Souvislosti, které všude nenajdete

Tato doba patří lidem, kteří nesou Světlo v duši i ve svém srdci

To, co momentálně probíhá a čeho jsme kolem sebe svědky, je nevyhnutelnost, která se musí udát předtím, než se začne ukotvovat nový svět. Pro Světlo je to velmi špinavá práce, kterou musí kvůli nám udělat a my bychom za lekce, které dostáváme a za možnost evolučního posunu, měli být velmi vděční. Současné události bychom skutečně mohli pojmenovat jako boží soud, o kterém staré texty hovoří, jako o třídění zrn od plev s následným nastolením zlatého věku. Tento proces, kterého jsme nyní součástí, není vysloveně krátkodobá událost. Někteří se domnívají, že se nyní všechno zlo potrestá včetně viníků a ovcí a pak tu budeme žít všichni v lásce a porozumění. Ano budeme takto žít, ale ne všichni! Mnoho lidí tu mezi námi už nebude, protože nesloží lidskou maturitu, neudělá zkoušku na "Člověka" a neprojde sítem, které odděluje obě reality. Nadcházející doba bude patřit jen těm, kteří skutečně nesou Světlo ve svém srdci a duši. Proto nás mnoho duší nejrůznějšími způsoby opustí. Toto dělení je přirozený proces a neproběhne ale ze dne na den. Jeho výsledkem bude, že tu mezi námi v budoucnosti nebudou pobývat ty duše, které se ještě dostatečně nepoučily a nepochopily "o čem to všechno je". Některé duše prostě ještě nejsou dostatečně duchovně zralé na to, aby se mohly zúčastnit vzestupu lidstva a podílet se na budování nového věku Světla. Také budeme muset přijmout fakt, že člověk, který se nám podle našich poměrů zdá milý a dobrý ještě neznamená, že má skutečně Světlo v duši.
Doba, ve které se nyní nacházíme, je úplně jiná, než lidstvo jako celek do nynějška zažilo. V této době již neobstojí žádná "duchovní nedostatečnost". Doteď nám byla ponechaná svobodná vůle tvořit, experimentovat nebo ničit, ale nyní již nastal čas, aby se každý projevil a prokázal, že na sobě dostatečně zapracoval, že mnohé pochopil, a že přijal plnou zodpovědnost za své činy, slova a dokonce i za své myšlenky. Nastal čas být plně zodpovědný. Nadcházející drama, které pomalu přichází, vyvolává ve světě velmi vypjatou atmosféru. Všechny tyto okolnosti nás nutí vyplavovat na povrch všechno, co se v nás skrývá a tím se zároveň sami soudíme. Tak si sami vybíráme, jestli se opravdu chceme zúčastnit vzestupu nebo se vydáme cestou zániku. Netrestá nás "božská prozřetelnost", ale to se trestáme my sami. To, co se nyní děje ve světě jsou karmické účinky, ale díky příznivým okolnostem probíhají ve velmi zjemnělé podobě.
I vakcína je prostředkem tohoto soudu. Především tady jde o duševní stav každého člověka. To, že někdo honem utíká a nechá si píchnout vakcínu, vypovídá o duchovním a "karmickém" stavu dotyčného a právě touto situací byl každý člověk přinucen ukázat "jak na tom je" a rozhodnout se mezi Světlem a Temnotou. Přijetí vakcíny evokuje něco jako rozsudek duchovní smrti, ale přesto věřím, že ti, kteří dostali vakcínu z donucení nebo se nechali surově oklamat a časem projeví skutečně velmi upřímný zájem o změnu, na základě jejich úspěšné transformace, tak jim bude umožněno zvrátit účinky těchto toxických "koktejlů".
Ale přiznejme si na rovinu, že člověk, který byl celý život tvrdý materialista a ještě stvrdil svůj postoj "dobrovolnou" vakcinací, která ho ještě více spojila s nízkými energetickými úrovněmi, je takřka ztracený. Pokud v něm někde předtím nedřímal potenciál ke Světlu, tak si touto svou aktivitou velmi silně odřezává svou cestu k vzestupu. Nevakcinací lidé dávají jasně najevo, že se již nebudou podílet na veřejném zlu.
Vesmír není všeodpouštějící a vše milující bez podmínek. Bůh je sice sám o sobě láska, avšak spravedlivá a ne taková, jakou si představují esoteričtí snílci a náboženští fanatici. Právě teď se nacházíme v časech "božího hněvu" nebo spíše spravedlivosti a každý dostane to, co si zaslouží. Už jsme dostali až příliš mnoho šancí a příležitostí, ale nyní se již od nás očekává jasný výsledek! Bůh se bude s láskou a ochotou starat o nádherné rozkvetlé květiny, ale už ne o plevel!

Tato doba patří lidem, kteří nesou Světlo v duši i ve svém srdci

03.12.2021

Rychlá navigace: