Souvislosti, které všude nenajdete

Nejnovější příspěvky

Svědomí je šém, který zachraňuje člověka před dezorientací, "zatracením a peklem", protože kdo se drží svého svědomí, na toho démoni ani zlo nemohou

Svědomí je šém, který zachraňuje člověka před dezorientací, "zatracením a peklem", protože kdo se drží svého svědomí, na toho démoni ani zlo nemohou

Hadí bohyně Pallas Athéna vytvořila ďábelskou pomluvu v podobě kyklopů pro zastrašení všech obyvatel Západu, aby se pod její propagandou obávali gnostického oka probuzení a zůstali raději spát. Vykreslila příslušníky východní duchovní školy a uctívače kruhu (řec. Kyklos – kruh), jako obry – Kyklopy, s jedním okem uprostřed čela, okem pochopitelně již zcela fyzickým a nikoliv duchovním a tvrdila o nich, že prý pojídají lidi. I lstivý Odysseus – beztvarý kapitán Nikdo se jich bál právem. Viděl je se svými námořníky jako obry. Ano, vždyť ti pomluvení byli velcí mágové, uctívači a ochránci toho Velkého Člověka… více

09.12.2022

Jak hrdina Odysseus putoval cestou domů, si připomeňme z jeho vyprávění králi Fajáků

Jak hrdina Odysseus putoval cestou domů, si připomeňme z jeho vyprávění králi Fajáků

Odysseova cesta domů nebyla a není cestou do lidského světa, ale naopak cestou domů ven ze světa lidí (z Tróje) do světa zločinu a zvířeckosti, do podsvětní říše Háda. Samo řecké jméno prozrazuje Odysseův původ, pochází z řeckého slovesa odyssomai, které je totožné s latinským odio, nenávidět. Odysseus znamená tedy ten Diem nenáviděný. Přesto však ani to nezabránilo, aby se Odysseus nestal jedním z nejslavnějších kladných hrdinů Západu. Stal se příkladem věčného vykrádání a plenění bohatství mýtické Troje (pomocí metody trójského koně)… více

08.12.2022

Odyssea z hlediska slunečních a následně měsíčních mýtů

Odyssea z hlediska slunečních a následně měsíčních mýtů

V Odysseji jsou k nalezení ještě některé motivy původního slunečního mýtu, které byly přepracované pozdější nadvládou kultu Měsíce. Pozdější "měsíční překrytí" původních slunečních témat však v Odysseji převažuje. I samotné jméno hrdiny "Odysseus" to dosvědčuje. Odysseus reprezentuje hrdinu, "bohy nenáviděného", vzbouřence a odpůrce původní náboženské tradice. Mezi další měsíční motivy Odysseje je potřeba zařadit vyprávění o zemi "Lotofagů" – "pojídačů lotosu" (IX,93-99): Těmito "Lotofágy" jsou myšleni buď přímo Indové, kde symbol lotosu tradičně reprezentuje ducha života a sám lotosový květ je obvyklou obětinou, tj. "pokrmem bohů", nebo obecněji jsou zde myšleni lidé pravé duchovní či "sluneční" tradice… více

07.12.2022

Golem

Golem

Golem je bytost vyrobená nebo uplácaná z hlíny, ze země, a je oživovaná tzv. "šémem". Pro ty, kdo to ještě neslyšeli, je důležité vědět, že "šém" znamená hebrejsky "slovo". V mýtu se mluví o šému (slovu!) v podobě kuličky z hlíny, která se vkládá Golemovi doprostřed čela… více

06.12.2022

Život postupně zaniká a objevuje se zase tam, kde duchovnost znovu zakoření

Život postupně zaniká a objevuje se zase tam, kde duchovnost znovu zakoření

Ti, kteří nerozumějí poselství slunečního mýtu a jeho moudrosti se domnívají, že naši předkové uctívali slunce jen jako takové. "Sluneční mýtus" ale není o slunci na nebi, které vidíme, ale o duchovním "Slunci", jako o věčné prapodstatě a Světle života, které není vidět, protože je duchovní podstaty. Je zapotřebí pochopit, že ti dávní mytičtí lidé nebyli žádní primitivové ani žádní primitivní "uctívači přírody" a přírodních dějů, jak se to dneska z nich dělá, ale že to byla skutečná duchovní škola se vším všudy… více

05.12.2022

Materialisté byli ve védské kultuře opovrhováni a byli považováni za spodinu lidské společnosti

Materialisté byli ve védské kultuře opovrhováni a byli považováni za spodinu lidské společnosti

Politický systém pečlivě vybíraného monarchy podle skutečných duchovních a morálních hodnot byl hadí silou postupně nahrazen pseudodemokratickým modelem, kde chybí jakákoliv kontinuita, poctivost a profesionalita vládnutí a respektování kosmických principů. Ke správě moci jsou vybíráni jen bezpáteřní egoističtí diletanti, kteří poslouchají na slovo a jednají přesně podle připraveného scénáře… více

04.12.2022

Starodávné mýty jsou dnes překryté mnoha vrstvami spodinových a vulgárních nátěrů nebo jsou přepracovány úplně

Starodávné mýty jsou dnes překryté mnoha vrstvami spodinových a vulgárních nátěrů nebo jsou přepracovány úplně

Starodávné mýty jsou důležité pro předávání prastarých moudrostí a nesou v sobě důležité zprávy o skutečném poznání a pomáhají nám v probuzení. Musíme je ale dešifrovat a správně pochopit. Teprve potom k nám tato prastará zpráva může dorazit v plné síle. Pak můžeme ten mýtus konečně plnohodnotně přečíst, a navíc si můžeme vychutnat i tu odhalenou lež i to obnažené pokrytectví Hada, neboť teprve potom ho poznáme a uvidíme v celé jeho kráse a při jeho dezinformační činnosti. Jenom tak si uvědomíme důležitost lidského poznání… více

03.12.2022

Musíme se dovědět, kdo a jak nás ohrožuje!

Musíme se dovědět, kdo a jak nás ohrožuje!

Když budeme znát, kdo nás ohrožuje a ničí a jaké k tomu používá prostředky a nástroje, pak tomu teprve můžeme čelit. Bez těchto znalostí jsme ztraceni. Každému rozumnému člověku či vojákovi je jasné, že když neví, jak a čím je vyzbrojen jeho nepřítel, tak se nemůže správně a vhodně bránit. Had používá nejrůznější způsoby manipulace… více

02.12.2022

Máme dvě střední cesty

Máme dvě střední cesty

U termínu "střední cesty" je potřeba si uvědomit, že může dojít lehce k velkému nedorozumění. Protože existují dvě základní náboženské školy, tudíž máme dva "středy" a dvě "střední cesty"! Střední cestu duchovní, která vychází z védantské filosofie a z upanišad, což je to známé "ne-ti, ne-ti" – "ani to ne, ani toto ne". To je to odmítání tamas i radžas, dvou védských, nepřátelských a proti sobě stojících sil, nebe a země. Tato cesta je spojena s rozvíráním prostoru života "antarikše" mezi těmito drtícími silami, a pak usilovné bránění takto vytvořeného životadárného prostoru proti agresivitě obou nepřátelských sil člověka na tomto světě. Je to cesta Světla, cesta Poznání… více

01.12.2022

Nesmíme dopustit ztrátu lidských hodnot

Nesmíme dopustit ztrátu lidských hodnot

Bez "vykřesávání", toho pravého poznání, bez pěstování toho vnitřního varu, kterému říkali staří Indové "tapas", nám svět stále více chladne a stále více pragmatičtí směrem k osobní ziskuchtivosti. Tento vývoj je krásně doložený v sanskrtu v sestupném chápání slova "átman", které zpočátku znamenalo "duch člověka" a později již nesl význam jen "já sám". Z toho také vyplývá neustálá práce zla, které nás obklopuje, protože když pragmatismus a mocenské siločáry začnou ovládat a "omotávat" vše jako studený had, ztrácí se z okolí postupně vroucnost, lidskost, ztrácí se teplý, vysokofrekvenční prostor, ve kterém by mohla společnost normálně fungovat a být skutečně lidskou. Společnost se stává "robotím davem" a pouhým bezduchým konglomerátem o sebe narážejících osobních choutek a ambicí… více

30.11.2022

Čtěte dál:

Manipulace napříč věků

Zakázaná historie

Co nám ve škole neřekli

Absolutně neuvěřitelné

Géniové v šuplíku

Nebezpečné informace

Odhalení

Ekonomika zítřka

Zdravotnictví na pranýři

Rychlá navigace: