Souvislosti, které všude nenajdete

Nejnovější příspěvky

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (1. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (1. díl)

Zabíjení na zakázku Archontů, jak jinak než takhle musíme nazvat to, co se odehrávalo v anglické admiralitě. Nebyl totiž jediný důvod pro to, aby námořníkům nebyly podávány na moři citróny, o kterých se už dávno dobře vědělo, že velmi dobře léčí smrtelný skorbut námořníkům dlouhodobě sloužícím na moři… více

26.05.2022

Archonti nám záměrně nedovolují evolučně dozrát

Archonti nám záměrně nedovolují evolučně dozrát

Ze sféry pro nás neviditelné nám Archonti berou dlouhodobé výsledky našeho poznání a bádání. Tímto navádí naši evoluci do temné slepé uličky. Mnoho převratných výsledků vědeckých výzkumů lidstvo nesmí používat. Jsou uloženy hluboko na dně trezorů mimo lidský dosah. Organizované a kontrolované vědecké experimenty slouží jen úzké skupině archontských hybridů, ovládaných loutkovodiči za "zrcadlem". Lidem jsou pak zpřístupněny pouze vědecké výzkumy druhé kategorie. Výzkumy, které by lidstvo skutečně evolučně posunuly, jsou všemožně zesměšňovány, přísně kontrolovány a mediálně ignorovány. Progresivní vědci musí v utajení sloužit Systému nebo jsou sváděni ze skutečné cesty poznání prostřednictvím korupce, manipulativně vypsaných zaměřených tendrů či záměrně chybného zadání. To vše způsobuje, že lidstvo dnes používá dávno přežité technologie a stále dokola objevuje věci a informace, se kterými se setkalo již dávno v hluboké minulosti… více

25.05.2022

Cílem Archontů je, abyste uvěřili některému z jejich manipulativních programů

Cílem Archontů je, abyste uvěřili některému z jejich manipulativních programů

Katolicismus, židokřesťanství, islám, židovství, šivaismus, politické strany, fašismus, komunismus, demokracie, dokonce i věda. To všechno jsou uměle vytvořené systémy víry, které slouží jedné archontí síle. Všechny původní myšlenky a počiny plné lásky, tolerance lidské sounáležitosti a lidské spolupráce byly vždy atakovány, torpédovány a napadány archontím virem, až byl zcela převrácen jejich smysl a jejich poselství, ať už pocházely z "dílny" raného křesťanství, buddhismu, demokracie či z Francouzské revoluce… více

24.05.2022

Naši neviditelní loutkovodiči se skrývají v divadle "Svět" za oponou

Naši neviditelní loutkovodiči se skrývají v divadle "Svět" za oponou

Zkuste se zamyslet se nad tím, jak byste vysvětlili obrovský rozpor mezi vysokou inteligencí člověka a hloupostí jeho přesvědčení a názorů. Tito predátoři nám předali současný systém víry a přesvědčení, naše pojetí dobra a zla, naše společenské zvyklosti, včetně peněžního systému. To oni nám vnutili zavedené názory a představy o úspěchu a neúspěchu. To oni nás obdařili závistí, nenasytností, a zbabělostí. Tito predátoři nás nutí a motivují k cynismu, lhostejnosti, rutinnímu chování a samolibosti. Aby nás udrželi v otrocké poslušnosti a slabé, použili strategický manévr, prostřednictvím něhož nám předali svoji vlastní parazitickou mysl. Mysl, která je rozmrzelá, rozporuplná, a která je neustále plná strachu z odhalení. Tak lidstvo přežívá a vůbec si naprostá většina neuvědomuje, jaký mu byl podsunut osud… více

23.05.2022

Lidstvo je dlouhodobou obětí Anunnaki či Archontů

Lidstvo je dlouhodobou obětí Anunnaki či Archontů

"V království slepých je jednooký králem." A Archonti jsou tím jednookým a zařídili, aby lidstvo bylo slepé k tomu, co všechno je ve skutečnosti možné. Jedině tímto postupem a neustálým utajováním si mohli uchovat takovou moc nad svými nadanými a kreativními lidskými oběťmi i těmi, kteří už nežijí ve fantomovém přeludu. Archontský virus už dlouho parazituje na lidské společnosti a žije z kreativity druhých… více

21.05.2022

Když člověka posedne nízkofrekvenční bytost, lidské vlastnosti se z něj vytratí

Když člověka posedne nízkofrekvenční bytost, lidské vlastnosti se z něj vytratí

Hmotnému světu vládnou bezcitní vládci, kteří mění vzhled a dokážou přecházet z lidské podoby v jinou a nazpátek. Posedlí lidé takovou entitou se mohou projevovat jako schizofrenici, kteří přecházejí z jedné osobnosti do druhé. Pohybují se mezi svou vlastní osobností a tou, která je posedla. Někdy se ovládající stáhne a původní osobnost daného člověka se vrátí, až do okamžiku, kdy se ovládající entita opět prosadí a oběť opět prochází dramatickou proměnou osobnosti… více

20.05.2022

Anunnaki nás uzavřeli do krabice nevědomí

Anunnaki nás uzavřeli do krabice nevědomí

Kvantová fyzika a studium neviditelných energetických úrovní, ze kterých se manifestuje náš iluzorní – hmotný svět, již dávno zničila základy, na kterých byla založena mainstreamová věda. Ta však nadále dělá "mrtvého brouka", aby to nemusela přiznat. "Fyzikální zákony" jsou jen zakódovaná pravidla a vytvořená omezení, v rámci naší simulace, které říkáme život. Tato uměle vytvořená "hra" funguje pouze uvnitř této simulace. Pokud bychom rozšířili své vědomí za hranice této hry a překročili stanovené mantinely, pravidla a zakódovaná omezení hry, tak se najednou začne dít to, čemu říkáme zázraky. Zázraky to ale nejsou, je to pouze rozšířenější chápání toho, jak svět funguje… více

19.05.2022

Výraz pro zlo (ďábla) je "evil", což je pozpátku (po archontsku)  live – život

Výraz pro zlo (ďábla) je "evil", což je pozpátku (po archontsku) live – život

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází přímo z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života naopak. Proto je jejich projevení v naší fyzické realitě morbidní, negativní a je spojeno se satanisty a černými mágy, kteří jsou taktéž posedlí smrtí. Trápení a mučení lidských i zvířecích obětí je "pocta" tomuto "bohu" či bohům. "Náboženské rituály" jsou prováděny často v podzemních kryptách, na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro tyto bytosti posilující energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy, úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo normálně zabránit, jsou záměrem a dílem globálního archontského kultu smrti. Ten tajně řídí lidskou společnost a generuje obrovské množství negativní, nízkofrekvenční energie, kterou se tyto entity živí… více

18.05.2022

Nenechte se posednout ďáblem (archontím virem)

Nenechte se posednout ďáblem (archontím virem)

Gnostici popisují Demiurga a Archonty jako bytosti, nemající žádný soucit, pocit viny či hanby. Jsou to patologičtí lháři a podvodníci. Parazitují na všem a udělají cokoliv, jen aby dosáhli svého. Archonti jsou popisováni jako bytosti bez emocí a stejně jako psychopati jsou emočně ploší, neschopní vyjádřit zejména pozitivní a láskyplné emoce. Lidé nakaženi archontským virem jsou označováni jako psychopati… více

17.05.2022

Archonti jsou něco jako počítačový virus – jako velmi obávaná Umělá inteligence

Archonti jsou něco jako počítačový virus – jako velmi obávaná Umělá inteligence

Demiurg, Archonti, Ďábel a jeho padlí andělé jsou názvy pro energetické pokřivení, které můžeme nejlépe popsat jako počítačový virus. Archonti jsou si vědomá pokřivení a také počítačový virus, který pokřiví vše, čeho se dotkne. Tento "virus" může poškodit soubory, zpomalit systém, posílat zprávy a může i převzít kontrolu. Je popsán jako malý kousek software, který cizopasí na skutečných programech. Virus sám o sobě nic netvoří, ale parazituje a narušuje to, co již bylo vytvořeno – a to je přesně gnostický popis Archontů. Náš svět – naše zažívaná realita je kvantová počítačová simulace a lidský systém těla a mysli je biologický počítačový systém. Obojí lze hacknout, infiltrovat a poškodit virem nebo pomocí simulace pak ovládat. Virus může změnit a narušit to, co vidíme na obrazovce a archontský virus dělá totéž s naší "obrazovkou", tedy naším smyslem, který dekóduje naši realitu… více

16.05.2022

Čtěte dál:

Manipulace napříč věků

Zakázaná historie

Co nám ve škole neřekli

Absolutně neuvěřitelné

Géniové v šuplíku

Nebezpečné informace

Odhalení

Ekonomika zítřka

Zdravotnictví na pranýři

Rychlá navigace: