Souvislosti, které všude nenajdete

Nejnovější příspěvky

Starý slovanský kalendář – 1. díl

Starý slovanský kalendář – 1. díl

(1. díl)

Gregoriánský kalendář, podle něhož se nyní řídíme na celém světě, je pouze upravený juliánský kalendář s korekcí přestupnosti. A Juliánský kalendář je upravený kalendář Egyptský, který Julius Caesar prohlásil za "nový" a přikázal užívat v celém Římském Impériu a šířit. Byl uměle vytvořen a nám Slovanům násilně vnucen. Gregoriánský kalendář, tedy tento náš současný, byl v Čechách zaveden v 16 století papežem Řehořem XIII. Dokonce byly uměle vytvořeny názvy měsíců, které používáme dodnes. Náš slovanský kalendář je mnohem a mnohem starší… více

12.08.2022

Máme v sobě geneticky naprogramovanou nesmrtelnost

Máme v sobě geneticky naprogramovanou nesmrtelnost

Védy nám říkají, že v prvním Saturnově cyklu (29 pozemských let = 1 rok Saturnův) bychom si měli „odžít“ karmické zatížení, které jsme si přinesli na tento svět. Počínajíc čtvrtou desítkou let našeho života bychom již měli začít plnit úděl, kvůli němuž jsme sem přišli. Mnozí ale místo pochopení a splnění karmických závazků nabírají závazky další a tím zhoršují i situaci sebe, jako duchovních bytostí, které tak neplní svůj úděl, kvůli kterému přišli na Zem. Jejich myšlení je frekvenčně zpomaleno a příliš materializováno. Tím se jejich život stává pro transformační proces jalovým a nenaplněným… více

11.08.2022

Co bylo před praotcem Čechem – 3. díl

Co bylo před praotcem Čechem – 3. díl

(3. díl)

Záměrem Tvůrce – Roda je, aby náš život byl dlouhý a šťastný. K tomu jsme plně vybaveni. Ve světě Javi máme fyzické tělo, které se stále obnovuje. Jako se jednobuněční živočichové dělí buněčným dělením a vznikají naprosto stejní noví živočichové – nové buňky, tak je to zařízeno i v našem těle. Buňky našeho těla se v určitých časových cyklech obměňují a vznikají nové. Již i vědci zjistili, že naše tělo je geneticky naprogramováno na plnohodnotný život minimálně do 150 let věku a výše. Potíž je v tom, že se sami ničíme. Špatně se stravujeme, pijeme, vyjadřujeme, myslíme i žijeme. Tím ničíme naši genetickou informaci a nové buňky, které se tvoří, jsou horší, než buňky předchozí. Jsme nemocní a rychleji stárneme… více

10.08.2022

Co bylo před praotcem Čechem – 2. díl

Co bylo před praotcem Čechem – 2. díl

(2. díl)

Češi pronikali na území Bohemie v několika vlnách, ale byli stále vytlačováni germánskými kmeny, s nimiž sváděli těžké boje. Trvalé osídlení území Bohemie potomky Ščeka (Čecha) se datuje na počátek 4. století n.l. do doby Attilových časů. Praotec Čech (Šček), jak o něm píší Staré pověsti české, je bratrem Kyje z rodu Svatojaryčů, který od r. 430 n.l. vládl v Kyjevě. Téhož roku došlo k odchodu Čechů pod vedením Ščeka, Kyjova bratra, na západ do Karpat pravděpodobně i dále do Bohemie. Tím má český národ svoji rodovou historii vycházející z rodu Svatojaryčů, jež má ve své přímé linii za Předka boha Slunce Jara, a která po meči skončila vojvodou Krokem, jenž měl tři dcery… více

09.08.2022

Co bylo před praotcem Čechem – 1. díl

Co bylo před praotcem Čechem – 1. díl

(1. díl)

Archeologické výzkumy končí u kultury popelnicových polí nebo kultury lužické, které byly prokazatelně kulturami slovanskými. Odkud ale přišli naši dávní předci, se již oficiální věda nemá zájem zmínit... Prapůvod Čechů a dalších Slovanů se nám ale odkryl díky objevení Velesovy knihy… více

08.08.2022

Dŕžavy jsou založeny na snaze být v trvalé harmonii se vším, na dodržování přikázání ctící své Bohy, Předky a na konání podle svého Svědomí

Dŕžavy jsou založeny na snaze být v trvalé harmonii se vším, na dodržování přikázání ctící své Bohy, Předky a na konání podle svého Svědomí

Vrátíme-li se hodně tisíc let zpět do minulosti, zjistíme, že "<b>RASA</b>" je zkratka slov <b>R</b>od <b>A</b>sů Strany <b>A</b>sů (Strany = kraje). Asové jsou potomky Bílých Bohů, Árijců (Pozemšťanů - potomků Bohů, žijících na Zemi), kteří obývali území nazývané Asia – Velká Tartarie. Termín Asia znamenal "krajina" Asů a Asia znamenala – "As i já". Bílá nebo Sviata Rasa, o níž se ve Védách hovoří, je lid jasný, čistý, moudrý, zářící, který je spojený se Světlem (Bohem) a také pochází ze Světla a (Boha). Zde ale nemluvíme o "svatém" a "Bohu" v křesťanském pojetí a "bílé rase", současného dělení ras… více

07.08.2022

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti, což dokazují mnohé informace zapsané ve Védách. Ty jsou tak dokonalé a obsažné, že dnešní věda ještě zdaleka neobjevila vše, co obsahují dochované textové fragmenty. Naši dávní Předkové znali všechny planety naší sluneční soustavy včetně jejich velikostí a period jejich oběhu okolo Slunce… více

06.08.2022

Z dějin bílé Rasy

Z dějin bílé Rasy

Podle slovansko – árijských Véd lidé nebyli stvořeni, ale v dávných dobách byli na naši planetu přesídleni. Sviata Rasa (bílá – Árijci a Slované) – přišla jako první ze souhvězdí Malé a Velké Medvědice, Lva a Cassiopei a osídlila naši Zemi. Další obyvatelé Země přišli ze souhvězdí Velkého Draka (žlutí – Číňani, Japonci...) a podle toho se nazývali obyvatelé Velkého Draka. Obyvatelé pojmenovaní jako lidé Ohnivého Hada (červení – Inkové, Mayové, Aztékové, severoameričtí Indiáni...) přišli ze souhvězdí Ohnivého Hada. Jako poslední přišli obyvatelé Ponurých pustin (Gloomy Heath - černá), jejichž planeta byla zničená a planeta Země jim byla přidělena jako nový domov. Každý národ dostal vyčleněné území ke svému životu… více

05.08.2022

Zažíváme šílenou, ale zároveň skvělou dobu

Zažíváme šílenou, ale zároveň skvělou dobu

Zažíváme extrémní dobu, v níž jsou předávány velké lži se stejnou smělostí jako čisté pravdy. Ty mají za úkol zahalit, utlumit a umlčet to, co je neposkvrněné a průzračné, srdečné a hluboce lidské. Tato doba vykloubena z údů, šílí, jak kdysi popsal Shakespeare. Ale je i přes tuto svoji šílenost skvělá, protože mnoho lidí díky tomuto pnutí v sobě znovu objevuje potlačovanou čistotu. Čistotu činů, úmyslů, myšlenek a slov… více

04.08.2022

Splňme svůj historický úkol

Splňme svůj historický úkol

Právě skončila a již máme za sebou Noc Svaroga. Počalo se "rozednívat". Rozednívá se i v nás samých. Vnitru nám bouří touha oprášit původní poselství, zvyky a oslavy, zahodit vše temné a cizí, co tu máme nyní a s čím neladíme! Podvědomě intenzivně cítíme, že se máme vrátit k tomu původnímu, ke svému. Prožívali jsme nejrůznější děsivé zkušenosti. Byli jsme sráženi na kolena a zase jsme se vzpřimovali. Ohýbali jsme se, zvedali se a zase stáli pevně. Když nám bylo nejhůř, tak jsme se jízlivě smáli. Dnes ale nastal čas zvednout hlavy a přihlásit se ke svému historickému poslání. Každý národ v rámci ostatních slovanských národů má v současném dění jiný úkol. Je čas přestat se pasívně dívat okolo a pasívně kopírovat druhé. Je čas projevit svou skutečnou kreativní a tvořivou podstatu… více

03.08.2022

Čtěte dál:

Manipulace napříč věků

Zakázaná historie

Co nám ve škole neřekli

Absolutně neuvěřitelné

Géniové v šuplíku

Nebezpečné informace

Odhalení

Ekonomika zítřka

Zdravotnictví na pranýři

Rychlá navigace: