Souvislosti, které všude nenajdete

Nejnovější příspěvky

Nebojte se a vykročte

Nebojte se a vykročte

Jakékoliv potíže a náročné situace, které kolem nás vznikají, jsou příležitostmi pro naše hlubší probuzení a nejčastěji vedou k "šokům", které jsou nezbytné k tomu, aby námi zatřásly a odtrhly nás od iluze, kterou nyní žijeme. Navzdory okamžikům této "divoké milosti" prožíváme ale stále více vnitřní rovnováhy a krásné okamžiky blaženosti, štěstí a radosti, které už nezávisí na vnějších faktorech. Stále méně se bojíme nepohodlí a neznáma. Na hlubší úrovni si uvědomujeme, že život není o "vítězství" nebo "ztrátě", ale že vše, co se děje kolem nás, jsou lekce a my jsme každou chvíli jimi vedeni… více

24.03.2023

Život jako katalyzátor a učitel

Život jako katalyzátor a učitel

Čelíme obrovským lžím, které jsme si sami navykládali, které vyplývají z mysli naší egoistické osobnosti a také ze společensko-kulturní manipulace, umocněné myšlenkovými injekcemi okultních nepřátelských sil. Postupně si uvědomujeme marnost naší "osobní vůle" a v důsledku toho zažíváme vhledy do naší pravé přirozenosti a duchovního dědictví, které leží skryto za tím, čím jsme si "mysleli", že jsme… více

22.03.2023

Osvícenou bytost nemůže ovládnout ani hrozba smrti

Osvícenou bytost nemůže ovládnout ani hrozba smrti

V lidském vědomí existuje hluboké tabu, které nám brání jít za Světlem poznání a které nám říká: "To není v pořádku, co se chystáš dělat. Budeš za to ukřižován, budeš za to zabit." Samozřejmě, že v naší historii byli lidé za osvícenecké postoje zabíjeni a v mnoha společnostech existuje dlouhá historie zbavování se a zabíjení skutečně osvícených lidí, protože pravé osvícení se nehodilo hypnotickému, umělému a otrockému stavu, ve kterém tyto společnosti fungovaly. Cítily se samozřejmě ohroženy skutečným osvícenectvím, protože skutečně osvícené bytosti už nelze ovládat a dokonce ani hrozba smrti nemůže ovládnout osvícenou bytost… více

20.03.2023

Nezapomeňte, že pokud budeme svítit, tma se sama rozestoupí (2. díl)

Nezapomeňte, že pokud budeme svítit, tma se sama rozestoupí (2. díl)

Nemůžeme být pravdiví, pokud očekáváme nebo chceme, aby s námi ostatní souhlasili. Žít v pravdě je velmi vysoký standard. Pravda není žádná hračka a navíc říkat, co je pravdivé, není to, co si myslíme. Být pravdivý neznamená říkat náš názor. To vše je iluze, zkreslení a projekce. Není to o tom, abychom vyklopili koš s odpadky z naší mysli na někoho jiného. Pravda není vnutit někomu naše názory… více

17.03.2023

Nezapomeňte, že pokud budeme svítit, tma se sama rozestoupí (1. díl)

Nezapomeňte, že pokud budeme svítit, tma se sama rozestoupí (1. díl)

Nejdůležitější součástí evolučního procesu a naší snahy o probuzení je upřímnost k sobě samému. Lhaní sobě je nejškodlivější a je největší překážkou v duchovní práci na sobě. Když získáváme vyšší úroveň vědomí, plně si uvědomujeme svoji skutečnou odpovědnost i to, jaká je opravdová svoboda. To znamená, že se už musíme zbavit iluze o omezení naší osobní vůle a vzdát se toho, že už nemůžeme nic a nikoho druhého z čehokoliv vinit… více

15.03.2023

Musíme si uvědomit, že dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu

Musíme si uvědomit, že dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu

Během procesu probuzení je nejdůležitější dostat se ven z naší hlavy a neidentifikovat se s nějakou myšlenkou, která se tam objeví. Cesta ven spočívá v nastavení pokojného, vystředěného a uzemněného nereakčního stavu bytí, ve kterém se ukotvíme pomocí naší vnitřní vtělené vyšší frekvence, následkem čehož nastane frekvenční rozložení Matrixu vůči nám. To je mnohem těžší a důležitější práce než případný fyzický boj s Matrixem navenek, zvláště pokud jsme uvězněni v jeho 3D projevu… více

13.03.2023

Nenechte se odradit

Nenechte se odradit

Existují temné, velmi vědomé síly, jejichž jediným cílem je tvrdě odrazovat duchovní hledače a odklánět je z cesty, kterou si vybrali. Znamení jejich přítomnosti v nás jsou snadno pozorovatelná: naše radost je zakalená, vědomí je nejasné a vše je zahaleno v atmosféře melodramatu a temnoty. Svírání srdce a osobní úzkost poukazuje na jejich přítomnost. Nutí nás k neuváženým, extrémním a neodvolatelným rozhodnutím, aby nás svedli z naší cesty na co nejdelší dobu. Vytvářejí naléhavou a přísnou vibraci, která vyžaduje bezprostřední reakci a pozornost. Rozkládají s pozoruhodnými dovednostmi celý systém našeho úsilí, aby dokázali, že se mýlíme a že naše úsilí je zcela k ničemu. Často se snaží v nás vytvářet pocit deprese… více

10.03.2023

Nepřátelské okultní síly jsou zaměřené na "hledající"

Nepřátelské okultní síly jsou zaměřené na "hledající"

Okultní nepřátelské síly nás ovlivňují mnoha způsoby a více, než si dokážeme uvědomit. Zejména působí na ty, kteří se aktivně angažují v činnostech zvyšujících duchovní povědomí lidí a při hledání pravdy. Je nutné toto pochopit a pak zachovávat vysokou bdělost, ať už je útočeno přímo na naši mysl pomocí psychických útoků, připoutáváním entit k našemu vědomí, nebo pomocí sil působících prostřednictvím jiných lidí, kteří jsou používáni jako "portály", aby nás svedli z naší cesty… více

08.03.2023

Pokora je náš průvodce, který nás přivede k Učiteli všech tajemství

Pokora je náš průvodce, který nás přivede k Učiteli všech tajemství

Ať už se nám to líbí nebo ne, jako důsledek arogance existuje nepravá pokora. Jen málo lidí je pokorných samo od sebe nebo se pro pokoru rozhodnou ihned. Většina z nás selhala a stala se arogantními a egoistickými. K pokoře pak přichází velkou oklikou, až po důkladném otestování její alternativy. Pokud není člověk naprosto sebevědomý a ve svém vnitřním bezpečí, nemůže se jen tak lehce dostat do stavu pravé pokory. Přirozeně skromný člověk se rozhodne být pokorný z pozice síly. Pravá pokora je aktivní síla a je víc než morální postoj. Je to veledůležitá ctnost… více

06.03.2023

Nikdo nemůže dosáhnout přístupu k cestě k pravému božství, aniž by nejprve neprošel zkušeností vnitřního bankrotu, morálního kolapsu a hlubokého rozčarování.

Nikdo nemůže dosáhnout přístupu k cestě k pravému božství, aniž by nejprve neprošel zkušeností vnitřního bankrotu, morálního kolapsu a hlubokého rozčarování.

Nafoukaný stav jedince, být "zachráncem", je založen na iluzi, že s realitou je něco "špatně", a že je potřeba abychom tento svět "zachránili". Zaujmutím "božské role", která je spojená s pocitem grandiozity a komplexem nadřazenosti padáme do pasti. Tato past se prolíná s mylnou představou o tom, co vlastně "zlo" je, jak v dualitě světla a tmy funguje, a jak se k němu máme postavit. Samozřejmě, že bychom neměli jen pasivně sedět a čekat, ale měli bychom se aktivně zapojit do rozvoje lidské duchovnosti a vývoje lidského vědomí se všemi kolektivními a osobními lekcemi obsaženými v tomto procesu… více

03.03.2023

Čtěte dál:

Manipulace napříč věků

Zakázaná historie

Co nám ve škole neřekli

Absolutně neuvěřitelné

Géniové v šuplíku

Nebezpečné informace

Odhalení

Ekonomika zítřka

Zdravotnictví na pranýři

Rychlá navigace: