Souvislosti, které všude nenajdete

Nejnovější příspěvky

Musíme odstoupit od všeho hrubohmotného a soustředit se na to vnitřní

Musíme odstoupit od všeho hrubohmotného a soustředit se na to vnitřní

Měli bychom být pyšní na světový odkaz velkých českých osobností: Jana Amose Komenského, Jana Husa, a také Jiříka z Poděbrad, který svým postojem a filosofií nenásilí dokonce inspiroval Mahatma Gandhího. Málokdo ví, že 1. husitská výprava Jana Žižky z Trocnova vedla napříč celou Evropou, byla naprosto nenásilná, během níž nepadl jediný výstřel. Tato výprava, ale spíše filosofická mise, propagovala nenásilí, mírové soužití mezi národy… více

17.01.2022

Nebojujme s Temnotou, protože tam, kde je přineseno Světlo, tma sama mizí bez boje

Nebojujme s Temnotou, protože tam, kde je přineseno Světlo, tma sama mizí bez boje

"Cílem vzdělání a moudrosti je světelná cesta životem, po které musíme opatrně kráčet. Musíme být pamětliví minulosti, znát přítomnost a sloužit lepší budoucnosti." Tato Komenského slova jsou obrovským závazkem pro všechny nositele Světla, protože národy žijí do té doby, dokud ctí ideály, na kterých vznikly… více

16.01.2022

Cílem vzdělání a moudrosti je světelná cesta životem, po které musíme opatrně kráčet

Cílem vzdělání a moudrosti je světelná cesta životem, po které musíme opatrně kráčet

Komenský se vždy snažil morálně povznést lidstvo a jeho stěžejní dílo – "Labyrint světa a ráj srdce", se stalo nejvýraznějším příspěvkem filozofické debaty o struktuře společnosti a lidského vědomí. Komenský jej vydal v češtině poprvé v roce 1631. Poutník zde prochází světem, který přirovnává k labyrintu. Svět je zobrazen jako město, které mu připadá jako bludiště. Východisko nachází uvnitř sebe sama, ve svém nitru v ráji svého srdce. Toto dílo má mimořádnou literární hodnotu a ve své době nemělo obdobu… více

15.01.2022

Jan Amos Komenský a Jednota bratrská

Jan Amos Komenský a Jednota bratrská

Jan Amos Komenský byl nejznámějším představitelem Jednoty bratrské a zároveň se stal na dlouhá léta jejím posledním biskupem. Pravděpodobně se narodil 28. března 1592 v Nivnici a zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu. Když mu bylo 6 let, tak mu vyvraždili při tureckých nájezdech oba rodiče a on se jako zázrakem zachránil. Poté ho vychovával strýc v Uherském Hradišti. Po nastolení diktatury a teroru Habsburky proti všem, kteří si dovolili myslet něco jiného než katolická církev, se musel v roce 1621 Komenský, jako příslušník protestantské církve i s rodinou skrývat… více

14.01.2022

Doba pobělohorská – útlak Čechů a skutečných křesťanských hodnot na dobu 400 let

Doba pobělohorská – útlak Čechů a skutečných křesťanských hodnot na dobu 400 let

Rozpínající se Habsburkové upevnili po "Bílé hoře" v Evropě svou moc a oslabili stavovské pravomoci české šlechty. O moc se nehodlali s nikým ani trochu dělit. Do země se vraceli jezuité a byla nastolena silná rekatolizace a vyvinut velký nátlak proti protestantům. Katolické náboženství se stalo většinovým, nastala doba temna a útlaku českého národa. Tyto události znamenaly prohloubení drakoniánské moci Habsburků a nucené setrvání Čechů v habsburském soustátí až do roku 1918. Habsburkové byli katolíci a katolicismus používali jako svůj nástroj represe a upevňování moci. Proto nutili všechny nekatolíky, aby se obrátili na katolickou víru… více

13.01.2022

Nástup Habsburků na český trůn (1526)

Nástup Habsburků na český trůn (1526)

Bitva u Moháče umožnila nástup Habsburků na český trůn. Toto strategicky bezvýznamné střetnutí, kdesi v cizí uherské nížině, předznamenalo dějiny našeho národa a státnosti na bezmála čtyři století. Mladičký, nedávno dvacetiletý, český a uherský král Ludvík Jagellonský se odhodlal k útoku na armádu osmanského sultána Süleymana I. Nesmyslně naplánovaný útočný plán (nebo to byl skrytý záměr, jak uvolnit cestu Habsburkům k moci?) vrchního velitele uherských sil Pála Tomoriho znamenal smrt nejen pro většinu křesťanské armády, ale také i krále z rodu Jagellonců… více

12.01.2022

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze"

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze"

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze" a byli odváděni od pravdy. Dělo se to násilím v době válek a totalit, ale také plíživě v klidnějších dobách, kdy jsme manipulace (těch za oponou) neodhalili a dovolili jsme jim, aby své skryté zlo zrealizovali. Mocná pozemsko-mimozemská elita, skrytě ze zákulisí řídila aspekty našeho života, hrála si na bohy, ovlivňovala dějiny, výsledky válek a vytvářela nám dokonalou falešnou realitu… více

11.01.2022

Co skutečně chceme, to si přitáhneme do života

Co skutečně chceme, to si přitáhneme do života

Bolest by se za ideálních podmínek nemusela v našich životech vůbec objevovat. Veškerou bolest jsme si vytvořili sami, ať už to bylo naší hloupostí, nevědomostí či prostřednictvím surové manipulace ze strany temných bytostí. Zapletli jsme se do těžké karmy a vytvořili jsme mnoho bludných cest. Proto se musíme v mnohém změnit, napravit a zbavit se lží. Změna ovšem většinou přichází až s bolestí. My lidé jsme duchovní bytosti a zde na Zemi máme moc vytvořit vizi duchovního ráje. Stačilo by, abychom se rozpomněli na svou duchovní podstatu a začali opět usilovat o pravé poznaní. Tak můžeme odhalit, co je pravda a co lež, jaký je smysl našeho života, co se od nás vlastně požaduje a jakými lidmi máme být. Poznání nás postupně přivede k přirozené radosti a k životu bez zbytečné bolesti, násilí a zla… více

10.01.2022

Rozvíjení naší duchovní stránky je přesně to, o co bychom měli nejvíce usilovat

Rozvíjení naší duchovní stránky je přesně to, o co bychom měli nejvíce usilovat

Rozvíjení naší duchovní stránky je přesně to, o co bychom měli nejvíce usilovat. Každý si tento úkol a zároveň i touhu nese uvnitř sebe, ale ne každý ji vyslyší a naplní. Poznaní je to, co dělá z bytosti Člověka. Poznání se získává pomocí silných niterných emociálních prožitků, ať už v hluboké bolesti nebo naopak ve velké radosti… více

09.01.2022

Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout

Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout

Dělejte to, co vás dělá šťastnými, radujte se ze života, těšte se z maličkostí, buďte vděční za život i za každý nádech. To, co se nyní děje bychom neměli brát na lehkou váhu, ale na druhou stranu bychom neměli zapomínat na smích a radost. Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout… více

08.01.2022

Čtěte dál:

Manipulace napříč věků

Zakázaná historie

Co nám ve škole neřekli

Absolutně neuvěřitelné

Géniové v šuplíku

Nebezpečné informace

Odhalení

Ekonomika zítřka

Zdravotnictví na pranýři

Rychlá navigace: