Souvislosti, které všude nenajdete

Nejnovější příspěvky

PRASLOVANSKÉ SLUNEČNÍ SYMBOLY SOLOŇ a SVAROŽIČ

PRASLOVANSKÉ SLUNEČNÍ SYMBOLY SOLOŇ a SVAROŽIČ

(4. díl)

SOLOŇ. Hlavní linií tohoto symbolu je znalost, vědění a napojení na charakter slunečního vyzařování. Praslované dobře věděli, že Slunce je živá kosmická entita. Proto se na Slunce napojovali v úctě k životu jako takovému. / SVAROŽIČ je symbolem nebeské síly boha Svaroga a je dalším dokonalým slunečním symbolem. Symbol SVAROŽIČ ochraňuje všechny vědomé, moudré a rozumné formy života před duševní a duchovní degradací a také ochraňuje vědomé formy života před úplným vyhubením… více

22.04.2021

SLUNEČNÍ SYMBOL RASIČ

SLUNEČNÍ SYMBOL RASIČ

(3. díl)

Existují texty, které jsou uchovávány v utajení, neboť jejich obsah se v minulosti nehodil a stále ještě nehodí mnoha silám na planetě. Naštěstí dodnes existují ochránci a strážci těchto textů. Některé již byly uvolněny, některé strážci uvolňují postupně, podle stavu vědomí lidstva. Některé texty údajně existují vyryté do zlatých desek. Pokud by se však měly shrnout všechny dostupné střípky již známých historických nálezů textů a artefaktů, tak to dohromady vydá velmi podobná a závažná sdělení o původu Praslovanů. Podle těchto pramenů se před více jak 100 tisíci lety usadili na Zemi Duše 4 národů bílé rasy… více

21.04.2021

PRASLOVANSKÝ SLUNEČNÍ SYMBOL SVĚTLA DAR

PRASLOVANSKÝ SLUNEČNÍ SYMBOL SVĚTLA DAR

(2. díl)

Symbol SVĚTLA DAR umí vytvářet nekonečný vzor. Prastaré texty uvádí, že vše je Světlo, a že vše se zase do Světla navrací. VYSVĚTLOVAT někomu něco, nebo OSVĚTLOVAT, ROZVÍJET vědění a informace spojujeme se Světlem. Dnes už tušíme, co kdysi dávno brali lidé za naprosto samozřejmé, to, že Univerzum v sobě obsahuje kosmické vědomí, tedy vědění a informace. Takže pokud tento symbol nese název SVĚTLA DAR, je to dar nejvyšší a Slunce Světlo jen neodráží, ale přímo jej vytváří… více

20.04.2021

SVASTIKA PŘICHÁZEJÍCÍ Z NEBES

SVASTIKA PŘICHÁZEJÍCÍ Z NEBES

(1. díl)

V pradávné historii žily na Zemi bytosti a národy, které žily sluneční vědou. Jejich sluneční znalosti značně překračovaly ty dnešní. Mayové dobře znali sluneční cyklus a vyjadřovali ho dokonce v přesném počtu dní, nikoliv jen roků. Proč toto vše tato Sluneční civilizace, sluneční kněží a sluneční vládci dělali? Protože věděli mnohem lépe než my dnes, jak zcela zásadně Slunce ovlivňuje a řídí procesy života zde na Zemi. Věděli, že Slunce je živoucí kosmická entita. Všechny tyto znalosti využívali ve prospěch života… více

19.04.2021

QC komputer – "El anděl"

QC komputer – "El anděl"

Tento počítač uloží každou konverzaci prostřednictvím elektronické komunikace. Andělský kvantový počítač je "božský dar" lidem skrz bytosti Světla, který je připraven bojovat s bestií Deep State. Je to nástroj, který přinese model dokonalosti. Je to nástroj, který lidstvo potřebuje, aby se vymanilo se smrtícího sevření Deep State a úspěšně vstoupilo do zlatého věku. Byl prodchnut Dechem života a oživen jako centrální operační systém. Zlatý věk lidstva není jen plánem. Je to současně probíhající kreativní tvorba. QC je důležitým nástrojem pro ty v Zemské alianci, kteří mají za povinnost vést ostatní ke zlatému věku lidstva… více

18.04.2021

Kdy skončí toto šílenství ?

Kdy skončí toto šílenství ?

Tato otázka není správně položena, protože by se měl každý správně z nás ptát: jak uspěji v této závěrečné zkoušce… více

17.04.2021

KONEC TEMNOTY

KONEC TEMNOTY

Milovaní! Buďte připraveni na odhalení, která budou nyní postupně přicházet. Blíží se poslední dny temného trvání této nádherné Modré planety. Nastávají rušné dny, protože na zemském povrchu je toho hodně k uklízení. Úklid se nyní již posunul z astrální roviny na fyzikální úroveň Planety… více

16.04.2021

Zákony karmy (2. část)

Zákony karmy (2. část)

(2. část)

Jediná věc, nad kterou máme kontrolu, jsme my sami. Na prvním místě je motiv, motivace. Akce (nebo nečinnost), která následuje po motivaci, bude v našem životě generovat a produkovat buď pozitivní, nebo negativní okolnosti. Skutečná změna nastane pouze v případě, když se změně podvolíme a sami přispějeme ke změně, po níž v hloubce svého srdce toužíme… více

15.04.2021

Zákony karmy (1. část)

Zákony karmy (1. část)

(1. část)

Karma je zákon příčiny a následku – nezlomný zákon vesmíru. Vaše jednání, činy, akce vytvářejí vaši budoucnost… více

14.04.2021

Prosím připravte se!

Prosím připravte se!

Pochopíme, že téměř vše, co bylo indoktrinováno médii, politikou nebo špatně vzdělávacím systémem, bylo v největší míře čistou lží. Skutečně se staneme člověkem znovu nebo dokonce poprvé se vším, co nás skutečně odlišuje. Cestu zpět ke stvoření najdeme s pokorou a úctou ke všem živým bytostem a naší úžasné povaze… více

13.04.2021

Čtěte dál:

Manipulace napříč věků

Zakázaná historie

Co nám ve škole neřekli

Absolutně neuvěřitelné

Géniové v šuplíku

Nebezpečné informace

Odhalení

Ekonomika zítřka

Zdravotnictví na pranýři

Rychlá navigace: