nalezli vnitřní mír. Když budete postupovat po této cestě a vstoupíte do třetí fáze přeměny od ega k srdci, poprvé naleznete vnitřní mír. Uvědomíte si, že to, co vás činí neklidnými a úzkostlivými je naléhání na kontrolu reality skrze myšlení a svou vůli. Když se zbavíte kontroly, umožníte otevřít se kouzlu života. Vše, co musíte jen udělat je naučit se naslouchat… více

22.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XI

Jeshua – Od Ega k Srdci XI

35. část

Vnitřní spojení se s Duchem není nic, co se děje jednou provždy. Je to pomalý a postupný proces, ve kterém se spojíte, odpojíte, znovu spojíte. Postupně se ale ohnisko vašeho vědomí pohybuje z duality k jednotě. Přeorientovává samo sebe, nalézá nový směr a nakonec je taženo spíše k tichosti než k myšlenkám a emocím. Tak se dostáváte plně do středu přítomnosti a do stádia nesoudícího vědomí. Neexistují žádné předem dané metody či prostředky, jak se tam dostat. Klíč ke spojení s vaším Duchem není v tom, provozovat jen nějakou disciplínu (jako je meditování, půst ad.), jde o skutečné pochopení, že právě ticho vás přivádí domů, ne vaše myšlenky a emoce… více

23.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XII

Jeshua – Od Ega k Srdci XII

36. část

Když jste učinili přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci, uvnitř jste nyní více či méně stále ve spojení s božským proudem bytí. V tomto stavu bytí máte potřebu a touhu pomoci druhým. Přitahujete ji k sobě, ale ne skrze vůli. Energeticky nyní vyzařujete již jiné vibrace. Ve vašem energetickém poli je přítomno něco, co k vám přitahuje lidi. Není to něco, co jste učinili, ale něco, čím jste se stali. Vibrace dostupná ve vaší energii jim pomáhá spojit se s jejich vlastním božským Já… více

24.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XIII

Jeshua – Od Ega k Srdci XIII

37. část

Předchozí povídání vám může poskytnout dojem, že se vyvíjíte v čase z bodu A do bodu B, z temnoty do světla, z nevědomosti k moudrosti. A v určitých směrech to je ten případ. Přesto existuje i jiný způsob dívání se na sebe, vhled do perspektivy, který vás pozvedá mimo čas, mimo tuto specifickou historii a seznamuje vás s vaší mimočasovou existencí, jinými slovy s vaší multidimenzionalitou. Existuje totiž část vás samých, která je zcela nezávislá na prostoru a čase. Tato část je zcela svobodná a může v kterémkoli momentě vstoupit do jakékoli dimenze či oblasti prožívání, kterou si přeje… více

25.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XIV

Jeshua – Od Ega k Srdci XIV

38. část

Vzhledem k lineárnímu pojetí času nemůžete být přítomni na více než jednom místě zároveň. Označením "Vy" se lineární koncept odvolává na vaše tělo, mozek a vaše vědomí, které je jaksi vázáno k tělu a mozku. (Věda nedokáže vysvětlit, jak je tělo a vědomí spojené, ale tvrdí, že vědomí nemůže existovat bez fyzického těla). Ale vzhledem k subjektivnímu konceptu času jste přítomni kdekoli, kde přebývá vaše vědomí. Kde jste v čase a místě je určeno zaměřením vašeho vědomí a ne polohou vašeho těla… více

26.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XV

Jeshua – Od Ega k Srdci XV

39. část

Být vědomě multidimenzionální je podstatnou částí reality Nové Země. Důvod, proč zatím bojujete s konceptem multidimenzionality je, že uvažujete o tom být na dvou různých místech zároveň, jen ve fyzickém smyslu. Vaše fyzické tělo nemůže být na dvou fyzických místech nejednou. Nicméně dimenze nejsou fyzická místa a tak říkajíc kusy hmoty. Dimenze jsou říše a sféry vědomí, které zůstávají věrné energetickým zákonům. Vaše vědomí se může zúčastnit dějů v různých dimenzích zároveň… více

27.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XVI

Jeshua – Od Ega k Srdci XVI

40. část

Skutečně jste archandělé. Archandělé jsou bytosti, které jsou velmi blízko Duchu či Bohu, ale nejsou s ním zcela jedno. Jsou jeden krok vzdáleni od absolutního vědomí, znamenající čisté Bytí bez rozdílnosti. Archandělé mají různé individuality. Každý z nich je jedinečný a má jisté charakteristiky. To se nedá říci o Bohu či Duchu. Bůh je Vším a Ničím. Archandělé vstoupili do říše oddělení, do říše "Já a ti Druzí". Jsou částečně součástí duality. Archanděl je aspektem Boha, který manifestoval sám sebe jako specifickou Bytost… více

28.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XVII

Jeshua – Od Ega k Srdci XVII

41. část

Neexistuje nad vámi jediná autorita. Vy sami jste mezi všemi těmi, kteří sedí vedle trůnu Boha. Vy sami jste Bohem i andělem. Nejsnazší cesta, jak se dostanete do spojení se svým Světelným Já, je skrze spojení s vrstvou vašeho čistého vědomí, čistého Ducha uvnitř vás. To učiníte tak, že se zklidníte na vnitřních i vnějších úrovních. Ticho, které budete prožívat, je ve vás přítomno odjakživa, jen si to potřebujete uvědomit. Když se spojíte s tichem, s dimenzí věčnosti uvnitř vás, můžete ucítit touhu prožívat Ducha. Z této touhy bylo zrozeno vaše "Světelné Já". Duše prožívá největší radost v souhře mezi Duchem a prožitkem, v souhře mezi božskostí a lidstvím… více

29.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XVIII

Jeshua – Od Ega k Srdci XVIII

42. část

Drazí přátelé, Já JSEM Jeshua. Stojím před vámi a posílám vám svoji energii a lásku. Rád bych vás v těchto náročných časech podpořil. Tento čas přeměny na Zemi přináší na povrch mnoho starých věcí. Staré energie se vynořují z časů, které již dávno pominuly, z časů, ve kterých jste byli inkarnováni a žili životy, ve kterých jste zakoušeli mnohé. Rád bych dnes hovořil o těchto starých časech a přivedl vás k hlubšímu pochopení vás samých, kterými jste tady a teď. Jste staré, prastaré bytosti, které uvnitř nesou velmi mnoho zkušeností. Vykonali jste dlouhé cesty skrze čas a prostor a to nejen na planetě Zemi. Dovolte mi vás vzít zpět k počátku… více

30.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XIX

Jeshua – Od Ega k Srdci XIX

43. část

Ve vyšších (méně hmotných či hustých) frekvencích či dimenzích měla vaše duše mnohem větší přímý vliv na hmotné prostředí. Tím, že jste na těchto úrovních na něco jednoduše pomysleli nebo jste něco chtěli, jste to ihned vytvořili či přitáhli k sobě. Vaše mysl byla zvyklá na mnohem rychlejší tvoření, než bylo na Zemi možné. Dalo by se říci, že reakce v čase na Zemi je mnohem pomalejší. A tak, když jste zde byli poprvé, měli jste pocit jakéhosi uzamčení v pevném a nepoddajném těle. Cítili jste se nejistě, neboť to, po čem jste toužili a o co jste usilovali, se tak jednoduše nezhmotňovalo a vliv na svůj život a okolnosti se zdál být velmi omezující. Když jste sem tedy vstoupili, byli jste zmateni. Zároveň jste měli vysoce vycvičené mentální schopnosti, které se vyvinuly během vašich předchozích galaktických životů. Vyslat myšlenkové formy a projektovat je na ostatní žijící bytosti vyžadovalo vaši vlastní duševní sílu… více

31.01.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XX

Jeshua – Od Ega k Srdci XX

44. část

V rozkvětu Atlantidy byly technologie vysoce rozvinuté. V některých oblastech dokonce rozvinutější než vaše současné technologie, protože síla telepatie a mimosmyslová manipulace byla využívána a pochopena mnohem lépe. Mohla se uskutečňovat okamžitá, telepatická, komunikace mezi různými osobami na velkou vzdálenost. Bylo možné vědomě opustit svoje tělo a tak kamkoliv cestovat. Uskutečňovala se a pěstovala komunikace s mimozemskými civilizacemi. Během Atlantidy bylo mnohé možné, ale stejně tak se mnohé zvrtlo… více

01.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXI

Jeshua – Od Ega k Srdci XXI

45. část

Během vašich inkarnací na Zemi jste časem ztratili spojení s energií srdce, kterého jste měli dosáhnout. Silněji než kdy dřív jste si po pádu Atlantidy uvědomili, že pravdu nebylo možné nalézt ovládáním života, i když se tento úmysl zdál být vznešený. Začali jste se tedy otevírat tichému hlasu svého srdce, který vám řekl, že existuje cesta, která vychází skrze samotný Život a nepotřebuje žádné řízení či kontrolu. V samotném proudu života, v proudu srdce existuje moudrost, na kterou se můžete naladit, sladit se s ní tak, že jí nasloucháte a odevzdáte se jí. Není vytvořená hlavou či vůlí, je to moudrost, která vpouští k vám vyšší perspektivu, hlas lásky… více

02.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXII

46. část

Dnes, na pokraji nového cyklu, v těchto časech transformace, jste otevřeni skutečnému významu Kristovské energie. Ve vašem srdci klíčí moudrost, která přijímá a přeměňuje protiklady a rozpoznává božský proud ve všech různých projevech. Vaše láska není jen abstraktním poznáním, ale skutečným, čistým a ryzím proudem srdcí, které oslovují Zemi i druhé. Nyní poznáváte sami sebe ve tvářích druhých, ať už jsou světlé nebo temné, bohaté či chudé, pracovníky Světla nebo Pozemskými dušemi. Láska vložená v Kristovském vědomí překonává rozdíly mezi protiklady a dává vám intenzivní pocit propojenosti všeho, co je… více

03.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIII

47. část

Přátelé, přišel jsem, abych s vámi všemi pohovořil. Jste mi tak dobře známí! Ani nevíte, jak dobře vás znám. Často jsem s vámi, protože mé srdce je s vámi spojeno. Vidím vaši bolest, jsem svědkem vaší radosti, obav i vašeho utrpení. Chtěl bych k vám moc rád promluvit o síle, která se ve vás nachází. O síle vašeho vlastního vědomí a vašeho vlastního bytí. O síle vaší vlastní duše. Ještě příliš často hledáte různá řešení mimo sebe. Avšak jakmile naleznete řešení v sobě, začnou se problémy a nezpracované situace rozpouštět. Uvědomte si, že jste středem svého bytí, sluncem svého vlastního Vesmíru. Nasměrování vašeho vědomí i to, jak je naladěno, rozhoduje o tom, jak se cítíte, co si myslíte a jak reagujete. Všechny děje řídíte z hlubin sebe sama podobně, jako slunce směřuje své paprsky ven do prostoru… více

04.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIV

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIV

48. část

Mluví Jeshua. Zdravím vás s velkou láskou ve svém srdci. Všechny vás znám. Vidím a cítím vaše duše a dokonce některé z vás znám ze života před 2000 lety, kdy jsem žil na Zemi. Byl jsem lidskou bytostí stejně jako vy. Měl jsem přístup k energii své duše. Stejně tak jako vy jsem však zápasil s lidskými pochybnostmi, strachem a hněvem. Proto k vám nyní cítím takovou blízkost. Vím, čím si procházíte… více

05.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXV

Jeshua – Od Ega k Srdci XXV

49. část

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu s vámi v radosti a pravím vám: Nová Éra započala! Ve vás a kolem vás se rozvíjí nový svět. Již to nezadržitelně probíhá, vzniká nová Země. Každý může vidět kolem sebe, že se stará realita Země rozpadá a hroutí. Můžete to slyšet každý den ve zprávách, vidět v událostech, ke kterým dochází na globální úrovni a také pozorovat na rozličných osudech lidí kolem sebe, kteří prochází krizí. Dostihlo je osobní neštěstí, finanční, vztahové problémy nebo se jim hroutí zdraví, zdánlivě kvůli okolnostem, které jsou mimo ně. Všechny tyto události fungují jako katalyzátory a jako varování, které vás nutí jít velmi hluboko dovnitř a začít hledat, co skutečně existuje a co vás bezpečně ukotví v sobě samém. Máte na výběr. Můžete nalézt uvnitř sebe pevný základ nebo zažít pád do bezedné hloubky nejistoty, strachu a zoufalství. Toto skutečná krize způsobuje. Jste zbaveni všech jistot a vše je ve vašem životě ohroženo. To je to, co vývoj vědomí v této éře provádí s lidmi… více

06.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVI

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVI

50. část

Charakteristické pro život v Nové Éře, Nové Zemi je, že v ní vždy existuje spojení s vaší duší a že se pohybujete s proudem tohoto pramene. Následujte své srdce, protože tam leží hlavní klíč ke vstupu do nové doby. A pokud zjistíte, že vás lapil starý strach a pochyby, obejměte ho svým srdcem, buďte však jistí. Strach už není vaší součástí, je to místo, kterým jste již prošli, vaše cesta je spojena již s vyššími energiemi. Buďte si vědomi toho, co vás vyživuje a co vám dává energii Nové Země. Hledejte tato místa, situace nebo lidi, kteří vás přivádí do svého středu, a kteří vám pomáhají uvědomit si, kdo skutečně jste, a kteří vám pomáhají osvobodit se ze starého. Nyní se tak může dít, protože jste si sami ujasnili cestu. Věřte si… více

07.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVII

51. část

Já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím. Je pro mě radostí být zde mezi vámi. Jsme propojení jako bratři a sestry. Kolektivně do tohoto světa přinášíme novou vlnu vědomí. Vnímejte to uvnitř sebe. Jste nositelé světelné pochodně. Nesete uvnitř sebe světlo lásky, pravdy a poznání. Představte si, jak držíte tuto pochodeň Světla, které se šíří do temnoty. Nejdříve se toto Světlo šíří do vaší vlastní temnoty. Jakmile se narodíte na Zemi, která je plná strachu, iluzí a nedůvěry k životu, začnete účinkovat v tomto světě a v jeho pokusu uniknout z hlubokých svazujících pocitů. Od chvíle, kdy se narodíte, jste neustále vnitřně "vyzýváni" k tomu, abyste se pokusili pevně držet svého Světla a toho, kým skutečně jste. Je to velká výzva… více

08.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVIII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXVIII

52. část

Představte si, že sedíte na zemi v krásném prostředí přírody. Cítíte mír a harmonii Země pod vámi. Spojujete se s ní, s její duší a vnímáte, že i Země touží po změně a po růstu vědomí. Přeje si dosáhnout tohoto spojení s vámi a s lidstvem jako celkem. Země je také účastna v mocném procesu přeměny. Dovolte duši Země, aby se před vámi zjevila ve formě člověka nebo zvířete a zůstaňte s tímto obrazem, který spontánně vyvstává ve vaší mysli. Zeptejte se jí, po čem touží, co by chtěla ve svém vývoji dosáhnout. Zeptejte se jí, co pro ni můžete udělat. Jak ji můžete podpořit. Spojení se Zemí vám přinese klid a harmonii. Propojíte se s jejím bytím, které bude zároveň žít i ve vás. Člověk v Nové Éře bude plně ukotven a přítomen… více

09.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIX

Jeshua – Od Ega k Srdci XXIX

53. část

Smyslem života na Zemi je, že se částečně ponoříte do nevědomosti, do tíhy pozemského prostředí, a že získáte tuto zkušenost zevnitř. Není to vůbec jednoduché, ale má to však svůj smysl. Když jste ve vyšších říších, v nebeských sférách, jak jsou nazývané, neexistuje tu téměř žádný odpor. Prožíváte kolem sebe lásku jako samozřejmost. Přitahujete to, co vám nejvíce vyhovuje, ať už prostředí, energie a duše, které potkáte. Pak existuje snadná komunikace a energetická výměna mezi vámi a vašim prostředím, které je vaším odrazem, a tak jste relativně osvobozeni od překonávání překážek. I zde někdy probíhá tak říkajíc "čištění", vše se však odehrává s plynulostí a lehkostí. Tam dole tato lehkost a klid chybí a vy nejste vždy obklopeni souznícími lidmi. Ve svém pozemském životě se setkáváte s mnoha rozdílnými úrovněmi vědomí… více

10.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXX

Jeshua – Od Ega k Srdci XXX

54. část

Po celé řadě staletí a po mnoha životech chcete konečně učinit krok k sobě, nechat vzklíčit svou skutečnou sílu zde na Zemi. Konečným krokem je to, když si uvědomíte, že strach, který ve vás ještě žije, je iluzí. Už existují chvíle, kdy to jasně vnímáte, kdy máte záblesky svého skutečného potenciálu, své celistvosti a své božskosti. Naproti tomu jste však znovu a znovu znehybňováni strachem a sebe-pochybnostmi, které zatím překrývají Zemi jako studená pokrývka. Tento stín není zajisté něčím, co se odehrává jen na úrovni individuality. Je to kolektivní deka, která dusí všechny lidi. Je na vás vyvíjen kolektivní tlak, abyste zůstali lapeni a odpojeni… více

11.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXI

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXI

55. část

Téměř všichni z nás mají nějakou černou díru, co se týká jistých záležitostí, které narušují naše vnímání a vztahy s jinými lidmi. Co s tím můžeme udělat?… více

12.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXII

56. část

Společně můžeme oslavit Novou Éru, která je již přítomná, roste a vyvíjí se díky vaší vnitřní transformaci. Vy jste průkopníci, kteří dnes pomáhají zrodit nové vědomí na Zemi. V současném stádiu vaší vnitřní transformace je ale stále mnoho zmatení. Ještě mnoho lidí je jednou nohou v nové realitě, v novém způsobu chápání a zakoušení věcí a druhou nohu však mají tak říkajíc ve vakuu. Nemohou se vrátit do starých a důvěrně známých způsobů, ale zároveň se bojí učinit úplnou změnu a jít kupředu oběma nohama po nové cestě. Nová forma vědomí je neznámé teritorium a zdá se, že ještě plně nesouzní s vnějším světem, s tradičními hodnotami a zvyky, které jste se naučili ve škole nebo doma… více

13.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIII

57. část

Každá duše má přístup jak k mužské, tak k ženské energii. Podstata mužské energie se týká aspektu projevení se navenek, ve hmotném světě. Mužská energie souvisí se zaměřením, pronikavostí a silou jednat. Umožňuje vám zaujmout místo, být "Já" s jasnými hranicemi. Ženská energie přirozeně inklinuje k obrácení dovnitř, k vnitřnímu rozměru věcí. Je spojena s cítěním, inspirací a překročením hranice "Já", aby se spojila s druhými. Ženská energie proudí, je vnímavá, a když se spojí s mužskou energií, je vedena k nejvyšší formě tvořivosti. Rovnováha mezi oběma energiemi vám umožňuje realizovat váš nejvyšší potenciál… více

14.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIV

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIV

58. část

Co se děje, pokud stojí ženská energie příliš osamoceně a nedostatečně se spojí s mužskou? Jako opak napjatého a řídícího ega tohle vede k egu slabému a rozkolísanému. Když ztrácíte rovnováhu ženského, znamená to, že je toho na vás "příliš". Na energie druhých lidí reagujete vysoce citlivě. Je pro vás těžké říci ne a stanovit jasné hranice kolem sebe, protože mužská energie na stanovení vlastního prostoru se vám zdá nedosažitelná. Je dokonce těžké vědět, co chcete, protože se necháte snadno vtáhnout do nálad a tužeb druhých lidí… více

15.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXV

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXV

59. část

Postupme na naší vnitřní cestě trošku dál. Představte si, že procházíte krásným lesem. Nebe je třpytivě modré. Je podzim a stromy začínají ztrácet listí. Slunce ve vaší tváři je voňavě hřejivé. Užíváte si každý okamžik procházky a po chvíli si všimnete malebně krásného místa a na chvíli se posadíte. Je tam pohodlné měkké místo pod stromem. Vědomě dýcháte a necháte propustit všechno napětí ve svém těle. Cítíte, jak vás země objímá a zároveň nese. Uvnitř se ztišíte a zklidníte. Pak uslyšíte ve vzduchu, jak k vám doléhá z povzdálí zvuk hladivých dětských hlasů. Dotknou se vás a rozesmějí… více

16.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVI

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVI

60. část

V Kristových slovech se k vám dostávají možná nejdůležitější informace ve vašem zdejším životě! Zkuste zbystřit pozornost a pronikněte do významu těchto několika níže napsaných vět! Před dvěma tisíci lety, stejně jako dnes, je zde to, co Kristus nazýval "královstvím božím" a je vám plně k dispozici již na této Zemi. Je všude kolem vás a vy ho máte na dosah ruky, dnes a denně!… více

17.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVII

61. část

Hovořím k tobě já, Země. Jsem tvojí matkou a držím tě ve svém klíně po celý tvůj život. Jsi mnou ochraňován, i když si to neuvědomuješ a jsi příliš zaneprázdněn a uchvácen svými každodenními záležitostmi. Držím tě a zvu tě, aby ses se mnou spojil, neboť si přeji probudit tvoji paměť a něco ti připomenout. Je to něco starého a drahocenného, jenž se zdá být v moderním světě zapomenuto. Je to o přirozeném bezpečí bytí na Zemi. Aby sis připomněl přirozené bezpečí bytí, stačí se podívat na přírodu kolem sebe. Pozoruj roční období, jak sama od sebe přichází a odchází, pozoruj rostliny a zvířata, jak žijí svůj každodenní život, naslouchej šelestění větru nebo bublání vody. Takto si snadno připomeneš, že nejdůležitější věci v životě se dějí automaticky jako důsledek toho, že příroda plyne svým tempem. Příroda je všude kolem a stejně tak v tobě, protože jsi také součástí přírody jako celku… více

18.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVIII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXVIII

62. část

Transformace od hlavy k srdci, může dát vzniknout několika komplikacím. Začnete se dívat na svět jinými očima a vaše vztahy s druhými se změní stejně tak. Hluboko uvnitř vás se probouzí vědomí jednoty, což znamená, že si uvědomujete, že všichni, lidé, zvířata, rostliny, příroda jsme vzájemně spojeni božskou silou, že jsme provázáni a že všichni jsme si zrcadlem. Toto uvědomění může být velmi silné a pro mnohé z vás může průlom z hlavy do srdce způsobovat ohromnou vnitřní nerovnováhu. Hranice s druhými se zastřou, můžete přijímat emocionální záležitosti druhých lidí nevěda, jak je propustit. Vaše nálady se mohou pohybovat od velmi krásných k depresivním. Průlom od hlavy k srdci, i když je mocný a nesmírně důležitý, není přesto poslední fází v inkarnaci duše. Duše chce sestoupit ještě hlouběji, do břicha… více

19.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIX

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXIX

63. část

Jste předchůdci nové doby. Jste průkopníci a činíte kroky na nové Zemi, v neprozkoumaném území. Chcete žít na základě svého srdce a duše? Chcete se seznámit s tím, čím láska skutečně je? Musíte proto něco udělat. Nespokojte se s falešnými obrazy lásky, s kterými vás seznamují vaše média. Hledejte lásku bezpodmínečnou, která je velkolepější a rozsáhlejší, než ta láska, kterou vám jako normu vnutili ti s Kristovým křížem v ruce a Satanem ve svém nitru a ve svých myšlenkách. Hledejte lásku, která umožňuje oběma partnerům, aby byli zcela tím, kým jsou a to jak ve vnějším, tak ve světě vnitřním. Vše dokonale rezonuje s nutností dosáhnout rovnováhy těchto dvou "já" a "Já" ve vás… více

20.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXX

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXX

64. část

Ano, byli jste již ve Světle, ve stádiu vědomí, ve kterém jste si uvědomovali Jednotu se vším, co je. Byli jste již čistým vědomím, osvobozeným od času a prostoru a bylo to vaše rozhodnutí, že jste se ponořili opět do hmotné formy a riskujete zátěž postupného probouzení se zpět k vědomí toho, kým skutečně jste, abyste ani ne tak svou radou, ale svým příkladem šli vzorem těm, kteří teprve procházejí procesem duchovního růstu v této pozemské realitě… více

21.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXI

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXI

65. část

Vaše božské já, vaše bytí holého jádra je jako široký, otevřený prostor. Je prázdný a přesto plný vitality a potenciálu. Tohle je vaše božská část. Tohle je váš Domov. Když se spojíte s touto vaší částí, cítíte úlevu, radost a svobodu. Cítíte se bezpečně. Být v Temnotě znamená, že se cítíte odděleni od svého jádra a od spojení s celkem. Cítíte se často odděleni od svého vnitřního prostoru, který vás může sám přivést k míru a radosti, které hledáte. Všechno utrpení pramení z tohoto pocitu odpojení. Je to nejkrutější bolest, jakou může vaše duše zažít… více

22.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXII

66. část

Proč jste si zvolili stísněnost ve hmotné formě, v cyklu zrození a smrti a ve všem, co s tím přichází? Nebylo by mnohem blaženější zůstat po celou dobu ve stavu neomezené jednoty? Zeptejte se na tuto otázku sami sebe. Někteří z vás by ihned řekli, že kdyby to bylo možné, už by se sem nikdy znovu neinkarnovali. Řekli byste mi, že život na Zemi je příliš krutý, příliš temný a že tak moc toužíte jít Domů a zůstat tam navždy. Nicméně já vám říkám, že vaše duše zvolila prožít tento život na Zemi, stejně jako všechny životy předtím. Existuje část duše, která miluje tančit s hmotou, a Já vám říkám, že je to ta nejvíce božská, nejvíce posvátná a tvořivá část vás samých… více

23.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIII

67. část

Vy, jste Bohem. Kdysi jste učinili volbu sestoupit do hmoty a zářit zde své Světlo. Pobýváte v omezené formě, ale není to nějaký trest, který musíte podstoupit. Je to důsledek vaší posvátné volby, kterou jste učinili jako část Boha. Jste skutečným Stvořitelem. Někde ve vás je ukryta hluboká a trvalá touha přinášet Světlo do této husté reality na Zemi. Záření Světla v temné části pozemské reality, uvnitř i venku, je skutečné volání vaší duše. Když tak činíte, prožíváte druh naplnění, které dojímá vaše srdce hlouběji než cokoli jiného. Dokonce i vize bytí v nebi ve věčné blaženosti a míru ztrácí oproti tomu na významu. Skutečnou radost pocítíte, až budete vědět, jak přinést své Světlo do temnoty… více

24.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIV

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIV

68. část

Původ vašeho utrpení neleží v hustotě či temnotě vnější reality. Je ve vámi pociťované neschopnosti povznést se nad tuto nejhustší část vás samých a obejmout ji svým Světlem a skutečnou září. Tím, že se cítíte pronásledováni hustou částí vás samých, odmítáte ji a chcete se jí zbavit. Zapuzením části vás samotných se cítíte uvnitř roztrhaní. Vaše duše nebude v míru, dokud nebude moci vaše ztracené vnitřní dítě přijít domů… více

25.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXV

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXV

69. část

Žijete v době, kdy světu vládne mnoho temnoty. Lidé jsou zajati svými strachy, které plodí jejich mysl. Právě ustrašení lidé, kterým velí jejich ego, této zemi vládnou. Nevládnou jen v této zemi, ale ve většině dalších zemí na světě. Zavádějí řád a svůj pořádek, osvojili si řadu přesvědčení a názorů, které bytosti, kterým vládnou, musí následovat. Lidé je následují, neboť věří, že autorita nad nimi zná většinu zákonitostí a má návod na to, jak se správně chovat a žít. Lidé se řídí všemi pravidly a nařízeními, které jsou po generace hlásány. Věří, že ti, kteří vládnou, vědí, mají větší spojení s Bohem, a že u něj mají lepší místo a privilegia, a proto je třeba poslouchat a následovat… více

26.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVI

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVI

70. část

Napříč Zemí prochází Zloba, Zloba, která zavrhuje vše, co jí nevyhovuje. Pronásleduje a nahání strach a hrůzu těm, kteří jsou "jiní" a jejichž srdce a duše nedovolí zařadit se do stáda oveček a dávat tak souhlas s tím, co se na Zemi děje. Tato Zloba je tak silná, že často vyplení celé rody, od nejstarších až po ty nejmenší, nevinná stvoření – děti. Hubí, ožebračuje, ekonomicky ničí a pronásleduje celé národy a etnika. Tato Zloba dělá vše v zájmu autority a věří, že je to tak správně, že je to oprávněné. Ona sama má strach, protože tuší, že by takoví lidé mohli narušit zajeté pořádky a zdánlivé, nechutné jistoty, ve kterých žije. Zloba si nenechá nic vzít, zato dokáže vzít všechno… více

27.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVII

71. část

Ježíš přišel proto, aby vnesl Světlo a pravdu do Temnoty, která tu panovala. Činil tak, aby podal důkaz o spojení hmoty a ducha, tak jako nespočet dalších před ním i po něm. On byl však ten, který to neváhal dělat otevřeně. Když se na vás podíval, dívalo se na vás celé Stvoření, Matka-Otec Bůh. Nebyl to Bůh trestající a soudící. Bylo to TO ohromné, nekonečné a velkolepé, jehož jsme všichni součástí a tím, že to lidé mohli zahlédnout a pocítit ve svém srdci a těle, se začalo mnoho lidí probouzet a země starého pořádku se cítila v ohrožení… více

28.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVIII

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVIII

72. část

Původní Kristovo učení bylo překrouceno. Na tuto prošlapanou cestu dala autorita nespočet pastí, výhybek a bludných kruhů. Překroutila fakta a vše opakovala s takovým přesvědčením a urputností, až se znovu do myslí lidí vše vrylo jako „svatá pravda“ hodná následování. Tato autorita opět lidi rozdělila. Vyvolené (poklonkující elitě) vychvalovala a ty, co nevyhovovali, zatratila. Vše, co by mohlo vést k jakémukoli sebemenšímu procitnutí a probuzení lidí, zahalila lží a manipulacemi. Zcela popřela tělo a označila ho za nástroj pokušení. Hlásala, že to, co cítíme v těle, je pokušením ďábla a je třeba nad ním zvítězit a potlačit vše přirozené a pudové. Vyzdvihla jen Kristova ducha a označila ho za (božského) vyvoleného a jediného. Označila ho za nadčlověka, ke kterému je třeba vzhlížet a pokorně mu líbat nohy bez jakékoli myšlenky být jím, natož ho vnímat, jako toho nejvěrnějšího a nejmilovanějšího přítele a bratra… více

29.02.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIX

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIX

73. část

Šelmy se nevzdávají ani dnes, snaha o islamizaci Evropy je primárně snahou udržet duše v otroctví. Tato hra se na Zemi hraje v různých podobách a obměnách dodnes. Pravdou však je, že po více jak dvou tisících letech nastává doba, kdy lidé uvnitř sebe začínají silně cítit záchvěvy svého ohromného ducha. Začínají si vzpomínat na to, kým skutečně jsou. Začínají naslouchat hlasu své duše – která k nim hovoří prostřednictvím jejich těla. Začínají cítit úctu a lásku ke všemu živému, protože tuto lásku začínají vnímat a cítit především v sobě a sami k sobě. Začínají se probouzet a chápat, že láska nedokáže zabíjet, trestat, mučit a vykořisťovat. Začínají chápat, že skutečná láska nesoudí a nevymezuje se a že opravdová láska se nedokáže obrátit v nenávist… více

01.03.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci L

Jeshua – Od Ega k Srdci L

74. část

Schopnost "vidět" není u lidí stejná a závisí na vibracích duše, jak vysoko a do jak čistých světů dohlédne. Dokonalejší spojení představuje intuice, která na rozdíl od "zření" nepřichází jako obraz nebo jiný vjem "zvenčí", ale je výsledkem přímého vnitřního kontaktu mezi vědomím duše člověka a božskou jiskrou v jeho srdci. Člověk má obvykle možnost využívat obou metod. Absence "vidění" může být do jisté míry velikým darem, protože člověk se nesoustřeďuje na informace zprostředkované mu "zvenčí" (obrazem, sluchem), ale o to intenzívněji rozvíjí vnitřní schopnost naslouchání své intuici (hlasu své vlastní božské podstaty)… více

02.03.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci LI

Jeshua – Od Ega k Srdci LI

75. část

Víc než kdy dříve jsme neustále konfrontováni s mužskou nebo ženskou energií. Boj, který mezi těmito energiemi vznikl, je prapůvodem veškeré disharmonie ve světě, která odráží disharmonii v nás samých a vytváří konflikt těchto energií v každém člověku… více

03.03.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci LII

Jeshua – Od Ega k Srdci LII

76. část

Zapomeňte na falešné koncepty, že celou psanou historii vládla mužská energie a teď je třeba, aby se zase následovala energie ženská. Není třeba, aby velela a vládla ani jedna z nich! Nechejte je jednoduše existovat ve vzájemné přízni. Otevřete v sobě svobodný prostor, kde mohou obě tyto energie existovat ve společné harmonii. Harmonie neznamená, že se stanete bezpohlavní bytostí, a že se dostanete na bod 0. Harmonie znamená, že necháte obě polarity plně existovat, že je obě zcela přijmete a umožníte, aby se svobodně projevovaly v danou chvíli tak, jak je třeba, tak, jak to vaše tělo cítí… více

04.03.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci LIII

Jeshua – Od Ega k Srdci LIII

77. část

Stále opomíjíme fakt, že náš přístup k našemu tělu je významnou součástí zvyšování vibrací našich i Země. Hledáme stále něco vznešeného, něco nebeského, ale ono nás to znovu a znovu vrací k sobě. Tak, jak pečujeme o své tělo, pečujeme o svou duši a naopak. Nelze dělat jedno a zapomínat přitom na druhé. Tělo je úžasným nástrojem, skrze který nám duše posílá zprávy. Prostřednictvím jeho vjemů, nemocí, bolestí, pocitů k nám promlouvá naše duše. Se svou duší se snažíme stále spojovat přes vyšší čakry, meditace, změněné stavy vědomí. Naše duše k nám však hovoří stále a nejdokonalejším prostředníkem a nástrojem její komunikace s námi je právě tělo… více

05.03.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci LIV

Jeshua – Od Ega k Srdci LIV

78. část

Všichni si musíme projít oběma póly, oběma stranami téže mince. Pokud k vám dorazí poselství od jakéhokoli na nebe vzatého mistra či archanděla, zkuste vnímat srdcem, zda je to pro vás to pravé a zda z tohoto poselství skutečně danou bytost cítíte. Zprostředkovávat poselství může pouze člověk, který je čistý a který nemá potřebu jakékoli zásluhy, manipulace a uznání za své schopnosti. Takový člověk je schopen přijmout skutečnou energii průvodců a pomocníků a nezkresleně ji interpretovat dál. A upřímně, myslím, že takové lidi si skuteční na nebe vzatí mistři či archandělé vybírají… více

06.03.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci LV

Jeshua – Od Ega k Srdci LV

79. část

Mistrem se stáváte ve chvíli, kdy o tom nemáte sebemenší tušení, tehdy, když zvládáte každodenní život tady na Zemi, ve chvíli, kdy jste v souladu sami se sebou a se svou duší. Právě v těchto chvílích konáte zázraky a jste schopni uzdravit srdce druhých. Nejsou to zázraky, kterými ohromujeme druhé, kdy dokážeme létat, cestovat dimenzemi a mluvit s všemožnými bytostmi. Zázraky konáme tehdy, když jsme sami sebou. Konáme je svou přítomností, svým úsměvem, vřelým slovem a srdečným objetím. Tohle stačí k tomu, aby byl náš svět a život lepší, abychom umožnili naší planetě se uzdravit a žít s ní ve vzájemné harmonii a bezpodmínečné lásce… více

07.03.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci LVI

Jeshua – Od Ega k Srdci LVI

80. část

"Zdrojová" neprojevená energie je duchovní energie Boha Otce, stejně jako kreativita a inspirace, které jsou duchovními aspekty. Ženskou energií je naopak touha projevit se v této realitě a "něco stvořit", "něco zrodit", "něco zažít". K ženské energii také patří emoce. Ženská energie ega je ta, která nás zrodila v této realitě, je to ženská energie Matky Země a skrze ni jsme získali své tělo. Faktem také je, že tato ženská energie dočasně vypadla z Jednoty a oddělila se od zdrojové Jiskry! To přece ženská energie se manifestuje v tomto světě, je vykonavatelem naší vůle a je zaměřena na projevení se ve vnějším světě a na potřebu být uznáván a oceňován druhými — to ona je to ego!, které je odtrženo od energie duše. Ano, je oddělena a cílem naší "kosmické maturity", je pozvednutí její vibrace a následné její znovu-sjednocení s mužskou energií a to za pomoci pravé nefalšované kristovské Lásky!… více

08.03.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci LVII

Jeshua – Od Ega k Srdci LVII

81. část

Podstata člověka (Vyšší vědomí, Božská Jiskra, "Já") se nachází v energetickém poli Jednoty, neboli v "Božském matrixu". Božská Jiskra se na základní úrovni nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř srdeční oblasti, mimo náš 3D frekvenční rozsah. Srdeční čakra má obsahovat protikladné energie Jin a Jang, které jsou v rovnováze, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) směřující nahoru. Reprezentuje horní 3 čakry, mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč a je spojený s dolů ukazujícím tetrahedronem, který reprezentuje spodní 3 čakry, ženskou energii Jin, vodu, kalich, grál… více

09.03.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci LVIII

Jeshua – Od Ega k Srdci LVIII

82. část

Jsou dvě cesty: "Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málokdo jí nalézá." (Mt 7:13–14) Musíte znát obraz základní linie bytí, abyste dokázali sami v sobě najít onu "úzkou" cestu vzhůru, do jednoty sebe sama… více

10.03.2020

Jeshua – Od Ega k Srdci LIX

Jeshua – Od Ega k Srdci LIX

83. část

Únik z každodenního života v meditacích v režii falešných proroků všude kolem vás a alibistické dopady, člověka vnitřně znehybňujícího "vírou" v Boha na nebesích a jeho touhy odhodit vše pozemské a navrátit se k němu v provedení různých církví, je v přímém rozporu s Jeshuovým požadavkem přinést to nebe a svoji duchovnost na tuto Zemi a žít ji tady a teď… více

11.03.2020

Od zvratu k opouštění duality

Od zvratu k opouštění duality

8. část

Váš pozemský cyklus životů se chýlí ke konci, jakmile bude vaše vědomí schopno uchopit všechny zkušenosti duality, zůstane plně přítomné a ve svém středu. Dokud se budete identifikovat s jedním aspektem duality více než s jiným (se Světlem více než s Temnotou, s bohatstvím více než s chudobou atd.), vaše vědomí je jako na houpačce. Karma nedělá nic jiného, než že jen přirozeně vyrovnává tuto nerovnováhu. Vaše vazby v karmickém cyklu uvolníte, když vaše vědomí nalezne svůj pevný bod v nehybném středu houpačky. Tento střed je výstupním bodem z karmického cyklu. Převládající pocity v tomto středu jsou klid, soucit a tichá radost… více

27.12.2019

Jak překonat dualitu – dokončení karmického cyklu

Jak překonat dualitu – dokončení karmického cyklu

7. část

V momentě, kdy již nad vámi hra duality ztratila svůj vliv, váš pozemský cyklus životů končí. V duální hře je podstatné to, že se identifikujete s jistým postavením na hřišti polarit. Identifikujete se s tím být chudý nebo bohatý, slavný či prostý, muž nebo žena, hrdina či dareba. Skutečně nezáleží tolik na tom, jakou roli hrajete. Dokud se cítíte za jedno s hercem na pódiu, dualita vás stále pevně svírá. To samozřejmě není špatně. Vlastně to tak mělo být. Vy jste měli zapomenout na své skutečné "Já". Abyste zakusili všechny aspekty duality, měli jste zúžit své vědomí k jisté roli v dramatu pozemského života… více

26.12.2019

Smysl procházení dualitou

Smysl procházení dualitou

6. část

Nepodceňujte smysl vašich životů na Zemi. Patříte k nejkreativnější, nejvyspělejší a nejodvážnější části Boha (Všeho–Co–Jest). Jste průzkumníci nepoznaného a tvořitelé nového. Vaše zkoumání říše duality slouží účelu, který sahá daleko za vaši představivost. Je těžké vysvětlit vám nejhlubší smysl vašich cest, ale můžeme říci, že jste stvořili nový typ vědomí, takový, který dříve neexistoval. Toto vědomí bylo poprvé zobrazeno Kristem v dobách, kdy kráčel po Zemi. Toto vědomí, které nazývám Kristovské vědomí, vyplývá ze spirituální alchymie. Fyzikální alchymie je umění transformovat olovo ve zlato. Spirituální alchymie je umění transformovat temnou energii, prostřednictvím světelné energie ve třetí energii, spirituální zlato přítomné v Kristovské energii… více

25.12.2019

Co je tak zvláštního na tom být člověkem?

Co je tak zvláštního na tom být člověkem?

5. část

Proč bych to měl chtít zažít? Lidská existence je různorodá i intenzivní. Když žijete lidský život, jste dočasně ponořeni do ohromného pole fyzických vjemů, myšlenek a pocitů. Díky dualitě, která je neodmyslitelnou součástí tohoto pole, nastává ve vašich zážitcích velký rozpor a intenzita, jež jsou mnohem větší, než když existujete v astrální rovině (jak ji nazýváte). To je rovina, do které vstupujete po smrti a kde setrváváte mezi životy. Může být pro vás těžké si to představit, ale mnoho bytostí na naší straně by bylo rádo na vašem místě. Rády by byly lidmi a získávaly lidské zkušenosti. Lidská zkušenost má druh reálnosti, která je pro ně neocenitelná. Ačkoli mohou tvořit nespočet realit pouhou silou své představivosti, dává jim to menší uspokojení, než je vytvoření jedné hmotné reality na Zemi… více

24.12.2019

Nová Země

Nová Země

4. část

V tomto období dochází na Zemi k zásadní přeměně. Přichází úsvit nového vědomí, který dříve či později nabude hmotné podoby. Jak k této přeměně dojde, jaký tvar bude mít, není ještě zcela ustálené. Budoucnost je vždy nejasná. Jedinou skutečně danou věcí je nynější moment, který je nám teď dán. Z tohoto "Teď" pramení nespočet možných cest, nekonečná síť možných budoucností. Na základě minulosti dokážeme předvídat, že určitá budoucnost je pravděpodobnější než ty jiné, volba je ovšem vždy na vás samotných. Jste to vy, kdo rozhodne, zda necháte minulost určovat vaši budoucnost! Předpovědi jsou vždy založené na pravděpodobnostech. Pravděpodobnosti souvisí s minulostí. Ve vás, lidech, je síla, abyste se rozloučili s minulostí a vydali se na cestu, která bude mít jiný směr, protože jste obdařeni svobodnou vůlí. Máte sílu se změnit a znovu se stvořit. V této síle spočívá vaše božství… více

23.12.2019

Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

3. část

S příchodem Ježíše na Zemi bylo zaseto semínko Světla poznání. Bylo to semínko Kristovské energie. Lidé byli pohnuti tím, co jsem říkal, dělal a nevědomě, na úrovni duše, skutečně rozpoznávali Kristovskou energii. Hluboko uvnitř jejich duší byla probuzena jejich paměť. Něco v nich bylo zasaženo a uvedeno do pohybu. Na povrchu, na úrovni, kterou můžeme vidět a cítit ve fyzickém světě, vytvořil můj příchod mnoho rozruchu. Následkem zákona duality vytvořilo mocné vlévání Světla silnou reakci z Temnoty. Byl to logický střet. Světlo chce zlomit struktury moci a uvolnit uvězněné energie. Temnota je energií, která chce vše potlačit a kontrolovat. Tyto dvě energie mají zcela opačné zájmy… více

22.12.2019

Ježíšova mise na Zemi

Ježíšova mise na Zemi

2. část

Ježíš byl energií z budoucnosti, která přišla lidstvu na Zemi přinést osvícení a poznání. Přišel z jiného světa či dimenze a vzal sebou vznešenou energii této reality. Když se inkarnoval na Zemi, jeho uvědomění vlastního Vyššího "Já" zůstalo nedotčené. Díky jeho přítomnosti ve mně, Jeshuovi, jsem si mohl snadno uvědomit pružnost materialistických zákonitostí a tak konat zázraky. Cílem mého příchodu na Zemi, bylo vytvořit otvor či bránu do odlišného stavu vědomí. Chtěl jsem být příkladem možností, které jsou dostupné každé lidské bytosti… více

21.12.2019

Argentum astrum

Argentum astrum

Argentum astrum; Agarťané; Program 22 mimozemských civilizací; Je Země dutá?; Pleáďané; Epidemie ve středověku byly uměle vytvořeny; Proč církev upalovala čarodějnice?; Akt oživení lidského těla duchem; Anunnaki Nefilim; Přechod ze 3. do 5. dimenze. Ochutnávka z pořadu "Absolutně neuvěřitelné" Jaroslava Chvátala na Svobodném vysílači… více

27.12.2016

Mohamedova úmluva

Mohamedova úmluva

Mohamedova úmluva; Aliance sfér; Rameno Orionu; Impérium Orionu; Plazí rasa Baruch a Rahor; Dědičný hřích; Kreativní otisk; Kosmické principy; Právo první noci; Kolik mají Agarťané a Ilumináti látky argentum astrum; Maximillian de Lafayette. Ochutnávka z pořadu Absolutně neuvěřitelné Jaroslava Chvátala na svobodném vysílači… více

27.12.2016

Mimozemská základna Dulce

Mimozemská základna Dulce

Souřadnice GPS; Genetické experimenty v Dulce; Úmluva s mimozemskou civilizací GRAYS; Únosy těhotných žen; Ozbrojený konflikt mezi I.T. a lidmi; Přísně tajná oficiální zpráva o vojenské operaci; Šokující skutečnosti. Ochutnávka z pořadu Absolutně neuvěřitelné Jaroslava Chvátala na svobodném vysílači… více

26.12.2016

Rychlá navigace: