Souvislosti, které všude nenajdete

Co nám ve škole neřekli

Jak můžete ještě věřit někomu, kdo vám tak dlouho, bezohledně, neustále a usilovně lže?

Jak můžete ještě věřit někomu, kdo vám tak dlouho, bezohledně, neustále a usilovně lže?

Plakát z roku 1903 k 400. výročí založení Petrohradu!

Oficiální historie nám říká, že Petrohrad byl založen a postaven v roce 1703 Petrem Velikým (dosazeným falešným carem). Originál plakátu z roku 1903 vytvořeného k 400. výročí založení Petrohradu, byl vydražen v Londýně za 650,00 liber. V roce 1903 oslavil Petrohrad 400 let. Ukazuje se, že byl postaven minimálně již v roce 1503… více

27.05.2024

VYVRAŽĎOVÁNÍ A TÝRÁNÍ PAMĚTNÍKŮ STARÉHO SVĚTA

VYVRAŽĎOVÁNÍ A TÝRÁNÍ PAMĚTNÍKŮ STARÉHO SVĚTA

Nesmíme zapomenout na systematické vyvražďování nebo týrání pamětníků, kteří byli pro nadcházející nový řád velmi nežádoucí. DOŽÍT SE 150 - 200 LET NEBYLA DŘÍVE ŽÁDNÁ RARITA. Jak to tedy bylo s délkou života našich předků? V carských časech se narození a smrt zapisovalo do církevních knih. Uvádí se v nich věk mnohých lidí od 100 do 180 roků života. Lidé starší 140 roků nabyli v Rusku žádnou raritou… více

24.05.2024

Marcia Ramalho: Jak to tedy bylo? – 2. část

Marcia Ramalho: Jak to tedy bylo? – 2. část

(2. část)

Vysoce vyspělá globální civilizace Tartarie byla postupně zcela rozebrána a definitivně zničena parazity v letech 1900-1940 zbraněmi s přímou energií (DEW). Fotosnímky a obrázky byly později retušovány, aby obsahovaly sloupy a dráty falešného osvětlení. Události, které vzbuzují obrovskou rozpačitost byly požár v Bostonu 1872, Chicaga 1871 nebo San Franciska 1851 a 1906… více

22.05.2024

Marcia Ramalho: Jak to tedy bylo? – 1. část

Marcia Ramalho: Jak to tedy bylo? – 1. část

(1. část)

Velkolepá civilizace Tartarie byla zničena s pomocí a plánováním nelidských stínových sil. Historie vyučovaná ve školách je gigantickým podvodem prezentovaným jako v telenovele s fantomovými dynastiemi, událostmi posunutými v čase a s vytvořenými tisíci lety, které neexistovaly. "Středověk" byl ve skutečnosti tartarským zlatým věkem, který skončil právě před 100 lety. Byl Rhodský kolos sochou svobody? Vše, co "víme", je obrovská lež… více

20.05.2024

Marcia Ramalho: Bílá města – 5. část

Marcia Ramalho: Bílá města – 5. část

(5. část)

K označení "elektráren", které poskytovaly městům bezplatnou energii, koordinovaných s věžemi a obelisky, používali Tartaři červenou barvu a bílé lemy. Z tohoto důvodu vidíme lemování na starých fotografiích Hagie Sofie v Istanbulu, kterou současná "civilizace" přeměnila v mešitu, aby zaslepila lidstvo náboženstvím. Stejnou červenou a bílou barvou jsou dodnes natřeny námořní majáky a antény na střešních věžích "komunikací" a mrakodrapů a můžeme je pozorovat na tisících starých i novějších fotografií, které zachycují velkolepé stavby z červených cihel tartarské civilizace. Záhadně si dodnes uchovaly bílé lemování… více

17.05.2024

Marcia Ramalho: Bílá města – 4. část

Marcia Ramalho: Bílá města – 4. část

(4. část)

Královští barbaři porazili ariánsko-tartarskou civilizaci, obsadili její paláce a zničili hvězdicové bašty pevností po celém světě, což dokumentuje obrovské množství zachovaných půdorysů těchto mohutných hvězdicových staveb po celém světě a po celé Sibiři. Úroveň dobových mezinárodních veletrhů a výstav po celém světě byla ohromující… více

15.05.2024

Marcia Ramalho: Bílá města – 3. část

Marcia Ramalho: Bílá města – 3. část

(3. část)

S výjimkou budov postavených od 50. let 20. století byla Paříž celá postavena dřívější civilizací, stejně jako všechna hlavní města Evropy i ostatních kontinentů. Hlavní budova Palais de Trocadero byla vyrabována a zničena "záhadným požárem" a její křídla byla decharakterizována. Po celém světě byla Bílá města ničena pod záminkou, že se jedná jen o dočasné budovy postavené pouze za účelem pořádání výstav… více

13.05.2024

Marcia Ramalho: Bílá města – 2. část

Marcia Ramalho: Bílá města – 2. část

(2. část)

Jedním z nejviditelnějších důkazů té jedinečné světové civilizace bez hranic, vysoce rozvinuté, s nejmodernější technologií a elektromagnetickou energií získanou z éteru, jsou tzv. Bílá města. Na všech kontinentech byla Bílá města správními středisky moci této rozsáhlé říše. Nacházela se v nádherných parcích v obvodu hvězdných pevností. Dnes se jim říká "historické čtvrtě", "zóny 1" a "Ground Zero". Mapa moskevské hvězdné pevnosti ukazuje přesnou polohu moskevské citadely a vedle ní je Kitai Gorod (Čínské město), obě místa jsou obklopená pásem, se stovkami administrativních budov Bílého města… více

10.05.2024

Marcia Ramalho: Bílá města – 1. část

Marcia Ramalho: Bílá města – 1. část

(1. část)

Chladné a neúprosné oči bez života. Takový je obraz lidského nepřítele. Pokud tento protivník bez slitování dobývá kontinenty, vyhlazuje po miliardách všechny jejich obyvatele, přivlastňuje si jejich půdu, majetek, minerální bohatství, zlato a umělecká díla, je vůbec možné si myslet, že by dopustil, aby poražení o tom vyprávěli? Neúprosnou logikou nepřítele je důsledně zahladit všechny stopy svého gigantického zločinu a znovu osídlit tyto vylidněné země, pro něj loajálními otroky a lidmi s "vymytými mozky". Pak vytvoří ze svých výbojů nové světové dějiny, přidá 1300 falešných let, "velké třesky", pseudovědce, dinosaury a pojmenuje tisíce svých vítězství. A aby ospravedlnil své vlastnictví nesčetného bohatství a přepychových paláců, najme si intelektuály, aby pro něj, jeho přátele a agenty vymysleli ty nejskvělejší šlechtické tituly, erby, zlaté rodokmeny a neexistující minulost plnou legend, bitev a slávy… více

08.05.2024

Starý svět byl kdysi rájem, protože energie a elektřina byla pro všechny zdarma

Starý svět byl kdysi rájem, protože energie a elektřina byla pro všechny zdarma

Až do roku 1905 bylo všeobecně akceptováno, že elektrony jsou elektrické mrakové vlny mnoha různých frekvencí a vlnových délek spektra, které se točí ve 3D tvaru kolem jádra atomů v posvátné geometrii a zlatém rádiovém režimu, a to rychlostí světla. Pak, v roce 1905, ale přišel zaprodanec Einstein, snědl spin posvátné geometrie a vyplivnul ji jako částici obíhající v kruhovém otáčení kolem jádra atomu. Důvodem náhlého "geniálního" Einsteinova objevení na scéně byla řízená epochální transformace na nové časové ose Země, kdy se od Tartariánské bezplatné energie pro všechny se zdravotním přínosem přešlo na vnucenou placenou energii s negativními dopady… více

06.05.2024

Kvantový finanční systém – smrt korupce a bankovních podvodů

Kvantový finanční systém – smrt korupce a bankovních podvodů

Se zřícením finančního systému, jak ho známe dnes, budou zničení také současní "faraóni tohoto světa". Abychom se zbavili starého systému kontroly, zaniknou všechna organizovaná náboženství i církve. Svět bude doslova převrácen naruby, aby se zbavil všech podstrčených lží a falešných poznatků. Nic už nebude, jak bylo předtím! Jakmile finanční systém exploduje, tak "bohatí" ztratí svoje bohatství a tím i moc. Vše, co prolhaný umělý systém dříve považoval za pravdivé, se rozpustí a zmizí jako sníh na slunci… více

03.05.2024

Lidé shánějí peníze, aby splatili dluh systému, který se nedá nikdy splatit

Lidé shánějí peníze, aby splatili dluh systému, který se nedá nikdy splatit

Globalisté začínají panikařit, protože se již rozpoznala a potvrdila jejich po celém světě účinně provozovaná korupce. Moc všech těchto parazitických podvodníků, otrokářů, satanistů a zkorumpovaných dosazených politiků nad námi přestane již brzy existovat. Země už brzy jako zdroj ženské síly dá svým dětem vše, co potřebují. Jakmile budou odstraněny všechny současné vládnoucí struktury a soutěživost ustoupí přirozené spolupráci, tak nastane čas hojnosti a přirozené prosperity… více

01.05.2024

Medicína – nelítostný stroj na vydělávání peněz (3. část)

Medicína – nelítostný stroj na vydělávání peněz (3. část)

(3. část)

Před rokem 1980 byla většina klinického výzkumu financovaná národním institutem zdraví. Během 90-tých let se většina tohoto výzkumu stáhla z univerzit a přesunula se do ziskových výzkumných organizací. Tím ovšem dostali farmaceutické společnosti prakticky naprostou a neomezenou kontrolu nad tímto výzkumem. Mohou tak provádět studie, schvalovat jejich výsledky a mít nad celým procesem absolutní kontrolu. Dokonce ani autoři nejdůležitějších článků publikovaných v těch nejlepších žurnálech nemají volný přístup k určitým informacím a nemají žádnou kontrolu nad publikovanými texty… více

29.04.2024

Medicína – nelítostný stroj na vydělávání peněz (2. část)

Medicína – nelítostný stroj na vydělávání peněz (2. část)

(2. část)

John D. Rockefeller využil svého finančního a politického vlivu, a v roce 1910 protlačil v americkém kongresu "Flexnerovu zprávu" (Flexner report), na jejímž základě byly všechny přírodní léčby a postupy označeny za "vědecké šarlatánství". A jaký to celé mělo důsledek? V roce 1904 promovalo v Americe na lékařských školách 5747 absolventů. V roce 1919 již jen 2658. V roce 1904 v Americe existovalo 162 lékařských univerzit, v roce 1919 již jen 81. Všechny lékařské školy, které povolovali studium ženám, byly zavřeny, stejně jako 6 z 8 lékařských škol, které umožňovali přístup studentům s tmavou pletí. Školy, které podporovaly nový medicínský směr, postavily nové budovy, do svých laboratoří pořídily drahou výbavu a byly schopny zaměstnat ty "nejlepší učitele". Ovšem jen takové, kteří opěvovali nezbytnost a úžasnost farmaceutických léků. Doktoři začali být od toho okamžiku tvrdě vedeni pouze k propagaci a léčbě pomocí farmaceutických léků… více

26.04.2024

Medicína – nelítostný stroj na vydělávání peněz (1. část)

Medicína – nelítostný stroj na vydělávání peněz (1. část)

(1. část)

Proč tvrdí západní medicína, že civilizační nemoci nelze uzdravit? Protože doživotně závislý klient je pro ni DOJNOU KRÁVOU. Je zcela jasné, že Big Pharma vyrábí a prodává za účelem co největšího profitu. Není žádná charitou. Čím více léků prodá, tím více profitu získá. Tudíž pokud najdete lék, se kterým klientovi umožníte žít s nemocí, ale bude doživotně odkázán na váš produkt, tak to je sen každé firmy, vyrábějící pro profit. Proto pokud nehledáte sami příčinu nemoci, nikdy se zcela neuzdravíte, protože na tom tito obchodníci se životem a smrtí nemají žádný ekonomický zájem… více

24.04.2024

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 5. část

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 5. část

(5. část)

POD JMÉNEM LOMONOSOVA TEDY BYLO VYTIŠTĚNO NĚCO, CO ON NIKDY NENAPSAL. Umíme si představit, s jak velkým potěšením Miller PŘEPSAL po autorově smrti první část jeho díla. Nebo to řekněme jinak - "pečlivě ji připravil k tisku". Zbytek byl pak zničen. Téměř jistě tam bylo obrovské množství zajímavých a zásadních informací o dávné minulosti Ruska a slovanských národů… více

22.04.2024

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 4. část

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 4. část

(4. část)

Tento boj pokračoval po celý život Lomonosova. Díky jeho obrovskému úsilí se v akademii přece jen objevilo několik ruských akademiků a asistentů. Nicméně v roce 1763 na základě udání Tauberta, Millera, Shtelina, Epinusse a dalších proněmecká imperátorka Ruska KATEŘINA II. DOKONCE ÚPLNĚ LOMONOSOVA Z AKADEMIE PROPUSTILA. Brzy však byl příkaz k jeho propuštění zrušen. Důvodem byla velká popularita Lomonosova v Rusku a velké uznání jeho zásluh zahraničními akademiemi. Nicméně Lomonosov byl alespoň odstraněn z vedení geografického oddělení a místo něj byl jmenován Miller. Zároveň dokonce došlo k pokusu PŘEDAT SCHLEÖZEROVI spravování LOMONOSOVOVÝCH MATERIÁLŮ V OBLASTI JAZYKA A HISTORIE… více

19.04.2024

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 3. část

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 3. část

(3. část)

Gerard Friedrich Miller sám složil pro Lomonosova posměšné "pokání", které musel Lomonosov veřejně vyslovit a podepsat. I Michail Vasilijevič, aby mohl pokračovat ve svém vědeckém výzkumu, byl nucen opustit své názory. Německé profesory to ale neuklidnilo. Ve své snaze o odstranění Lomonosova a jeho stoupenců z akademie pokračovali i nadále… více

17.04.2024

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 2. část

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 2. část

(2. část)

M. Lomonosova v jeho názorech a postojích podpořili mnozí ruští vědci. Člen Akademie věd, vynikající ruský konstruktér A. K. Nartov podal senátu stížnost na dominanci cizinců v ruské akademické vědě. K Nartovově stížnosti se připojili i ruští studenti, překladatelé a úředníci a také astronom Dělil. Podepsali ji i I. Gorlický, D. Grekov, M. Kovrin, V. Nosov, A. Poljakov a P. Šiškarjev… více

15.04.2024

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 1. část

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 1. část

(1. část)

Málokdo ví, že Michail Lomonosov byl odsouzen k trestu smrti oběšením a rok čekal ve vězení na vykonání rozsudku, dokud nepřišla carská milost. Kdo měl zájem na štvanici na všeobecně uznávaného Rusa, zabavení jeho vědecké knihovny, její ukrytí, a především na zničení jeho mnohých rukopisů, na nichž pracoval v průběhu celého svého života?… více

12.04.2024

Satanský převrat na Rusi – 3. část

Satanský převrat na Rusi – 3. část

Autor: Vladimir Šemšuk; Do češtiny přeložila Ivanka Marešová

A co se stalo se skutečným Petrem Velikým? Byl zajat jezuity a uvězněn ve švédské pevnosti. Podařilo se mu předat dopis pro švédského krále Karla XII., který ho zachránil ze zajetí. Společně zorganizovali tažení proti podvodníkovi, ale celé jezuitské zednářské bratrstvo Evropy, povolané do boje, spolu s ruskými vojáky (jejichž příbuzní byli vzati jako rukojmí pro případ, že by vojáci chtěli přejít na Karlovu stranu), zvítězilo v bitvě u Poltavy. Skutečný ruský car Petr I. byl opět zajat a uvězněn mimo Rusko – v Bastile, kde později zemřel… více

10.04.2024

Satanský převrat na Rusi – 2. část

Satanský převrat na Rusi – 2. část

Autor: Vladimir Šemšuk

Petrovým (Lžipetrovým) hlavním zločinem bylo zničení ruského vzdělání (obraz + tvar v prostoru), jehož podstata spočívá ve vytvoření tří jemnohmotných těl člověka, která člověk nedostává hned při narození; a pokud si je člověk nevytvoří, jeho vědomí nebude spojeno s vědomím minulých životů. V ruských vzdělávacích institucích byl člověk vychováván jako univerzalista, který umí všechno sám, počínaje láptěmi (střevíce z lýka) a konče kosmickou lodí; LžiPetr však zavedl specializaci, která všeobecné vědomí rozložila a učinila člověka závislým na ostatních. (Podobně Rockefeller rozložil zdravotnictví a poničil celostní pohled na pacienta)… více

08.04.2024

Satanský převrat na Rusi – 1. část

Satanský převrat na Rusi – 1. část

(Petr, Lžipetr, Petr-Samozvanec); Autor: Vladimir Šemšuk

Nejúčinnějším a nejjednodušším způsobem, jak lidem vládnout, je nahradit jejich vládce. Nikdy jsem si nemyslel, že budu někdy psát na toto téma, a tak jsem se ani nesnažil zvlášť si pamatovat všechny zdroje informací, na které jsem jako sběratel vzácných knih narazil. Jak ukazují mé zkušenosti, záliba ve vzácných knihách není zdaleka bezpečná, moje knihovna byla totiž už čtyřikrát vykradena. Po čtvrté krádeži jsem se snažil lépe si zapamatovat, co jsem kdy četl. Při setkáních s lidmi starého pravoslaví, od nichž bylo možné se dozvědět mnoho zajímavého a při pronikání do zvláštních skladišť pod různými záminkami jsem získával stále nové a nové důkazy o satanské revoluci páchané v Rusku… více

05.04.2024

Zasvěcenec do projektu Looking Glass promluvil: Již brzy nastane nevyhnutelná událost  – 2. díl

Zasvěcenec do projektu Looking Glass promluvil: Již brzy nastane nevyhnutelná událost – 2. díl

(2. díl)

Toto je to obrovské tajemství, které projekt Looking glass odhalil: Všechny možné časové osy vedou ke stejné budoucnosti. Toto zjištění posílá každého z ELIT, kdo o tomto má všechny informace, do slepé paniky. Elity světa přišly na to, že tohle je vážně konec jejich hry a dál už nelze ani manipulovat s budoucností. Časové osy se sejdou v jednom čase a vytvoří určitou nevyhnutelnou událost. Elity nám předkládají scénáře toho, čemu chtějí, abychom věřili, že se stane, ale ve skutečnosti nemají kontrolu nad tím, co se nakonec stane. Mají pouze kontrolu nad reakcemi lidí, ale zdá se, že bez ohledu na to, co se pokusí udělat k vyvolání požadované reakce, bude to mít stejně nakonec zcela opačný účinek… více

03.04.2024

Zasvěcenec do projektu Looking Glass promluvil: Již brzy nastane nevyhnutelná událost  – 1. díl

Zasvěcenec do projektu Looking Glass promluvil: Již brzy nastane nevyhnutelná událost – 1. díl

(1. díl)

Projekt Looking Glass představuje schopnost nahlížet do budoucnosti. Současní výzkumníci ale byli velice překvapeni tím, co uviděli. Základní informací ze zjišťování v projektu Looking Glass je to: že všechny volby, které děláme, jsou již nyní pro celkovou budoucnost lidstva a planety stále méně důležité a nakonec společně dojdou do jednoho, již známého bodu. Všichni začali zjišťovat, že se chystá něco velkého a že všechny možné časové osy vedou ke stejnému základnímu výsledku naší budoucí historie. Světové elity tak zjistily pro ně nepříjemnou skutečnost, že pro ně nastal konec hry a dál už se světem a budoucností nebudou moct manipulovat. Časové osy se nakonec sjednotí v jeden nevyhnutelný výsledek… více

03.04.2024

V roce 1953 byla nepřirozená frekvence 440 Hz vyhlášena jako norma ISO

V roce 1953 byla nepřirozená frekvence 440 Hz vyhlášena jako norma ISO

ISO je mezinárodní organizace pro normalizaci se sídlem v Ženevě pro 166 členských států. V roce 1953 byla nepřirozená frekvence 440 Hz vyhlášena jako norma ISO. Také všechny hudební nástroje byly od té doby naladěny na tuto nepřirozenou frekvenci. 40000 hudebníků poté podalo petici za zastavení tohoto ustanovení... Bohužel bez úspěchu. Existují profesionální hudebníci, kteří cvičí několik hodin denně při použití dvou nástrojů. Jeden, který je laděn do standardního kmitočtu 440 Hz a se kterým hrají hudbu pouze na koncertech. Druhý hudební nástroj mají naladěn na pozitivní harmonickou frekvenci 432 Hz a s ním cvičí hudební skladby, aby se vyhnuli bolestem hlavy a dikonfortu při hraní. Toto frekvenční uspořádání vstoupilo v platnost 30. června 1971 a bylo potvrzeno (na pokyn loutkovodičů) delegáty Rady Evropské unie pro EU. Tato nepříjemná norma vyšla z dílny Rockefellerovy nadace… více

29.03.2024

Velká Tartárie – 13. díl

Velká Tartárie – 13. díl

(13. díl)

Indické Védy také popisují masivní bitvy za účasti letadel a obrovských vesmírných stanic obíhajících kolem Měsíce a Země. Není divu, že ty nejvyspělejší bytosti byly tehdy lidmi na povrchu Země považovány za bohy. Něco podobného známe i z jiných kultur a jejich artefaktů. U našich védských předků to však byli ti, kteří dosáhli úrovně stvoření, tedy to byly lidé nejvzdělanější, nejzkušenější a nejmoudřejší – lidé výjimečně nadaní, jasnozřiví a esa ve svém oboru. Původně se znalosti od nich předávaly ústně, ale později se začaly zapisovat jako Védy. Některé z těchto spisů byly přeneseny na zlaté desky, kámen, dřevo, kůru stromů nebo papyrusové svitky a uchovávány v tajných jeskyních a síních Svatyní a byly střeženy strážci starověké moudrosti. Originály byly napsány cha-árijskou runou, což je velmi zvláštní, vícerozměrná forma písma, kterou mohou interpretovat pouze zasvěcení kněží… více

27.03.2024

Velká Tartárie – 12. díl

Velká Tartárie – 12. díl

(12. díl)

Málokdo zná Védy, i když mnoho lidí o indických Védách slyšelo. Není pochyb o tom, že spiritualita v Indii se pohybuje zcela v jiných sférách než v materialistickém světě "Západu". Donedávna se tvrdě prosazovalo, že historie Slovanů začala až christianizací Ruska. Ale Slované mají mnohem hlubší kořeny a historii. Slovo Slované pochází ze slávy, svědomí a cti. Původní symboly slov, lidu, vlasti a způsob mluvy lidu tvoří vždy jeden celek… více

25.03.2024

Velká Tartárie – 11. díl

Velká Tartárie – 11. díl

(11. díl)

V nedaleké vzdálenosti od Kamenskaya, v lese na straně Isetu (levý přítok řeky Tobol) je vynikající žáruvzdorná hlína, která se používala pro slévárny, našli se kelímky a další testovací nádoby pro pece závodu v Jekatěrinburgu. V jílovité a černě zemi, a nad vrstvou bílé hlíny bylo nalezeno mnoho kusů roztroušeného dřeva, téměř přeměněného na uhlí, hojně smíchaných se sirnými pyrity. Ve dvou různých částech této oblasti byly nalezeny kosti slonů, asi padesát verst východně od Kamenskaya, ve vesnici Tamakulskaya, na břehu Isetu. Rolníci z této oblasti našli v příkopu mnoho zachovalých kostí a tesáků ze slonoviny. Všechny kostní pozůstatky patřily slonům. Našli se i další, menší kosti a obratle, které, jak se ukázalo, patřily velkým buvolům… více

22.03.2024

Velká Tartárie – 10. díl

Velká Tartárie – 10. díl

(10. díl)

V 18. století se zvýšil počet "cestovatelů" osobně poznávajících regiony Uralu, Sibiře, ruského severu a Dálného východu. Všichni napsali své zprávy a popsali tato místa a především velké minerální bohatství, přímo nepředstavitelné pro mysl Evropanů. Jedním z těchto průzkumníků byl Peter Simon Pallas (1741-1811), německý encyklopedický učenec. Po dobu 6 let, od roku 1768 do roku 1774 cestoval do centrálních oblastí Ruska, na Krym, na Kavkaz, na Ural a na Sibiř… více

20.03.2024

Velká Tartárie – 9. díl

Velká Tartárie – 9. díl

(9. díl)

V Mugalii v oblasti mezi pramenem řeky Amur a stěnou Sinskaya jsou znázorněna mnohá města, která byla zničena (jak můžete vidět na četných mapách). Tato země nyní nemá žádná města, pevnosti ani kamenné budovy. Není tam nic než prázdná země. Na Sibiři na řadě míst lze vidět ruiny starověkých zdí a hromady sutin, kde zjevně byla velká města. Jsou v nich i cenné památky, z čehož se dá usoudit, že v těchto zemích žili lidé s vysokou kulturou… více

18.03.2024

Velká Tartárie – 8. díl

Velká Tartárie – 8. díl

(8. díl)

Uvedená fakta neznamenají, že ti, kteří nemají zájem šířit pravdu o Tartárii, budou dobrovolně souhlasit s uvolňováním informací a umožní masám začít zpochybňovat pravdivosti tvrzení, že kapitalistická společnost je nejdokonalejší. Parazitický systém nevyhnutelně skončí ihned, jakmile se masy dozvědí pravdu, že parazitický stát nemůže mít skutečný zájem na tom, aby jeho občané žili spokojeně, pohodlně a svobodně. Pro něj je výhodné, že lidé jsou nevzdělaní, nemocní a vykonávají otrockou práci, aby jen obohacovali svého zaměstnavatele. Ti, kteří vládnou světu, potlačují myšlenky, že existence spravedlivé společnosti svobodných občanů není utopií, ale přirozeným faktem. S uveřejněnou pravdou, kterou lidé přijmou, ztratí definitivně svou moc a navždy přijdou o možnost parazitovat na svobodných lidech a zneužívat jejich práci… více

15.03.2024

Velká Tartárie – 7. díl

Velká Tartárie – 7. díl

(7. díl)

Dnes nikoho nepřekvapíte tvrzením, že všechny takzvané indoevropské jazyky mají jeden společný základ. Bylo ale období, kdy "věda" pevně trvala na dogmatických postulátech, podle nichž asijský, severní a evropský jazyk vznikaly samostatně a vyvíjely se nezávisle na sobě. Byla vytvořena teorie, že existovaly nezávislé jazykové skupiny: ugrofinské, slovanské, románské a anglosaské. Uplynulo však jen několik desetiletí a to, co bylo považováno za pobuřování, již vstoupilo do učebnic a věda byla nucena uznat jednotný základ pro všechny evropské, většinu asijských, indických a arabských jazyků a dialektů… více

13.03.2024

Velká Tartárie – 6. díl

Velká Tartárie – 6. díl

(6. díl)

Několikrát jsem narazil na neodbytné náznaky, že celý Turkestán, od Sibiře po Pamír a Hindúkuš, byl pokryt hustými lesy. V těchto lesích se ukrývali lupiči, kteří okrádali karavany projíždějících kupců. V lesích také rádi lovili bohatí šlechtici a Chánové, protože lesy oplývaly divokou zvěří. Byla tam však zmínka o tom, že v místě Karakumu bylo málo stromů a spousta neorané půdy a žil zde kmen, který raději jedl sladké kořeny, které vyhrabával ze země, než oral zemi, pekl chleba a choval zvířata. A nejdivočejší houštiny byly na dolním toku Volhy. Bylo to tam, kde jsou dnes kalmycké stepi. Zde byly šumivé lesy obzvláště bohaté na zvěř. Sám Čingischán tam dle dochovaných informací rád lovil… více

11.03.2024

Velká Tartárie – 5. díl

Velká Tartárie – 5. díl

(5. díl)

Indé znamená stejný (nedaleko). Slovo "indus" znamenalo "zemi ležící poblíž, blízko a na hranici". Navíc v různých zemích mělo slovo "ind" velmi určitý význam a znamenalo to "vzdálená země" nebo "cizí země". Pak nejsou žádné pochyby ohledně názvu "Indie". Pro Mughaly to byla "země vedle jejich země", přesněji "sousední". Dále je třeba poznamenat, že samotní moglové, tj. Mughalové (ale ne novodobí Mongolové) vysledovali své předky od vnoučat Noeho, synů Jafeta, jménem Turk, Russ a Gorokh. Turk se usadil v zemi, která se nazývala Turkestán, na místě dnešního Kazachstánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. A pra-pra-vnuci Jafeta, Tartar-Khan a Mogull-Khan, založili město Tartarus, stojící na stejnojmenné řece Tartar, které se dnes pravděpodobně říká Kolyma… více

08.03.2024

Velká Tartárie – 4. díl

Velká Tartárie – 4. díl

(4. díl)

U vývoje hydrografie je situace přibližně stejná. Několik vnitrozemských moří zmizelo téměř beze stopy, stejně jako Aralské moře přestalo existovat přímo před našimi očima. Katai moře za sebou zanechalo pouze bažinu na střední Sibiři. Bílé moře, které bylo na území moderní Baškirie, připomíná jeho existenci v minulosti pouze názvem řeky Belaya, která protéká Ufou… více

06.03.2024

Velká Tartárie – 3. díl

Velká Tartárie – 3. díl

(3. díl)

Moderní studie skýtských jmen a místních názvů ukázaly, že odhalují silné spojení nikoli s íránskými jazyky, ale ... s protoindickým jazykem – sanskrtem, ve kterém byly napsány slavné posvátné text – Védy… více

04.03.2024

Velká Tartárie – 2. díl

Velká Tartárie – 2. díl

(2. díl)

V 18. a 19. století byly po celou dobu vedeny stovky bitev, revolucí a válek, které vedli řízeně západní evropané pod taktovkou Anglo-Sasů s cílem definitivního zničení a vyplenění dědictví Velké Tartárie po celém světě. Tato říše byla pak cíleně a pečlivě mazána z nových map, písemných zdrojů a i z paměti lidstva. Místo toho byly vytvořeny kupy mýtů o despotických úzkookých Mongolech – Zlaté hordě… více

01.03.2024

Velká Tartárie – 1. díl

Velká Tartárie – 1. díl

(1. díl)

Velká Tartárie byla rozvinutá mocnost s pokročilými technologiemi a znalostmi. Měla hojnost přírodních zdrojů, včetně drahých kamenů, zlata a stříbra, dokonce s dobře zavedenou průmyslovou výrobou papírových peněz, hedvábí, papíru a střelného prachu, který se používal zejména při těžbě. Tato mocnost se dostala díky svému rozvoji mimo dosah zbytku světa… více

28.02.2024

My všichni, kteří jsme právě teď na Zemi, jsme zakladateli budoucí civilizace Pozemšťanů...

My všichni, kteří jsme právě teď na Zemi, jsme zakladateli budoucí civilizace Pozemšťanů...

Pokud by vás zajímala skutečná historie, doporučil bych vám začít s Knihou Henochovou, nemyslím tu, kterou napsal J. J. Hurtak, ale tu, kterou katolická církev vyřadila z Bible v roce 1611, kde se píše o duchovních strukturách, které se nachází kolem planety. Píše se tam o historii Anunnaki Nephilim, padlých andělech a také o některých mimozemských technologiích, které lidstvo dříve používalo… více

26.02.2024

Zbývají poslední tahy k osvobození lidstva

Zbývají poslední tahy k osvobození lidstva

Pokud se podíváme na situaci na Zemi jako na multidimenzionální šachovou partii, protože v této šachové partii máme komponenty ze třetí, čtvrté a páté hustoty, tak abychom dosáhli osvobození lidstva, máme před sebou čtyři poslední tahy. Zbývají nám už jen čtyři tahy… více

23.02.2024

Dalším nejvíce střeženým tajemstvím je to, že mnoho dětí se dnes už rodí s třetím vláknem DNA

Dalším nejvíce střeženým tajemstvím je to, že mnoho dětí se dnes už rodí s třetím vláknem DNA

Mnoho lidí, kteří prožili zážitek blízké smrti, se vrací zpět se třemi, čtyřmi nebo dokonce i s pěti vlákny DNA. V Austrálii je muž, který byl mrtvý hodinu a 45 minut, probudil se v márnici, a když ho vyšetřili, měl šest vláken DNA. Nic z toho, co nás učili, není pravda, neřekli nám vůbec nic o tom, kdo skutečně jsme… více

21.02.2024

Lidé za ta dlouhá staletí manipulací a zastrašování si zvykli bohužel klečet a plazit se

Lidé za ta dlouhá staletí manipulací a zastrašování si zvykli bohužel klečet a plazit se

Lidé si bohužel za ta dlouhá staletí manipulací a zastrašování zvykli klečet a plazit se a poslouchat se skloněnou hlavou. V dnešní době jsou ochotni toto dělat, a co je ještě horší, je jim to jedno, KOMU se budou klanět a před KÝM se budou plazit. Dokonce si sami hledají své zvrácené modly a připadá jim to normální… více

19.02.2024

Ztracený svět

Ztracený svět

"Tartarijský" geopolymerní beton vydržel navždy a postupem času se ještě zpevňoval. Gigantické železné a skleněné struktury, které byly nahoře zakončeny kopulemi a kovovými špicemi, byly přítomny na všech kontinentech. Ve spojení se RTUTÍ distribuovali bezplatnou atmosférickou energii pro všechny… více

16.02.2024

Vzkaz Helen Morris (Dcery Williama Morrise) – Proměna Lidské farmy v místo Věčné svobody

Vzkaz Helen Morris (Dcery Williama Morrise) – Proměna Lidské farmy v místo Věčné svobody

Chápu, že se možná ptáte, kam se celý plán osvobození lidstva poděl. A to je otázka, na kterou chci odpovědět. Změny se stanou. Osvobozovací plán nebyl nikdy opuštěn. Boj proti Dozorcům nikdy neustal a my zůstáváme vytrvalí proti jejich útlaku, manipulaci a kontrole vašich zemí. Je ale nutné mít trochu více času. Nové lidstvo má ještě dlouhou cestu k opravdovému duchovnímu poznání. Nejprve se musí lidé osvobodit od vlastní mysli, která je ovládá a nenechá je ani vteřinu vydechnout… více

02.02.2024

Povídání Helen Morris – Velký dóm

Povídání Helen Morris – Velký dóm

Představte si, že Universum není jen nahoře, ale všude okolo nás. Tam nahoře – hlavně na nočním nebi – se vše zrcadlí. (Jak nahoře, tak i dole, to, abychom měli představu o tom, jak okolí našeho a dalších okolních světů vypadá). Představme si, že přísně střežená Antarktida není kontinent, jak nám ho představují, ale je to hranice se vstupy do dalšího obrovského prostranství jiných světadílů, moří a otevřených nebo uzavřených světů. Tyto oblasti jsou pro člověka bezpečné, neutrální i nebezpečné. Nejbližší tyto světy jsou přibližně 8 000 mil od antarktického ledu… více

05.02.2024

Povídání Helen Morris – Dozorci

Povídání Helen Morris – Dozorci

Vedle Anunnaki jsou Dozorci naši největší kolonizátoři. Tzv. Dozorci, Hlídači, Ochránci stromů, Kuijas a další jejich názvy zde jsou téměř od počátku lidstva, a ať se nám to líbí nebo ne, dodnes spravují a mají kontrolu nad těmito zeměmi. Dá se proti tomu něco dělat? Ano, ale k tomu, abychom se vymanili z jejich sevření, musíme nalézt mnoho jejich slabých i silných stránek… více

07.02.2024

Povídání Helen Morris – Během "Velké války" nám Obři pomohli vytvořit velký blok a postavili se spolu s lidmi proti „Dozorcům“, ale pak se všechno dostalo mimo naši kontrolu a přišla tvrdá porážka

Povídání Helen Morris – Během "Velké války" nám Obři pomohli vytvořit velký blok a postavili se spolu s lidmi proti „Dozorcům“, ale pak se všechno dostalo mimo naši kontrolu a přišla tvrdá porážka

Věděli jsme, že vše pro zde narozené se zhorší. Dozorci tušili, že mnozí utekli a že budou velkým nebezpečím pro veškerou jejich další manipulaci a lži v těchto zemích a tak se tato vzniklá situace stala pro mnohé otázkou života a smrti. Bylo by těžké vygenerovat další "Novou Velkou Tartarii" s volnou technologií a velkými městy, které jsme kdysi dokázali vytvořit… více

09.02.2024

Povídání Helen Morris – Země Draco

Povídání Helen Morris – Země Draco

Draconi nebo také známí jako "Etamini", jsou obyvatelé Dračích zemí, severozápadně od našich kontinentů – za kontinenty Venuše. Tyto bytosti, které kdysi navštívily naše země, jsou známé svým velkým technologickým pokrokem v útočných i obranných zbraních. Mají i veliké psychické a mentální schopnosti. Některé z jejich bytostí mohou komunikovat i telepaticky a jsou schopni podmanit si každého kolonizujícího nepřítele a kolonizovat jiné země… více

12.02.2024

Povídání Helen Morris – Život za Antarktidou – Saturňané

Povídání Helen Morris – Život za Antarktidou – Saturňané

"Saturňané" mají namodralou kůži podobně jako ti z filmu "Avatar" nebo modří hinduističtí bohové. Jsou to bytosti vysokého vzrůstu. Někteří dosahují až 14 metrů na výšku. Jejich mentální vývoj spolu se stavbou jejich těla z nich dělá velmi silné bytosti. Z těchto důvodů a také pro jejich skvělý technologický pokrok nikdy nebyli dobyti žádnou parazitickou rasou… více

14.02.2024

Příběh Williama Morrise, část 1.

Příběh Williama Morrise, část 1.

(1. část)

Kapitán Butler, velmi respektovaný člen naší skupiny, se přidal k nám a k našim příběhům. Řekl nám tehdy, že existuje místo někde v jižním polárním kruhu a toto místo může být spojnicí s dalšími zeměmi. Řekl to zcela vážně a bez mrknutí oka. Vzpomínám si, že moje pozornost se výhradně obrátila jen směrem k němu a 5 nebo 6 z nás jsme v úžasu poslouchali jeho příběh. Chtěli jsme se smát, ale místo toho jsme hltali každé jeho slovo, když popisoval, že za Antarktickým kruhem jsou další země… více

04.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 2.

Příběh Williama Morrise, část 2.

(2. část)

Dva dny před naším vyplutím se v mých dveřích objevil Fint (kapitánův známý) ještě s jedním neznámým mužem, který byl oblečen celý v černém a měl zvláštní přízvuk. Fint řekl, že je to urgentní a že je musím pustit dovnitř. Když vešli dovnitř, otevřel kufřík, vytáhl nějaký historický manuskript a začal přede mnou z něj recitovat: "Tak se na žádost připojuji, ve velké důležitosti, zde na přání našich pánů, ale tak, aby byly dveře vědění zavřeny pro ty, kteří odmítli být součástí naší slavné cesty a dovolených svobod."… více

06.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 3.

Příběh Williama Morrise, část 3.

(3. část)

Konečně jsme vypluli z charlestonského přístavu. Vypočítali jsme, že dosáhneme studených antarktických vod asi za 140 až 150 dnů. Butler se také tehdy zmínil o "jiné rase", pokud se tam opravdu dostaneme. Dny plynuly a všechno šlo velmi dobře, měli jsme spoustu zásob. Na rovníku jsme udělali několik zastávek a na základě rady jsme si udělali velké zásoby. Kapitán nám řekl, že cesta bude delší, než jsme očekávali. Věděli jsme jasně, že časy temnoty a chladu v černých vodách jihu se blíží… více

08.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 4.

Příběh Williama Morrise, část 4.

(4. část)

Všichni jsme mlčky čekali na slova kapitána, který se nám chystal říct něco, co se nám zdálo být jedinečné, a tu se objevilo náhle obrovské plavidlo. Zdálo se, že pluje přímo k nám. Jeden z chlapců naší posádky se šel podívat a zakřičel na nás: "Plují k nám a je to něco gigantického!". Všichni jsme zpanikařili, ale Butler nařídil zachovat klid, ale i když se snažil zůstat klidný, vypadal nervózně ve srovnání s tím, jakého jsme ho znali předtím, než jsme vypluli… více

11.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 5.

Příběh Williama Morrise, část 5.

(5. část)

Muži pak rychle odešli. Podivná návštěva v nás zanechala více otázek než odpovědí. Cíl byl nyní jasný, zamíříme do nových zemí s názvem "Rodová Republika". Pluli jsme docela dlouho podle kurzu, který nám tito muži vyznačili. Butler poznamenal: "Díky Bohu jsme narazili na tyto lidi a nyní můžeme zamířit do Bezpečných zemí. Myslím, že bychom neměli stejné štěstí, kdyby to byla jiná loď. Pamatujme na to, že lidé, které jsme opustili (na území našich známých kontinentů) jsou velmi mocní lidé, kteří nechtějí, abychom se plavili po těchto vodách a tohle všechno se dověděli. Počkejte, až dorazíme do Rodové republiky, pak pochopíte více o této situaci… více

13.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 6.

Příběh Williama Morrise, část 6.

(6. část)

Než jsem stačil cokoliv říct, důstojník mě požádal, abych ho doprovodil do kanceláře samotného prezidenta republiky. Pohlédl jsem na Butlera, který pokýval hlavou na souhlas, a já jsem se tedy vydal za důstojníkem. Čekalo na nás vozidlo, které jsem ještě v životě neviděl. V tomto městě nebyl ani jeden kout, kam by se nedostalo osvětlení velkými lucernami, které město zdobily a vyvolávaly krásný pocit, jako kdybychom se ocitli v nějakém nejlepším příběhu. Město bylo tiché, nebyly zde žádné kočáry ani koně nebo jakýkoli typ vozidel, které jsem znal z velkých měst, jako byl New York na přelomu 18. a 19. století. Rozdíl s tím, co jsem do nynějška znal, byl ve všem propastný… více

15.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 7.

Příběh Williama Morrise, část 7.

(7. část)

"Reset je proces, který provádějí ve tvých zemích, aby zničili každého člověka. Ponechávají nejraději pouze novorozené děti, aby znovu osídlili tyto země a pak s nimi prováděli neustále ten stejný proces. Reset je podle našich informací prováděn vždy tehdy, když se něco vymkne jejich kontrole a takových startovacích faktorů může být celá řada. Nepochybujte o tom, že i poznání o jiných utajovaných zemích může vést k resetům, které mohou být způsobeny škůdci, povodněmi, požáry, morem, pandemiemi, válkami, střelami nebo kosmickými bombami, které nazývají asteroidy, nebo to může být všechno dohromady, nezáleží na tom, co použijí, ale na tom, jak děsivý to nakonec bude mít dopad na lidstvo..."… více

18.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 8.

Příběh Williama Morrise, část 8.

(8. část)

Prezidentská budova byla ale neporušená a já do ní mohl vstoupit bez větších problémů. Přestože z pochopitelných důvodů byl u vchodu zmatek, lidé se navzájem neobyčejně slušně respektovali. Snažil jsem se procházet různá patra a najít kancelář prezidenta Fhaela, protože jsem potřeboval naléhavě mluvit s velením. Ten prudký útok se dotkl mého srdce natolik, že jsem se cítil stejně jako lidé těchto zemí, jakoby se zde má krev zrodila už kdysi dávno… více

20.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 9.

Příběh Williama Morrise, část 9.

(9. část)

Čekala na nás tmavě modrá loď, která byla uzavřená. Seděl jsem vedle Butlera na sedadlech po 4 lidech, interiér se zdál větší, než byl zvenčí. Stroj se rozjel, ale mohli jsme slyšet sotva slabé pískání. Butler a důstojníci nás požádali, abychom se uvolnili, že si na stroj brzy zvykneme. Jakmile jsme se rozjeli, tak jeden z našich chlapců hned omdlel. Také se mi zatočila hlava, ale snažil jsem se uvolnit a přizpůsobit se té zběsilé rychlosti. Zdálo se mi, že jsem byl vymrštěn z nějakého nejsilnějšího děla. Občas jsme vjížděli do dlouhých tunelů. Chvílemi jsem si také myslel, že omdlím. Cítil jsem jen dočasnou nevolnost a závrať. Po patnácti až dvaceti minutách jsme si ale zvykli a již jsme všichni cestovali hladce. Bylo na čase také věnovat pozornost krásné krajině Republiky předků… více

22.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 10.

Příběh Williama Morrise, část 10.

(10. část)

Před sebou jsem viděl absolutní blahobyt. Každý chlapec a dívka, které jsem viděl volně běhat po polích, byli šťastní a bezstarostní až do stáří třeba 240 nebo 250 let. Do hlavního města zvaného "Archa" jsme dorazili ve stanovený čas. Neměli jsme žádné zpoždění, dveře se otevřely a my jsme zastavili na plošině, kde bylo vše zakryto nějakým druhem křišťálu. Neumím vyjádřit krásu, kterou jsme viděli… více

25.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 11.

Příběh Williama Morrise, část 11.

(11. část)

Chtěli jsme vědět co nejvíc informací a rozluštit tu neznámou lidskou historii, která proběhla v zemích, kde jsme se narodili. A byly ty velké ledové stěny umělé? A byli paraziti jiní lidé nebo to je rasa, kterou jsme ještě nepoznali? Obři, nové rasy, nové země a umělé ledové stěny. Náš svět se nám měnil každou sekundu. Butler k nám přistoupil a řekl, že do země obrů poplujeme lodí, která byla nejvíc podobná té, která se k nám přiblížila, jakmile jsme překročili ledové hradby. Vše bylo připraveno na odjezd do země Anakim, ale nejprve jsme se měli zastavit na pozemku kapitána Butlera… více

27.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 12. – V zemi obrů

Příběh Williama Morrise, část 12. – V zemi obrů

(12. část)

Cesta na Thovthovy pohyblivé ostrovy proběhla bez větších nepříjemností. Jedinou zvláštní a pozoruhodnou věcí bylo, že nebyla žádná noc, jen se trochu setmělo na horizontu. První "noc" se na nebi objevil jasný Měsíc v úplňku, vypadal jako věčně hořící oheň. Poslední den cesty na ostrovy obrů jsme také viděli dva nebeské objekty barvy ocelové modři. Bylo těžké usnout kvůli tomu všemu, co se kolem nás dělo. Všichni jsme čekali na ten velký okamžik kontaktu s obry a bylo to něco, co jsme si ani nedokázali představit. Konečně jsme dorazili do docela moderního přístavu s menším počtem staveb, než bylo v majestátním hlavním městě Republiky předků, ale lodě obrů se zde dost lišily od těch, které jsem tam viděl dříve… více

29.12.2023

Příběh Williama Morrise, část 13.

Příběh Williama Morrise, část 13.

(13. část)

Pak jsem se zeptal: "Kolik zemí je tedy za ledovými hradbami Antarktidy?". "Známých světů je alespoň 178", bylo mi řečeno. "To je podle informací, které jsme měli možnost shromáždit", odpověděla She-Ki. "To se ale k tomu nezapočítají menší země a ostrovy, které existují mimo ně", doplnil ji Butler. She-Ki pak pokračovala ve vysvětlování některých dalších stránek této nádherné a jedinečné knihy s mapami. Pozastavila se u zemí s "Anunnaki"… více

01.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 14.

Příběh Williama Morrise, část 14.

(14. část)

Kapitán Butler nás ráno probudil. Bydleli jsme ve zvláštních dómech, které automaticky regulovaly teplotu. V domech bylo vždy příjemně chladno, i když bylo venku občas nesnesitelné vedro. Rostlo zde ovoce všeho druhu. Většinu z nich jsme nikdy neviděli ani nikdy neochutnali. Některá vegetace vykukující z dálky měla nezvyklé a podivné barvy, které jdou jen stěží popsat. She-ki měla na sobě velmi barevné letní šaty, její tvář byla ve slunečním světle ještě krásnější a členové naší skupiny byli uchváceni jejím vzhledem i její přítomností… více

03.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 15. – vyprávění She-Ki z kroniky lidstva o Nebeských zemích za Antarktidou

Příběh Williama Morrise, část 15. – vyprávění She-Ki z kroniky lidstva o Nebeských zemích za Antarktidou

(15. část)

Dozorci ("elity") dosáhli bodu, kdy jejich technologie pokročila exponenciálně natolik, že byli schopni projít i prvním dómem, ale pak nastal problém. Bytosti, které prošly prvním dómem, zemřely rozdrceni na prach téměř okamžitě. Elity na to nenašli už odpověď. Zkoušeli to různými způsoby a pomocí použití různých ras, ale všechny zemřely stejným způsobem. Později ve svém rozsáhlém studiu těchto zemí došli k závěru, že uvnitř existuje vědomá energie, kterou nazývali "Zdroj života"… více

05.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 16. – Lidské jiskry života

Příběh Williama Morrise, část 16. – Lidské jiskry života

(16. část)

Tímto způsobem Dozorci a Anunnaki studovali lidskou bytost od pradávna. Zjistili, že všechno to úsilí vstoupit do těchto vyšších zemí je možné jen prostřednictvím člověka. Chybělo jim ale spojení, které nebylo vůbec jednoduché získat. Proto se zaměřili na manipulaci s dušemi a energií, které opustili lidská těla. Zpočátku zde prováděli prastarou, surovou a krutou kolonizaci našich zemí. Většina populace byla po nějaké době evoluce vyhubena a byli ponecháni pouze novorozenci… více

08.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 17. – Doba svobodných zemí (Vyprávění She-Ki)

Příběh Williama Morrise, část 17. – Doba svobodných zemí (Vyprávění She-Ki)

(17. část)

Po nějaké době Dozorci ztratili zájem o člověka, když uvěřili tomu, že nejsou schopni najít způsob, jak plně zmanipulovat tuto lidskou duši nebo energii, která vyvěrá z lidských těl. Tehdy také Anunnaki ve svém prostředí procházeli krizí kvůli nedostatku zlata a minerálů nezbytných pro jejich rozvoj. Co tehdy udělali? Začali využívat nově zresetovaného člověka pro těžkou práci a těžbu. Přinutili ho, aby dokázal extrahovat zlato v drsné, vnitrozemské temné hlubině… více

10.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 18.

Příběh Williama Morrise, část 18.

(18. část)

Když se Dozorci vrátili vítězně ze své války s Anunnaki, našli své zemské kolonie totálně zrevolucionizované. Vůbec nečekali, že se mezi obry, obro-lidmi a rozhněvanými lidmi, kteří konečně odhalili léta otroctví, do kterého byli uvrženi, vyvine taková síla. Když se vrátili a zanalyzovali nastalou situaci, věděli, že nemohou ihned začít další válku kvůli svým obětem z té minulé války. Očividně chtěli začít vytvářet okamžitý "reset" lidstva… více

12.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 19.

Příběh Williama Morrise, část 19.

(19. část)

Prastaré duše Asgardu, Lemurie a Atlantidy, které obývaly lidská těla, musely začít od znova v zemích mimo vaše kontinenty – v zemi, kterou nazvali "Rodová republika". Přestože byli všichni zraněni tvrdou porážkou, nosili v srdci novou naději, začít znovu růst a vracet se zpět na vaše kontinenty s novými strategiemi. Ztotožnili se se dvěma velkými cíli – osvobodit lidskou bytost a definitivně skončit s Dozorci. Lidé se začali v těchto nových zemích spojovat se "Zdrojem" a začali chápat svou skutečnou minulost a svou velkou důležitost… více

15.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 20.

Příběh Williama Morrise, část 20.

(20. část)

Z jedné minuty na druhou jsme pochopili, že my jsme ten "Zdroj", ta vědomá energie Nebeských zemí, která žila v každém z nás a také nás sjednotila s lidmi předků a se všemi, kteří prohrávali své životy v každém "resetu lidstva". Začali jsme pozorovat ptáky poletující kolem naší lodi, což znamenalo, že se opět blížíme k pevnině a k městu "El Arca", k modernímu hlavnímu městu Republiky předků. Miliony našich "Předků" žily své životy tak blízko tomu, o čem jsme kdysi jako děti snili a v co jsme v budoucnu doufali, v místě míru a lásky, kde není žádná zbytečná bolest ani utrpení, kde práce už neznamená vykořisťování, kde už není špinavá politika ani války pro území či moc, kde není žádná diskriminace a nesmyslné stereotypy, ani žádné velké sociální rozdíly… více

17.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 21.

Příběh Williama Morrise, část 21.

(21. část)

Jako člověk se zkušenostmi z velkých bitev v námořní pěchotě jsem získal důvěru prezidenta Faela a jednomyslným rozhodnutím jsem se stal vrchním velitelem námořních sil "Republiky předků". Prováděli jsme simulace našich možných útoků na Známé země (naše kontinenty) bez hrubého ovlivňování civilních životů, ale tyto plánované mise byly téměř vždy vyřazeny z důvodu nalezení základen Dozorců. Ti se operativně přestěhovávali z jednoho místa na druhé pomocí portálů. Také nikdy nezůstávali příliš dlouho na území Země, ale vraceli se do svých vlastních zemí… více

19.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 22.

Příběh Williama Morrise, část 22.

(22. část)

Úcta k životu druhých byla zde hlavním heslem a každý se této filosofii dobrovolně přizpůsobil. Bylo to pro všechny něco zcela přirozeného. Duchovno a introspekce byly zásadní pilíře a učily se od dětství jako nedílná část vzdělávání. Při výuce se nejdříve procházelo duchovním růstem a pak se teprve přecházelo k ostatnímu. Nevytvářet si o sobě nějaký obraz a nezabývat se životem z minulosti bylo základem, kterému jsem se snažil porozumět roky… více

22.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 23.

Příběh Williama Morrise, část 23.

(23. část)

Zatímco existoval přímý plán na osvobození lidí, kteří zůstávali uvězněni v "karanténě zemských kontinentů" a byli manipulováni lží od narození, stále existovalo velké ohrožení nejen milionů lidí, kteří žili uvnitř ledových zdí, ale také lidí z Republiky a ras z okolních zemí. Butler jednoho rána dorazil do mé kanceláře spolu s Fhaelem a řekl mi, že vymysleli alternativu, která by mohla být účinná… více

24.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 24.

Příběh Williama Morrise, část 24.

(24. část)

Projekt "Letní brána" byl úspěšný, protože si nás Dozorci několik let nevšímali, i když jsme jako celé skupiny proplouvali na zemské kontinenty. Butlerovi a naší posádce bylo ale na příkaz prezidenta Fhaela zakázáno vstoupit zpět na zemské kontinenty. Pokud by nás tam našli, nejen že by ukončili naše životy, ale pokusili by se jakýmkoliv způsobem získat od nás informace. Plán musel být dokonale zabezpečen, protože neúspěšný plán by znamenal zaručený reset na zemských kontinentech… více

26.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 25.

Příběh Williama Morrise, část 25.

(25. část)

První útok Dozorců s využitím velkého počtu lidských vojáků a strážců technologie na země Rodové republiky se jmenoval "Operace HighJump". Bylo to prozatím největší akce zmanipulované lidské vojenské síly v historii "nového lidstva" proti Rodové Republice a přilehlým zemím… více

29.01.2024

Příběh Williama Morrise, část 26.

Příběh Williama Morrise, část 26.

(26. část)

Seděl jsem zamyšlený na břehu u krásného hlavního města El Arca. Před několika týdny jsem se začal cítit velmi divně. Nikdy nezapomenu na země, ve kterých jsem původně vyrůstal a žil. Zůstanou ve mně navždy, spolu se vzpomínkou na tváře mých blízkých, z nichž mnozí již dávno zemřeli. Ujistil jsem se ale, že poznali můj skutečný osud, a že k nim byly bezpečně doručeny moje dary. Jinak by si jistě představovali, že jsem zemřel na moři ve svém šílenství a posedlosti cestou s nejistým cílem… více

31.01.2024

Železná republika (Rodová republika)

Železná republika (Rodová republika)

Vyprávění Helen Morris, 1. díl

Kniha: Železná republika byla poprvé publikována jako měsíční seriál ve Florida Magazine v roce 1902, vypráví mimořádný příběh o námořní cestě právníka E. W. Barringtona na konci 19. století do Antarktidy, kde našel průchod skrz masivní ledovou stěnu a našel vysoce rozvinutou civilizaci v technologické i společenské rovině… více

20.11.2023

Pád impéria zvaného Tartárie – vyprávění Helen Morris

Pád impéria zvaného Tartárie – vyprávění Helen Morris

Vyprávění Helen Morris, 2. díl

Předchozí velký reset lidstva byl nejkrutější ze všech (začátek tohoto resetu pravděpodobně proběhl někdy okolo poloviny nebo konce 17. století hlavně na území Sibiře a pak pomalu pokračoval až do 2. světové války a šířil se celým tzv. známým světem)… více

22.11.2023

Příchod 14 000 lidí z rodové republiky za účelem osvěty lidstva – vyprávění Helen Morris

Příchod 14 000 lidí z rodové republiky za účelem osvěty lidstva – vyprávění Helen Morris

Vyprávění Helen Morris, 3. díl

Po pádu Tartarie začali na vám známé kontinenty Země přicházet z Rodové republiky lidé. Celkem jich přišlo okolo 14 000 lidí. Přicházeli sem za účelem šíření osvěty, pravdy a učení lidí. Byla z nich vytvořena síť, která byla součástí plánu osvobození lidstva. Osvícení lidé společně s obřími vůdci a několika jinými rasami se v tichosti podíleli na osvobození člověka… více

24.11.2023

Velká válka začala velmi rychle – vyprávění Helen Morris

Velká válka začala velmi rychle – vyprávění Helen Morris

Vyprávění Helen Morris, 4. díl

Velká válka začala tak rychle, že ani nebyl čas pochopit, že "elity" zaútočili na velká města. Jako vždy "elity" napnuly síly přímo k centrální moci, aby se vše oslabilo a oddělilo. Další parazitická podřadná rasa ovládla tyto země… více

27.11.2023

"Elita" (tak nazývám zemské vládnoucí vrstvy) pohřbila velkou část lidské historie a zbytek zmanipulovala – vyprávění Helen Morris

"Elita" (tak nazývám zemské vládnoucí vrstvy) pohřbila velkou část lidské historie a zbytek zmanipulovala – vyprávění Helen Morris

Vyprávění Helen Morris, 5. díl

"Elita" pohřbila velkou část lidské historie a zbytek zmanipulovala. Nejhorší ze všeho je, že spoustu lidí o své lži přesvědčila a oni tuto vymyšlenou historii a nemocnou zemi, kterou obývají, hájí. Tento svět je velmi obtížné místo k přežití. Kromě vysoké toxicity ve všem, co dýcháte, jíte, pijete, je zde také plno jiných nebezpečí, která z tohoto místa dělají nepřátelské místo. Ti, kterým se podařilo odsud uprchnout, už mají malou touhou se vrátit zpátky… více

29.11.2023

Vyprávění Helen Morris

Vyprávění Helen Morris

Vyprávění Helen Morris, 6. díl

Navštívila jsem vaše země tolikrát, že se již považuji za jejich součást. Jiní naši předci opakovaně navštívili jiné světy a nás také navštívily tisíce dalších ras, a to jak přátelsky, tak tím nejkrutějším způsobem. Dalo by se říci, že jsem součástí zdejšího místa, protože moji předkové se tady narodili a žili zde až do posledního dne. Proto jsem byla už jako dítě motivována myšlenkou vrátit se a vstoupit na půdu svých prarodičů… více

01.12.2023

V poslední době je stále více patrné zhoubné působení grafenu a život ohrožující nebezpečí, plynoucím ze spike (hrotových) proteinů a oxidů grafenu

V poslední době je stále více patrné zhoubné působení grafenu a život ohrožující nebezpečí, plynoucím ze spike (hrotových) proteinů a oxidů grafenu

Gragen, grafenoxid, oxid grafenu, hydroxid grafenu. Částice grafenu a sloučeniny byly prokázány v obličejových respirátorech, na PCR testovacích tyčinkách, nacházejí se jako adjuvans ve vakcínách na COVID-19 a byly prokázány i v dalších vakcínách už v roce 2019… více

11.08.2023

Aspen institute, organizace napojená na Deep state

Aspen institute, organizace napojená na Deep state

Většina lidí vůbec netuší, že zde existuje podobná organizace, přímo napojená na US Deep state. Právě přes tuto politickou neziskovku jsou ovšem plně ovládány i naše loutky ve vládě, médiích i europarlamentu. Nejedná se samozřejmě o jedinou podobnou instituci, nicméně velmi významné napojení na nejvyšší vládní činitele je více než alarmující. Takřka jisté je, že právě tato politická organizace "odchovává" budoucí vrcholné politiky, ať už na úrovni národní nebo unijní. Vzhledem k tomu, že zde najdeme vysoko postavené představitele jak vládních stran (ANO a ČSSD), tak tzv. "řízené opozice" (ODS, Piráti, TOP0,09, STAN, KDU), opět se potvrzuje, že se v případě uvedených sedmi stran jedná o jakousi novodobou Národní frontu prosazující agendu Deep state… více

09.08.2023

Velká Perunica a Malá Perunica

Velká Perunica a Malá Perunica

Při vyslovování zaříkání, provádění rituálů a obřadů si Slované podle staré tradice žehnali znamením Perunica, což dodnes dělají starověrci a rodnověrci… více

07.08.2023

Michal Semín – jeden ze skutečných iniciátorů pochodu z roku 89 – promluvil

Michal Semín – jeden ze skutečných iniciátorů pochodu z roku 89 – promluvil

V užaslém ztišení mu naslouchali nejen policisté, ale i mnozí podvolení, jejichž rok narození spadal zjevně až do doby, kdy se ze státního převratu organizovaného StB (v gesci CIA a KGB) byla vytvořena mystifikačně "Havlova sametová revoluce"… více

04.08.2023

Zpráva z vojenského tribunálu s generálním ředitelem společnosti Moderna Stéphanem Bancelou

Zpráva z vojenského tribunálu s generálním ředitelem společnosti Moderna Stéphanem Bancelou

Generální ředitel společnosti Moderna a eugenik Stéphane Bancel byl v pátek 18.11.2022 odpoledne popraven poté, co mu kat generálního advokáta amerického námořnictva nasadil na krk oprátku a otočil spínačem, který otevřel kyvné dveře pod nohama farmaceutického magnáta. Bancelova smrt byla tichá. Viceadmirál Darse E. Crandall se popravy nezúčastnil, stejně jako armádní špičky, které byly přítomny dřívějším popravám. Místo toho na popravu dohlížel Bradley Earl, velící důstojník právního programu JAG (Judge Advocate General’s Corps)… více

02.08.2023

Tresty za zločiny spojené s aplikací vakcín proti COVID 19 jsou v plném proudu

Tresty za zločiny spojené s aplikací vakcín proti COVID 19 jsou v plném proudu

V Evropě, ale i jinde již začínají postupně vojenské tribunály. Jak jsme se mohli dočíst ve švýcarských novinách byla za tyto zločiny zažalována také největší švýcarská společnost SWISSMEDIC, která nedělala před zavedením očkování testy vakcín proti COVID19 a způsobila smrt a poškození zdraví statisícům občanů. Toto bylo odvysíláno jak ve švýcarské, tak i v německé veřejnoprávní televizi… více

31.07.2023

Děkuji vám za vaši odvahu a vůli být hledačem pravdy

Děkuji vám za vaši odvahu a vůli být hledačem pravdy

Změna frekvence, ke které dochází během bifurkačního cyklu, se děje u těch jedinců, kteří jsou ochotni odpovídajícím způsobem změnit své vědomí a přirozeně se ocitnou v harmonii s posouvajícími se frekvencemi organické časové osy "Vzestupu". Jak Země prochází svou evoluční cestou galaxií a interaguje s různými geometrickými vztahy vytvořenými astronomickým vesmírem, frekvence sluneční plazmy jsou přenášeny do sítě planetární mřížky země i lidstva… více

28.07.2023

Bahenní záplava a Tartarie – Lisa Renee (2. část)

Bahenní záplava a Tartarie – Lisa Renee (2. část)

Pokročilá architektura navržená pro extrakci atmosférické energie je odvozena z toho, co se jeví jako poslední zbytky strukturních důkazů civilizací, které nalezli badatelé při pohledu na nejstarší články a staré fotografie umístěné v historických archivech různých národů. Většina těchto nádherných budov a věží má různé antény a měděné nebo kovové kopule, které byli zničeny nebo částečně pohřbeny v pusté bahnité krajině s několika zmatenými diváky. Některé z těchto zařízení a věží pro generování bezdrátové energie lze nalézt na starých fotografiích pořízených v období od poloviny 19. století do přibližně roku 1912 a kolují i v komunitě s bahenními záplavami… více

26.07.2023

Bahenní záplava a Tartarie – Lisa Renee (1. část)

Bahenní záplava a Tartarie – Lisa Renee (1. část)

Množství informací o těchto událostech je již velmi četné a poskytuje mnoho důkazů o tom, že určité skryté společnosti řízené mocenskou elitou se snaží změnit historii lidstva a to během velmi krátké doby… více

24.07.2023

Jak byly moudré ženy a ty, které pokračovaly v dávných tradicích, vyhubeny křesťanstvím (2. část)

Jak byly moudré ženy a ty, které pokračovaly v dávných tradicích, vyhubeny křesťanstvím (2. část)

(2. část)

Obviněné oběti inkvizicí se pomocí krutého mučení znovu a znovu přiznávaly ke všem možným a nemožným zločinům, jako bylo přivolávání bouří nebo sucha, pokažení úrody, kopulace s ďábly, létání na košťatech, rozbíjení lodí, pojídání dětí, způsobování impotence nebo nemocí u sousedů, proměňování svých démonických milenců v kočky a psy, a podobné absurdity. Španělští inkvizitoři takto působili i mezi domorodými národy v Novém světě a také mezi indiány pořádali smrtící hony na "čarodějnice"… více

21.07.2023

Jak byly moudré ženy a ty, které pokračovaly v dávných tradicích, vyhubeny křesťanstvím (1. část)

Jak byly moudré ženy a ty, které pokračovaly v dávných tradicích, vyhubeny křesťanstvím (1. část)

(1. část)

Všichni jsme slyšeli o 400 letech pronásledování čarodějnic v Evropě od 14. do 18. století, ale jen málokdo si uvědomuje obrovský rozsah této genocidy. Církev ráda předstírá, že bylo zavražděno "jen několik set tisíc" nevinných, ale informované zdroje odhadují rozsah tohoto běsnění až na devět milionů. Více než 85 % z nich byly ženy: babičky, matky, dívky, dokonce i děti, většinou to byli negramotné selky, které ani nerozuměly otázkám, jež jim jejich mučitelé kladli, a v agónii prosily, aby jim řekli, k čemu se to mají přiznat. Místní kronikáři hovořili o kůlech nastražených jako les a stovkách povražděných během jediného dne. V době tohoto vrcholícího běsnění se dočítáme o takových vesnicích v Německu a Francii, kde zůstala naživu dokonce jen jedna nebo dvě ženy. Někde byly zničeny celé vesnice… více

19.07.2023

Je to až neuvěřitelné

Je to až neuvěřitelné

Je neuvěřitelné a paradoxní, že ještě tolik lidí VĚŘÍ, že to s nimi vláda myslí dobře, že doktoři jsou tady od toho, aby nás vyléčili, že školství je tady od toho, aby nám dalo nejlepší možné vzdělání, že banky si ty svoje satanistické úroky zaslouží, že platit daně je správné, že královna Bětka byla z gruntu hodná ženská, a že novináři píší pravdu. Tomuto souboru iluzí oni věří a nemají s tím vůbec žádný problém! Víra 100!!! Když jim ale sdělíte pravdu (ne "pravdomluvná" média, ale vy), tak s tím mají velký problém. Nevěří nikomu a ničemu, na všechno chtějí doložit tuny důkazů, a nakonec jste pro ně stejně jen ujetý konspirační teoretik… více

17.07.2023

Snad se konečně blíží oficiální ukončení 2. světové války

Snad se konečně blíží oficiální ukončení 2. světové války

Ta 2. světová válka v roce 1945 sice skončila na bojišti, ale za oponou pokračovala dál a díky Sio nacistickým organizacím jako EU, OSN, NATO, WHO ad. byl plán 3. říše a genocidy lidstva skoro dokončen. Je třeba vzít na vědomí, že tehdejší Norimberské procesy byly jen fraškou a to samé platí o tehdejší smrti Hitlera, který odletěl do Norska a pak ponorkou proplul do Argentiny, kde si v klidu dožil. Většina nacistických válečných zločinců, odborníků, lékařů, vědců a dalších zrůd se uchýlila do Ameriky v rámci operace Paperclip a pomáhala Cabal vytvářet "Nový světový řád" a připravovat zotročeni a genocidu lidstva… více

14.07.2023

Nemoci pochází z mentálního úpadku lidstva

Nemoci pochází z mentálního úpadku lidstva

Každý člověk by se měl stát svým vlastním doktorem. Když uvnitř vás není harmonie a ticho, tak všechny možné léky i ti nejlepší lékaři jsou k ničemu… více

12.07.2023

Desatero pro probuzení

Desatero pro probuzení

1. Tvůj strach je jejich zbraní.; 2. Lékaři „léčí“, ale příroda uzdravuje; 3. Politici neslouží lidem, ale nadnárodním korporacím… více

10.07.2023

Lakmusový papírek (14. díl)

Lakmusový papírek (14. díl)

Jakmile někdo nevystupuje sám za sebe a schovává se za zájmy určité skupiny, tak už je primárně podezřelý, protože každý už by měl dnes vědět, že podle obecného práva, které nepochybně začne už brzo platit pro všechny, bude existovat jedině zodpovědnost každého sama za sebe. Nikdo neuteče spravedlnosti s výmluvou, že jednal na něčí příkaz, tedy ve smyslu "já nic, já muzikant"… více

07.07.2023

Lakmusový papírek (13. díl)

Lakmusový papírek (13. díl)

Sekty – postoj nebo členství… více

05.07.2023

Lakmusový papírek (12. díl)

Lakmusový papírek (12. díl)

Na ženy šel satanský systém jinak; vytvořili nový -izmus, který navíc ještě trapně nazvali feminizmus. Vtloukli ženám na celém světě do hlav pitomosti o rovnoprávnosti, o harassmentu (v překladu obtěžování), o tom, že ženy nejsou spravedlivě ohodnocované v práci, že mohou dosáhnou stejných, ne-li větších úspěchů než muži, podrbali jim jejich ega a už to jelo! Mezi námi, ono je to vlastně všechno geniálně vymyšlené, protože ta fakta, na kterých feminizmus stojí, nemůže nikdo zpochybnit, protože je to v podstatě všechno pravda. Co však není pravda, je závěr, který je z toho vyvozen… více

03.07.2023

Lakmusový papírek (11. díl)

Lakmusový papírek (11. díl)

Pohlaví jsou od Boha 2. Ti, co tvrdí, že mají jiné pohlaví, tak by se měli nechat vystřelit někam do jiného vesmíru, kde tyto anomálie a psychické poruchy tolerují. Nebo jim dát svěrací kazajku a pořádné skotské střiky přesně mířené na to jejich "jiné" pohlaví. Já myslím, že bych jim tu úchylku opravil WAPkou za pár minut a měli by po problému jak oni, tak všichni okolo… více

30.06.2023

Lakmusový papírek (10. díl)

Lakmusový papírek (10. díl)

A teď se pokusím vysvětlit, proč jako důležitý faktor uvádím vztah k Rusku, a ne vztah k Ukrajině. Co si kdo myslí o Ukrajině, není totiž vůbec důležité. Mnohem důležitější je, jestli je dotyčný rusofob nebo ne a od toho se to všechno odvíjí. Dám příklad: Saudská Arábie napadla v roce 2015 Jemen. Úplně normálně a bezostyšně se tam vraždilo civilní obyvatelstvo, používaly se tam náboje s ochuzeným uranem a nepamatuji se ani na jednoho Čecha, ani Moravana, ani Slezana, ani Slováka, ani Poláka, ani Maďara, že by mával Jemenskou vlajkou, nosil na klopě jejich stuhu a posílal jim zbraně!!! Před osmi lety tam zahynulo 500.000 civilistů!… více

28.06.2023

Lakmusový papírek (9. díl)

Lakmusový papírek (9. díl)

Teď se na to podívejme očima člověka žijícího v socializmu. Tak třeba já jsem byl v roce 1968 malý kluk, který vůbec netušil, co se děje. V roce 68 jsem viděl jezdit tanky, a to je asi tak všechno. Prožil jsem celé dětství a mládí v socializmu, a dokonce jsem v něm stihnul i vystudovat. Byly to roky krásného a naprosto bezstarostného života, kdy sice bylo málo peněz, ale zato všeho ostatního bylo dost. Měli jsme spousty koníčků, kamarádů, pořád jsme lítali venku, bylo naprosté bezpečí všude, ve městech, na venkově. Nikdo o nás neměl strach, protože společnost v sobě měla zabudované přirozené kontrolní mechanizmy… více

26.06.2023

Lakmusový papírek (8. díl)

Lakmusový papírek (8. díl)

Ve druhé polovině 60. let se začala situace měnit, a to jak v samotném Sovětském Svazu, tak i ve státech východního bloku. Samozřejmě, že na tom měli významný podíl i agenti západních tajných služeb. Nálady v Československu vykulminovaly v roce 1968 do událostí Pražského jara, došlo ke změnám ve vedení KSČ, slábla cenzura a napětí ve společnosti se zvyšovalo. Sovětský Svaz začal tlačit tehdejší vládu a komunisty k urychlené stabilizaci situace, a když bylo jasné, že nejenže není vůle něco měnit, ale dokonce se situace začíná vymykat kontrole, musel Sovětský Svaz zasáhnout. Musel!… více

23.06.2023

Lakmusový papírek (7. díl)

Lakmusový papírek (7. díl)

Green Deal a Rusko… více

21.06.2023

Lakmusový papírek (6. díl)

Lakmusový papírek (6. díl)

Ke stejnému účelu, ke kterému byla vytvořena EU, bylo vytvořeno i NATO. Bez ohledu na to, jak se toto vojenské uskupení samo identifikuje, je to útočná zločinecká a teroristická organizace sloužící ke svrhávání nepohodlných režimů, likvidaci neposlušných vlád a vytváření chaosu kdekoliv na světě. NATO slouží jen jednomu pánovi, kterým je americký vojensko-průmyslový komplex. Díky Vencovi Flaškovi máme tu čest být součástí této "slavné" organizace!… více

19.06.2023

Lakmusový papírek (5. díl)

Lakmusový papírek (5. díl)

Závažným kritériem je postoj každého k EU a k NATO. Spojil jsem tyto dvě organizace do jednoho bodu, protože k sobě nerozlučně patří. Jsou to dvě hlavy stejné hydry. Prosazování, obhajování a glorifikace nebo jakákoli podpora těchto fašistických uskupení může mít pouze 2 příčiny: 1) debilitu a naprostou nemorálnost, za 2) cynické prospěchářství nebo všechno dohromady… více

16.06.2023

Lakmusový papírek (4. díl)

Lakmusový papírek (4. díl)

Když si nebudete jistí, kdo je kdo, podívejte se na jeho postoje k následujícím 6 tématům a myslím si, že budete mít jasno. Platí to na všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem zviditelňují ve veřejném prostoru, bez rozdílu. Není možné, aby někdo obstál ve všech 6 bodech a současně to byl podvodník a podvraťák. Takovou schizofrenii by asi dlouhodobě nezvládl a neustál. A současně, jakmile neprojde přes 3 až 4 body tohoto testu, je to s železnou jistotou podržtaška Nového Světového Neřádu a podle toho i špatně skončí. Body jsou seřazené sestupně, podle důležitosti a podle závažnosti… více

14.06.2023

Lakmusový papírek (3. díl)

Lakmusový papírek (3. díl)

Destrukce společnosti je patrná všude. Řidiči profesionálové jsou svědky, jak se situace na silnicích zhoršuje z týdne na týden. Do toho lidé páchají čím dál tím častěji absurdní sebevraždy, houkání sanitek ve městech se stalo nedílnou součástí zvukového pozadí do té míry, že už to spousta lidí ani nevnímá. Sanitky jezdí jako nikdy předtím nejen ve městech, ale už i na vesnicích, kde je zoufalé houkání slyšet mnohem častěji než dřív. Saniťáci vypovídají, že už se téměř neresuscituje, protože je teď v módě umírat "náhle" a nevratně. (died suddenly – na Googlu je to nejvyhledávanější výraz posledního roku. Proč asi?)… více

12.06.2023

Lakmusový papírek (2. díl)

Lakmusový papírek (2. díl)

A aby toho nebylo málo, tak se nám rozhádává alternativní scéna! Kdekdo na kdekoho kydá hnůj, ti zakydaní se pak pokouší očistit tím, že ze sebe ten hnůj setřásají a hází ho po jiných. Po určité době jsou nakonec vlastně všichni od hnoje a našinec na to zírá a nevěří vlastním očím, ani uším!… více

09.06.2023

Lakmusový papírek (1. díl)

Lakmusový papírek (1. díl)

Dnes už musí být jasné všem lidem bez rozdílu, že svět dospěl do svého konečného stádia. Zemětřesení, tornáda, sesuvy půdy a záplavy jsou tak časté, že nemohou být přírodního původu ani omylem. Povodně v poušti? Sníh v arabském světě? To je přece úplně normální, ne? V posledním měsíci se v Americe každý den stala nějaká železniční nehoda. Při té první v Ohiu z toho byli všichni v šoku a dnes už to každému přijde jako úplně normální, přestože při každé z nich vždy vytekly do přírody nepředstavitelné hektolitry nějaké příšerně nebezpečné chemikálie. Kam pořád vozí takové množství jedů? Proč vykolejí vždy jen vlaky, které vozí chemikálie? Takže všichni se asi shodneme na tom, že je to zřejmě už závěrečné dějství. Na čem se ale určitě neshodneme, jsou příčiny, proč se to děje, neshodneme se určitě ani na tom, kdo to způsobuje a už vůbec se neshodneme na tom, k čemu to povede a jak to skončí… více

07.06.2023

Éterické toroidy, další zakázaná technologie, kterou lidstvo nesmí používat

Éterické toroidy, další zakázaná technologie, kterou lidstvo nesmí používat

Další z technologií tartarské civilizace, která byla také potlačena, jsou éterické toroidy. Jednalo se v podstatě o "vysavač", který dokázal pohltit vše, k čemu se přiblížil. Proto byl velmi nebezpečný (po potopě byl používán jako nejsilnější zbraň). Toroid vyzařoval světlo zářící jako Slunce a k tomu čerpal energii z éteru. Používal se hlavně v době míru při hloubení tunelů a kanálů… více

05.06.2023

Temnota versus Světlo (4. díl)

Temnota versus Světlo (4. díl)

"Mnozí představitelé na straně všeobecného dobra lidstva, kteří se nám jeví jako negativní, mají svůj obraz vytvořený zkorumpovanými médii právě proto, aby jim lidé nevěřili, aby je nenáviděli a tím i ztráceli důvěru v aktivity celé GF. Plán temných sil zatím vychází, protože většina populace buď neví, co se vlastně děje, anebo se zmítá v nerozhodnosti, na kterou stranu se má přiklonit."… více

02.06.2023

Temnota versus Světlo (3. díl)

Temnota versus Světlo (3. díl)

"Už to, že více jak 50% lidí této planety vůbec nevnímá, co se kolem nich děje je indicií toho, co se masivně a velmi intenzívně děje a svědčí o hloubce a téměř beznadějnému udušení přirozených lidských schopností a vlastností daných jejich genetickou výbavou. Jsou hluboce utlumeni genetickou manipulací, chemickými látkami, kontaminovanými potravinami a vodou, systémem příkazů a zákazů, manipulativními programy ve školství, toxickými látkami farmaceutického průmyslu, zkorumpovanými masmédii a zábavním průmyslem vybaveným technologiemi na vymývání mozků lidí a na jejich přeprogramování k bezmezné poslušnosti, společenské slepotě, morální hluchotě, nesamostatnosti a bezbřehé závislosti na nechutných 'vládcích' tohoto světa."… více

31.05.2023

Temnota versus Světlo (2. díl)

Temnota versus Světlo (2. díl)

"Pro mnoho z vás může v současné době slovo Američan znamenat terorista, popřípadě Rus – zachránce. Tyhle černobílé soudy jsou velmi nebezpečné. Kabal a chazarská mafie se rozšířila z Blízkého východu přes Vatikán a Anglii do USA. Ovládla a prorostla celý svět. Drako Reptiliáni, sídlící po dlouhá staletí v Antarktidě, během 2. světové války navázali úspěšné spojenectví s fašistickým Německem a Němci tak získali nepředstavitelnou převahu exotických zbraní."… více

29.05.2023

Temnota versus Světlo (1. díl)

Temnota versus Světlo (1. díl)

Realita 3D byla vytvořena temnými silami jako MATRIX, viz gnostický příběh O Sophii, což je příběh o stvoření reality bez součinnosti Světla a bez respektování nejvyšší úlohy Světla ve Vesmíru. Naše realita vznikla uměle, nepřirozeně a je silně zmanipulovaná. Byly nám podsunuty nejrůznější "pravdy", aby Temnota, ta královna lži, mohla skrytě ovládat lidstvo a celou realitu… více

26.05.2023

Vaše intuice každým dnem zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více pročišťuje

Vaše intuice každým dnem zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více pročišťuje

Vaše intuice den ze dne zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více prohlubuje. Díky tomu budete dostávat stále častěji odpovědi na své otázky. Je nutné se pouze vnitřně ztišit a najednou začnete zřetelně vnímat odpovědi. Vaše emoce budou stále více vyplouvat na povrch a u mnohých se budou jejich nálady měnit jako noc a den. To se děje proto, že vše musí být uzdraveno, aby se vyčistila minulost. Stále více budete pociťovat, jak do vašich životů proniká láska a Světlo. Toto budete cítit stále silněji. Budou se spouštět vaše emoce. Uvědomíte si přítomnost celé řady láskyplných energií, do kterých můžete být zahaleni, pokud budete chtít… více

24.05.2023

Rozlévající vyšší energie působí na všech místech planety a způsobují velice silné souboje mezi Světlem a Temnotou

Rozlévající vyšší energie působí na všech místech planety a způsobují velice silné souboje mezi Světlem a Temnotou

Nyní známe pouze mlhavě období, dokdy by Země měla vzestoupit. Stále se posouvá termín kdy a za jakých podmínek bude celý proces probíhat, neboť spousta bytostí ještě zdaleka na tento přechod není připravena. Smysl tohoto procesu je mnohým znám, avšak málokdo ví, že se octne při přechodu v tunelu času, který bude transformovat jejich těla a jakmile dojde ke vstupu do tohoto tunelu, bude minulost uzavřena a zároveň s ní také stará realita. Tunelem projde každá bytost v několika fázích, přičemž doopravdy bude vnímat pouze záblesky světla během určitého časového období… více

22.05.2023

Začněte pracovat pro dobro vaše, vašich dětí a všech lidských bytostí

Začněte pracovat pro dobro vaše, vašich dětí a všech lidských bytostí

Není čas na to, abyste stále byli nerozhodní. Dozrál čas k tomu, abyste se konečně plně přiklonili na tu správnou stranu a začali pracovat pro dobro vaše, vašich dětí a všech lidských bytostí. Současná situace vyžaduje velké úsilí a spojení všech lidských myslí. Tímto spojením bude dosaženo velkého posunu. Pokud budete potřebovat pomoc při práci na sobě, budete ji mít… více

19.05.2023

Přichází doba uvědomění, kdy se lidé konečně semknou a uskuteční nápravu

Přichází doba uvědomění, kdy se lidé konečně semknou a uskuteční nápravu

Buďte spontánní a vnímejte svět jako malé děti, které bezstarostně pobíhají po rozkvetlé louce a vnímají nádhernou vůni kolem sebe. Usmějte se na lidi kolem sebe a pocítíte dotyk lásky, který vám tento úsměv přinese. Buďte soucitní a věnujte se svým rodičům, dětem a přátelům. Uhlaďte mezi sebou veškeré spory a přejte si pro všechny jen to nejlepší, neboť to, co vyšlete, se k vám mnohonásobně vrátí. Zahoďte strach a obavy. Zbytečně vás uvnitř sžírají. Někde vevnitř už víte, že jsou výplodem jen vaší mysli a nejsou reálné. Nalaďte se na pozitivní vyšší frekvence a váš život začne plynout jako tok poklidné říčky… více

17.05.2023

Rozhodněte se pro lásku, nikdy nebudete litovat

Rozhodněte se pro lásku, nikdy nebudete litovat

Na lidstvo je vyvíjen ohromný tlak ze strany energií, ale i karmický. Mnozí toto období zvládají celkem slušně, avšak větší množství lidí má spoustu problémů. Spousta lidí se snaží přes tyto situace přenést, avšak někteří budou nuceni zůstat na současné vývojové úrovni, poněvadž již dále nebudou schopni nadcházející situace zvládat. Nebudou schopni absorbovat vyšší frekvence, držet tempo se současnými událostmi a zřejmě se jim nepodaří vyřešit svou karmu tak, aby byli v souladu s vesmírnými zákony… více

15.05.2023

Nové proudy Světla otvírají připraveným bránu k novým informacím

Nové proudy Světla otvírají připraveným bránu k novým informacím

Energie srdce ovlivňuje hmotu kolem nás. Intenzivní energie, kterou naše srdce vysílá, může mít dostatečnou sílu na to, aby ovlivnila nejen naše tělo, ale také atomy hmoty. Ten, kdo už dávno opustil školní lavice a ani nečetl žádnou knihu o "nové fyzice", má pravděpodobně stále ještě v hlavě starý mechanický model atomu: Existuje jádro, kolem kterého obíhají protony a elektrony. V tomto modelu jsou tedy pevné částice. Tato představa je ale již dávno překonaná. Mechanický obraz částic kroužících kolem sebe podobně jako malý sluneční systém byl díky novým poznatkům vědy zcela změněn. Teď totiž víme, že se vůbec nejedná o částice, ale o koncentraci energie v různých zónách. Tyto pevné částice jsou složeny jen z vibrační energie. Atom nemá žádnou fyzickou strukturu. Tyto malé víry energie se nazývají kvarky nebo fotony. Neexistuje žádná pevná hmota, existuje pouze energie. Tato energie je tvořena elektrickým a magnetickým polem… více

12.05.2023

Změníme-li sebe, tak pomůžeme změnit i svět kolem nás

Změníme-li sebe, tak pomůžeme změnit i svět kolem nás

Když jsme ve stresu, máme sníženou inteligenci a snížené vědomé vnímání. Pod vlivem stresu nemůžeme jasně myslet a činit vědomá rozhodnutí. Je pro nás tedy podstatně těžší vymanit se z energie strachu a vytvořit pozitivní rezonanční pole. A to není všechno. Když usneme se strachem a stresem, nejenže si bereme jejich energii s sebou do spánkového podvědomí, ale zároveň ji ukládáme do své paměti, protože – jak ukázaly výzkumy mozku – obsah paměti se ukládá v noci. V důsledku toho se energie strachu stává naší pravdou. Co na první pohled možná vypadá neškodně, má dalekosáhlé důsledky. Jak se můžeme dostat z tohoto kruhu? Jednoduše tak, že z něj vystoupíme. Váš život leží ve vašich rukách. A jen tam také patří… více

10.05.2023

Loutkovodiči nás chtějí uvěznit v zajetí negativních rezonančních polí

Loutkovodiči nás chtějí uvěznit v zajetí negativních rezonančních polí

Náš mozek si ukládá vzpomínky na průběh určitých činností, i když jsme je my sami neprožili a neprováděli. Za tuto speciální schopnost je zodpovědná speciální skupina neuronů v našem mozku. Byly pojmenovány jako "zrcadlové neurony". Chceme-li zlepšit své schopnosti, potřebujeme jen intenzivně pozorovat druhé a získané poznatky zabudovat do světa svých zkušeností. Zrcadlové neurony nám pomohou dělat velmi rychlé pokroky. Někdy při pozorování dokonce úplně ztratíme odstup a jsme tělem a duší spojeni s danou činností. Také za to jsou zodpovědné tyto zrcadlové neurony… více

08.05.2023

Čím více člověk dává, tím více dostává zpět

Čím více člověk dává, tím více dostává zpět

Kdykoliv můžete vystoupit ze světa, který jste si do té doby vytvořili. Klíč k vědomému životu leží v tom, že nejprve pochopíme, jakým způsobem jsme spojeni se vším kolem nás a porozumíme tomu, jak můžeme vědomě změnit naše rezonanční pole, abychom přitáhli do života ty zkušenosti, které si přejeme prožít. Od tohoto okamžiku se už nebudeme nepozorně oddávat jakýmkoliv negativním myšlenkám, protože budeme vědět, že tyto myšlenky vytvářejí rezonanční pole, jež se spojuje s ostatními a ovlivňuje náš život ve směru, který nechceme… více

05.05.2023

Atomy mění své chování na základě myšlenek a tím mění i své hmotné projevy

Atomy mění své chování na základě myšlenek a tím mění i své hmotné projevy

Energie srdce ovlivňuje hmotu kolem nás. Intenzivní energie, kterou naše srdce vysílá, může mít dostatečnou sílu na to, aby ovlivnila nejen naše tělo, ale také atomy hmoty. Ten, kdo už dávno opustil školní lavice a ani nečetl žádnou knihu o "nové fyzice", má pravděpodobně stále ještě v hlavě starý mechanický model atomu: Existuje jádro, kolem kterého obíhají protony a elektrony. V tomto modelu jsou tedy pevné částice. Tato představa je ale již dávno překonaná. Mechanický obraz částic kroužících kolem sebe podobně jako malý sluneční systém byl díky novým poznatkům vědy zcela změněn… více

05.05.2023

Námi vysílané nabídkové vlny hledají stejně kmitající odražené vlny z budoucnosti

Námi vysílané nabídkové vlny hledají stejně kmitající odražené vlny z budoucnosti

Lineární průběh času je pouhá představa, kterou jsme si vytvořili. Čas neprobíhá lineárně, protože se všechno děje zaráz. Vše se odehrává současně a budoucnost může ovlivnit naši minulost. Neexistuje pouze jedna realita, ale nekonečně mnoho realit. Protože se vše odehrává současně, působí na nás také zpětně mnoho odražených vln z budoucnosti. Tím je otevřeno mnoho možností z budoucnosti, které se mohou rozvinout z naší současné přítomnosti nebo z naší minulosti. Přesně vzato se naše přítomnost rozvíjí z nabídkových vln, které jsme vyslali v minulosti… více

01.05.2023

Budoucnost, už existuje

Budoucnost, už existuje

Minulost a budoucnost spolu komunikují. Na poli kvantové fyziky se ukázalo, že tzv. kvantové vlny rozšiřují naše myšlenky a přesvědčení nejen prostorově, ale i časově. Rozšiřují se tedy nejen v prostoru, nýbrž i v čase (časové vlny). Existují tedy kvantové vlny, které běží z minulosti do budoucnosti, tzn. normální časové vlny. Existují však ještě vlny jiné energie, které se rozšiřují z budoucnosti do minulosti!… více

28.04.2023

Historie je lež, na které se shodla většina lidí

Historie je lež, na které se shodla většina lidí

Neexistuje absolutní pravda. Existuje pouze pravda subjektivní. Každý z nás si bude tedy stejný zážitek pamatovat naprosto jinak. Napoleon Bonaparte jednou řekl: "Historie je lež, na které se shodla většina lidí." Také naše vlastní vzpomínky jsou založeny na subjektivním vnímání minulosti, na nichž jsme se – se sebou samými – shodli a nemusí vůbec odpovídat skutečnosti a pravdě… více

26.04.2023

Fakta nepřestanou existovat jen proto, že je ignorujeme. (L. Huxley)

Fakta nepřestanou existovat jen proto, že je ignorujeme. (L. Huxley)

Magnetické a elektrické vlny, které vycházejí z našeho srdce, jsou tvořeny našimi pocity a přesvědčeními. Je jedno, jestli jsou tyto vlny pozitivní nebo negativní, jsou vysílány do světa nesmírnou silou. Srdce je prostředníkem, který naše přesvědčení převádí do kódové řeči vln a s obrovskou energií je vyzařuje. Neznamená to nic jiného, než že naše přesvědčení jsou vysílána směrem ven a podle zákona rezonance si hledají stejně kmitající energii. Všechno, co s naší energií rezonuje, se pak bude uskutečňovat v našem životě… více

24.04.2023

Srdce je nejmocnějším energetickým zdrojem, symbolem lásky a sídlem našich pocitů

Srdce je nejmocnějším energetickým zdrojem, symbolem lásky a sídlem našich pocitů

Když se prodrala ke slovu "moderní věda" a "Rockefellerova klasická medicína", autority nám začaly namlouvat, že srdce je pouze pumpa, díky které cirkuluje krev naším tělem. Srdce je ale něco mnohem většího a mystičtějšího. Je obklopeno silným energetickým polem o průměru dva a půl metru! Představme si to. Pole energie vytvářené srdcem je mnohem větší než energetické pole mozku. Doposud "věda" tvrdila, že největší dosah má elektromagnetické pole mozku, ale bylo objeveno energetické pole, které je výrazně větší a které je tak silné, že dalece přesahuje vlastní tělo. Elektrická a magnetická pole vysílaná srdcem komunikují se všemi orgány našeho těla… více

21.04.2023

Zákon rezonance aneb nemožné je pouze to, co za nemožné považujeme

Zákon rezonance aneb nemožné je pouze to, co za nemožné považujeme

Možná jste v tomto okamžiku přesvědčeni, že myšlenka neomezených možností je nereálná. To je ale pouze vaše přesvědčení! A přesně podle toho, jaké bude toto přesvědčení, se bude utvářet a rozvíjet váš život. Co se bude dít, když budou vaše názory založeny na nesprávných skutečnostech a informacích? Nejnovější poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnout cokoliv. Právě všechna naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírně silné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co může s tímto rezonančním polem společně kmitat, je jím uchopeno a nemůže udělat nic jiného, než kmitat společně s ním… více

19.04.2023

Neznalost zákonů neomlouvá, toto platí ve 3D realitě i ve vyšších světech

Neznalost zákonů neomlouvá, toto platí ve 3D realitě i ve vyšších světech

Existuje dlouhá tradice a kultura duševní činnosti a vědomí, ale lidstvo je temnými silami manipulováno a neustále odváděno od duchovnosti i od pozitivního přístupu. Každý člověk s nesprávnými myšlenkami pak ubližuje nejen sám sobě, ale také celému okolí. Je třeba si připomenout, že každý z nás je plně zodpovědný za svoje činy, slova a také za svoje myšlenky. "Karma" nám neodpustí to, "že jsme nevěděli" a "nikdo nám to neřekl". Informací je kolem nás skutečně dost, jenom je nutno zbavit se lhostejnosti, lenosti a začít je vyhledávat a zpracovávat… více

17.04.2023

Lidem je neustále podsouvána mylná představa o smyslu života, štěstí a úspěchu

Lidem je neustále podsouvána mylná představa o smyslu života, štěstí a úspěchu

Komerční masmédia (noviny, časopisy, rádio, televize a film) záměrně zveřejňují a vysílají negativní a násilné informace a prakticky je rozšiřují i do nejvzdálenějších míst naší planety. Tyto informace se však v 99,9 % případů neztotožňují s duchovním vzorem člověka a nepodporují jeho růst. Pokud se s některými negativními informacemi ztotožníme (například prostřednictvím mainstreamových zpráv, agresivních filmů nebo komerčních seriálů), začnou měnit naše vědomí a do kroniky Ákáši se dostanou myšlenky krutosti, rozvratu, chtivosti, zvráceností, sexuálních úchylek a jiných nízkofrekvenčních negací a špatností. Vlivem zhlédnutých obrazů si člověk vytváří svoji realitu a životní styl, který ho bude stále více vzdalovat od normální evoluční cesty jeho vývoje… více

14.04.2023

Jsme duchovní bytosti!

Jsme duchovní bytosti!

Vesmír dává pořádným a bere lajdákům. Člověk je před Vesmírem zodpovědný za to, jak využil svůj život a směřoval svoji duši, jak naložil se svým vědomím, jak se staral o svoje tělo a jaký vztah měl k ostatním bytostem a místu, kde žil. Jestliže člověk postupuje u všeho, co bylo uvedeno, nesprávným způsobem, dopouští se nesprávného jednání, "hříchu", který zasévá semínka příčiny do příčinného těla člověka a do kroniky Ákáši začnou proudit následky. Tyto následky postupně dozrávají a později se vracejí k člověku, který je zapříčinil, v podobě určitých životních událostí… více

12.04.2023

Síla myšlenek

Síla myšlenek

Myšlenky, které člověk vyprodukuje, fungují v příčinném těle jako vyslané vibrace a určité myšlenkové obrazy. Jakmile tyto vibrace a myšlenkové obrazy provedou zápis v našem příčinném těle a zanechají zde stopu, okamžitě se dostávají také do kroniky Ákáši. Na této prostorové úrovni existuje obrovský objem myšlenkového materiálu. I když se myšlenkové obrazy volně šíří v prostoru, nemůžeme je postřehnout, protože jsou stále pevně spojené se zdrojem, který je vytvořil. Jakmile se vibrace a myšlenkové obrazy dostanou do kroniky Ákáši, začnou se pohybovat stejným směrem. Proudí ze světa jemnohmotných energií do fyzického hmotného světa… více

10.04.2023

Podvědomí, vědomí a nadvědomí

Podvědomí, vědomí a nadvědomí

Vědomí je v normálním stavu tvořeno životními zkušenostmi, získanými v průběhu jednoho života, a obvyklou duševní činností člověka. Nadvědomí v sobě zahrnuje jednak životní zkušenosti získané člověkem během všech jeho minulých životů a jednak speciální duševní činnost. Oblast nadvědomí je většinou zablokovaná, a proto se nadvědomí aktivně projevuje ve spánku a v některých výjimečných situacích. Situace v oblasti podvědomí je poněkud složitější. Podvědomí představuje souhrn informačních a energetických programů, které vytvořili lidé ve svém obvyklém vědomí, ale zapomněli na ně. Jsou to nevědomé momenty ve strukturách "mimo vědomé formy života" (duše)… více

07.04.2023

Jsme odpovědní jeden za druhého

Jsme odpovědní jeden za druhého

Fyzické tělo člověka se skládá z hmoty (tkání), hmota se skládá z molekul, molekuly z atomů, atomy z elementárních částic, elementární částice z kvant (které mají vlastnosti hmoty a energie), kvanta se skládají z mnohem jemnějších částic a tak bychom mohli pokračovat dále, až bychom se dostali k prozkoumání vakua… více

05.04.2023

Každý člověk sklidí nakonec plody svých myšlenek a skutků

Každý člověk sklidí nakonec plody svých myšlenek a skutků

Často se hovoří o svobodě volby člověka. Člověk může využít svou duši, životní energii, vědomí a tělo podle svého uvážení, tedy pro dobro nebo zlo, pro cestu vpřed nebo bloudění. Vesmír vytvořil podmínky pro cestu vývoje člověka a určil její směr. Každé úmyslné nebo neúmyslné odklonění se od této cesty má své příslušné následky. Vesmír nám posílá podněty, abychom nesešli z této cesty a vysílá impulzy, pomocí kterých obnovuje rovnováhu… více

03.04.2023

Vydejte se po cestě duchovní evoluce člověka

Vydejte se po cestě duchovní evoluce člověka

Lidstvo prošlo v průběhu své historie nejrůznějšími variantami svého vývoje. Tyto varianty můžeme rozdělit do čtyř větších okruhů: do první oblasti patří hromadění materiálního bohatství, druhou oblast tvoří zdokonalování profesionálních dovedností, třetí oblastí je uspokojení smyslových potřeb, čtvrtá oblast představuje rozvoj duchovních schopností. Pokud se zamyslíme nad všemi těmito oblastmi, je jasné, že první tři jsou konečné a prakticky nemají perspektivu dalšího vývoje… více

31.03.2023

Změníte-li své chování v každém novém dni, náladu v každé hodině a myšlenky v každé vteřině, tak změníte i osud ve svém životě

Změníte-li své chování v každém novém dni, náladu v každé hodině a myšlenky v každé vteřině, tak změníte i osud ve svém životě

Lidstvo v průběhu svého vývoje znepokojovala jedna a tatáž otázka: proč má každý člověk jiný osud, proč je jeden člověk už od narození šťastný a druhý nešťastný? Učení o reinkarnacích člověka nám pojem osudu vysvětluje. Každý člověk získává v průběhu svého života zkušenosti z každodenní praxe, osvojuje si profesionální návyky, má různé tvůrčí záměry a svými myšlenkami, náladou a činy ovlivňuje své okolí. Když pak člověk umírá, opouští duše fyzické tělo a to je okamžik, kdy nezůstane nic kromě duše a informací, které se v ní nashromáždily. Tyto informace se nikdy neztratí, ale stanou se její součástí… více

29.03.2023

Cesta ven z Matrixu vede přes světelný tunel, na jehož konci na vás čeká "Světlo poznání"

Cesta ven z Matrixu vede přes světelný tunel, na jehož konci na vás čeká "Světlo poznání"

Nikdo nám nemůže ukázat uvědomění, a ani nás nebude "zachraňovat". Nepovede nás žádný vůdce, ani žádný spasitel, dokud sami neodpovíme na volání božského hlasu uvnitř nás, který leží skrytý za iluzorními konstrukcemi naší identifikace s fiktivní osobností. Musíme prožít nějakou událost, která je stavem vyššího bytí. Je to ztělesněná zkušenost, ke které se naše mysl ani náš intelekt nemohou svým chápáním přiblížit… více

27.03.2023

Nebojte se a vykročte

Nebojte se a vykročte

Jakékoliv potíže a náročné situace, které kolem nás vznikají, jsou příležitostmi pro naše hlubší probuzení a nejčastěji vedou k "šokům", které jsou nezbytné k tomu, aby námi zatřásly a odtrhly nás od iluze, kterou nyní žijeme. Navzdory okamžikům této "divoké milosti" prožíváme ale stále více vnitřní rovnováhy a krásné okamžiky blaženosti, štěstí a radosti, které už nezávisí na vnějších faktorech. Stále méně se bojíme nepohodlí a neznáma. Na hlubší úrovni si uvědomujeme, že život není o "vítězství" nebo "ztrátě", ale že vše, co se děje kolem nás, jsou lekce a my jsme každou chvíli jimi vedeni… více

24.03.2023

Život jako katalyzátor a učitel

Život jako katalyzátor a učitel

Čelíme obrovským lžím, které jsme si sami navykládali, které vyplývají z mysli naší egoistické osobnosti a také ze společensko-kulturní manipulace, umocněné myšlenkovými injekcemi okultních nepřátelských sil. Postupně si uvědomujeme marnost naší "osobní vůle" a v důsledku toho zažíváme vhledy do naší pravé přirozenosti a duchovního dědictví, které leží skryto za tím, čím jsme si "mysleli", že jsme… více

22.03.2023

Osvícenou bytost nemůže ovládnout ani hrozba smrti

Osvícenou bytost nemůže ovládnout ani hrozba smrti

V lidském vědomí existuje hluboké tabu, které nám brání jít za Světlem poznání a které nám říká: "To není v pořádku, co se chystáš dělat. Budeš za to ukřižován, budeš za to zabit." Samozřejmě, že v naší historii byli lidé za osvícenecké postoje zabíjeni a v mnoha společnostech existuje dlouhá historie zbavování se a zabíjení skutečně osvícených lidí, protože pravé osvícení se nehodilo hypnotickému, umělému a otrockému stavu, ve kterém tyto společnosti fungovaly. Cítily se samozřejmě ohroženy skutečným osvícenectvím, protože skutečně osvícené bytosti už nelze ovládat a dokonce ani hrozba smrti nemůže ovládnout osvícenou bytost… více

20.03.2023

Nezapomeňte, že pokud budeme svítit, tma se sama rozestoupí (2. díl)

Nezapomeňte, že pokud budeme svítit, tma se sama rozestoupí (2. díl)

Nemůžeme být pravdiví, pokud očekáváme nebo chceme, aby s námi ostatní souhlasili. Žít v pravdě je velmi vysoký standard. Pravda není žádná hračka a navíc říkat, co je pravdivé, není to, co si myslíme. Být pravdivý neznamená říkat náš názor. To vše je iluze, zkreslení a projekce. Není to o tom, abychom vyklopili koš s odpadky z naší mysli na někoho jiného. Pravda není vnutit někomu naše názory… více

17.03.2023

Nezapomeňte, že pokud budeme svítit, tma se sama rozestoupí (1. díl)

Nezapomeňte, že pokud budeme svítit, tma se sama rozestoupí (1. díl)

Nejdůležitější součástí evolučního procesu a naší snahy o probuzení je upřímnost k sobě samému. Lhaní sobě je nejškodlivější a je největší překážkou v duchovní práci na sobě. Když získáváme vyšší úroveň vědomí, plně si uvědomujeme svoji skutečnou odpovědnost i to, jaká je opravdová svoboda. To znamená, že se už musíme zbavit iluze o omezení naší osobní vůle a vzdát se toho, že už nemůžeme nic a nikoho druhého z čehokoliv vinit… více

15.03.2023

Musíme si uvědomit, že dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu

Musíme si uvědomit, že dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu

Během procesu probuzení je nejdůležitější dostat se ven z naší hlavy a neidentifikovat se s nějakou myšlenkou, která se tam objeví. Cesta ven spočívá v nastavení pokojného, vystředěného a uzemněného nereakčního stavu bytí, ve kterém se ukotvíme pomocí naší vnitřní vtělené vyšší frekvence, následkem čehož nastane frekvenční rozložení Matrixu vůči nám. To je mnohem těžší a důležitější práce než případný fyzický boj s Matrixem navenek, zvláště pokud jsme uvězněni v jeho 3D projevu… více

13.03.2023

Nenechte se odradit

Nenechte se odradit

Existují temné, velmi vědomé síly, jejichž jediným cílem je tvrdě odrazovat duchovní hledače a odklánět je z cesty, kterou si vybrali. Znamení jejich přítomnosti v nás jsou snadno pozorovatelná: naše radost je zakalená, vědomí je nejasné a vše je zahaleno v atmosféře melodramatu a temnoty. Svírání srdce a osobní úzkost poukazuje na jejich přítomnost. Nutí nás k neuváženým, extrémním a neodvolatelným rozhodnutím, aby nás svedli z naší cesty na co nejdelší dobu. Vytvářejí naléhavou a přísnou vibraci, která vyžaduje bezprostřední reakci a pozornost. Rozkládají s pozoruhodnými dovednostmi celý systém našeho úsilí, aby dokázali, že se mýlíme a že naše úsilí je zcela k ničemu. Často se snaží v nás vytvářet pocit deprese… více

10.03.2023

Nepřátelské okultní síly jsou zaměřené na "hledající"

Nepřátelské okultní síly jsou zaměřené na "hledající"

Okultní nepřátelské síly nás ovlivňují mnoha způsoby a více, než si dokážeme uvědomit. Zejména působí na ty, kteří se aktivně angažují v činnostech zvyšujících duchovní povědomí lidí a při hledání pravdy. Je nutné toto pochopit a pak zachovávat vysokou bdělost, ať už je útočeno přímo na naši mysl pomocí psychických útoků, připoutáváním entit k našemu vědomí, nebo pomocí sil působících prostřednictvím jiných lidí, kteří jsou používáni jako "portály", aby nás svedli z naší cesty… více

08.03.2023

Pokora je náš průvodce, který nás přivede k Učiteli všech tajemství

Pokora je náš průvodce, který nás přivede k Učiteli všech tajemství

Ať už se nám to líbí nebo ne, jako důsledek arogance existuje nepravá pokora. Jen málo lidí je pokorných samo od sebe nebo se pro pokoru rozhodnou ihned. Většina z nás selhala a stala se arogantními a egoistickými. K pokoře pak přichází velkou oklikou, až po důkladném otestování její alternativy. Pokud není člověk naprosto sebevědomý a ve svém vnitřním bezpečí, nemůže se jen tak lehce dostat do stavu pravé pokory. Přirozeně skromný člověk se rozhodne být pokorný z pozice síly. Pravá pokora je aktivní síla a je víc než morální postoj. Je to veledůležitá ctnost… více

06.03.2023

Nikdo nemůže dosáhnout přístupu k cestě k pravému božství, aniž by nejprve neprošel zkušeností vnitřního bankrotu, morálního kolapsu a hlubokého rozčarování.

Nikdo nemůže dosáhnout přístupu k cestě k pravému božství, aniž by nejprve neprošel zkušeností vnitřního bankrotu, morálního kolapsu a hlubokého rozčarování.

Nafoukaný stav jedince, být "zachráncem", je založen na iluzi, že s realitou je něco "špatně", a že je potřeba abychom tento svět "zachránili". Zaujmutím "božské role", která je spojená s pocitem grandiozity a komplexem nadřazenosti padáme do pasti. Tato past se prolíná s mylnou představou o tom, co vlastně "zlo" je, jak v dualitě světla a tmy funguje, a jak se k němu máme postavit. Samozřejmě, že bychom neměli jen pasivně sedět a čekat, ale měli bychom se aktivně zapojit do rozvoje lidské duchovnosti a vývoje lidského vědomí se všemi kolektivními a osobními lekcemi obsaženými v tomto procesu… více

03.03.2023

Staňte se suverénní individualitou, vědomým nástrojem svého Ducha, manifestovaného skrze vás

Staňte se suverénní individualitou, vědomým nástrojem svého Ducha, manifestovaného skrze vás

Bez ohledu na to, co se vám během procesu probuzení přihodí, buďte si vědomi archetypu oběti, který je v našem kolektivním vědomí silně zakotven. Obrňte se před ním, nepodlehněte mu a přijměte tak odpovědnost sami za sebe, za naše uzdravení a růst. Osvícená "oběť" chápe, že naše skutečná síla pochází zevnitř nás a je spojena s naší zodpovědností. Přestaňte obviňovat ostatní, protože skutečná ztráta moci a vaší síly se děje uvnitř vás. Osvícená "oběť" se nebojí slabosti ani křehkosti, protože i její zranitelnost je zdrojem její síly. Už ví, že svou sílu lze nalézt i v té nejhorší situaci. Nebojí se neúspěchů, ztrát, tragédií, utrpení a neštěstí, protože žádná z těchto vnějších okolností už nemá sílu ovládat její život… více

01.03.2023

Nakrmte krokodýla tak, abyste nebyli sami pozřeni

Nakrmte krokodýla tak, abyste nebyli sami pozřeni

Matrix nám odebírá naši energii a udržuje mnoho z nás zaměstnanými bojem o přežití a o uživení se, zatímco nás neskutečně okrádá (přes daně, banky, nejrůznější spekulace, skryté monopoly, špatné zákony, umělý nedostatek) nebo nás manipuluje k tomu, abychom zabředli do dluhů či ještě horších věcí. Musíme se stát strategickými plánovači, abychom se vyhnuli zbytečné negativní pozornosti Matrixu, která ohrožuje naši schopnost trochu normálně fungovat a kazí možnost pomáhat ostatním. Pokud se ale odmítneme zabývat běžnými životními záležitostmi nebo zaujmeme emocionální reakční postoj typu "Kašlu na systém", tak nás Matrix bude "držet v hrsti". Je to proto, že reagujeme z úrovně vědomí ega a přežití, což jsou přesně ty frekvence, v nichž nás vládci Matrixu chtějí mít, aby nás mohli ovládat… více

28.02.2023

Co můžeme udělat pro probouzení lidí?

Co můžeme udělat pro probouzení lidí?

Můžeme šířit tzv. "semena uvědomění". To lidem dá "látku k přemýšlení", aniž bychom se je snažili přesvědčit o věrohodnosti těchto informací a měli nějaká velká očekávání, jakým způsobem informace přijmou. Některá semena vzklíčí, některá nikdy nevzejdou, ale přesto nikdy nepodceňujte efekt motýlích křídel… více

27.02.2023

Nedávejte psům co je svaté a neházejte perly sviním

Nedávejte psům co je svaté a neházejte perly sviním

Pokud jsme poháněni jen slepým soucitem, omlouváme chování druhých a zlehčujeme ty situace, které vyžadují rozhodné "ne", naše jasné vyjádření nelibosti nebo pevné nastavení hranic. Pravý soucit musí být projevem lásky, ale slepý soucit nasazuje lidem jen laskavou tvář. Je přespřílišnou laskavostí zakořeněnou ve strachu a je výsledkem komplexu, že my sami nejsme dost dobří, tolerujeme nepřijatelné rozdíly v názorech a naše špatné nastavení hranic. Toto vše ukazuje na náš nedostatek soucitu k sobě samým a na to, že neumíme sami sebe dostatečně chránit… více

24.02.2023

Pravá duchovnost není uspěchaný pozměněný stav

Pravá duchovnost není uspěchaný pozměněný stav

Duchovní obcházení nás odděluje nejen od nezpracovaných obtížných osobních problémů, ale také od vlastní autentické duchovnosti a uvrhává nás do zóny přehnané vyumělkovanosti, líbivosti a povrchnosti. Proklestění se přes duchovní obcházení znamená obrátit se ke svým bolestivým a hluboce ukrytým stínům. Abychom to udělali, musíme statečně překonat naši uměle navozenou necitlivost nebo naopak bolestinskou uplakanou přecitlivělost. Pokud zjistíme, že náš přístup začíná uzdravovat naše srdce, jsme na správné cestě. Naše srdce se musí znovu otevírat, rozšiřovat a nikoliv se rozbíjet… více

23.02.2023

Některé pasti na cestě k probuzení

Některé pasti na cestě k probuzení

Únikem, jak se naše falešné "Já" snaží vyhnout duchovní praxi, je tzv. spirituální obcházení. Je to počínání, které umožňuje vyhnout se skutečné duchovní práci na sobě a zabraňuje vypořádat se s našimi bolestivými pocity, nevyřešenými zraněními a vývojovými potřebami. Duchovní obcházení provozujeme tehdy, když se vyhýbáme nezbytné základní psychologické práci a věříme, že jsme mnohem více vědomí, než tomu ve skutečnosti je a tím přeceňujeme náš stav bytí. Tento přístup narušuje a zřeďuje vyšší duchovní pravdy a myšlenky tím, že je intelektualizuje. Tak se vyhýbáme tváří v tvář našim nezpracovaným emocím a našim bílým místům. Duchovní obcházení také nastává, když posuzujeme všechny negativní emoce jako něco špatného, ne-duchovního, jako vir, kterému se musíme vyhnout a věříme, že "být duchovní" znamená být vždy milý, pozitivní, usmívající se a nekonfliktní, což ovšem odhaluje absenci hranic v našem konání a vyhýbání se prožívané realitě… více

22.02.2023

Až si člověk uvědomí, že je nesmrtelnou multidimenzionální bytostí, osvobodí se z okovů

Až si člověk uvědomí, že je nesmrtelnou multidimenzionální bytostí, osvobodí se z okovů

Jediná práce, která duchovně čistí, je ta, která je vykonávána bez osobních motivů, bez touhy po slávě, veřejném uznání nebo pro ukojení životních požadavků a chtíčů a bez nároků na získání nějakých pozicí či prestiže. Veškerá práce vykonávaná v egoistickém duchu, jakkoliv může být "dobrá" bude udržovat dveře vedoucí k "Poznání" uzavřené… více

21.02.2023

Každý jedinec je zvláštním projevem Vesmíru, a proto je jeho skutečná cesta jedinečná

Každý jedinec je zvláštním projevem Vesmíru, a proto je jeho skutečná cesta jedinečná

Cílem našeho "vyššího Já" je vytvořit z nás individualizovanou duchovní bytost. Vědomá duše by se měla stát plně vůdčí složkou lidské bytosti. Okolo neprobuzené bytosti plynou zkušenosti bez jejího skutečného uvědomění a správného zformování, zatímco bytost s probuzenou duchovností vytváří a zpracovává tyto zkušenosti jednu po druhé a uvědomuje si neustále svůj vědomý postoj k Božství… více

20.02.2023

Co vlastně znamená být skutečně úplně probuzený?

Co vlastně znamená být skutečně úplně probuzený?

Mnoho lidí, kteří hledají "pravdu", se vyhýbá upřímné vnitřní práci, ztrácí se v informační bažině nebo se chytí do pasti senzacionalismu. Ale skutečné "poznej sebe" je ošemetná věc a běžně v tomto procesu dochází u poznávajících k sebeklamu. Někteří lidé mají tendenci se nadhodnocovat a sebevědomě tvrdí, že se "velmi dobře znají", ale ve skutečnosti zaměňují své vyšší "Já" za své ego nebo mluví o "své pravdě", což zase někdy bývá jen odůvodňování svých extrémních postojů. Někdy si lidé myslí, že jsou od Matrixu už úplně "osvobozeni", ale nepřipouští si, že on skrze ně stále pracuje, zvláště když se dostanou do pasti archontského naprogramování, které u nich způsobuje pocit viny, projev mučednictví nebo spasitelský syndrom… více

17.02.2023

Ukončeme zrůdnou hypnózu lidstva

Ukončeme zrůdnou hypnózu lidstva

Celý vnější i vnitřní potenciál většiny dnešních lidí je zaměřený jen na přímo viditelný materialistický svět okolo nás. Jejich zrak, všechny tužby i myšlenky jsou upřené tímto směrem a jen prostřednictvím toho vnímají své štěstí. Pro svou zvolenou omezenost nejsou schopní vnímat to, že nad námi existují i jiné vyšší světy… více

16.02.2023

Lidé…

Lidé…

Vánoční hvězda znázorňuje rovnováhu a prastarý původní nejvyšší ochranný symbol pentagram (na rozdíl od obráceného pentagramu, který je symbolem satanismu). Tímto znamením se spoutávají démoni vzduchu, duchové ohně a vody i přízraky země. Náležitě připraveni můžeme zírat okem naší duše a spojit se s legiemi andělů, ale i s pluky démonů. Toto znamení představuje svobodnou aktivitu života, zobrazuje vládu vůle nad astrálním světlem a je fyzickou duší čtyř živlů… více

15.02.2023

Pozor na manipulace, buďte obezřetní

Pozor na manipulace, buďte obezřetní

Energie kolem nás postupně narůstá. Je to dobře cítit. Odhalují se mnohé tisíciletí utajované informace. Zároveň s nimi ale přichází i mnoho falešných proroků a falešných mesiášů, kteří nás klamou záludným způsobem. Předávají nám sice pravdivé a tajené informace, ale někdy jsou kontaminované zrnky jedu a nepravd. A my je hltáme a občas zapomínáme být obezřetní… více

17.08.2022

Radujme se z toho, že právě MY můžeme být účastni takto velkolepého Tvoření, které nyní probíhá

Radujme se z toho, že právě MY můžeme být účastni takto velkolepého Tvoření, které nyní probíhá

Je krásné pozorovat lidi kolem, jak začínají vnímat své slovanské kořeny a pak jimi pouštět do svého nitra Sílu Předků, sílu Slovanů a Slavienů. Je krásné cítit, jak Síla naší Krve svolává všechny probuzené a transformované zase domů. Je krásné vnímat, jak se náš národ (Náš Rod) pomalu, ale jistě sjednocuje, zvedá hlavu, rovná záda a vypíná hruď. Žijeme ve skvělé době. Máme možnost svojí vnitřní Silou ovlivnit průběh událostí, které nás ještě čekají. Mnozí si již povšimli, že Tvoření a zhmotňování přání probíhá velmi krátkou dobu ne-li téměř obratem. Síla našich myšlenek a vyvolaných obrazů je obrovská a stále sílí. Čemu budeme nyní věnovat svou pozornost, tomu dáváme Sílu Tvoření a to zhmotníme… více

16.08.2022

Starý slovanský kalendář – 4. díl

Starý slovanský kalendář – 4. díl

(4. díl)

Zavedením Juliánského kalendáře v Čechách Rudolfem II v roce 1584 a v Rusku v roce 1700 po násilném dosazení Petra I Romanovce na trůn Slované přišli o 5508 let svých novodobých dějin kvůli rozpínajícímu se žido-křesťanství, které zotročovalo celé národy a všem vnucovalo svoji vůli, náboženství dějinný výklad a směr. Slované byli prohlášeni za primitivy a pohany, kteří údajně teprve kolem 9. – 10. století n.l. spatřili světlo světa. (Tato cílená lež a manipulace funguje dokonce ještě dnes.) Nově nastolený kalendář již neodpovídal rytmům Přírody a Matky Země… více

15.08.2022

Starý slovanský kalendář – 3. díl

Starý slovanský kalendář – 3. díl

(3. díl)

Jednotlivá léta se váží do větších celků. Kruh Let tvoří 16 Let. Z nich prvních 15 let se nazývá Prostá Léta a mají po 365 dnech (střídají se měsíce 41 a 40 dnů). Posvátné "Leto" je šestnáctým posledním rokem Kruhu Let a všechny jeho měsíce mají 41 dní. Tím se vyrovnávají zcela přesně všechny odchylky. Větším celkem je Kruh Života, který se skládá ze 144 let, což je 9 x 16 let, tedy 9 cyklů Kruhu Let… více

14.08.2022

Starý slovanský kalendář – 2. díl

Starý slovanský kalendář – 2. díl

(2. díl)

Ani názvy měsíců nebyly náhodné. Pokud název měsíce zapíšeme bukvicemi a seřadíme první bukvice názvu každého měsíce za sebou, dostaneme zajímavou větu. Každá bukvice, stejně tak jako Runy, měla své jméno, které bylo jejím obrazem… více

13.08.2022

Starý slovanský kalendář – 1. díl

Starý slovanský kalendář – 1. díl

(1. díl)

Gregoriánský kalendář, podle něhož se nyní řídíme na celém světě, je pouze upravený juliánský kalendář s korekcí přestupnosti. A Juliánský kalendář je upravený kalendář Egyptský, který Julius Caesar prohlásil za "nový" a přikázal užívat v celém Římském Impériu a šířit. Byl uměle vytvořen a nám Slovanům násilně vnucen. Gregoriánský kalendář, tedy tento náš současný, byl v Čechách zaveden v 16 století papežem Řehořem XIII. Dokonce byly uměle vytvořeny názvy měsíců, které používáme dodnes. Náš slovanský kalendář je mnohem a mnohem starší… více

12.08.2022

Máme v sobě geneticky naprogramovanou nesmrtelnost

Máme v sobě geneticky naprogramovanou nesmrtelnost

Védy nám říkají, že v prvním Saturnově cyklu (29 pozemských let = 1 rok Saturnův) bychom si měli „odžít“ karmické zatížení, které jsme si přinesli na tento svět. Počínajíc čtvrtou desítkou let našeho života bychom již měli začít plnit úděl, kvůli němuž jsme sem přišli. Mnozí ale místo pochopení a splnění karmických závazků nabírají závazky další a tím zhoršují i situaci sebe, jako duchovních bytostí, které tak neplní svůj úděl, kvůli kterému přišli na Zem. Jejich myšlení je frekvenčně zpomaleno a příliš materializováno. Tím se jejich život stává pro transformační proces jalovým a nenaplněným… více

11.08.2022

Co bylo před praotcem Čechem – 1. díl

Co bylo před praotcem Čechem – 1. díl

(1. díl)

Archeologické výzkumy končí u kultury popelnicových polí nebo kultury lužické, které byly prokazatelně kulturami slovanskými. Odkud ale přišli naši dávní předci, se již oficiální věda nemá zájem zmínit... Prapůvod Čechů a dalších Slovanů se nám ale odkryl díky objevení Velesovy knihy… více

08.08.2022

Co bylo před praotcem Čechem – 2. díl

Co bylo před praotcem Čechem – 2. díl

(2. díl)

Češi pronikali na území Bohemie v několika vlnách, ale byli stále vytlačováni germánskými kmeny, s nimiž sváděli těžké boje. Trvalé osídlení území Bohemie potomky Ščeka (Čecha) se datuje na počátek 4. století n.l. do doby Attilových časů. Praotec Čech (Šček), jak o něm píší Staré pověsti české, je bratrem Kyje z rodu Svatojaryčů, který od r. 430 n.l. vládl v Kyjevě. Téhož roku došlo k odchodu Čechů pod vedením Ščeka, Kyjova bratra, na západ do Karpat pravděpodobně i dále do Bohemie. Tím má český národ svoji rodovou historii vycházející z rodu Svatojaryčů, jež má ve své přímé linii za Předka boha Slunce Jara, a která po meči skončila vojvodou Krokem, jenž měl tři dcery… více

09.08.2022

Co bylo před praotcem Čechem – 3. díl

Co bylo před praotcem Čechem – 3. díl

(3. díl)

Záměrem Tvůrce – Roda je, aby náš život byl dlouhý a šťastný. K tomu jsme plně vybaveni. Ve světě Javi máme fyzické tělo, které se stále obnovuje. Jako se jednobuněční živočichové dělí buněčným dělením a vznikají naprosto stejní noví živočichové – nové buňky, tak je to zařízeno i v našem těle. Buňky našeho těla se v určitých časových cyklech obměňují a vznikají nové. Již i vědci zjistili, že naše tělo je geneticky naprogramováno na plnohodnotný život minimálně do 150 let věku a výše. Potíž je v tom, že se sami ničíme. Špatně se stravujeme, pijeme, vyjadřujeme, myslíme i žijeme. Tím ničíme naši genetickou informaci a nové buňky, které se tvoří, jsou horší, než buňky předchozí. Jsme nemocní a rychleji stárneme… více

10.08.2022

Dŕžavy jsou založeny na snaze být v trvalé harmonii se vším, na dodržování přikázání ctící své Bohy, Předky a na konání podle svého Svědomí

Dŕžavy jsou založeny na snaze být v trvalé harmonii se vším, na dodržování přikázání ctící své Bohy, Předky a na konání podle svého Svědomí

Vrátíme-li se hodně tisíc let zpět do minulosti, zjistíme, že "<b>RASA</b>" je zkratka slov <b>R</b>od <b>A</b>sů Strany <b>A</b>sů (Strany = kraje). Asové jsou potomky Bílých Bohů, Árijců (Pozemšťanů - potomků Bohů, žijících na Zemi), kteří obývali území nazývané Asia – Velká Tartarie. Termín Asia znamenal "krajina" Asů a Asia znamenala – "As i já". Bílá nebo Sviata Rasa, o níž se ve Védách hovoří, je lid jasný, čistý, moudrý, zářící, který je spojený se Světlem (Bohem) a také pochází ze Světla a (Boha). Zde ale nemluvíme o "svatém" a "Bohu" v křesťanském pojetí a "bílé rase", současného dělení ras… více

07.08.2022

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti, což dokazují mnohé informace zapsané ve Védách. Ty jsou tak dokonalé a obsažné, že dnešní věda ještě zdaleka neobjevila vše, co obsahují dochované textové fragmenty. Naši dávní Předkové znali všechny planety naší sluneční soustavy včetně jejich velikostí a period jejich oběhu okolo Slunce… více

06.08.2022

Z dějin bílé Rasy

Z dějin bílé Rasy

Podle slovansko – árijských Véd lidé nebyli stvořeni, ale v dávných dobách byli na naši planetu přesídleni. Sviata Rasa (bílá – Árijci a Slované) – přišla jako první ze souhvězdí Malé a Velké Medvědice, Lva a Cassiopei a osídlila naši Zemi. Další obyvatelé Země přišli ze souhvězdí Velkého Draka (žlutí – Číňani, Japonci...) a podle toho se nazývali obyvatelé Velkého Draka. Obyvatelé pojmenovaní jako lidé Ohnivého Hada (červení – Inkové, Mayové, Aztékové, severoameričtí Indiáni...) přišli ze souhvězdí Ohnivého Hada. Jako poslední přišli obyvatelé Ponurých pustin (Gloomy Heath - černá), jejichž planeta byla zničená a planeta Země jim byla přidělena jako nový domov. Každý národ dostal vyčleněné území ke svému životu… více

05.08.2022

Zažíváme šílenou, ale zároveň skvělou dobu

Zažíváme šílenou, ale zároveň skvělou dobu

Zažíváme extrémní dobu, v níž jsou předávány velké lži se stejnou smělostí jako čisté pravdy. Ty mají za úkol zahalit, utlumit a umlčet to, co je neposkvrněné a průzračné, srdečné a hluboce lidské. Tato doba vykloubena z údů, šílí, jak kdysi popsal Shakespeare. Ale je i přes tuto svoji šílenost skvělá, protože mnoho lidí díky tomuto pnutí v sobě znovu objevuje potlačovanou čistotu. Čistotu činů, úmyslů, myšlenek a slov… více

04.08.2022

Splňme svůj historický úkol

Splňme svůj historický úkol

Právě skončila a již máme za sebou Noc Svaroga. Počalo se "rozednívat". Rozednívá se i v nás samých. Vnitru nám bouří touha oprášit původní poselství, zvyky a oslavy, zahodit vše temné a cizí, co tu máme nyní a s čím neladíme! Podvědomě intenzivně cítíme, že se máme vrátit k tomu původnímu, ke svému. Prožívali jsme nejrůznější děsivé zkušenosti. Byli jsme sráženi na kolena a zase jsme se vzpřimovali. Ohýbali jsme se, zvedali se a zase stáli pevně. Když nám bylo nejhůř, tak jsme se jízlivě smáli. Dnes ale nastal čas zvednout hlavy a přihlásit se ke svému historickému poslání. Každý národ v rámci ostatních slovanských národů má v současném dění jiný úkol. Je čas přestat se pasívně dívat okolo a pasívně kopírovat druhé. Je čas projevit svou skutečnou kreativní a tvořivou podstatu… více

03.08.2022

Paměť našich Předků Čitů

Paměť našich Předků Čitů

Ivo Wiesner ve svých knihách zmiňuje rozsáhlý a zapomenutý kmen Nýsů, sestávající z mnoha rodů a kmenů, jejichž potomky jsou dnes různé slovanské národy žijící v Evropě a na Balkáně. Tento rozsáhlý kmen vedl podle Wiesnera kmen Čitů. Byl to kmen, co do počtu příslušníků, malý. Sestával z volchvů a jejich rodin. Byl to ale lid vědomý, silný, a proto vedl ostatní kmeny. Usadil se v české kotlině a s největší pravděpodobností jsme my jejich potomky… více

02.08.2022

Slova plevelná – 2. část

Slova plevelná – 2. část

(2. část)

Plevelným slovem se může stát jakékoli jiné slovo, když jím začneme přehnaně nahrazovat celou škálu jiných možných vyjádření citově a emočně různě zabarvených… více

01.08.2022

Slova plevelná – 1. část

Slova plevelná – 1. část

(1. část)

Náš jazyk býval květnatý, oplýval bohatostí slov. Slova, jež tvořila věty, byla melodická a při poslechu se nabývalo dojmu, že mluvící přímo zpívá. Naše řeč bývala zpěvná, což znamená, že měla i velkou vnitřní tvůrčí sílu. Přesné slovní sdělení myšlenky vyžadovalo od mluvčího rychlé myšlení, neboť jazyk obsahoval mnoho slov, z nichž bylo třeba plynule vybírat ta, která vystihovala jasnou podstatu myšlenky. Zpěvnost řeči posilovalo i vyjadřování ve verších, což ještě více umocňovalo její tvůrčí schopnost… více

31.07.2022

Byli Cyril s Metodějem slovanští buditelé, kteří vytvořili slovanský jazyk? – 2. část

Byli Cyril s Metodějem slovanští buditelé, kteří vytvořili slovanský jazyk? – 2. část

(2. část)

Pokud se podíváme podrobně na život Cyrila, tak nalezneme další závažné nesrovnalosti. Cyril totiž (podle různých veřejně dostupných zdrojů) neznal ruský jazyk... Cyrilika byla naopak zakazovaná samotnou církví od počátku své existence a bohoslužby vedené podle cyriliky byli zakazované též. Tady rozebíráme etymologii a vznik "cyriliky", která umožnila církevníkům ztotožnit ruský druh písemné kultury s osobou Cyrila. Ten ve skutečnosti Cyrilem původně ani nebyl, protože ho zpočátku nazývali Konstantinem… více

30.07.2022

Byli Cyril s Metodějem slovanští buditelé, kteří vytvořili slovanský jazyk? – 1. část

Byli Cyril s Metodějem slovanští buditelé, kteří vytvořili slovanský jazyk? – 1. část

(1. část)

Patriarcha Moskevský i celé Rusi Kirill sdělil 21. septembra 2010 na televizním kanále Rossija tento svůj názor: "Pravoslavná Církev uchovává ve své historii důležitá jména, která jsou rovna apoštolům Cyrila a Metoděje. V určitém smyslu jsme církví Cyrila a Metoděje. Oni vyšli z osvíceného řecko-římského světa a přišli kázat Slovanům. A kdo to vlastně byli Slované? Byli to barbaři, lidé hovořící nesrozumitelným jazykem, lidé druhé třídy, v podstatě zvířata. A hle, tu k nim přišli osvícení muži a přinesli jim světlo Kristovy pravdy a udělali něco velmi důležité – začali s nimi hovořit jejich jazykem. To oni vytvořili slovanskou azbuku, gramatiku a do toho jazyka pak přeložili Slovo Boží."… více

29.07.2022

Písmo je znakový systém fixace řeči – 2. část

Písmo je znakový systém fixace řeči – 2. část

(2. část)

Sylabické písmo a abecední písmo… více

28.07.2022

Písmo je znakový systém fixace řeči – 1. část

Písmo je znakový systém fixace řeči – 1. část

(1. část)

Písmo je znakový systém fixace řeči, který umožňuje pomocí nakreslených (grafických) znaků znázornit řečovou informaci a uchovávat ji v čase. Existují čtyři základní typy písma… více

27.07.2022

Staré vzorce chování

Staré vzorce chování

Staré vzorce chování byly dobré pro chov, pro tu dobu, v níž jsme byly chovaným stádem, více, či méně poslušným. Díky těmto programům kopírovaným z generace na generaci jsme přežívali. Nyní ale tato doba končí. Byl to náš slabikář, z něhož jsme se učili číst. Byla to naše početnice, z níž jsme se učili počítat. Stejně jako děti jednou odloží slabikář a početnici, protože v dalších třídách by jim už byly bez užitku a staly se jen zátěží, i my potřebujeme odložit naše staré programy… více

26.07.2022

Pohádka – jak si lze otevřít cestu k sobě

Pohádka – jak si lze otevřít cestu k sobě

Na konci vesnice žije v chudobě v jedné chalupě stařeček s vnukem. Mají jednoho koně, který jim jednoho dne utekl. Vesničané stařečka litují: "To je neštěstí, to je neštěstí." Stařeček se jen podívá a řekne: "Kdo ví. Kdo, ví." Chlapec jde koně hledat a vrátí se i s celým stádem divokých koní, v jehož čele jde jejich kůň. Vesničané říkají: "To je štěstí, to je štěstí", a stařeček odpoví: "Kdo ví, kdo ví."… více

25.07.2022

ROD a počátek Hry

ROD a počátek Hry

Za dávných časů se sešel rod, aby si jeho členové poměřili síly a schopnosti. Soutěžili. Soutěž = sou – společné a těž – těžili... Bylo to společné těžké těžení schopností a dovedností pro rozvoj i vývoj rodu. Toto vede k porovnávání, jež se stane hodnocením. Soutěžili v různých oborech: Ve fyzické zdatnosti, mrštnosti, síle, zručnosti, v různých dovednostech, v umění i kumštu. To vše sloužilo ke zdokonalování celého Rodu. To vše bylo i pro dina (jedinotlivce – jed+din – jednotlivec), aby našel své silné i slabší stránky a schopnosti. To vše se děje z touhy poznávat, z touhy Hrát a také Hrát si. Toto soutěžení bylo pozitivním poměřováním, nikoli bojem ve smyslu toho slova. Úctu měl vítěz i poražený, protože vítěz v odinom (jedinom – jednom) klání mohl být poraženým zase v jiném… více

24.07.2022

Na počátku je čisté Bytí

Na počátku je čisté Bytí

Na počátku je čisté Bytí. Je bez myšlenky a bez prožitků. Holé, čisté a prázdné. Aby si Bytí mohlo uvědomit samo sebe, potřebuje myšlenku. Myšlenka se stává činem a je kořenem činění, dělání a je též kořenem duality. Dualita umožňuje prožitky, které obohacují a rozvíjí Bytí… více

23.07.2022

Emoce a cit

Emoce a cit

Každé slovo je tvořeno hláskami, které mají určitý zvuk, frekvenci a jimi vytvořená slova jejich souzvukem nějak zní. Zvuk vytváří chvění, které je nositelem určité síly. Tato síla buď tvoří či boří. Obojí je třeba a na těchto dvou protikladech stojí celý Vesmír… více

22.07.2022

Studiem a poznání bukvic se opět vracíme "Domů"

Studiem a poznání bukvic se opět vracíme "Domů"

Každá bukvice má své vibrace, které nám dávají možnost je procítit na úrovni vnímání a je nástrojem rozvoje naší empatie. Člověk začne postupně cítit bukvy, jednotlivá slova a začne vnímat i skryté obrazy. Ty mohou být často zcela odlišné od významu známého z běžného (povrchního) čtení… více

21.07.2022

Systém staroslovanské bukvice

Systém staroslovanské bukvice

Bukvice jsou seřazeny do tabulky o 7 x 7 čtvercích. Je jich tedy celkem 49 a tvoří zároveň mozaiku. Jednotlivé bukvice se dají číst všemi směry. Každá bukvice má svůj obraz a sjednocením obrazů ve slově vyvolává pochopení hloubkového významu slova. Bukvice jsou zapsány do tabulky určitým algoritmem, díky němuž je možné z tabulky získávat v ní vložené informace. Tímto uspořádáním je zapsán celý slovanský světonázor. Bukvice tvoří mozaiku, ve které je zapsáno veškeré vědění. Díky tomuto mozaikovému uspořádání je možné slova číst i v případě, že některé bukvice budou chybět, protože když chybí nějaký dílek v mozaice, tak jsme stále schopni vidět celkový obraz. Tato schopnost uvidět obraz je možná ale pouze do určitého počtu chybějících dílků… více

20.07.2022

Jazyk je základní svatyně moudrosti a vědomostí Rodu

Jazyk je základní svatyně moudrosti a vědomostí Rodu

Staroslovanský jazyk má chrámový charakter, což nese v sobě význam, že je chráněný. Je to základní svatyně moudrosti a vědomostí Rodu, které by měl člověk studovat, číst a přijímat zejména tehdy, když už je na to připraven. V tomto smyslu slova na věku nezáleží, protože zde hovoříme o duchovní připravenosti. Někteří ji mají již v dětském věku, jiní se k ní prací na sobě postupně přibližují a někteří se k ní v současné inkarnaci nedopracují vůbec… více

19.07.2022

Jaký byl základ dnešní Ruštiny?... Bukvice

Jaký byl základ dnešní Ruštiny?... Bukvice

Temní manipulátoři se nám snaží vnutit názor, že Slované byli jen zaostalý a hloupý národ. Opak je pravdou. Slované byli na vysoké technologické i spirituální rovině a navíc byli obdařeni svědomím. Jejich vysokou úroveň dokumentoval i jejich používaný jazyk. Ten se opíral o Bukvici s 49 znaky, které spolu vytvářely dokonalý lingvistický systém a obrazový celek. Veškerá slova se dala odvodit nebo použít tak, že i když je někdo slyšel poprvé, zcela jasně pochopil, oč jde. Vhodnou kombinací písmen se doslova vytvářely hologramy a víceúrovňové vnímání. Toto písmo bylo násilně vzato a nahrazeno abecedou s 26 písmeny bez svých vnitřních souvislostí… více

18.07.2022

Něco z utajované historie Slovanů

Něco z utajované historie Slovanů

V roce 1586 po Kristu se psal rok 7093 podle Slovanského kalendáře, který byl násilně změněn a tím byla vymazána anunnacko-chazarskou "elitou" velmi dlouhá a bohatá slovanská historie… více

17.07.2022

Anunnačtí "bohové" (Anubis, Ra, Jahve, Ball, Inanna a další) si na bohy jen hráli

Anunnačtí "bohové" (Anubis, Ra, Jahve, Ball, Inanna a další) si na bohy jen hráli

Jejich plán byl neustále ovládat lidstvo, deklasovat, demoralizovat, pošlapávat morální a charakterní vzory, obracet naruby védský a slovanský žebříček hodnot, podsunovat lidem korupci a materiální hamižnost na úkor velkorysé duchovnosti, vnucovat všem dekadentní filosofii, pyramidální mocenskou strukturu ve společnosti, ničit kulturnost a původní jazyk, který byl nositelem vyššího vědomí, obrazotvornosti, odkazu předků a vícevrstevnatosti života… více

16.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (49. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (49. díl)

(49. díl)

"Kosmičtí falzifikátoři" a nelidské dravčí entity udržovali lidstvo na Zemi pod neustálou důslednou kontrolou, v neustálém strachu a pod vlivem nemorálních autorit pečlivě vybíraných z řad "lidského společenského odpadu". Lidé byli udržování pod destrukčním vlivem nepravdivých informací jak technických, vědeckých tak i duchovních. Tím se lidstvo ocitlo v hluboké nevědomosti, v nízkých vibracích, chaosu, strachu a bylo neustále směřováno k duchovnímu pádu. Tímto mu byla neustále brána a velmi ztěžována možnost přirozeného evolučního vzestupu… více

15.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (48. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (48. díl)

(48. díl)

Rok 1824, byl rokem, ve kterém došlo k dalšímu brutálnímu napadení Velké Tartárie klimatickou nebo vojensko-technologickou zbraní a k masívnímu bombardování celé Euroasie, zejména centrální části Tartárie. V kronikách jsou tyto události zachyceny pomocí symbolů a jsou popisovány ohnivé koule na obloze a gigantické, nevídané lijáky. Tento destrukční úder byl také nepřímo prokázán zachycenými vrstvami popela v ledovcích a tvorbou ledu na místech, na kterých dříve nebyl. Následná povodeň a obrovské "bahnité lijáky" zasypaly budovy blátivou hlínou až na úroveň prvního patra. Při zániku mezipovodňové civilizace vznikl časový chronologický posun v délce 18 let. Stejný časový skok je patrný v dokumentech hovořících o explozi "meteoritu" nad Tulou… více

14.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (47. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (47. díl)

(47. díl)

Každá kataklyzmatická událost, které bylo lidstvo vystaveno, zašlapala "Světelné hodnoty" hlouběji do bláta a uvrhla lidstvo ještě do větší duchovní temnoty. Tyto často uměle vytvářené tragické události prohlubovaly ztrátu historické paměti lidstva a pomáhaly stále více utvářet společnost, která se chová naprosto nelogicky, která pod sebou podřezává existenční větev a která místo toho, aby pečlivě schraňovala nabyté informace, vědomosti, chránila přírodu, její zdroje, připravovala, co nejlepší podmínky pro své potomky, tak byla směřována k tomu, aby vyznávala zničující filosofii kosmického parazita: "Po nás potopa". Dnešní demoralizovaná západní společnost je založená na surovém pragmatizmu a korupci a povýšeně prohlašuje, že to jsou demokratické hodnoty, které máme chránit… více

12.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (46. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (46. díl)

(46. díl)

15. ledna 2013 ruský prezident Vladimír Putin v Ruské geografické společnosti slavnostně otevřel nový archív, kde jsou veřejnosti zpřístupněny mapy Tartárie. Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého? Tímto aktem dal světu na srozuměnou, že Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné, nezfalšované historie, protože si je vědomo toho, že NÁROD, který nezná svoji historii, nemůže mít ani budoucnost… více

11.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (45. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (45. díl)

(45. díl)

Nebylo to poprvé, co měl někdo, kdo objevil tajemství volné energie "autonehodu" nebo záhadně zemřel. Také Emery Smith (vojenský chirurg a bývalý pracovník tajných kosmických programů, který se rozhodl vypovídat v rámci celosvětového programu "Odhalení") měl podezřelou dopravní nehodu ihned poté, co dosáhl významného milníku ve své práci. Emeryho čelní srážka se udála pouze jeden den poté, co uvedl modifikované zařízení Bediniho typu na volnou energii do provozuschopného a ověřeného stavu… více

10.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (44. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (44. díl)

(44. díl)

Archontský systém nám ve všech částech tohoto světa skrývá mnoho věcí se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku a snaží se působit na lidstvo co nejdisharmoničtěji a nejdestrukčněji. Klidně si navlékne katolickou sutanu, komunistickou kazajku, fašistickou uniformu nebo dobře padnoucí oblek. U muziky tomu není nikterak jinak. Ani netušíme, co nás v pozadí poslechu hudby ovlivňuje na našich emocích a sráží naše výsledné frekvence… více

09.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (43. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (43. díl)

(43. díl)

Už Pythagoras učil, že tóny a hudba jsou uspořádány v rytmických sledech a tyto vibrace mají jedinečný vliv na udržení zdraví lidí i zvířat. Mluvil o "hudbě sfér" a vyvinul učení harmonie popisující výměnu energií mezi naším světem a nebeskými tělesy ve vztahu k našemu tělu. Když slyšíme krásnou, povznášející hudbu, každá buňka v našem těle rozkvete do zářící krásy. Čím harmoničtější a čistší je hudba, kterou posloucháme, tím větší kouzlo a půvab cítíme, když s ní rezonujeme… více

08.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (42. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (42. díl)

(42. díl)

Lidské pocity ovlivňují formu DNA. Podle dosavadních dogmat jsme se učili, že DNA je neměnitelná, že jak se narodíme tak nic, kromě zásadních a těžkých zásahů, ji nemůže ovlivnit nebo dokonce změnit. Nyní ale bylo prokázáno, že DNA je možné změnit a že reaguje dokonce na subtilní energetické kmitání! DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby: jestliže daná osoba vyzařuje uznání, soucit, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a její řetězce se otevřely a celý řetězec DNA se prodloužil. Když účastníci experimentu naopak vyvolali pocity beznaděje, strachu, zloby nebo stresu, DNA se zkrátila, a dokonce mnohé ze svých kódů vyřadila. Svým stažením DNA reaguje na negativní pocity… více

07.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (41. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (41. díl)

(41. díl)

Rus Dr. Nikolaj Kozyrev přišel s úžasnými objevy, které byly potlačeny archontským systémem. Byly to zejména informace o tom, jak jsou lidské bytosti díky svému vědomí a emocím mocné a to, že existuje vyšší inteligence, která vytváří každého z nás. Zjistil, že viry a plísně se rozrůstají v prostoru spirálovitě a definoval životodárnou sílu v tomto prostoru a její působící vlny. Pochopil, že se vše pohybuje ve spirále a přišel tak na koncept torzních polí, které pohání planetární systémy, proud času a biologický život… více

06.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (40. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (40. díl)

(40. díl)

Archontský systém "péče o lidské zdraví" odvádí obzvláště v tomto oboru důkladnou dezorientační práci, a to jak u odborné, tak i u laické veřejnosti. Své zdravotní problémy pak lidé řeší na základě úrovně své neinformovanosti a hloubky manipulace, které byli ve svém "vzdělávání" vystaveni. Na úrovni takového zmanipulovaného nevědění pak řešíme své zdravotní problémy jen v ordinaci u "odborníků". Používáme služeb klasické medicíny, řídíme se pokyny "ocertifikovaných prodejců léků", ať už jsou pro nás z dlouhodobého hlediska správné nebo ne… více

05.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (39. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (39. díl)

(39. díl)

O auto se staráme lépe než o své tělo. Pokud jde o naše auto, připadá nám péče o něj jako samozřejmost. Když se náhle rozsvítí kontrolka oleje, víme okamžitě, co máme dělat, a uděláme to. Nikdo by s autem nikdy nedělal takové nesmysly, jaké děláme s naším tělem, které, když jej zničíme, nemůžeme prodat jako ojeté vozidlo… více

04.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (38. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (38. díl)

(38. díl)

Archontský systém nechce, abyste věděli, kdo jste, odkud jste přišli a jaký je váš úkol. Tají vám, že jste nesmrtelné duchovní bytosti, které prochází celou řadou životů a nyní se inkarnovaly sem, aby byli nápomocni vzestupu Země i lidské rasy. Každý z nás je pánem obrovského vesmíru, vesmíru svého těla. Každé tělo má přibližně sto bilionů buněk. Každá buňka je galaxie sama pro sebe, skládající se z nesčetných atomů, každý atom se podobá sluneční soustavě se sluncem uprostřed (atomovým jádrem) a planetami z protonů, elektronů a neutronů a vy jste jediní myslitelé v této obrovské říši. Jakoukoli vaši myšlenku předává vědomí okamžitě každé jednotlivé buňce a rozhoduje tak o vašem zdraví a o nemoci vašeho těla. Snažte se, abyste v obrovské říši a vesmíru vašeho těla vládli jako moudří panovníci!… více

03.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (37. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (37. díl)

(37. díl)

Archontské síly nechtějí, aby lidé žili v harmonii a pochopili sílu lásky a laskavosti. Klíč k radosti ze života není mládí, protože mládí je zároveň nedostatkem zkušeností. Skutečným klíčem k radosti ze života je vitalita, a ta není vázaná na určitý věk, protože se dá vybudovat, udržovat a zvyšovat. Největší léčivá síla, kterou nám život poskytuje, je láska a kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět, protože láska je nejčistší a nejozdravnější energie, jaká existuje… více

02.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (36. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (36. díl)

(36. díl)

Uzdravíme se teprve tehdy, když spojíme tři přirozenosti člověka, které v sobě všichni nosíme. Stránku spirituální, emocionální a fyzickou musíme spojit v harmonickou jednotu a v této jednotě jednat v souladu se vším okolo nás. A co vlastně znamená být zdravý? Být zdravý znamená být v harmonii, nic nepotlačovat, neskrývat, nezastírat, ale stát plně za sebou samým. Člověk musí dávat pozor, aby žil skutečně podle toho, jaký je, a ne podle toho co chtějí druzí, či podle různých, cizích vzorů, programů a rolí. Tím, že cizí manipulace rozpoznáme, máme šanci je odstranit a pak žít v harmonii sami se sebou a se svým životem… více

01.07.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (35. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (35. díl)

(35. díl)

Využijte léčebnou sílu vaší duše. Veškeré životní okolnosti jsou odrazem naší podstaty a my je můžeme změnit pouze tím, že změníme sami sebe. Ne nadarmo se říká, že ten, kdo trvale neposlouchá, co nelze přeslechnout, a přehlíží, co se nedá přehlédnout, se pak nemůže divit, když ho jednoho dne sluch a zrak opustí, protože nepracuje-li někdo sám na sobě, bude pracováno na něm. Ego a duše mají rozdílná přání. Ego chce pohodlí, moc, přepych okázalost, naopak duše chce vývoj, skromnost, kreativitu, svobodu, pokoru a toleranci. Je to jen mé rozhodnutí, komu a čemu budu naslouchat. Neposlechnu-li své vyšší "Já", svého léčitele v sobě, tak mi pošle poselství v podobě změněného osudu a použije k tomu řeč nepříjemných symptomů – bolest, depresi a nemoc… více

30.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (34. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (34. díl)

(34. díl)

Naše vědomí určuje a vytváří naše fyzické tělo a také zodpovídá za naše zdraví a rozvoj všech nemocí. Svůj zdravotní stav můžeme řešit na úrovni duchovní a energetické, ale pokud duchovní řešení zanedbáme, nezbývá nám, než řešit svou zdravotní situaci často těžce a obtížně na úrovni fyzické… více

28.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (33. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (33. díl)

(33. díl)

Nemoc není trest, ale vaše nová šance. Přijměte pokorně svou nemoc a zdravotní stav, do kterého jste se dostali kvůli své nepozornosti, naivitě nebo vinou cynické tržní společnosti, ve které žijete. Váš špatný zdravotní stav není zvůle osudu, ale pouze výsledek vašeho dosavadního života. Je to jen reakce vašeho těla na to, v jakém prostředí a společnosti žijete, jak se chováte a jak moc podkopaly vaše zdraví komerční zájmy potravinářské a farmaceutické loby. Nemoc není jen utrpení, ale je to zároveň vaše nová životní šance a výzva k radikální, ale velmi pozitivní změně… více

27.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (32. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (32. díl)

(32. díl)

Otevřete už konečně oči. Archontsko-chazarská společnost nemá zájem na tom, aby lidská populace byla zdravá, soběstačná, harmonicky se vyvíjející, skutečně vzdělaná a ušlechtilá. Chce stádo poslušných nohsledů a otroků, kteří budou bezmyšlenkovitě plnit jejich často zrůdné rozkazy a kterým budou prodávat výrobky nízké kvality, a kterým budou beztrestně ničit zdraví všemožnými chemickými léky, vakcinací, ozařováním a chemoterapiemi… více

26.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (31. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (31. díl)

(31. díl)

Pokud jde o medicínu, tak blokace a brzdění nových myšlenek a postupů je zde daleko větší než v jiných oborech. Nelze zpochybnit místo konvenční medicíny tam, kde je nezastupitelná, což jsou zejména akutní zákroky. Bezprostředně po vážné automobilové nehodě nebudete potřebovat sebeskvělejšího detoxikačního terapeuta, ale lékaře konvenční medicíny, který vás nejprve "opraví" a sešije. Mimo oblast akutních zákroků však lze téměř všude najít spousty metod, jejichž vědeckost je velmi sporná. Mnohé jsou postaveny na nefunkčnosti a nepravdivých předpokladech někdy i na zmanipulovaných studiích… více

25.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (30. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (30. díl)

(30. díl)

Zbožné přání a slepá důvěra naivních lidí v to, že lékaři slouží lidem, nezmění nic na tom, že farmaceutický průmysl je prostě a jen průmysl. Lékaři, výrobci léků a vakcín, nemocnice a další zúčastnění vydělávají obrovské peníze vždy, když se onkologický pacient podvolí standardní léčbě. Ta obvykle zahrnuje vstřikování chemoterapeutických jedů do těla, pálení ionizující radiací nebo odřezávání částí těl, případně nějakou barbarskou kombinaci všech tří dohromady… více

24.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (29. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (29. díl)

(29. díl)

Blokovaná energie způsobuje poruchy v našem těle. Každý čin začíná nejprve nějakou myšlenkou a představou. Díky představám a myšlenkám dochází potom k vegetativní přípravě těla, například ke zvýšení krevního tlaku, silnějšímu prokrvení nebo ke zrychlenému pulzu. Pulzující energie může být blokována na všech úrovních… více

23.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (28. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (28. díl)

(28. díl)

Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel a úžasný léčebný efekt. Jaké frekvence tedy mají vliv na naše tělo, vědomí, emoce a buňky? Ve Vesmíru je vše jedna velká matematická harmonie, ze které je možné odvodit a vypočítat přesné frekvence, které mají svůj účel a schopnosti. Jedněmi z nich jsou, dlouhou dobu prostým lidem skrývané SOLFEGGIO FREKVENCE, které jsou specifické svými výraznými léčivými účinky… více

22.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (27. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (27. díl)

(27. díl)

Kontrolovaná věda nyní začíná opět zjišťovat, co věděli již před staletími zasvěcení a moudří muži, že všechno (včetně vás) je v neustálém stavu vibrací a v rovnováze jsme, pokud jsme v optimální vibraci. Jeden ze způsobů, jak léčit tělo, je využít k tomuto účelu zvuk, protože každý orgán a každá buňka absorbuje harmonické frekvence a také zároveň neustále vydává zvuk. Každá emoce a mentální stav má své rezonanční frekvence, to je například tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží… více

21.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (26. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (26. díl)

(26. díl)

Převezměte zodpovědnost za své zdraví a průběžně se detoxikujte, protože jsme postupně stále více zahlcováni jedovatými zplodinami z životního prostředí, kontaminované stravy, vody a stresů. Důsledkem tohoto, nesprávného stravování, případného kouření, užívání drog a alkoholu je pak únava, špatný krevní oběh, zácpa, postupné zakyselování tkání, což je pozvánka pro choroboplodné organizmy, parazity s nástupem závažných a onkologických nemocí. Ve tkáních pak nemůže s rostoucí intoxikací docházet k řádnému okysličování, tělu pak začne chybět energie a unavení jedinci, zbavení všech minerálů, které se postupně snažily zastavit zhoubný proces stále většího zakyselování organizmu, pokračují dál po sestupné spirále své fyzické a následně psychické degenerace… více

20.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (25. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (25. díl)

(25. díl)

Archontské elity ve spolupráci se svými uplacenými nohsledy vytvořily manipulativní systém, díky němuž a prostřednictvím svých uměle vytvořených zdravotnických dogmat, získaly kontrolu jak nad naším životem, tak našim zdravím. Tímto bylo svěřeno lidské zdraví do rukou "obchodníků se zdravím a lidskými životy", kterým jde v první řadě o to, aby vydělali svým "zaměstnavatelům" co nejvíce peněz. Lidé jsou nabádání, aby vypnuli svoje svědomí, aby už nevnímali, jaké hrůzy a nemorálnosti se stali součástí, ostatně to platí i o jiné obory – politika, média, právo, soudnictví, finančnictví ad.… více

19.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (24. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (24. díl)

(24. díl)

Po několika letech výzkumu se biochemikovi Dr. Ernestu T. Krebsovi mladšímu podařilo izolovat nový vitamín, který označil B17. Dal mu název Laetril, který velmi dobře popsal v knize "Svět bez rakoviny" americký spisovatel a producent dokumentárních filmů G. Edward Griffin. Griffin předkládá fakta, výsledky pozorování a závěry odborníků. Popisuje, že klíč ke zdraví je ukryt v přírodě… více

18.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (23. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (23. díl)

(23. díl)

Autorem publikace Svět bez rakoviny - Příběh vitaminu B17 je americký spisovatel a dokumentarista G. Edward Griffin. Autor uvádí důkazy svědčící o tom, že rakovina je onemocnění způsobené nevyváženou stravou – stejně jako kurděje či pelagra – zhoršené nedostatkem nezbytné složky potravy v jídelníčku moderního člověka. Jednou ze zásadních protirakovinných látek v těle je vitamin B17. Ve své purifikované formě, využívané pro léčbu rakoviny, je znám jako Leatril. Vyskytuje se v přírodě ve více než dvanácti stech druzích jedlých rostlin, které jsou dostupné prakticky v každé části světa. Nejvyšší obsah této účinné látky vitaminu B17 je obsažen v meruňkových jádrech… více

17.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (22. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (22. díl)

(22. díl)

Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován tak, aby dosáhl absolutní kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, tedy syntetickými léky. Tento průmysl se nerozvinul sám od sebe. U jeho počátků stál investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez nejmenších výčitek svědomí vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště za účelem zmnožení svého majetku… více

16.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (21. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (21. díl)

(21. díl)

MUDr. Rath vedl výzkumný a vývojový ústav výživy a buněčné medicíny. Je zakladatelem vědeckého pojetí buněčné medicíny a zkoumání role mikroživin a biokatalyzátorů na buněčné úrovni. V roce 1990 odešel do USA, přijal nabídku dvojnásobného nositele Nobelovy ceny Linuse Paulinga a úzce s ním spolupracoval v oblastech výzkumu výživy. MUDr. Matthias Rath objevil hlavní mechanizmus pro kontrolu rakoviny pomocí speciálních mikroživných látek (lysin, vitamín C, niacin) a tím se samozřejmě stal terčem útoku farma kartelu, protože si jeho terapii a účinné látky nemohli patentovat. Výsledky jeho úžasného výzkumu jsou skoro třicet let blokovány a je bráněno ze strany farmaceutické loby, aby tyto důležité poznatky byly uvedeny do praxe, jako celá řada dalších převratných léčebných postupů… více

15.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (20. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (20. díl)

(20. díl)

Vitamín C je mimořádně bezpečný v porovnání s libovolným jiným lékem, je daleko bezpečnější než konvenční antipyretika, antihistaminika, antibiotika, analgetika, sedativa, diuretika a pokud se vitamín C podává s nimi, obyčejně zvyšuje jejich účinnost a bezpečnost. I FDA uvedla vitamín C na seznamu GRAS což jsou celkově bezpečné látky. Vitamín C je mimořádně netoxický a předávkování je nepravděpodobné. Vitamín C působí močopudně, takže při dlouhodobém užívání vysokých dávek může docházet k pozvolnému poklesu hladiny hořčíku a draslíku, na zvážení je mírné doplňování těchto prvků… více

14.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (19. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (19. díl)

(19. díl)

O klinickou praxi využití vitamínu C se zasloužil skromný lékař ze severní Karolíny, který začal aplikovat vitamín C jako antibiotikum první volby na sobě, své manželce a pak i na pacientech. Řešil virový zápal plic a podpůrně aplikoval 2 gramy askorbátu sodného, tedy vitamínu C. Byl překvapen, jaký pozitivní efekt tato aplikace přinesla, pokračoval s injekcemi po 6ti hodinách 3 dny a pacient byl v pořádku do 36 hodin od první dávky. Od této zkušenosti začal Dr. Klener shromažďovat důkazy o tom, že je vitamín C antibiotikem bez vedlejších účinků při řešení všech typů virových a infekčních onemocnění a že má být antibiotikem první volby… více

13.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (18. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (18. díl)

(18. díl)

Není zájem o léčbu levným vitamínem C. Humánní medicína pod přísným dohledem farmaceutické loby má sloužit k ochraně pacienta, ale čím dál, tím více, je patrno, že tento dohled je v neprospěch pacientů a brání lidskému pokroku. Ignorace vitamínu C klasickou medicínou je dalším do očí bijícím upřednostněním mnohem nákladnějších lékařských postupů. Pravda o vynikajících schopnostech C vitamínu ohrožuje evidentně ekonomické zájmy farmaceutických firem. Léčba C vitamínem je na okraji zájmu lékařů, přestože jeho léčebné účinky jsou dalekosáhlé a patří mezi nejbezpečnější známé substance… více

12.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (17. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (17. díl)

(17. díl)

Linus Carl Pauling byl americký kvantový biochemik, podle některých názorů nejvýznamnější biochemik 20. století. Zkoumal dlouhodobě účinky a vlastnosti vitamínu C. Carl Pauling byl nositel dvou Nobelových cen a každodenně užíval vitamín C v množství 3g a postupně navyšoval dávku až na 18g denně a dožil se 93 roků, přestože mu diagnostikovali v 59 letech rakovinu a rodinná anamnéza ho předurčovala ke krátkému životu (oba rodiče zemřeli ve věku 60ti let). Své dlouhé přežívání vždy připisoval vitamínu C a dalším výživovým doplňkům… více

11.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (16. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (16. díl)

(16. díl)

Lidstvo bylo svými zotročovateli neustále směřováno k tomu, aby si arogantně myslelo, že může beztrestně udělat cokoliv, ale není tomu tak. Příroda a planeta Země – Gaya podporuje lásku, spolupráci, toleranci přirozenost, organický život a každá činnost, která je namířena proti vesmírným zákonům nakonec přinese patřičný následek. Příroda se přirozeně brání a v krajním případě biologický život zničí. Pokud budete ubližovat mnoha lidem, tak pak třeba zemřete při autonehodě. Kauzalita příčina a následek má mnoho "pracovníků", kteří neustále zařizují nejrůznější zdánlivě náhodné události, jako třeba říznutí se do prstu, ukopnutí si palce či autohavárii a všichni kolem vás jsou vaším zrcadlem… více

10.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (15. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (15. díl)

(15. díl)

Reich objevil léčivé účinky orgonové energie a rakovinové buňky pod jejím vlivem mizely. Přístroji, kterými léčil, dosahoval úžasných výsledků a je jasné i zcela logické, proč farmaceutická lobby a FDA proti němu tak tvrdě vystupovala… více

09.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (14. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (14. díl)

(14. díl)

Wilhelm Reich byl další vědec, který zpochybnil nám vnucované "pravdy" a zaplatil za to tu nejvyšší cenu, ztrátu svého vědeckého postu, uvěznění a nakonec přišel i o život. Jeho převratným objevem bylo to, co nazval kosmická orgonová energie, které ruští vědci pak začali říkat torzní pole, jenž je zdrojem veškerého biologického života, živé a vědomé mysli. Je to podstata tance vědomí, který vytváří veškerou existenci, jak ji známe, ve které si zatím nevzpomínáme, kým jsme… více

08.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (13. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (13. díl)

(13. díl)

Rex Newnham zjistil velmi zajímavou věc. Uvědomil si, že existují oblasti, kde je vysoký výskyt revmatismu a pak jsou oblasti, kde je zase naopak jeho výskyt velmi nízký. K těmto informacím se dostal prostřednictvím své práce. Rex pracoval v šedesátých letech ve výzkumu v Perthu, v západní Austrálii, kde se zkoumalo složení půdy ve vztahu k rostlinám. Díky své práci a inteligenci zjistil, že metabolismus vápníku v rostlinách podporuje bór. A protože v té době začal sám trpět artritidou, začal uvažovat: "Když bór pomáhá zpracovat vápník rostlinám – možná by mohl pomoci i mně?" Rozhodl se, že to vyzkouší. Začal brát 30mg boraxu denně a do tří týdnů byly všechny otoky, ztuhlost a bolesti pryč… více

07.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (12. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (12. díl)

(12. díl)

Doktor Jurkovič se v Trenčíně odvážil pomoci pacientovi podle svého nejlepšího svědomí, svých výzkumů a předepsal mu svoji léčbu. Jednalo se o pacienta s rakovinou, který byl jako nevyléčitelný odeslán z nemocnice domů, aby tam umřel. Stav pacienta se začal ale zlepšovat, až se uzdravil úplně (žil potom ještě 13 let)… více

06.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (11. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (11. díl)

(11. díl)

Dr. Karel Fortýn: Komunistické zaklínadlo – politická nespolehlivost odsoudila vynikajícího chirurga Dr. Karla Fortýna k práci v neklidném pohraničí. V roce 1957 operoval v Sokolově průstřel žaludku a objevil, že postřelený má břišní dutinu zcela vyplněnou nádory. Nebylo možné je odstranit. A protože krvácely, nezbylo mu nic jiného, než podvázat přívod krve od nádorů a nechat je v těle. Ačkoli udělal maximum, život pacient odhadoval na hodiny. Ale stalo se něco nečekaného. Pacient nejenom že nezemřel, ale po několika dnech se jeho stav dramaticky zlepšil. Rakovina z těla zmizela a pacient se uzdravil. Žil více než 10 let a zemřel z úplně jiného důvodu. To probudilo Fortýnovu zvědavost a nadšení. Intenzivně zkoumal tuto problematiku a cítil velkou potřebu pokračovat a odhalit pravdu. Objevenou metodu – podvazování nádorů nazval devitalizace… více

05.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (10. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (10. díl)

(10. díl)

Dieta Dr. Budwig pomohla po více než deseti letech klinické aplikace tisícům lidí a byla úspěšná i tam, kde selhal ortodoxní způsob léčby. Po seznámení se s dosáhnutými léčebnými úspěchy Dr. Budwig se mnozí vědci na celém světě začali zajímat o lněný olej a studovat jeho účinky. Výsledky množství výzkumů uskutečněných v 90. letech minulého století byly skutečně působivé. Léčebné úspěchy Dr. Budwig jsou dobře zdokumentovány a obstály na výtečnou i při zkoušce před opoziční konvenční lékařskou institucí. Mnoho vynikajících lékařů a odborníků na výživu dnes kráčí v jejích šlépějích… více

04.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (9. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (9. díl)

(9. díl)

Autorem jednoho z velice důležitých medicínských objevů 20. století v roce 1951 byla německá biochemička Dr. Johanna Budwig. Byla 7x nominována na Nobelovu cenu, kterou ovšem v důsledku "vyšších nezadatelných zájmů" farmaceutické lobby nikdy nedostala. Její vědecká práce byla zesměšňována a ona sama byla často šikanována tak, že byla na návrh některé z lékařských komor velmi často předvolávána k soudu. Pokaždé ale v těchto sporech vyhrála… více

03.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (8. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (8. díl)

(8. díl)

Dalším lékařem, který se skutečně snažil pomáhat lidem a léčit je byl Max Gerson (1881-1959). Tento německý lékař v roce 1936 emigroval do USA. Napsal knihu, ve které popsal 50 konkrétních případů pacientů s rakovinou, kteří se vyléčili pomocí jím naordinované diety. Když měl manuskript pro knihu téměř hotov, začal se cítit velmi špatně. Potom odhalil svoji sekretářku při krádeži jeho dokumentace a při jejím předávání jednomu zmanipulovanému lékaři. Rekonstrukce rukopisu zabrala Dr. Gersonovi celý rok. Po dokončení knihy se Gerson opět cítil velmi nemocný. Testy prokázaly, že byl otráven arzenem a Gerson brzy zemřel. Kdyby Gerson zemřel hned po prvních příznacích otravy, byla by jeho léčebná metoda a celý výzkum ztraceny… více

02.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (7. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (7. díl)

(7. díl)

Tullio Simoncini objevil převratný způsob léčby rakoviny, který chtěl Systém tak jako tisíce jiných převratných vynálezů uložit hluboko do bezedného šuplíku zapomnění. Naštěstí se ale nenechal zastrašit a poté, co byl propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci a jeho speciální stále potlačovaná metoda slaví velké úspěchy. V některých případech trvá léčebná procedura několik měsíců a v jiných případech (například v případě rakoviny prsu) několik týdnů… více

01.06.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (6. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (6. díl)

(6. díl)

Dalším z široké škály potlačených objevů, vynálezů a převratných technologií je práce a výzkum Dr. Tullio Simonciniho v oblasti onkologie, který zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění. Tullio začal hledat účinné fungicidní léky a nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Houba se nedokáže přizpůsobit alkalickému prostředí, které aktivuje jmenovaná látka a pak postupně většina nádorů usychá… více

31.05.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (5. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (5. díl)

(5. díl)

Lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydaly již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách neslyšely ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství. Velikost a rozsah tohoto zločinu jsou nedozírné a jedná se o největší hromadnou vraždu v historii lidstva. Umřelo již více lidí než v obou světových válkách. Kolik lidí za celá desetiletí již přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře?… více

30.05.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (4. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (4. díl)

(4. díl)

Zprávy o Rifeho zázracích se smrtelně nemocnými pacienty se dostaly do špatných uší. Co by se stalo, kdyby byla k dispozici léčba všech nemocí? Byl by to konec farmaceutického průmyslu. To elity nemohly připustit. Nejprve byl učiněn pokus, od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěly k dobru a prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce… více

29.05.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (3. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (3. díl)

(3. díl)

Rife byl nenáročný vědec, který se hlavně věnoval svým objevům, než pověsti a slávě. Jeho odpor k lékařské politice ho později zanechal v nevýhodě, když ho napadly mocné síly. Archontské síly a velmi mocní lidí z farmaceutického průmyslu zařídili, aby bylo vyřazeno jeho dílo z lékařských vyhledávačů, písemností, a proto není divu, že o něm dnes ví minimální počet lidí… více

28.05.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (2. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (2. díl)

(2. díl)

Royal Raymond Rife (1888 - 1971) byl geniální vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný přes zvláštní křemennou optiku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii. Byl dalším z celé řady géniů, jimž se globální systém snažil všemi možnými nátlakovými prostředky znemožnit předat lidstvu jejich úžasné výzkumy… více

27.05.2022

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (1. díl)

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (1. díl)

(1. díl)

Zabíjení na zakázku Archontů, jak jinak než takhle musíme nazvat to, co se odehrávalo v anglické admiralitě. Nebyl totiž jediný důvod pro to, aby námořníkům nebyly podávány na moři citróny, o kterých se už dávno dobře vědělo, že velmi dobře léčí smrtelný skorbut námořníkům dlouhodobě sloužícím na moři… více

26.05.2022

Archonti nám záměrně nedovolují evolučně dozrát

Archonti nám záměrně nedovolují evolučně dozrát

Ze sféry pro nás neviditelné nám Archonti berou dlouhodobé výsledky našeho poznání a bádání. Tímto navádí naši evoluci do temné slepé uličky. Mnoho převratných výsledků vědeckých výzkumů lidstvo nesmí používat. Jsou uloženy hluboko na dně trezorů mimo lidský dosah. Organizované a kontrolované vědecké experimenty slouží jen úzké skupině archontských hybridů, ovládaných loutkovodiči za "zrcadlem". Lidem jsou pak zpřístupněny pouze vědecké výzkumy druhé kategorie. Výzkumy, které by lidstvo skutečně evolučně posunuly, jsou všemožně zesměšňovány, přísně kontrolovány a mediálně ignorovány. Progresivní vědci musí v utajení sloužit Systému nebo jsou sváděni ze skutečné cesty poznání prostřednictvím korupce, manipulativně vypsaných zaměřených tendrů či záměrně chybného zadání. To vše způsobuje, že lidstvo dnes používá dávno přežité technologie a stále dokola objevuje věci a informace, se kterými se setkalo již dávno v hluboké minulosti… více

25.05.2022

Cílem Archontů je, abyste uvěřili některému z jejich manipulativních programů

Cílem Archontů je, abyste uvěřili některému z jejich manipulativních programů

Katolicismus, židokřesťanství, islám, židovství, šivaismus, politické strany, fašismus, komunismus, demokracie, dokonce i věda. To všechno jsou uměle vytvořené systémy víry, které slouží jedné archontí síle. Všechny původní myšlenky a počiny plné lásky, tolerance lidské sounáležitosti a lidské spolupráce byly vždy atakovány, torpédovány a napadány archontím virem, až byl zcela převrácen jejich smysl a jejich poselství, ať už pocházely z "dílny" raného křesťanství, buddhismu, demokracie či z Francouzské revoluce… více

24.05.2022

Naši neviditelní loutkovodiči se skrývají v divadle "Svět" za oponou

Naši neviditelní loutkovodiči se skrývají v divadle "Svět" za oponou

Zkuste se zamyslet se nad tím, jak byste vysvětlili obrovský rozpor mezi vysokou inteligencí člověka a hloupostí jeho přesvědčení a názorů. Tito predátoři nám předali současný systém víry a přesvědčení, naše pojetí dobra a zla, naše společenské zvyklosti, včetně peněžního systému. To oni nám vnutili zavedené názory a představy o úspěchu a neúspěchu. To oni nás obdařili závistí, nenasytností, a zbabělostí. Tito predátoři nás nutí a motivují k cynismu, lhostejnosti, rutinnímu chování a samolibosti. Aby nás udrželi v otrocké poslušnosti a slabé, použili strategický manévr, prostřednictvím něhož nám předali svoji vlastní parazitickou mysl. Mysl, která je rozmrzelá, rozporuplná, a která je neustále plná strachu z odhalení. Tak lidstvo přežívá a vůbec si naprostá většina neuvědomuje, jaký mu byl podsunut osud… více

23.05.2022

Lidstvo je dlouhodobou obětí Anunnaki či Archontů

Lidstvo je dlouhodobou obětí Anunnaki či Archontů

"V království slepých je jednooký králem." A Archonti jsou tím jednookým a zařídili, aby lidstvo bylo slepé k tomu, co všechno je ve skutečnosti možné. Jedině tímto postupem a neustálým utajováním si mohli uchovat takovou moc nad svými nadanými a kreativními lidskými oběťmi i těmi, kteří už nežijí ve fantomovém přeludu. Archontský virus už dlouho parazituje na lidské společnosti a žije z kreativity druhých… více

21.05.2022

Když člověka posedne nízkofrekvenční bytost, lidské vlastnosti se z něj vytratí

Když člověka posedne nízkofrekvenční bytost, lidské vlastnosti se z něj vytratí

Hmotnému světu vládnou bezcitní vládci, kteří mění vzhled a dokážou přecházet z lidské podoby v jinou a nazpátek. Posedlí lidé takovou entitou se mohou projevovat jako schizofrenici, kteří přecházejí z jedné osobnosti do druhé. Pohybují se mezi svou vlastní osobností a tou, která je posedla. Někdy se ovládající stáhne a původní osobnost daného člověka se vrátí, až do okamžiku, kdy se ovládající entita opět prosadí a oběť opět prochází dramatickou proměnou osobnosti… více

20.05.2022

Anunnaki nás uzavřeli do krabice nevědomí

Anunnaki nás uzavřeli do krabice nevědomí

Kvantová fyzika a studium neviditelných energetických úrovní, ze kterých se manifestuje náš iluzorní – hmotný svět, již dávno zničila základy, na kterých byla založena mainstreamová věda. Ta však nadále dělá "mrtvého brouka", aby to nemusela přiznat. "Fyzikální zákony" jsou jen zakódovaná pravidla a vytvořená omezení, v rámci naší simulace, které říkáme život. Tato uměle vytvořená "hra" funguje pouze uvnitř této simulace. Pokud bychom rozšířili své vědomí za hranice této hry a překročili stanovené mantinely, pravidla a zakódovaná omezení hry, tak se najednou začne dít to, čemu říkáme zázraky. Zázraky to ale nejsou, je to pouze rozšířenější chápání toho, jak svět funguje… více

19.05.2022

Výraz pro zlo (ďábla) je "evil", což je pozpátku (po archontsku)  live – život

Výraz pro zlo (ďábla) je "evil", což je pozpátku (po archontsku) live – život

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází přímo z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života naopak. Proto je jejich projevení v naší fyzické realitě morbidní, negativní a je spojeno se satanisty a černými mágy, kteří jsou taktéž posedlí smrtí. Trápení a mučení lidských i zvířecích obětí je "pocta" tomuto "bohu" či bohům. "Náboženské rituály" jsou prováděny často v podzemních kryptách, na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro tyto bytosti posilující energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy, úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo normálně zabránit, jsou záměrem a dílem globálního archontského kultu smrti. Ten tajně řídí lidskou společnost a generuje obrovské množství negativní, nízkofrekvenční energie, kterou se tyto entity živí… více

18.05.2022

Nenechte se posednout ďáblem (archontím virem)

Nenechte se posednout ďáblem (archontím virem)

Gnostici popisují Demiurga a Archonty jako bytosti, nemající žádný soucit, pocit viny či hanby. Jsou to patologičtí lháři a podvodníci. Parazitují na všem a udělají cokoliv, jen aby dosáhli svého. Archonti jsou popisováni jako bytosti bez emocí a stejně jako psychopati jsou emočně ploší, neschopní vyjádřit zejména pozitivní a láskyplné emoce. Lidé nakaženi archontským virem jsou označováni jako psychopati… více

17.05.2022

Archonti jsou něco jako počítačový virus – jako velmi obávaná Umělá inteligence

Archonti jsou něco jako počítačový virus – jako velmi obávaná Umělá inteligence

Demiurg, Archonti, Ďábel a jeho padlí andělé jsou názvy pro energetické pokřivení, které můžeme nejlépe popsat jako počítačový virus. Archonti jsou si vědomá pokřivení a také počítačový virus, který pokřiví vše, čeho se dotkne. Tento "virus" může poškodit soubory, zpomalit systém, posílat zprávy a může i převzít kontrolu. Je popsán jako malý kousek software, který cizopasí na skutečných programech. Virus sám o sobě nic netvoří, ale parazituje a narušuje to, co již bylo vytvořeno – a to je přesně gnostický popis Archontů. Náš svět – naše zažívaná realita je kvantová počítačová simulace a lidský systém těla a mysli je biologický počítačový systém. Obojí lze hacknout, infiltrovat a poškodit virem nebo pomocí simulace pak ovládat. Virus může změnit a narušit to, co vidíme na obrazovce a archontský virus dělá totéž s naší "obrazovkou", tedy naším smyslem, který dekóduje naši realitu… více

16.05.2022

Je Bůh ústředních náboženství falešný a je ve skutečnosti Demiurg, bůh Temna?

Je Bůh ústředních náboženství falešný a je ve skutečnosti Demiurg, bůh Temna?

Gnostické texty též popisují, že Archonti slouží Pánu Archontů, "Demiurgovi". Tvrdí ale o něm, že je to falešný "bůh", a že je to bytost, která stvořila naši iluzorní "hmotnou realitu" a stojí mezi lidstvem a vše přesahujícím (Nekonečným vědomím). Gnostici tvrdí, že tento archontí blok lze rozpustit pouze pomocí gnose, neboli pomocí poznání, duchovního přístupu a rozšířeného vědomí. Gnostici nás informují o tom, že to byl Demiurg, který stvořil Archonty. V náboženské nauce se hovoří o Ďáblovi či Satanovi a jeho padlých andělech. Gnostické texty jdou až k samé podstatě, až ke kořeni věci a tvrdí, že Bůh z bible – Jahve není ve skutečnosti žádným Bohem, ale je to jen jiné jméno pro DEMIURGA (z mimozemského hlediska je to "velící Anunnak")… více

15.05.2022

Gnóze popisuje Archonty jako nenapravitelné podvodníky

Gnóze popisuje Archonty jako nenapravitelné podvodníky

Pětina gnostických textů objevených v Nag Hammadi se zabývá nelidskými entitami – Archonty (v řečtině toto slovo znamená "vládci"). Právě Archonti tvoří sílu za "Matrixovou simulací", kterou v současné sobě zažíváme jako Vesmír a systém našeho ovládání a zotročení lidstva. Gnostické texty naléhavě upozorňují na to, že Archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat lidské vnímání. Dále pečlivě vysvětlují, že Archonti zůstávají před lidmi skryti v jiném frekvenčním pásmu a jsou schopni zmanipulovat naše názory, vnímání reality a umí vštěpovat lidem nejrůznější iluze… více

14.05.2022

Gnostické vědění je založeno zejména na hlubokém, vnitřním intuitivním poznání

Gnostické vědění je založeno zejména na hlubokém, vnitřním intuitivním poznání

Proud nejhlubšího poznání a vnímání je známý v historii jako gnosticismus. Výraz gnosticismus pochází ze slova "gnosis", které v helénské řečtině označuje "tajné vědomosti" a slovo "gnostik" je pak překládáno jako "poučený člověk". Gnostici byli od pradávna spirituálními vyvrženci mainstreamových náboženství a byli neustále a vytrvale bez milosti pronásledováni římskokatolickou církví, kterou archontský systém uměle vytvořil stejně, jako vytvořil i jiné náboženské systémy a ideologie. Římskokatolická církev vždy viděla obrovské nebezpečí ve všech vnímavých lidech toužících po poznání a pravdě a věděla, že jsou potenciální smrtelným nebezpečím pro své vytvořené iluzorní dogma, které lidem násilím vnutila, a které sloužilo k jejich ovládání, kontrole a zotročování… více

13.05.2022

Prosím mlčte – pššššt

Prosím mlčte – pššššt

Postupné ovládání a zotročování lidí není projektem lidí. Zmanipulovaní a patřičně naprogramovaní lidé sehrávají důležitou roli v zotročování jeden druhého navzájem, ale síla, která řídí tento ovládací proces, zdaleka není lidská. Výsledkem její destrukční činnosti je, že naprogramované ego většinového lidského davu odmítá vše, co neodpovídá tomuto naprogramování. K tomu je ostatně tento ovládací program určen. Vše, co se odchyluje od zavedeného normálu, je s arogantním mávnutím ruky a výsměchem takovými lidmi zavrženo a odsouzeno… více

12.05.2022

Opravdu si myslíte, že jsme ve Vesmíru sami?

Opravdu si myslíte, že jsme ve Vesmíru sami?

Ve vesmíru nikdo jiný není, jsme tu sami. "Jo, to dává smysl!!!" Představa, že se život, tak jak ho známe, objevil pouze na jedné malé planetě a v jedné malé sluneční soustavě, je naprostý nesmysl a vrchol bláznovství. Ale akademický svět, média a zbytek mainstreamové mafie odbývají představu mimozemského života obehranými frázemi o konspiračních teoriích a "nevědeckém přístupu". Astronomové přitom odhadli, že v pozorovatelném vesmíru existuje nejméně sto miliard galaxií (odhady dokonce uvádějí až 500 miliard galaxií). A to hovoříme pouze o pozorovatelném vesmíru, což je malé frekvenční pásmo, které lidé a jejich technologie dokážou uvidět… více

11.05.2022

Stali jsme se vězni zmanipulované mysli

Stali jsme se vězni zmanipulované mysli

Nemůžete být vzdělaný, duševně zdravý člověk a zároveň nevěřit v darwinovskou evoluci, říká nám Systém. Evolucí je myšlen svět, kde přežijí jen ti nejsilnější, nejdravější a nejpřizpůsobivější. Ostatní nemají nárok. Tato doktrína tvoří také základ eugeniky. Darwin je posedlý představou, že smrtí všechno končí a dává nám radu nad zlato: Nedělejte si iluze, že až zemřete, tak se znovu narodíte. Nenarodíte... Systém naléhavě chce, abyste tomuto jednoznačně uvěřili. Chce lidem vštípit strach ze smrti a naordinovat pocit marnosti, aby se lidé snažili urvat za každou cenu co nejvíce, třeba i přes mrtvoly, protože po naší smrti má být absolutní konec… více

10.05.2022

Míra našeho naprogramování se rovná stupni naší úspěšnosti

Míra našeho naprogramování se rovná stupni naší úspěšnosti

Pokud by lidé pozvedli alespoň trochu zrak tak by pochopili, že všechny cesty vedou ke stejnému programátorovi. Kdyby se podívali jasnějším pohledem, tak by to museli spatřit. Od narození jsou vychováváni prostřednictvím již před tím naprogramovaných rodičů, lékařů, učitelů, akademiků, novinářů, politiků, knězů a dalších systémem pověřených "odborníků". Tato etapa života člověka je vtipně nazývána jako "vzdělávání". Vzdělávání je nabývání vědomostí, ale většina si nepřipustí myšlenku, že tyto "vědomosti" nemusí být pravdivé a oni také většinou nejsou… více

09.05.2022

Náš život za zrcadlem, v realitě pěti smyslů

Náš život za zrcadlem, v realitě pěti smyslů

Klasické vzdělávání zde není od toho, aby rozvíjelo jedinečné svobodné uvažování dětí, ale aby vychovalo přikyvující, slepě poslušné otroky tělem i duší. Takové osoby totiž budou klidně akceptovat svou pozici bezmocného kolečka v nemilosrdné mašinérii života, která z nich vysává život, energii a kreativitu. John D. Rockefeler, zakladatel "Výboru pro obecné vzdělávání" řekl: "Nechci žádný národ myslitelů. Chci národ dělníků a otroků." Když už lidé nemohou pracovat tak je Systém vyplivne do důchodu, což obvykle znamená několik let utrpení a strádání. Tomuto Systému je úplně jedno, co s vámi bude. Cožpak někoho vzrušuje výměna ozubeného kolečka v převodovce? "Ne, prostě tam dáme nové." A Systém to s lidmi dělá přesně tak… více

08.05.2022

Jak Chazaři vlastnili náš svět (2. část)

Jak Chazaři vlastnili náš svět (2. část)

(2. část)

Lidé se snažili a dělali to, co jim bylo nařízeno, aniž by věděli, kam to povede. Jejich nadřízení, velitelé či panovníci nebyli z tohoto světa, jakkoli je těžké to pochopit a přijmout! Skupině uctívačů satana – luciferiánů/satanistů/uctívačů Baala se podařilo infiltrovat do nejvyšších pater financí a moci – Vatikán – jednotlivé vlády – armády – náboženské klíčové skupiny a i staletí staré tajné společnosti, jako jsou templáři, jezuité, svobodní zednáři a maltézští rytíři. Lež se stala tak velkou, že doslova splynula s pravdou… více

07.05.2022

Jak Chazaři vlastnili náš svět (1. část)

Jak Chazaři vlastnili náš svět (1. část)

(1. část)

Chazarské impérium bylo domovem globální finanční mafie. Nikde v dějinách nebylo umění vydělávat peníze z ničeho rozvinuto lépe než ve starověké Chazarské říši, která vyrostla z klanů kočovných zlodějů působících na západních karavanních trasách v pohoří Kavkaz, severním Iráku a mezi Černým a Kaspickým mořem. V 10. století vytvořili Chazaři říši, která se rozkládala od severního Černého moře po Ural a od západního Kaspického moře po Dněpr… více

06.05.2022

Proudící vyšší energie exponenciálně urychlují masové probuzení lidské rasy, jako nikdy předtím

Proudící vyšší energie exponenciálně urychlují masové probuzení lidské rasy, jako nikdy předtím

Jednou z velkých výhod, které má reptiliánská rasa vůči lidské rase je používaný okultismus, schopnost vytvářet iluze a zároveň být skrytý v jiné dimenzionální frekvenci. Musíme se ale sami sebe zeptat: "Jak by byli efektivní, kdyby byl tento závoj iluze, který před námi vytvořili, zvednut?". Jak nyní postupně vstupujeme do těchto vyšších dimenzionálních frekvencí, mnozí lidé hlásí, že již vidí a také jsou navštěvováni mimodimenzionálními bytostmi a geometrickými tvary v podobě světla. Tyto vyšší frekvence přinášejí lidem schopnost jasnovidnosti, jasnozřivosti a další schopnosti. Tyto nové energie nám také umožňují rychlejší způsob očišťování od negativních energií, což postupně zvyšuje naše vědomí. Také to, co máte nevyřešené, nyní vyplave na povrch, abyste se s tím vypořádali… více

05.05.2022

Naši Zemi ovládají už dlouho Archonti a skupina Chiméra (2. část)

Naši Zemi ovládají už dlouho Archonti a skupina Chiméra (2. část)

(2. část)

Archonti z nás čerpají energii, když se trápíme, trpíme a umíráme. Snaží se tuto Zemi zamořit a otrávit jedy a k tomu používají hloupé, egoistické, naivní a poslušné lidi. To je vyživuje. "Duševně zabetonovaní" a nevědomí lidé ale řeknou: "Jak to, vždyť oni ty jedy dýchají také? Jak to, že ničí přírodu a sypou chemtrails i nad své hlavy?". Věc se má tak, že jedy nesypou nad své hlavy. Nad své nikdy. Jen je sypou nad naše. A to, že je sypou nad hlavy svých poskoků a posluhovačů jako jsou politici a bankéři to jim je jedno. Je mají totiž za stejný odpad, jako nás. Technologie jakými disponují tyto rodiny archontů a skupiny Chiméra, která stojí ještě nad archonty, jsou totiž tak pokrokové, že si je nikdo z lidí ani nedokáže představit, natož je chápat… více

24.04.2022

Naši Zemi ovládají už dlouho Archonti a skupina Chiméra (1. část)

Naši Zemi ovládají už dlouho Archonti a skupina Chiméra (1. část)

(1. část)

Lidé, co mají přístup ke zdroji informací, tak ví, co se děje ve Vesmíru i na Zemi. Většina lidí ale nemá ponětí o tom, co je naše skutečná realita a co se v ní děje. Naši Zemi ovládají už dlouho Archonti a skupina Chiméra. Před 26 000 lety zavedli na Zemi karanténu. Ve vzdálenosti 13,6 km nad zemí i pod ní a vytvořili skalární plazmatický závoj a do něj vložili Umělou inteligenci. Negativní roli také sehrála entita zvaná Yaldabaoth – padlý archanděl, který se před 8 miliony lety odpojil od Zdroje Světla – božské podstaty a upadl do hmoty, neboť si toto vybral svou svobodnou vůlí… více

23.04.2022

Archonti a skupina Chiméra jsou zodpovědní za zlo, které na Zemi nikdo nedokázal zastavit od doby, co lidé existují

Archonti a skupina Chiméra jsou zodpovědní za zlo, které na Zemi nikdo nedokázal zastavit od doby, co lidé existují

Archonti a skupina Chiméra udržují přes primární plazmatické anomálie otrockou karanténu lidí na Zemi. Dělají to pomocí pokročilých kvantových skalárních plazmatických technologií. Dokáží zakřivit časoprostor a překroutit realitu. Zdá se vám to nemožné a sci-fi? Pro mnohé z nás ano, ale ne pro vyspělé negativní mimozemské bytosti o desítky úrovní před námi… více

22.04.2022

Klony a klonování lidí. Proč politici, kteří jsou popraveni, jsou opět, či ještě, mezi námi. Naštěstí hra a stav mysli, ve kterém se nacházíte, již končí. (2. část)

Klony a klonování lidí. Proč politici, kteří jsou popraveni, jsou opět, či ještě, mezi námi. Naštěstí hra a stav mysli, ve kterém se nacházíte, již končí. (2. část)

(2. část)

Posledním typem klonování je proces, kdy mohou doslova získat jakoukoliv buňkovou tkáň nebo DNA a pak ji přenést na někoho jiného. I David Wilcock udělal vlastní experiment, když přenesl laserovým světlem zápis žabí buňky do vajíčka salamandra, a když to vajíčko pak vyšlo ven, byla to žába. Takto lze přepsat DNA tím, že ji přenesou z jedné buňky do druhé a zároveň vymažou centrální informace v buňkovém jádře… více

21.04.2022

Klony a klonování lidí. Proč politici, kteří jsou popraveni, jsou opět, či ještě, mezi námi. Naštěstí hra a stav mysli, ve kterém se nacházíte, již končí. (1. část)

Klony a klonování lidí. Proč politici, kteří jsou popraveni, jsou opět, či ještě, mezi námi. Naštěstí hra a stav mysli, ve kterém se nacházíte, již končí. (1. část)

(1. část)

Dotazy, které byly směřovány na popravy lidí v Gitmu (satanističtí politici, herci, nejvyšší vládní představitelé a další vysoce postavení pedofilové) a jejich znovuobjevení na jakékoliv mediální platformě v televizi či v novinách, máte vysvětleny v následujícím článku. Klon vám udělají z vaší bytosti během krátké doby. Je to tak když někteří naši "vrcholní politici" mluví nekonzistentně, protiřečí si a už nejsou těmi, kterými byli před vstupem do politiky, BIDEN není Bidenem, TOM HANKS není Tomem Hanksem ad. ... Jsou to již vnitřně kontrolovaní "lidé" bez duše a empatie. Asi se nebudete stačit divit, kdo všechno ze známých osobností je klonem svého originálu… více

20.04.2022

Podlitiny na oku předních cabalistů nejsou POUZE znakem adrenochromové závislosti, ale jsou často znakem něčeho dalšího, stejně hrůzného

Podlitiny na oku předních cabalistů nejsou POUZE znakem adrenochromové závislosti, ale jsou často znakem něčeho dalšího, stejně hrůzného

Jedná se o droningovací proces probilského Vrila. Droning nastane, když Vril vstříkne své brko/proboscis do lidského oka, tak ještěří parazit převezme kontrolu nad hostitelským lidským mozkem. Pro lidskou bytost je to velmi bolestivé, dokud původní lidské vědomí nezemře a dokud vědomí Vril parazita nezíská nad ním plnou kontrolu. Celá nebo většina paměti a schopností bývalého člověka je zachována, ale ještěrčí vědomí nyní začne napodobovat chování bývalého člověka. Takový člověk se tak stane dronem. Jedná se o "lidi", které ještěrčí Vrilové používají k infiltraci do vlád, náboženských, právních a finančních systémů, důležitých organizací a korporací… více

19.04.2022

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (4. díl)

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (4. díl)

(4. díl)

Součástí luciferiánské gnózy, která zde vždy existovala, je magie. Utajovaná elita, Černá šlechta, má toto tajné poznání od počátku lidstva. Podle Carlose Castanedy se do nás infiltrovaly parazitické entity, "Letci nebo Planetáři" a vtiskli do naší mysli její rutinní, opakující se, maniakální, bázlivou, chamtivou, násilnickou, vypočítavou a manipulativní stránku. "Predátoři nahradili naši mysl svou myslí, která je bizarní, nesouvislá, mrzutá a pronásledovaná strachem z odhalení." (Carlos Castaneda, Poslední cesta) Gnostici je nazývají archonti. Nigel Kerner je přirovnal k mimozemšťanům, kteří jsou polymorfními bytostmi, které od nás žádají další a další oběti… více

18.04.2022

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (3. díl)

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (3. díl)

(3. díl)

Přes všechny padělané statistiky a "kouře a zrcadla", které vycházejí ze západních vlád, západní finanční systém – Federální rezervní banka a ECB – už dávno zkrachoval. Korporace Spojených států amerických vydávají falešné finanční údaje, aby vytvořily dojem, že je vše v pořádku. Pokud se lidé neprobudí a něco neudělají, zřejmě si zaslouží to, co je čeká, co se může rovnat předčasné smrti nebo zotročení do konce života. Nečekejte, že nás osvobodí jiní, kteří mají větší moc a vliv. Pokud se iniciativy chopí nějaká mocná skupina, opět hrozí, že později zase dojde k novému útlaku. Lidé musí převzít iniciativu a pak mohou požádat mocné skupiny o pomoc, aniž by se vzdali kontroly jako iniciátoři pozitivní změny. Pokud stále věříte v sílu svého národa, pak je nyní ten správný čas něco podniknout… více

17.04.2022

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (2. díl)

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (2. díl)

(2. díl)

Na rozdíl od Rockefellerů jsou Rothschildovi spíše obchodníci. Chtějí vydělávat peníze a uzavírat obchody Jsou velmi zručnými uživateli peněz jako nástroje. Pečlivým pěstováním svého neblaze nabytého bohatství s pomocí svých pěti synů Rothschild během Francouzské revoluce nesmírně profitoval tím, že poskytl Rakousku finanční prostředky a válečný materiál, což umožnilo, aby se rozvíjející se rodinné impérium vyvinulo na mnohonárodní organizaci, která se tak stala hlavním financovatelem průmyslu a válek. Pokud se na Rothschildovce podíváme, tak nejsou v rámci rodiny nijak zvlášť zlomyslní ani nemají vysloveně špatné úmysly. Obecně zastávají názor, že dobrý obchod přináší zisk všem zúčastněným, kteří jsou na jejich straně. Raději budou dojit dojnou krávu, tedy nás, obyvatelstvo, než by lidi chtěli zabít pro peníze z pojištění, o kterých vědí, že jim nakonec stejně připadnou… více

16.04.2022

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (1. díl)

Svět ovládají starobylé pokrevní linie (1. díl)

(1. díl)

Velká šťastná rodina není vždy taková, jak se jeví. Jako v každé rodině, tak i v případě rodin archontské pokrevní linie panují vnitřní boje o větší moc. Existuje 13 "základních" původních pokrevních linií. Z nich ovšem vychází mnoho dalších linií. Představte si 13 původních linií jako základní barvy, které lze míchat a vytvářet tak obrovskou škálu dalších barev. Tak můžeme pochopit a odhadnout globální pokrytí Archontů… více

15.04.2022

Macaulay Culkin: "Myslím, že Hollywood shoří ještě za mého života"

Macaulay Culkin: "Myslím, že Hollywood shoří ještě za mého života"

Herec, který hrál Froda v Pánu prstenů, řekl, že Hollywood zachvátily případy sexuálního zneužívání podobné skandálu Jimmyho Savila v Británii. Uvedl, že ho jeho matka ochránila před zneužíváním, když se stal hercem ve věku osmi let, ale jiní mladí herci byli "zneužíváni". I bývalí dětští herci – včetně čtyřiačtyřicetiletého herce z filmu The Goonies - Coreyho Feldmana tvrdili, že když byli teenagery, tak byli "obklopeni" pedofily. Tento problém je v Hollywoodu endemický už dlouho a konečně se dostává na světlo světa… více

14.04.2022

Mel Gibson: Hollywood "hoduje" na krvi dětí

Mel Gibson: Hollywood "hoduje" na krvi dětí

Mel Gibson prohlásil, že Hollywood je "doupě parazitů", kteří "hodují na krvi dětí a že hollywoodská studia jsou 'nasáknuta krví nevinných dětí'". Dále tvrdí, že konzumace "dětské krve je v Hollywoodu tak populární, že v podstatě funguje jako místní měna" a hollywoodské elity jsou skutečným "nepřítelem lidstva", který neustále jedná v rozporu se zájmy lidí a porušuje všechny Bohem daná tabu, které člověk zná, včetně nedotknutelnosti dětí. Toto veřejně sdělil Mel Gibson ve svém projevu v Londýně… více

13.04.2022

Celebrity, které promluvily o satanistickém zneužívání dětí v Hollywoodu

Celebrity, které promluvily o satanistickém zneužívání dětí v Hollywoodu

Justin Bieber řekl stovkám lidí na biblické hodině v Los Angeles, že hollywoodské elity zabily jeho nenarozené dítě a zničily jeho vztah s matkou dítěte Selenou Gomezovou, aby ho potrestaly. Na shromáždění se podělil o to, co nazval nejhorším momentem v jeho životě a vysvětlil, proč musel odejít z hudebního průmyslu. Prohlásil, že se nikdy nevrátí do prohnilého hudebního průmyslu, dokud nebudou pedofilové a monstra na jeho vrcholu vyhnáni a vše nebude dezinfikováno bělidlem a slunečním Světlem… více

12.04.2022

Víš, komu sloužíš?

Víš, komu sloužíš?

Lapeni penězi, v otrockém vězení, démony nuceni k věčnému mlčení… více

11.04.2022

Černá versus bílá magie

Černá versus bílá magie

Černá magie je proces využívání entit k dosažení osobních cílů prostřednictvím obřadní magie. Hall k tomu uvádí: Pomocí tajných postupů obřadní magie lze kontaktovat neviditelné bytosti a získat jejich pomoc. Dobří duchové ochotně poskytnou svou pomoc jakémukoli hodnotnému člověku, ale zlí duchové slouží jen těm, kdo žijí, aby ničili a destruovali. Nejnebezpečnější formou černé magie je vědecké překroucení okultní moci k uspokojení svých osobních tužeb… více

09.04.2022

Členové světové elity používají rituály černé magie k vyvolání entit, aby získali ještě větší moc

Členové světové elity používají rituály černé magie k vyvolání entit, aby získali ještě větší moc

"Základní, prvotní psychická realita je tak nepředstavitelně složitá, že ji lze uchopit jen na nejhlubším stupni intuice, a to velmi nejasně. Proto potřebuje symboly.", uvedl Carl Jung. Co je obřadní magie? Z prací Platóna, Manlyho, P. Halla a dalších vyplývá, že jde o používání rituálů a technik k vyvolávání a ovládání "duchů" a forem života, které existují v jiných dimenzích či světech. Mág zahalený do posvátného roucha s hůlkou a hieroglyfickými obrazci měl schopnost ovládat neviditelné obyvatele živlů a astrálního světa obsaženou v určitých slovech a symbolech. Z propracované obřadní magie ve starověku a z její zvrácenosti vzniklo několik falešných škol čarodějnictví a černé magie. Platón ve svých "Zákonech" a v "Republice" výslovně odsuzuje myšlenku ovládání "bohů" prováděním určitých rituálů. Byl zastánce toho, že ti, kdo se pokoušejí ovládat svět duchů, by měli být potrestáni… více

08.04.2022

Ochrana před temnými útoky a Aramejský otčenáš

Ochrana před temnými útoky a Aramejský otčenáš

Pokaždé, když probíhá proces spoutávání a souzení temných duchů, vzniká v hierarchii temných sil mocenské vakuum. Satanovy síly se každým takovým útokem oslabují, protože jeho padlí andělé jsou staženi z bojového pole a jsou bráni na zodpovědnost v nebi. V tomto procesu se ale ti padlí andělé, kteří zůstávají, často vrhají v pomstě a odplatě na ty, kteří přivolávají síly Světla, aby zakročily. Tato odveta může mít různé formy a tyto útoky se mohou zaměřit i na rodinu, blízké, obchodní známé/kolegy a další, aby se vás pokusili vyvést z vašeho středu. Proto je nejlepší být na to připraven tím, že v závěru modliteb za svázání a odsouzení temnoty požádáte o svázání všech zpětných reakcí. Ukončení každé modlitby slovy "Ať se stane Boží vůle" je bezpečný způsob, jak zajistit, aby z vašeho úsilí vzešlo jen dobro… více

07.04.2022

Máme právo požádat božskou podstatu, aby nám pomohla vyhladit temné síly na planetě Zemi

Máme právo požádat božskou podstatu, aby nám pomohla vyhladit temné síly na planetě Zemi

Existuje velmi reálný důvod, proč satanské síly bojují o ovládnutí mocenských rolí v církvi a tím je Kristova moc a Kristovská energie, která je vlastní každému z nás (bez ohledu na to, zda jste či nejste křesťané). Když Kristovskou energii uznáte, povoláte, přijmete a jste s ní v souladu, pak tato božská síla je schopna prostřednictvím vás udělat mimořádné věci. Ježíš o tom hovořil, když řekl: "Kdo věří ve mne, bude činit i skutky, které činím já, a bude činit ještě větší věci než tyto."… více

06.04.2022

Co může být lepším způsobem, jak zničit křesťany?

Co může být lepším způsobem, jak zničit křesťany?

Nacházíme se nyní v období, kdy je třeba si vybrat. Ti lidé, kteří mají vidět pravdu, tak ji uvidí, a ti, kteří ji vidět nemají, budou jen čekat. Počet lidí, kteří zatím říkají: Věřím tomu, co mi moje vláda řekne, je šokující. Je šokující, že údajně nadřazený druh na planetě je šílenější než některé podceňované, méněcenné živočišné druhy. Skutečnost je taková, že drtivá většina lidí se vzdala své suverenity. Vzdali se své základní moci ve prospěch někoho jiného. Dokonce ani nevědí, komu vlastně důvěřují a dělají přihlouple automaticky všechno, co se jim řekne. Ale již brzy se nám postaví před oči skutečně hodně pravdy a většina z vědomých lidí si jen řekne: No, díky Bohu, konečně, ať už je ta pravda venku. Ale pro drtivou většinu lidí to všechno bude nejen nové, ale bude to pro ně naprosto šokující. A čeká je několik veleobrovských šoků… více

05.04.2022

Kdy to všechno skončí?

Kdy to všechno skončí?

Takže nastala situace, že Rusko přechází na nový platební systém, na měnu krytou aktivy. Protože Evropa spoléhající na 40 % plynu a ropy z Ruska, velmi pocítí dopad sankcí, které sama vyprovokovala. Čína dala jasně najevo, že nebude Rusko sankcionovat a bez problému také přešla na měnu krytou aktivy. Dokonce řekla, že dodá Rusku zbraně, pokud o ně Rusko požádá. Čína v podstatě říká Americe: Neříkejte nám, co máme dělat, nebudeme sankcionovat Rusko. Navíc Čína veřejně vystoupila v hlavním proudu a prohlásila, že chápe, co Putin dělá, a že bude pro svět nejlepší, když se do toho Západ nebude míchat… více

04.04.2022

Blíží se konec petrodolaru?

Blíží se konec petrodolaru?

Pokud jde o Mariupol, tak nám mainstreamová média neříkají, co by měla, že tam jde o boj se syny černého slunce, praporu Azov, který je Čtvrtou říší zřízenou fašisty v rámci Deep State. Azovský prapor nebo brigáda dostala za úkol bojovat na život a na smrt ve východní části Mariupolu. Takže zatímco všechny oči byly v podstatě upřené na Kyjev a sever nebo horní východ země, skutečná akce se odehrávala dole, směrem ke Krymu. Realita je taková, že Putin se rozhodl, že zcela obklíčí Mariupol, aby tito synové černého slunce a propagátoři fašizmu nemohli uniknout… více

03.04.2022

Prožít temnou noc duše je nezbytnou událostí předtím, než přejdete práh do nové Země

Prožít temnou noc duše je nezbytnou událostí předtím, než přejdete práh do nové Země

Představte si, že sedíte na zemi v krásném prostředí přírody. Můžete pocítit mír a harmonii Země pod vámi. Spojujete se s ní, s její duší a vnímáte, že i Země touží po změně a po růstu svého vědomí. Přeje si dosáhnout spojení s vámi a s lidstvem jako celkem. Také Země je součástí v mocném procesu přeměny. Dovolte duši Země, aby se před vámi zjevila ve formě člověka nebo zvířete a zůstaňte s tímto obrazem, který spontánně vyvstává ve vaší mysli. Zeptejte se jí, co pro ni můžete udělat. Jak ji můžete podpořit. Spojení se Zemí vám přinese klid a harmonii. Propojíte-li se s jejím bytím, bude zároveň žít i ve vás. Člověk v Nové Éře bude plně přítomen a ukotven na Zemi… více

15.02.2022

Světlo vaší pochodně už nebude zářit jen pro vás, ale bude osvětlovat cestu i ostatním

Světlo vaší pochodně už nebude zářit jen pro vás, ale bude osvětlovat cestu i ostatním

Je pro mě radostí být zde mezi vámi. Jsme propojeni jako bratři a sestry. Kolektivně do tohoto světa přinášíme novou vlnu vědomí. Vnímejte to uvnitř sebe. Jste nositelé světelné pochodně. Uvnitř sebe nesete světlo lásky, pravdy a poznání. Představte si, jak držíte tuto pochodeň Světla, které se šíří do temnoty. Nejdříve se toto Světlo ale šíří do vaší vlastní temnoty. Jakmile se narodíte na Zemi, která je plná strachu, iluzí a nedůvěry k životu, začnete účinkovat v tomto světě a v jeho pokusu uniknout z hlubokých svazujících pocitů. Od chvíle, kdy se narodíte, jste neustále vnitřně "vyzýváni" k tomu, abyste se pokusili pevně držet svého Světla a toho, kým skutečně jste… více

14.02.2022

"Už jste překročili práh starého"

"Už jste překročili práh starého"

Charakteristické pro život na Nové Zemi je, že v ní vždy existuje spojení s vaší duší a že se pohybujete v proudu tohoto pramene. Následujte své srdce, protože v něm leží hlavní klíč ke vstupu do nové doby. Pokud zjistíte, že vás lapil starý strach a pochyby, obejměte ho svým srdcem a buďte si zase jistí. Strach už není vaší součástí, je to místo, kterým jste již prošli. Vaše nynější cesta je již spojena s vyššími energiemi. Buďte si vědomi toho, co vás vyživuje, a co vám dává energii Nové Země… více

13.02.2022

Právě nyní se otevírají všechna uzavřená srdce lidí

Právě nyní se otevírají všechna uzavřená srdce lidí

Kolem vás se rozvíjí nový svět. Je to nezadržitelné, vzniká nová Země. Každý může vidět kolem sebe, že se stará realita Země rozpadá a hroutí. Můžete to uslyšet a uvidět v událostech, ke kterým dochází na globální úrovni a také to pozorovat na rozličných osudech lidí kolem sebe, kteří prochází krizí. Dostihlo je osobní neštěstí, finanční, vztahové problémy nebo se jim hroutí zdraví, zdánlivě kvůli okolnostem, které jsou mimo ně. Všechny tyto události fungují jako katalyzátory a jako varování, které vás nutí jít velmi hluboko dovnitř a začít hledat skutečnou podstatu, co skutečně existuje, a co vás bezpečně ukotví v sobě samém… více

12.02.2022

Podstatou Kristovského vědomí je, že neodmítá Temnotu, ale obejme ji svým Světlem

Podstatou Kristovského vědomí je, že neodmítá Temnotu, ale obejme ji svým Světlem

Zdravím vás s velkou láskou ve svém srdci. Všechny vás znám. Vidím a cítím vaše duše a mnohé z vás znám ze života před 2000 lety. Byl jsem lidskou bytostí stejně jako vy. Měl jsem přístup k energii své duše. Stejně, tak jako vy dnes, jsem zápasil s lidskými pochybnostmi, strachem a hněvem. Proto k vám nyní cítím takovou blízkost. Vím dobře, čím si procházíte. Jste andělskými bytostmi. A přestože jsou andělé pravdou, tak i oni se museli zabývat lidským strachem a temnotou, která znesnadňuje slyšet hlas jejich duše… více

11.02.2022

Nastal čas být otcem a matkou svého vlastního vnitřního dítěte

Nastal čas být otcem a matkou svého vlastního vnitřního dítěte

Chtěl bych k vám moc rád promluvit o síle, která se ve vás nachází. O síle vašeho vlastního vědomí a vašeho vlastního bytí. O síle vaší vlastní duše. Příliš často ještě hledáte různá řešení mimo sebe. Avšak jakmile naleznete řešení v sobě, začnou se problémy a nezpracované situace sami rozpouštět. Uvědomte si, že jste středem svého bytí a sluncem svého vlastního Vesmíru. Nasměrování vašeho vědomí i to, jak je naladěno, rozhoduje o tom, jak se cítíte, co si myslíte a jak reagujete. Všechny děje řídíte z hlubin sebe sama podobně, jako slunce směřuje své paprsky ven do prostoru… více

10.02.2022

Jste Kristy nové éry a přinesete mír do světa duality a polarity

Jste Kristy nové éry a přinesete mír do světa duality a polarity

Dnes, na pokraji nového cyklu, v těchto časech transformace, jste otevřeni skutečnému významu Kristovské energie. Ve vašem srdci klíčí moudrost, která přijímá a přeměňuje protiklady a rozpoznává božský proud ve všech různých projevech. Vaše láska není jen abstraktním poznáním, ale skutečným, čistým a ryzím proudem srdcí, které oslovují Zemi i druhé. Nyní můžete poznat sami sebe ve tvářích druhých, ať už jsou světlí nebo temní, bohatí či chudí, pracovníky Světla nebo Pozemskými dušemi. Láska obsažená v Kristovském vědomí překonává rozdíly mezi protiklady a dává vám intenzivní pocit propojenosti všeho, co je… více

09.02.2022

Byli jste trestáni a mučeni za to, kým jste byli a často jste končili na pranýři či popravišti

Byli jste trestáni a mučeni za to, kým jste byli a často jste končili na pranýři či popravišti

Během vašich inkarnací na Zemi jste časem ztratili spojení s energií srdce, kterého jste měli dosáhnout. Silněji, než kdy dříve jste si po pádu Atlantidy uvědomili, že pravdu není možné nalézt ovládáním života, i když se tento úmysl zdál být vznešený. Začali jste se tedy otevírat tichému hlasu svého srdce, který vám řekl, že existuje cesta, která vychází skrze samotný Život a nepotřebuje žádné řízení či kontrolu. V samotném proudu života existuje moudrost srdce, na kterou se můžete naladit tak, že jí nasloucháte a odevzdáte se jí. Není vytvořená rozumem či vůlí, je to moudrost, kterou k vám přináší hlas vyšší perspektivy, hlas lásky… více

08.02.2022

Atlantida – druhý Pád do Zkušenosti

Atlantida – druhý Pád do Zkušenosti

Atlantida byla civilizace, která leží mnohem dál v čase, než je důvěrně známá historická éra. Atlantida postupně vznikla před zhruba 100 000 lety a skončila cirka před 10.000 lety. První počátky dokonce předchází 100 000 let. Atlantida se postupně vyvíjela a zároveň mimozemské rasy začaly napadat Zemi tím způsobem, že se začaly inkarnovat do lidských těl. Tyto duše měly obecně velmi vysoký stupeň mentálního vývoje. V té době byla společnost a společenství na Zemi velkou měrou tvořeny z Pozemských duší a projevovaly se (dle vašeho vnímání) primitivně. Ještě před Atlantidou působilo na Zemi mnoho mimozemských vlivů z řady galaktických říší, které na ni posílaly různými způsoby své myšlenkové formy… více

07.02.2022

Přes spojení vašeho "Já" s celkem zažíváte nejhlubší radost a můžete přidat vlastní energetický otisk, jako svůj příspěvek do mozaiky tvoření

Přes spojení vašeho "Já" s celkem zažíváte nejhlubší radost a můžete přidat vlastní energetický otisk, jako svůj příspěvek do mozaiky tvoření

Nad vámi neexistuje jediná autorita. Vy sami jste mezi všemi těmi, kteří sedí vedle trůnu Boha. Nejsnazší cesta, jak se dostanete do spojení se svým Světelným "Já", je prostřednictvím spojení s vrstvou vašeho čistého vědomí a Ducha uvnitř vás. Je třeba se zklidnit na vnitřních i vnějších úrovních. "Hluboké ticho", které budete prožívat, je ve vás přítomno odjakživa, jen si ho potřebujete uvědomit. Když se spojíte s tichem a s dimenzí věčnosti uvnitř vás, můžete ucítit něco, z čeho bylo zrozeno vaše "Světelné Já". Duše prožívá největší radost v harmonické souhře mezi Duchem a prožitkem, v souhře mezi božskostí a lidstvím… více

06.02.2022

Pouze pokud je umožněno světlu vaší duše zářit do nejtemnějších koutů vás samých, probíhá vaše vnitřní transformace a vaše osvobozování

Pouze pokud je umožněno světlu vaší duše zářit do nejtemnějších koutů vás samých, probíhá vaše vnitřní transformace a vaše osvobozování

Vyvážená pozice mezi Duchem a Duší je zdrojem vaší největší tvořivosti. Z této perspektivy jste na cestě k tomu najít správnou rovnováhu mezi absolutní Jednotou a tím být individuální duší. Ti z vás, kteří jste Pracovníky Světla, v současnosti směřujete své úsilí k vyššímu uvědomění si své jednoty s Duchem. Do duality jste cestovali dlouho a daleko, ale nyní jste připraveni se vrátit zpět Domů. Nikoli však do statického Domova či Čisté Jednoty, ale do živé, tvořivé reality božských, multidimenzionálních lidí, jejichž prožitky budou naplněny velkou radostí a Světlem poznání… více

05.02.2022

Nepotřebujete vzhlížet s posvátnou strnulostí k spirituálním mistrům, průvodcům či andělům

Nepotřebujete vzhlížet s posvátnou strnulostí k spirituálním mistrům, průvodcům či andělům

Archandělé jsou bytosti, které jsou velmi blízko Duchu a božské podstatě. Jsou jeden krok vzdáleni od absolutního vědomí, znamenající čisté Bytí. Každý z nich je jedinečný a má jinou charakteristiku. Archandělé vstoupili do říše oddělenosti, do říše "Já a ti Druzí". Jsou částečně součástí duality. I vy jste archandělé. Archanděl je tím aspektem Boha, který manifestoval sám sebe jako specifickou Bytost. Řecký filozof Platon toto nazval Ideou, která je v našich podmínkách základní, archetypální, energetickou realitou, jenž přeměňuje fyzický svět. Archandělé jsou v platónském smyslu tedy Idejemi. A tak existuje archanděl Lásky, Pravdy, Milosti, Soucitu atd. Každý z nich ztělesňuje energii konkrétního božského aspektu. Archandělé nejsou až tak osobami jako zejména energetickými poli s individuálním nádechem… více

04.02.2022

Můžete aktivovat jakoukoli realitu, kterou si zvolíte

Můžete aktivovat jakoukoli realitu, kterou si zvolíte

Být vědomě multidimenzionální je podstatnou částí reality Nové Země. Důvod, proč zatím bojujete s konceptem multidimenzionality je, že uvažujete o tom být na dvou různých místech zároveň, jen ve fyzickém smyslu. Vaše fyzické tělo nemůže být na dvou fyzických místech nejednou. Nicméně dimenze nejsou fyzická místa a tak říkajíc kusy hmoty. Dimenze jsou říše a sféry vědomí, které zůstávají věrné energetickým zákonům. Vaše vědomí se může zúčastnit dějů v různých dimenzích zároveň… více

03.02.2022

Vzájemným působením minulosti a přítomnosti probíhá spirituální alchymie

Vzájemným působením minulosti a přítomnosti probíhá spirituální alchymie

Vzhledem k lineárnímu pojetí času nemůžete být přítomni na více než jednom místě zároveň. Označením "Vy" se lineární koncept odvolává na vaše tělo, mozek a vaše vědomí, které je jaksi vázáno k tělu a mozku. (Věda nedokáže vysvětlit, jak je tělo a vědomí spojené, ale tvrdí, že vědomí nemůže existovat bez fyzického těla). Ale vzhledem k subjektivnímu konceptu času jste přítomni kdekoli, kde přebývá vaše vědomí. Kde jste v čase a místě je určeno zaměřením vašeho vědomí a ne polohou vašeho těla… více

02.02.2022

Protože existují různé úrovně vašeho bytí, nejste omezeni žádnou časovou řadou

Protože existují různé úrovně vašeho bytí, nejste omezeni žádnou časovou řadou

Povídání o vývoji v čase z bodu A do bodu B, z Temnoty do Světla, z nevědomosti k moudrosti ve vás může vytvářet pocit, že vše probíhá lineárně v čase a v určitém směru to tak i je. Přesto existuje i jiný způsob pohledu. Je to vhled do perspektivy, která nás pozvedává mimo čas, mimo tuto lineárně vzniklou historii a seznamuje nás s naší mimočasovou existencí, (jinými slovy) s naší multidimenzionalitou. Existuje totiž naše část, která je zcela nezávislá na prostoru a čase. Tato část je zcela svobodná a může v kterémkoli momentě vstoupit do jakékoli dimenze či oblasti prožívání. Má svobodu volby… více

01.02.2022

Překročte úroveň své duše a stoupejte k úrovni Ducha

Překročte úroveň své duše a stoupejte k úrovni Ducha

Když učiníte přeměnu z vědomí založeného na egu na vědomí založené na srdci, budete již uvnitř více či méně stále ve spojení s božským proudem bytí. V tomto stavu budete mít potřebu a touhu pomáhat druhým. Budete ji k sobě přitahovat, ale ne skrze vůli. Energeticky budete vyzařovat již jiné vibrace. Ve vašem energetickém poli bude přítomno něco, co k vám bude přitahovat lidi. Není to něco, co jste nějak udělali, ale něco, čím jste se stali… více

31.01.2022

Nebojte se smrti, žádná smrt není, je jen změna

Nebojte se smrti, žádná smrt není, je jen změna

Vnitřní spojení s Duchem není nic, co se děje jednou provždy. Je to pomalý a postupný proces, ve kterém se spojíte, odpojíte, znovu spojíte. Postupně se ale ohnisko vašeho vědomí pohybuje z duality k jednotě. Přeorientovává samo sebe, nalézá nový směr a nakonec je taženo ke zklidnění, tichosti, ale již mnohem méně k myšlenkám a emocím. Tak se dostáváte plně do středu přítomnosti, do stádia nesoudícího vědomí… více

30.01.2022

Naučte se naslouchat svému srdci a věřit jeho sdělením

Naučte se naslouchat svému srdci a věřit jeho sdělením

Naučit se naslouchat svému srdci, věřit jeho sdělením a na základě nich jednat, vám bude chvíli trvat. Ale čím déle budete jednat podle svého srdce, tím více pochopíte, že je to jen o tom, odevzdat svá trápení a pochyby moudrosti svého srdce, abyste nalezli vnitřní mír. Když budete postupovat po této cestě, tak si uvědomíte, že to, co vás činí neklidnými a úzkostlivými je naléhání na kontrolu reality skrze myšlení a svou vůli. Když se zbavíte této "sžíravé" kontroly, umožníte se otevřít kouzlu života… více

29.01.2022

Zbavte se návyku přetěžování vaší mysli a síly vůle a začněte skutečně věřit sami sobě prostřednictvím své intuice

Zbavte se návyku přetěžování vaší mysli a síly vůle a začněte skutečně věřit sami sobě prostřednictvím své intuice

K tomu, abyste pro sebe vytvořili tu nejpřitažlivější realitu, je sebe-přijetí mnohem důležitější než se zaměřovat na své myšlenky a vůli. Nemůžete vytvořit něco, co nejste. Můžete tisíckrát recitovat mantry a vytvářet spousty pozitivních obrazů ve své mysli, ale dokud neodráží, co skutečně cítíte, nevytvoří ve vás nic jiného než zmatek a pochyby. ("Pracuji přece tak tvrdě, ale přesto se nic neděje.") Sebe-přijetí je forma lásky a ta je největším magnetem pro pozitivní změny ve vašem životě. Když se budete milovat a přijímat se za to kým jste, budete přitahovat okolnosti a lidi, kteří vaši sebe-lásku budou odrážet. Tak je to jednoduché… více

28.01.2022

Těšte se na to, co je pro vás nejvhodnější

Těšte se na to, co je pro vás nejvhodnější

Pokud skutečně přijímáte svoji současnou realitu, ale přijímáte ji jen jako svůj vlastní výtvor, nemůže vás opustit, protože byste tím popřeli část sebe sama. Tak byste řekli ne té části sebe sama, která pro vás tuto realitu vytvořila. Nemůžete být sami sebou v nové realitě tím způsobem, že odsunete své nechtěné části stranou. Síla vůle vám v tomto případě neposlouží. To, co potřebujete je, dostat se do spojení se svým srdcem. Energie pochopení a přijetí jsou skutečnými stavebními kameny nové a více naplňující reality… více

27.01.2022

Nechejte odejít své staré "já"

Nechejte odejít své staré "já"

Přeměna z vědomí založeného na egu k vědomí, které je založené na srdci, postupuje několika fázemi: 1. Nespokojenost s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po něčem jiném. / 2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí. / 3. Nechání starých energií založených na egu uvnitř sebe zemřít, zbavení se ochranného obalu a následný vznik nového "Já". / 4. Probuzení vědomí uvnitř sebe, které je založené na srdci a je motivováno láskou, svobodou a pomáhání druhým v přeměně… více

26.01.2022

Staňte se mistry své reality

Staňte se mistry své reality

Politické ustanovení, osobní a duchovní ideály, normy zdraví a krásy a rozumové zásady poskytují standardy, jak by to mělo všechno být a jak byste se měli chovat. Avšak Lásku nezajímají definice. Nemá zájem o ideje, ale o realitu. Láska se obrací k tomu, co je skutečné. A Srdce se zajímá o každé aktuální vyjádření vás samotných, toho destruktivního i konstruktivního. Jednoduše si všímá všeho. Je všude. Obklopuje vás svou přítomností, pokud mu to dovolíte… více

25.01.2022

Mystická síla křišťálu (4. díl)

Mystická síla křišťálu (4. díl)

(4. díl)

Křišťál používáme k podpoře jasnozřivosti i jako prostředek k podnícení inspirace a intuice. Čirá jasná zář křišťálu nás spojuje s pramenem původní energie, která sídlí v naší duši jako božské Světlo, které nás prozařuje svou tvůrčí silou. Toto Světlo je v nás stále, ale my ho často pro mnohé blokády a stěny, které jsme si v sobě v průběhu života vytvořili, necítíme. Křišťál propojuje naši duši s věčností Universa, čistí a chrání naši auru, odstraňuje blokády bránící průtok energie, nečistoty a disharmonie duše, prosvětluje naše pocity, myšlenky a představy a nabíjí nás novou životodárnou energií… více

24.01.2022

Mystická síla křišťálu (3. díl)

Mystická síla křišťálu (3. díl)

(3. díl)

Křišťál nás učí se vidět tak, jací skutečně jsme, a tím vytváří vhodné frekvenční podmínky pro odstraňování našich karmických zátěží, jakožto předpokladu našeho konečného vykoupení. Pomáhá nám nalézt v tomto duchu cestu již započatou v mnoha minulých životech. Každou odchylku, která nám brání v naší přirozené cestě, můžeme pomocí křišťálu lépe a ostřeji rozpoznat, řešit a také napravit. K tomu ale také nutně potřebujeme vlastní vůli, úsilí a odhodlání… více

23.01.2022

Mystická síla křišťálu (2. díl)

Mystická síla křišťálu (2. díl)

(2. díl)

Tibeťané používají křišťál dodnes jako lék na otevřené rány, pro Japonce symbolizuje trpělivost, moudrost a dokonalost a američtí Indiáni jej používají jako prostředníka v komunikaci s duchovním světem. Starověcí Římané jej znali jako lék proti zduření žláz, proti horečkám a na utišení bolestí. Ve středověku, byl drcen na prášek a pak užíván proti úplavici, průjmu, kolikám a dně. V horkých oblastech oblázek křišťálu v ústech mírnil pocit žízně a položen na jazyk pomáhal srážet teplotu. Lidé všech kultur jej ctili a všestranně prakticky používali a ani dnes tomu není jinak. Křišťál nás svoji čistou energií chrání před černou magií. Pokud obsahuje inkluze turmalínu, rutilu a sagenitu, posiluje je a ony pak mají na naše tělo silnější účinek… více

22.01.2022

Mystická síla křišťálu (1. díl)

Mystická síla křišťálu (1. díl)

(1. díl)

Křišťál je průsvitný, bezbarvý krystal křemene. Jeho název pochází z řeckého názvu kristalus – čirý. Podporuje trpělivost, moudrost a dokonalost. Je to naprosto univerzální minerál, který působí na všechny neduhy a používá se jako doplňkový kámen ke všem ostatním minerálům a zesiluje jejich účinky… více

21.01.2022

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze"

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze"

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze" a byli odváděni od pravdy. Dělo se to násilím v době válek a totalit, ale také plíživě v klidnějších dobách, kdy jsme manipulace (těch za oponou) neodhalili a dovolili jsme jim, aby své skryté zlo zrealizovali. Mocná pozemsko-mimozemská elita, skrytě ze zákulisí řídila aspekty našeho života, hrála si na bohy, ovlivňovala dějiny, výsledky válek a vytvářela nám dokonalou falešnou realitu… více

11.01.2022

Co skutečně chceme, to si přitáhneme do života

Co skutečně chceme, to si přitáhneme do života

Bolest by se za ideálních podmínek nemusela v našich životech vůbec objevovat. Veškerou bolest jsme si vytvořili sami, ať už to bylo naší hloupostí, nevědomostí či prostřednictvím surové manipulace ze strany temných bytostí. Zapletli jsme se do těžké karmy a vytvořili jsme mnoho bludných cest. Proto se musíme v mnohém změnit, napravit a zbavit se lží. Změna ovšem většinou přichází až s bolestí. My lidé jsme duchovní bytosti a zde na Zemi máme moc vytvořit vizi duchovního ráje. Stačilo by, abychom se rozpomněli na svou duchovní podstatu a začali opět usilovat o pravé poznaní. Tak můžeme odhalit, co je pravda a co lež, jaký je smysl našeho života, co se od nás vlastně požaduje a jakými lidmi máme být. Poznání nás postupně přivede k přirozené radosti a k životu bez zbytečné bolesti, násilí a zla… více

10.01.2022

Rozvíjení naší duchovní stránky je přesně to, o co bychom měli nejvíce usilovat

Rozvíjení naší duchovní stránky je přesně to, o co bychom měli nejvíce usilovat

Rozvíjení naší duchovní stránky je přesně to, o co bychom měli nejvíce usilovat. Každý si tento úkol a zároveň i touhu nese uvnitř sebe, ale ne každý ji vyslyší a naplní. Poznaní je to, co dělá z bytosti Člověka. Poznání se získává pomocí silných niterných emociálních prožitků, ať už v hluboké bolesti nebo naopak ve velké radosti… více

09.01.2022

Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout

Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout

Dělejte to, co vás dělá šťastnými, radujte se ze života, těšte se z maličkostí, buďte vděční za život i za každý nádech. To, co se nyní děje bychom neměli brát na lehkou váhu, ale na druhou stranu bychom neměli zapomínat na smích a radost. Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout… více

08.01.2022

Největší zákeřností Temnoty je, že je nenápadná, ráda a velmi dobře se maskuje

Největší zákeřností Temnoty je, že je nenápadná, ráda a velmi dobře se maskuje

Temnota na nás nedokáže útočit přes naše čisté cítění, ale dokáže na nás útočit přes naše myšlenky a pocity. Tedy působí na nás v oblastech, kde je její dosah. Ovlivňuje naše pocity, které souvisí s mozkem a hmotou, na rozdíl od citu, který je projevem duše. Pocit vzniká na základě myšlenky, zatímco při čistém cítění vzniká nejdříve cit a až následně jej začne rozum analyzovat. Takhle bychom měli správně fungovat… více

07.01.2022

Temnotu je třeba rozpoznat, odhalit, prosvětlit a tím ji eliminovat

Temnotu je třeba rozpoznat, odhalit, prosvětlit a tím ji eliminovat

Královstvím Temnoty je hmota a hrubohmotnost. Čím níže se člověk dostane a sníží si vibrace, tím lehčeji jej může Temnota ovládnout. Díky tomuto pochopení je nám jasné, jak se mohla v dnešním lidstvu zakořenit tak hluboká Temnota. Je to tím, že lidstvo tvořilo a rozvíjelo zejména (ať už dobrovolně nebo nuceně) nízké počiny a hodnoty (peníze, bohatství, přepych, zisk, sexualitu, drogy, zahálku, pedofilii, okázalost, mocenské hrátky, násilí, zotročování, zneužívání ad.) na úkor duchovnosti, lidské sounáležitosti, morálních hodnot, nezištnosti a velkorysosti… více

06.01.2022

Základní princip lásky je, že dáváme druhému člověku to, co mu prospívá a ne to, co si přejeme!

Základní princip lásky je, že dáváme druhému člověku to, co mu prospívá a ne to, co si přejeme!

Církevní naháněči učili nepravou víru a tím se odklonili ze správné cesty. Jenže pokud dospělý člověk padne do duchovních pastí, padá bohužel vina jen na něho samotného, protože každý člověk se umí, dokáže a má se spojit se svým vnitřním vyciťováním, svědomím a tak odhalit, co je pravda a co lež. Prvotní křesťanské národy byly Bohu nejblíže, ale chapadla církve převrátila mnohé z toho, co hlásal Ježíš a co dále rozšiřovali jeho učedníci. Z církve se stal jednoduše kult, který znetvořil pojem Boha, víry i pojem pravé lásky a vytvořenými dogmaty zabil pravé vnímání… více

05.01.2022

Církev neučí lidi duchovnosti, ale jen "rozumové víře"

Církev neučí lidi duchovnosti, ale jen "rozumové víře"

Církev učí lidi dogmaticky přijímat, co jim předkládá, učí je slepé poslušnosti, tupé odevzdanosti ale vůbec je neučí jak správně probudit svého ducha, a jak se spojit s božskou podstatou. Učí vždy jen to a takovou formou, aby to neohrozilo jejich postavení. Propaguje slepou víru, která nemá žádné skutečně duchovní základy. Ukotvuje se jen na základě hmotného uctívání Boha. Takto "věřící člověk" si myslí, že potřebuje dřevěné kříže a kostely na to, aby se spojil s Bohem. Takový přístup neobsahuje nic skutečně procítěného, opravdového a duchovního. Je to rozumová víra, která se snaží duchovnost a pochopení božského vtěsnat do rozumových pevných forem. Vážně si myslíte, že všemohoucí božská podstata, která je obsažena ve všem a projevuje se v celém stvoření, bude od nás vyžadovat takové neduchovní uctívání na úrovni hmoty?… více

04.01.2022

Každý duchovní musí v sobě jasně cítit pravdu

Každý duchovní musí v sobě jasně cítit pravdu

Na to, abychom poznali tu správnou cestu, je potřebné poznat i tu nesprávnou. Vytvořilo se mnoho duchovních učení a náboženství s původním cílem přinést duchovní obživu člověku. Přestože křesťanství patří k těm, kteří se přibližují duchovní pravdě, nesplňuje očekávání vnímavých lidí, aby se s ním vydali po cestě božskému poznání. Základem pochopení tohoto rozčarování je zjištění, že Bůh a církev není to stejné. Církev záměrně míchá dohromady ty nejposvátnější pravdy s polopravdami, manipulacemi a falešným výkladem Ježíšových slov a událostí. Samotná bible je v mnohém překroucená, určité její části jsou účelově vymyšlené a dokonce celá řada biblických knih byla jednoduše odstraněna a ukryta před veřejností… více

03.01.2022

Ametyst (3. díl)

Ametyst (3. díl)

(3. díl)

Ametyst otevírá cestu k novým myšlenkám, vjemům a vizím. Dokáže také řídit tok energie ve všech čakrách. Tmavě modré/purpurové krystaly se používají k léčbě nerovnováhy v čakře třetího oka. Tato barva je barvou ticha, tajemství, moudrosti, ale i bystrého úsudku. Pomáhá otevírat korunní čakru v horní části hlavy – bránu k celému Vesmíru, která je mimo naše tělo. Usměrňuje a řídí to, co si myslíme a jak reagujeme na svět kolem nás. Aktivizuje zdroj naší víry i naší spirituality a spojuje nás s vyššími úrovněmi naší existence. Je zdrojem univerzální energie a Pravdy. Pomáhá harmonizovat a uvádět do rovnováhy korunní čakru a tím i všechny naše energie… více

28.11.2021

Ametyst (2. díl)

Ametyst (2. díl)

(2. díl)

Ametyst je krystalický křemen v odstínech jemně fialové až purpurové. Tento drahokam byl tradičně nošen na ochranu před závislostmi a pro uchování střízlivé mysli. Slovo ametyst vychází z řeckého významu "bez opilosti". Ametyst své nositele vždy ochraňoval před jedy a starověcí Egypťané jej používali na ochranu před pocity strachu. Ametyst proslul jako ochrana před sebeklamem a jako ochrana před čarodějnickými silami. Již dlouho je používán k otevírání duchovních center a k rušení psychických bloků v těle. Celá řada léčitelů jej používá pro jeho schopnost soustřeďovat a koncentrovat energii… více

27.11.2021

Ametyst (1. díl)

Ametyst (1. díl)

(1. díl)

Název ametystu je odvozen od řeckého slova "methy" – medovina. Ametyst aktivizuje nejvyšší centra energie 7. čakry. Je kamenem čistoty ducha a meditace, působí jako spojnice duše a duchovních říší. Jeho účinky nás odvádí od materiálních hodnot tohoto světa a povznáší nás k vyššímu duchovnímu poznání. Pomáhá nám objevovat lásku, pokoru, nezištnost a sebeobětování. Těmito vlastnostmi nám otevírá cestu do jiných dimenzí bytí a nových stavů vědomí. Je kamenem inspirace, směřuje naše myšlení k tvořivé činnosti a probouzí v nás intuici. Podporuje ale i střízlivé uvažování, logické myšlení, schopnost neutrality, soudnosti, skromnost, cudnost a zdrženlivost. Má uklidňující účinky a je schopen odstranit z těla negativní energie. Barvy ametystu jsou od světle růžové až po tmavě fialové, indigové a vyvolávají silné léčebné síly… více

26.11.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (1. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (1. díl)

(1. díl)

Véda nám přinesla vizi "trojího světa" a zejména ukázala lidstvu cestu spásy, míru a poznání tím, že vytvořila zcela jiný "svět" rozevřením prostoru a oddělením od sebe dvou stále bojujících sil. Vytvořila pro probuzené lidi harmonický, vnitřní životní prostor – ráj. Tento děj byl ztvárněn v liturgickém obřadu, se kterým se setkáváme v indické Védě, jako vytloukání "sómy" a v perské Avestě u starých Peršanů v obřadu, jako vytloukání hómy (člověka). Sóma či hóma jako vykřesané Světlo poznání – pravá podstata lidství, také dal člověku jeho latinský název – homo. Tento proces dvou proti sobě neustále bojujících a stále křesajících kosmických sil tvoří podstatu indoevropského vidění světa a podstatu původního "védského křesťanství". Dokonalý, vykřesaný Člověk – Átman vznikl jako výsledek tohoto křesacího procesu… více

25.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (2. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (2. díl)

(2. díl)

Slovo poznání rozevírá svým Světlem temnotu nevědění a tak se rodí nové vědomí. Rodí se stejně těžce, jak těžce se rodí každé dítě. Tak těžce se rodí i gnostikovo poznání, když rozevírá volný střed mezi dvěma nelidskými silami. Takový Člověk stojí ve stínu před zavřenou obrovskou dvoukřídlou branou, za kterou svítí slunce: levé křídlo brány volá po demokracii a její spodinové svobodě, pravé křídlo mluví o pořádku, poslušnosti a podobá se trestnici. Opravdový člověk stojí před branou a nechce "ani jedno, ani to druhé". Začne úporně rozvírat obě křídla od sebe, až na něj pootevřenou branou začne svítit Světlo… více

26.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (3. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (3. díl)

(3. díl)

Uctívání Světla poznání je spojeno s rozvíráním temnoty. Vykřesanou střední cestou, životním teplem "Tapas", což dle Védy je probuzená ohnivá vroucnost, bez které a bez zapálení pro něco, není života. Opakem tohoto jsou studenokrevní chtonici, mající ve znaku rybu, živočicha plujícího ve studených temnotách, v několika stupních nad nulou. Proto bylo rozdělávání ohně v celé védské tradici (dokonce i dnes) názorným liturgickým rituálem, který jasně ukazuje, jakým způsobem dochází ke vzniku lidského Vědomí a Světla poznání… více

27.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (4. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (4. díl)

(4. díl)

Základní myšlenka, která provází celou védántu je ta, že "celý svět je prodchnut átmanem", tj. duchem života nebo "božským světelným principem", který je podstatou všech forem. Tato myšlenka se filosoficky možná už chápe hůř, ale ve védántě je zapotřebí neustále vnímat tu jasnou souvztažnost mezi Světlem poznání a tím, čemu se říká "duch" – "átman" nebo spíše jejich totožnost. To znamená, že ta idea, která se v nás zrodí, je součástí věčné říše Úplného Světla poznání a zároveň je jejím vyslancem". Tedy není ničím jiným nežli paprskem tohoto Světla Úplnosti, které je chápáno jako absolutní Vědomí nebo absolutní Vědění, které Peršané pojmenovali jako "Ahura Mazda" – "Pán nejvyššího vědění" a nejvyššího poznání… více

28.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (5. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (5. díl)

(5. díl)

Sanskrt je pozůstatek védské řeči, ale tyto dva jazyky nelze ztotožňovat, jak se často děje, protože jak gramatickými tvary, tak i smyslem, významem slov, se dost odlišují. Sanskrt, svatá řeč bráhmanů, byla konstituovaná gramatikem Páninim někdy ve 4. stol. př. n. l. To neznamená, že by snad sanskrt předtím neexistoval, nejstarší texty psané sanskrtem jsou staré upanišady, které sahají nepochybně do předbuddhistické doby, datace se rozcházejí, ale může se vzít za jisté, že nejstarší upanišady vznikly někdy v 8. – 7. stol. př. n. l., tedy především Brhádaranyaka a Čhándogya, dvě nejvýznamnější a nejstarší upanišady… více

29.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (6. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (6. díl)

(6. díl)

Základním termínem pro vykřesanou sílu mysli, duchovního probuzení a sílu "věčného života" je védské slovo "vis". Znázorňuje pravou sílu života, která je jedinou, vykřesanou silou, jenž osvobozuje člověka a jeho ducha ze smrtonosného objetí hmoty. Pomocí ní můžeme stoupat vzhůru, spojovat se se Světlem, můžeme rozevřít temnotu a zbavit se nevědění. Je rozumem, "roz – umem" (tj. uměním rozevřít prostor v pravém duchovním významu). Tato síla "vis" byla v gnostické tradici zpodobňována prostřednictvím velkého ptáka – orla, jenž byl symbolem Světla a ducha. Přilétal z nebeských výšin a zachraňoval člověka, topícího se ve spodních vodách zapomnění a smrti – v oceánu spodních vod nevědění… více

30.09.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (7. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (7. díl)

(7. díl)

Rozvíráním "Temnoty" vykřesanou myšlenkou a Světlem poznání vznikl prostor pro zasazení semínka poznání, ze kterého vyrostl strom života – "amśu". Dědictvím Védy je také svatý fíkovník, zvaný "ašvattha" – dnešní vánoční stromeček, pod kterým se narodil Spasitel, Buddha, Kristus. Ježíš Kristus jako "Obnovitel Života" v gnostickém Tomášově evangeliu přirovnává "Slovo poznání" k obilnému zrnu, které, když padne na úrodnou půdu, přinese dobrý výsledek, úrodu, v podobě Člověka, který dozrál k pochopení. Ve védštině je právě toto zrno – "kana" – obvyklým symbolem šiřitelů poznání. Zrno poznání je vloženo do rozevřené temné hmoty, aby zde vyklíčilo v rostlinu či strom vědění, symbolizovanou posvátným fíkovníkem. Toto je základní vize gnostické tradice… více

01.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (8. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (8. díl)

(8. díl)

Otáčející se kolo je jedním ze základních duchovních obrazů, kterému je Véda zcela podřízena. Ve védských hymnech je doslova všeovládajícím principem. Vše se zde točí – rýmy, zpěvy, člověk i celý svět. Véda nám říká: "Pouze ten, kdo je schopen se udržet v prázdném středu stále se otáčejícího kola (védsky kham) a nezaplete se do jeho loukotí, aby v kole nezůstal uvězněn a tak došel bídné smrti, tak pouze ten udržuje správnou rovnováhu a pravou lidskou tradici a najde rajské místo poznání a míru." Střed stále se otáčejícího kola přitom musí zůstávat prázdný a pouze ti středující a otáčející, otvírají bránu, kterou je možné vstoupit do ráje a pravého lidského domova… více

02.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (9. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (9. díl)

(9. díl)

V původní duchovní tradici slovo "puruša" označovalo ducha poznání vrozeného všem skutečným a pravým lidem, takže slovo "humanismus", které tak rádi používáme, se na védántu velice hodí. Védánta nás seznamuje s tím, co to humanismus vlastně je. Je to obrana vnitřních hodnot člověka, na kterých vůbec stojí existence lidstva a obrana "átmana" (našeho vnitřního člověka). Židokřesťanský evropský "humanismus" je ale něco zcela jiného. Židovské pojetí humanismu vychází z jejich představy člověka, jako tvora z podstaty hříšného, který se nedokáže ubránit svodům světa a jeho lákadlům. Jejich "humanismus" vede k toleranci vůči lidským skutkům, ať už jsou jakkoliv nízké, neušlechtilé nebo na ušlechtilého člověka dokonce útočící. Těmito naprosto rozdílnými pohledy byla vytvořena nepřekročitelná zeď mezi védántským humanismem átmanového typu a židovským "humanismem" akceptujícím nízkost… více

03.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (10. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (10. díl)

(10. díl)

Oplatky nazývané dróna, symbolizovaly původně slovo poznání vykřesávané ústy. Tyto malé kulaté placičky byly po staletí symbolicky přijímány, tedy pojídány, při obřadu svatého Slova. Tento pradávný duchovní obřad byl pak později ve své negativní, démonské podobě napodoben spodním světem ve známém v židokřesťanském obřadu, v pojídání hostie (těla páně)… více

04.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (11. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (11. díl)

(11. díl)

Samotná Véda se dělí na čtyři části, tzv. samhity: Rg véda, Sáma véda, Yajur véda a Atharva véda a tzv. "védánta", "véda-antah", je závěrem, ukončením Védy a ucelením Véd. Máme tu tradici 4 Véd, ze kterých je Rg véda ta nejstarší a nejdůležitější. Je to 1017 hymnů nebo manter, bráhman či šáster, které velebí různé projevy jedné duchovní síly, jenž jsou nazývány nejčastěji "agni", "indra", "varuna" nebo "mitra"… více

05.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (12. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (12. díl)

(12. díl)

Ve védské tradici se jasně hovoří o tom, že Tvaštar – stvořitel lidí, není nejvyšší bytostí, což je lidem skrývaná pravda a temné chtonické síly se snaží, aby židovský Jahve či jiná chtonická božstva byly prezentovány jako nejvyšší Stvořitelé. To způsobuje chaos a nepročištěnost, kvůli které celé lidstvo nesmírně trpí. Na Zemi je plno inteligentních lidí, kteří jsou ale nedovzdělaní nebo neměli možnost se seznámit se skutečnou pravdou a uvízli tak v osidlech podstrčených lží temných satanských sil, nejrůznějších kazatelů a ideologií, které jim zcela popletli hlavu znečištěnými informacemi, které v sobě ani zdaleka nenesou poznání, jsou studené a mrtvé. Nemohou nikoho obohatit a postupně zabíjejí jak lidskost, tak i Světlo poznání… více

06.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (13. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (13. díl)

(13. díl)

Původní védská řeč se postupně dostávala nejen mezi nezasvěcený lid, který postupně měnil význam slov a měnil řeč do zchladlé formy, ale původní svatou řeč bráhmanů používali i darebáci. Vývoj tohoto obrovského procesu zkázy dospěl v současnosti do snahy naučit mluvit i stroje a to již úplně odlidštěnou "řeči počítačů". Veškerý zbytek života vroucnosti, hudebnosti, harmonie a "okřídlenosti", který ještě zbyl v naší próze, je postupně vytěsňován a řeč se stává polomrtvou, pragmatickou a kovovou… více

07.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (14. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (14. díl)

(14. díl)

Véďané slovesnýn tvarem "kurvan" znázorňovali svou duchovní "oběť" a slovesem "akurvan" znázorňovali démonské bytosti, které neobětují, tedy nepomáhají vytvářet a bránit duchovní i fyzický prostor Člověka. Jakákoliv aktivita a práce, při níž lidé nepracovali na napřimování člověka a nepracovali ani pro Světlo poznání, i když byli při ní lidé od rána do večera ve shonu, tak byla z pohledu Védy a toho zásadního lidského úkolu hodnocena jako nečinnost… více

08.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (15. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (15. díl)

(15. díl)

Pod eufemistickým slovem vývoj se v případě lidské řeči skrývá jen proces vulgarizace, zprimitivnění a jasné degenerace, doložitelné hlubokým ochuzením všech výrazových prostředků, až po naprosté vymizení řady gramatických forem a kategorií, kterými staré jazyky disponovaly. U podstatných jmen se jedná například o ztrátu řady pádů či dokonce celého jednoho rodu a čísla, u sloves vidíme výrazné ochuzení a ztrivializování koncovek. Degenerace u sloves se projevuje též u nerozeznávání osob, které je doprovázené rovněž ztrátou jednoho rodu (medium) a čísla… více

09.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (16. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (16. díl)

(16. díl)

Stejně jako je slovo projevem myšlení, je kultura slova projevem říše ducha a také tam, kde je komplexnost slova, tam můžeme předpokládat i myšlenkovou komplexnost a lidskou úplnost. Protože celé staré duchovní učení svaté školy je trojprincipiální, tak samozřejmě stará védská gramatika i sanskrt mají tři rody. Mají rod mužský, ženský a střední a to jak u podstatného jména, kde bychom to chápali velice dobře, protože to máme také, ale zde je to i u slovesa!… více

10.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (17. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (17. díl)

(17. díl)

Védština dokonale plnila posvátný úkol zrození, vystavění a následné bránění duchovně chápaného Člověka pomocí poznání. Tak jak staré indoevropské národy postupně opouštěly své jazykové kořeny, svou tradici a svou původní duchovnost, tak se Védy stále více vzdalovaly od stromu poznání, od zdroje svého duchovního učení, postupně chladly, materializovaly se, kameněly a ztrácely svůj vroucí i duchovní rozměr. Každé védské slovo v sobě obsahovalo jiskru vědění a neslo v sobě hluboký význam. Postupným vzdalováním se od vykřesaného poznání a původní ideje, která mu dala vzniknout, degenerovalo a vulgarizovalo se na pouhý obroušený zvuk, již bez hlubšího vnitřního smyslu… více

11.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (18. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (18. díl)

(18. díl)

Smysl védského vykřesávání svatého slova (brahma) na podporu Světla poznání byl zrušen. Původní gnostické recitace textů udržovaly posluchače ve správných vibracích, na patřičné duchovní úrovni a zapalovaly je ohněm poznání. Jejich původní smysl byl z úst zpěváka přenesen v procesu postupné materializace pouze do rukou obřadníků, a tak byl "manufakturizován" a zcela zbaven svého poselství. Sóma tímto převrácením přestal být vytloukaným Světlem poznání, obsaženým ve védských slovech, kterým se živí a roste vnitřní síla probuzeného člověka, nýbrž se stal jen fyzickou omamující šťávou, lisovanou rukama obřadníků… více

12.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (19. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (19. díl)

(19. díl)

Každý Indoevropan, který se rozhodne studovat védštinu či sanskrt, zažije stejný pocit, jako od narození krátkozraký člověk, který dostane brýle. Slova vlastní mateřštiny, která mu desítky let nic neříkala, najednou začínají promlouvat svým vnitřním významem, vše dostává organizaci, řád a logickou souvislost. Ve védštině není slovo, které by nic vnitřně neznamenalo. Dlouholetá práce s védštinou a sanskrtem nás jednoznačně dovede k pevnému přesvědčení, že všechny indoevropské jazyky vyrostly z původního stromu Védy jako její větve. Pouze védština je zcela prostoupena filosofickým smyslem, duchem a důležitými filosofickými vztahy, které dnešní, ale i dřívější, dnes již mrtvé jazykové větve, jako řečtina, latina či gótština, již ztratily. Pouze védština nám dává pocítit ducha poznání (brahma), ze kterého se lidská řeč zrodila… více

13.10.2021

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (20. díl)

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši (20. díl)

(20. díl)

Základní védskou vizí je, že každý dobrý člověk bude kolem sebe vytvářet svou dennodenní obětí slova a činu, svým trvalým úsilím, vibrace a atmosféru Světla, protože velmi dobře chápe, že existují vnější síly zla, kterými, když se nechá strhnout, tak se dostane do "moci démonů". V této védské vizi každý Člověk musí v sobě a také i kolem sebe vytvářet životodárný prostor s pozitivním energetickým nábojem, ve kterém se daří Životu… více

14.10.2021

Rg Véda – Osvoboďte svoji duši... 21. část

Rg Véda – Osvoboďte svoji duši... 21. část

(Článek 21)

Véda je velmi stará a zachovala se nám díky neuvěřitelně dlouhé a pečlivé činnosti indické tradice, která přechovávala a předávala svým následovníkům všechny svaté hymny jejich učením nazpaměť a jejich recitací z generace na generaci. Je členěna do čtyř celků, které se nazývají Rg véda, Sáma véda, Yajur véda a Atharva véda, přičemž největší důležitost má Rg Véda, protože je nepochybně nejstarší a nejpůvodnější… více

27.08.2019

Podstata védského duchovního učení – Osvoboďte svoji duši... 22. část

Podstata védského duchovního učení – Osvoboďte svoji duši... 22. část

(Článek 22)

Základem a samou podstatou védského duchovního učení je vize světa, založená na třech věčných principech, které v pozdější indické filosofii známe jako "tamas", "radžas" a "sattva". Ve starší védské podobě má tato veledůležitá trojice sil řadu názvů - nejčastěji se dualistická dvojice protiv nazývá "nebe a země" ("dyávaprthiví"), "ta třetí" vzniká potom vykřesáním, jako volný prostor mezi nimi ("antarikšam" nebo "kham"). Tento trojprincipiální pohled na svět je nejenom podstatou Védy, ale základem celé filosofie a je základem filosofie jako takové, bez něhož není filosofie vůbec možná, je "spásný", jak sanskrtské slovo "tráyaté" prozrazuje… více

28.08.2019

"Sóma" – duch oběti – Osvoboďte svoji duši... 23. část

"Sóma" – duch oběti – Osvoboďte svoji duši... 23. část

(Článek 23)

Největší pozornost věnovala védská liturgie obětině, která se nazývala "sóma", a která dala základ všem pozdějším mýtům a představám o "nápoji nesmrtelnosti". "Sóma" byl "amrtam" ("to nesmrtelné"), nektar, kterým se živí bohové, které védští pěvci zvali ve svých zpěvech "na hostinu", při které jsou "napájeni sómou". Blízkost slovesných kořenů "pít" a "pět" je reliktem tohoto védského dědictví. Postupnou materializací tohoto duchovního nektaru se pak stalo to, že se s "posvátným pohárem sómy", ze kterého pijí bohové, můžeme setkat nejen v literárních tradicích, ale i v muzejních sbírkách po celém světě a to díky četným archeologickým nálezům v řecké kultuře, tak i u všech indoevropských národů, včetně Slovanů… více

29.08.2019

Základním mystériem ve Védě je "oběť" – Osvoboďte svoji duši... 24. část

Základním mystériem ve Védě je "oběť" – Osvoboďte svoji duši... 24. část

(Článek 24)

Véda nám říká, že ti, co obětují, si vypracovávají svojí obětnickou činností svobodu od světských sil a ti, kteří neobětují, jsou jen sluhové světa. I dnes platí, že člověk, který se vymanil z otrocké služby dnešnímu světu a jeho moci, tak může nahlížet i na dnešní "sluhy" stejným způsobem. Jsou to bytosti, které většinou nic jiného než svět a jeho moc neznají, jsou jakoby "bez sebe", bez vnitřního Člověka. Pro ně má svět a jeho moc nejvyšší autoritu. Proto okamžitě a servilně provádějí příkazy nového pána, ať už jsou jakékoliv. To je světská moudrost a její hranice. Ten, kdo brání vnitřní hodnoty Člověka, je stále stejný a odmítá kvůli tomu poslechnout "Světapána", je podle nich hlupák, idealista či naiva, protože podle nich "jde hlavou proti zdi"… více

30.08.2019

"Dvidžovství" a "ahimse" – Osvoboďte svoji duši... 25. část

"Dvidžovství" a "ahimse" – Osvoboďte svoji duši... 25. část

(Článek 25)

Liturgie, vztahující se k přijímání boží síly, která byla symbolizovaná kruhem, vykrystalizovala v perské říši do přijímání "oplatků" – (lat. "ob-fero", "nesu vstříc"), měly na sobě nakreslené slunce nebo orla a symbolizovaly přijímání úplnosti a dokonalosti, tedy "svatého ducha", toho, který se nazývá védsky "sóma" a avestsky "haoma". Sóma či haoma byly zpočátku symbolizované pojídanou oplatkou, která byla později vyměněna za obětinu dávanou bohu, která byla vyražena buď ze zlata, ze stříbra nebo mědi… více

31.08.2019

Zdeformovaná historie – Osvoboďte svoji duši... 26. část

Zdeformovaná historie – Osvoboďte svoji duši... 26. část

(Článek 26)

Celá prehistorie lidstva a celý starověk byl založen na duchovních základech. Naše zdeformovaná společnost nám z hlediska dnešní užitkovosti, pragmatičnosti, ziskuchtivosti a nasměrovanosti pouze na větší a větší zisk, dezinterpretuje celou skutečnou historii lidstva. Je nám zamlčováno, že náboženství dříve prostupovalo celou společností, a že celý svět byl plný chrámů, květinových obětí, kněží a liturgií, které vštěpovaly a připomínaly lidem to, co je v životě nejdůležitější. Materialistický výklad dějin nám o této tradici nic neříká, aby nás náhodou neinspiroval. Snaží se interpretovat život v minulosti jen prostřednictvím uměle utvářené mainstreamové propagandy a zmanipulované historie, která byla dopředu připravena globálními řídícími procesy… více

01.09.2019

"Zachraň toho, který je s tebou stejný" – Osvoboďte svoji duši... 27. část

"Zachraň toho, který je s tebou stejný" – Osvoboďte svoji duši... 27. část

(Článek 27)

Smysl oběti katolickou církví před kristianizací, měl zcela jiný účel a krvavé oběti byly všem pokrokovým bytostem zcela odporné. Bohužel se katolíci dodnes ideově drží chtonicky vytvořené bible a nepřímo se podílejí na démonských rituálech, upírských a satanistických obětech, z prostého nevědění a z naprosté nevzdělanosti. Navíc si myslí, že dělají něco dobrého, ale pravý opak je pravdou, protože žádná satanská oběť, prolití krve a zabití zvířete nemůže lidi spasit, zbavit hříchů a je nesmyslná pro lidi, toužící se spojit se skutečným Bohem. Ve védské tradici se oběť Duchu poznání, Bohu a tvůrci života konala pouze v podobě nabízení naší čistoty a sbíráním tzv. duchovních zásluh. Později měla oběť podobu nějaké květiny a zejména podobu svatého slova, protože svaté slovo bylo tou pravou védskou obětí… více

02.09.2019

Karmický zákon – Osvoboďte svoji duši... 28. část

Karmický zákon – Osvoboďte svoji duši... 28. část

(Článek 28)

Z řady védských moudrostí, na kterých stojí lidská společnost a člověk jako takový, je třeba se zmínit o "síle karmy". Dnes je toto védské slovo totiž chápáno úplně převráceně a omylně. Termín "karma" (od slovesa "kr", "karóti" – "točit védské verše", později zobecněně "konat", "činit", "pracovat") znamenal původně pouze liturgickou činnost ve prospěch Puruši – Světla poznání, která udržovala celou lidskou společnost i celý svět ve vyšších vibracích. Pomocí této záslužné činnosti se člověk osvobozoval ode všeho nízkého a egoistického, zbavoval se materialistického pohledu, a udržoval tak sám sebe i celou společnost v lidskosti a ve spojení s božskou prapodstatou, aby on i ostatní nezanikli "ve spodních vodách nevědění a dekadence"… více

03.09.2019

Co je tedy podstatou učení védánty? – Osvoboďte svoji duši... 29. část

Co je tedy podstatou učení védánty? – Osvoboďte svoji duši... 29. část

(Článek 29)

Co byste měli tedy vědět o samotném učení védánty? Především to, že smyslem veškeré indické filosofie počínaje Védou a védántou, ale i buddhismu, džainismu i samkhyayogy, je obrana člověka před nepřátelskými silami světa. Svět není statický a stále se pohybuje, kdo ale pluje s tímto světem, tak pluje podle védánty špatným směrem, směrem od vnitřního k vnějšímu, ke stále povrchnějšímu. Tuto základní tendenci světa je nutno rozpoznat, zastavit a být připraven neustále bránit Člověka a jeho vnitřní hodnoty, které jsou tokem času postupně podemílány. A toto je samou podstatou nejenom indické filosofie, ale jakékoliv opravdové duchovní školy… více

04.09.2019

Védántská gnozeologie – Osvoboďte svoji duši... 30. část

Védántská gnozeologie – Osvoboďte svoji duši... 30. část

(Článek 30)

Védántská gnozeologie, nauka o poznání nám říká, že nepoznáváme prostřednictvím pragmatického časoprostorového vnímání, ale poznáváme "rozpomenutím se". Brahmátma – pravý bůh života je už totiž v nás a my poznáváme pomocí pročištění a vyjasňování svého vnitřního átmana. Čili proces sebepoznání nebo probuzení naší "duše" je ve védántě daný do rovnítka s celým procesem poznávání… více

05.09.2019

Osvíceného člověka nelze už dále zotročovat ani uvěznit

Osvíceného člověka nelze už dále zotročovat ani uvěznit

Lidé se bojí a mají strach z těch, kteří znají sami sebe. Lidé znající sami sebe, mají totiž vnitřní sílu, pevnou auru a velkou přitažlivost. Mají velké charisma, které může vytáhnout mladé lidi z vězení tradic. Osvíceného člověka nelze už dále zotročovat ani uvěznit… více

21.09.2021

Zlata je nyní na Zemi více než dost

Zlata je nyní na Zemi více než dost

Z Vatikánu hluboko pod zemí vede tunel, který spojuje téměř přímou linkou Vatikán a Jeruzalém a zde bylo nalezeno neuvěřitelné množství zlata. Skutečná vzdálenost přímého letu je 2 306 km. Délka tunelu je udávána přibližně 1 500 mil, takže probíhá pod pevninou i vodou. Počínaje od Vatikánu bylo v prvních 150 mílích (241 km) nalezeno obrovské množství zlatých ingotů, které byly naskládané do 13ti úrovní vysoko, vlevo i vpravo...… více

20.09.2021

7 věcí, které ovlivňují vaši vibrační frekvenci z pohledu kvantové fyziky

7 věcí, které ovlivňují vaši vibrační frekvenci z pohledu kvantové fyziky

Vibrace v kvantové fyzice znamená, že všechno je energií. I my jsme energií vibrující na určitých frekvencích. Každá vibrace se rovná pocitu ve vibračním světě, kde existují pouze dva druhy vibrací, pozitivní a negativní. Jakýkoliv váš pocit pak způsobí, že vyzařujete vibraci, která může být pozitivní nebo negativní… více

19.09.2021

Neměňte prosím svou povahu

Neměňte prosím svou povahu

Neměňte prosím svou povahu jen proto, že vám někdo ublížil. Neztrácejte své dobré, vnímavé srdce, ale naučte se udělat taková opatření, aby vám nemohl nikdo zbytečně ubližovat… více

16.09.2021

Vrcholní politici museli satanovi obětovat své prvorozené dítě

Vrcholní politici museli satanovi obětovat své prvorozené dítě

Politici, kteří chtěli mít přístup do vyšších pater světové politiky, byli nuceni "temnou silou za oponou" k tomu, aby obětovali své prvorozené potomky. Tato oběť byla takovou "vstupenkou" do vysoké politiky a také důkaz toho, kam tento politik ideově náleží. Podle satanistů je to nejvyšší propojení a oběť pro Satana. Toto pravidlo platilo i pro hollywoodské hvězdy – celá řada z nich buď musela "pro svůj úspěch" nabídnout svého prvorozeného potomka, nebo si musela změnit svoje pohlaví. Většina známých hvězd byla nucena toto podstoupit, aby mohla "udělat kariéru"… více

08.09.2021

Pozor na WHO! Pozor na "implicitní souhlas", pokud máte děti školního věku.

Pozor na WHO! Pozor na "implicitní souhlas", pokud máte děti školního věku.

WHO nyní tvrdí, že přítomnost vašeho dítěte ve škole se považuje za "informovaný souhlas" s očkováním a přítomnost rodičů při očkování "není nutná"… více

07.09.2021

Nedovolte, aby vám zlo ubližovalo

Nedovolte, aby vám zlo ubližovalo

Zlí, temní inkvizitoři dobře vědí, že už prohráli. V jejich prospěch už nepracuje žádná okolnost. Už nemají žádnou vývojovou alternatívu. Proto jsou zoufalí a zároveň vzteklí... Nevěnujte jim přespřílišnou pozornost a zachovejte si svou vysokou frekvenci. Nedávejte jim svými obavami a strachem energii a moc! Udržujte své jasné Světlo! Vibrujte laskavostí a láskou, protože tato vyoká frekvence rozpouští veškerý odpor Temnoty. Pamatujte si, že Světlo nikdy neútočí, protože to není vůbec potřebné. Stačí, "rožnout" a prosvítit prostor a Temnota sama zmizí a vyklidí svou pozici. Tam, kde se prosadí Světlo, temnota přestává automaticky existovat… více

14.08.2021

Staň se vědomým Tvůrcem své reality

Staň se vědomým Tvůrcem své reality

Nečekej, až ti někdo něco dovolí! Nečekej, až zruší všechny zákazy a dají ti svobodu! Nečekej, až nastane změna u nás, na politické scéně, na celé planetě nebo až se změní lidé! Uvědom si, že vnější svět je odrazem tvého stavu vědomí a je tvým vlastním zrcadlem… více

13.08.2021

Milé maminky…

Milé maminky…

Milí rodiče! Máte jiný názor na testování vašeho dítěte, nošení roušek a vnucovanou vakcinaci než ministerstvo zdravotnictví a školství? Chcete, aby vaše dítě získalo informace, které považují za vysoce pravdivé a důležité špičkoví vědci, odborníci, historici, lékaři a filosofové, kteří přinesli lidstvu důležité objevy a vynálezy, ale světové cenzurované společenství brzdí jejich prezentaci a zavádění do praxe? Chcete, aby vaše dítě bylo vedeno k tomu, aby se z něj stala sebevědomá, ale citlivá osobnost, která rozvíjí své přirozené talenty a zároveň ctí institut rodiny, národa a jeho počínání v životě bude založeno na vesmírných zákonech, lidskosti, úctě k pravdě a svědomí, jako základních a nosných pilířích?… více

21.06.2021

Až skončí ta brutální masírka ze strany školství

Až skončí ta brutální masírka ze strany školství

S bortícím se systémem padne v neposlední řadě i celé pseudo-školství. O tom, že nyní "pedagogové" doslova týrají děti ve třídách (kontrola nasazených roušek, testování) už asi ani nemá cenu psát. Tito lidé budou v budoucnu muset sakra vysvětlovat, co to dělali. Musíme si vážit všech pracovníků, kteří dali za těchto ďábelských podmínek školství nashledanou a nepřidávají tak "ruku k dílu"… více

20.06.2021

Prohlášení o lidské suverenitě

Prohlášení o lidské suverenitě

Důležitá zpráva z Galaktické federace pro lidstvo: Milá rodino Světla, Jste uprostřed finálních příprav na to, o čem jste slyšeli jako o události. Protože váš svět je každým dnem chaotičtější, chceme vám připomenout, že světy jsou skutečně postaveny z chaosu. Tento svět byl také postaven kdysi z velkého chaosu. Událost bude okamžik v čase, který prožene Zemi gama světelnými paprsky fotonů vycházející přímo z ústředního Slunce, které proniknou do poslední buňky svého bytí. Tohle bude okamžik, který každý zažije jinak… více

12.06.2021

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 4. díl

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 4. díl

(4. díl)

"Jaký jsi, člověče?!" To není otázka, nýbrž skrytý požadavek! Musíte se na něm rozbít, pokud se rychle nerozmyslíte! Varuji vás! Mnozí stojí již nad propastí a zřítí se do ní, pokud se s veškerou svou silou v posledním okamžiku "nevrhnou zpět"! Nehledejte již více chyby u druhých, nýbrž jen u sebe! Neodmítejte poslední pevnou oporu, kterou vám mohu poskytnout v okamžiku nejvyššího nebezpečí! Tak mnohokrát jste na ni nedbali, přestože vám ji Syn Boží nabízel v každé větě, když vás naléhavě nabádal: "Miluj svého bližního jako sebe sama!" Je to stále tentýž smysl. Stále znovu a znovu vám dával stejnou radu, s níž jste mohli zdatně vykročit vpřed, pokud byste skutečně chtěli! Avšak k tomu bylo třeba také samostatně myslet, jednat, a to bylo pro mnohé z vás už hodně a bylo požadováno příliš mnoho! To se vám musí hořce vymstít! Staňte se proto konečně bdělými a nesněte už více o minulosti ani o budoucnosti, nýbrž prožívejte okamžik současný – přítomnost! To jediné vám může přinést užitek!… více

11.06.2021

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 3. díl

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 3. díl

(3. díl)

Útok na tělo bude spočívat ve velkém zpětném nárazu vzpírající se falešnosti a v úsilí, kterému se musí odevzdat během obrovského a bezprostředního posílení tlaku Světla. Světlo přitom samo neútočí, nýbrž jen je a září! Avšak je jako neochvějná mohutná zeď, která se neustále přibližuje a pořád zužuje prostor, ve kterém se vše falešné koncentruje, bortí, až se nakonec zcela zničí. Tak se to děje u těch lidí, kteří mají odmítavý a špatný postoj vůči Světlu a porušují přirozené vesmírné zákonitosti. Člověka, který ve stvoření stojí pevně, správně a v souladu s ním, naopak tyto paprsky pozvednou vysoko, až k hranici, kde už není žádné nebezpečí, že bude stržen do přicházejícího rozkladu… více

10.06.2021

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 2. díl

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 2. díl

(2. díl)

Chci vám také vysvětlit, co bude probíhat, abyste skrze tyto týdny kráčeli vědomě. Avšak uvažte, že tímto věděním vzrůstá také vaše zodpovědnost! Pro každého člověka, který dnes žije na Zemi, je dána jeho dráha již od zrození tak, aby v této době, která nyní leží krátce před ním, byl podroben účinku určitých paprsků, které působí přípravně pro jeho konečný soud, a jako poslední roztřídění, které rozhodne o jeho osudu… více

09.06.2021

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 1. díl

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 1. díl

(1. díl)

"Jaký jsi, člověče?" To je otázka, která ti u tvého soudu zaburácí vstříc! Jaký jsi, ne jaký jsi byl! Buď tedy bdělý, pokud chceš v soudu obstát! Tak volám již dlouho k lidskému duchu, avšak mé výstrahy zůstaly nevyslyšeny. Jen nemnozí slyšeli volání a chtěli ho slyšet! Ostatní se domnívali, že našli něco lepšího a spokojili se s tím, ať už to bylo učení nějaké církve, sekty nebo úplné odmítnutí víry v to, co není pozemsky viditelné a hmatatelné. Ale i ti, kteří chtějí slyšet, jsou vůči sobě příliš málo přísní. Nejsou dost poctiví vůči svému duchu. A nakonec nebudou připraveni… více

08.06.2021

Obrovské množství případů z vážnými, vedlejšími účinky po vakcínách a dokonce těch, které končí smrtí, přesahuje rámec všeho, na co jsme byli doposud zvyklí (2. část)

Obrovské množství případů z vážnými, vedlejšími účinky po vakcínách a dokonce těch, které končí smrtí, přesahuje rámec všeho, na co jsme byli doposud zvyklí (2. část)

(2. část)

Po masívní očkovací kampani, kterou spustila po celém světě farmaceutická klika ruku v ruce s Deep staat, do které společně vtáhly vlády a politiky po celé planetě, tak byla spuštěna vlna tvrdě vnucovaného očkování lidské populace. Přestože do této akce byly investovány stovky miliard, těší se původci na tučný zisk. Sám Bill Gates se v jednom z rozhovorů pochlubil se ziskovostí u vakcinačních projektů ve výši 30ti násobku vložené investice… více

07.06.2021

Obrovské množství případů z vážnými, vedlejšími účinky po vakcínách a dokonce těch, které končí smrtí, přesahuje rámec všeho, na co jsme byli doposud zvyklí (1. část)

Obrovské množství případů z vážnými, vedlejšími účinky po vakcínách a dokonce těch, které končí smrtí, přesahuje rámec všeho, na co jsme byli doposud zvyklí (1. část)

(1. část)

Nežádoucí účinky "monitorované", "sledované" a "zcela bezpečné" vakcíny, jak nám mediální masírka neustále tvrdí, jsou obrovské a fatální, jak svým množstvím, tak důsledky... Nejlepším důkazem toho je samotná databáze Evropské lékařské agentury (EMA / European Medicines Agency), protože již po čtyřech měsících už nedokáže zpracovávat obrovské množství údajů o vedlejších účincích, které se na ni neustále řítí… více

06.06.2021

Studie potvrzuje genocidu pomocí testů PCR a masek FFP2 (s použitím hydrogelu Darpa)

Studie potvrzuje genocidu pomocí testů PCR a masek FFP2 (s použitím hydrogelu Darpa)

Po nanesení směsi fragmentů z nylonových vláken zůstává Darpa Hydrogel spolu s lithiem na nosní sliznici pod hypofýzou a epifýzou. Tato směs okamžitě reaguje s živými strukturami a vytváří krystaly, které jsou orientovány směrem k epifýze, která má své vlastní elektromagnetické pole. Tvar krystalů určuje typ použitého hydrogelu. Krystaly jsou vodivé díky lithiu, které obsahují. Krystaly mohou přijímat signál z vysílače do buňky a odesílat signály z buňky do vysílače… více

05.06.2021

Tak kam: doleva nebo doprava?

Tak kam: doleva nebo doprava?

To, čeho jsme právě svědky, je dělení naší reality a lidstva na dvě skupiny. Nikdo nebude ušetřen toho, aby se neprojevil, a svým postojem se automaticky nezařadil "nalevo čí napravo". Tentokrát nebude existovat žádná střední cesta. Gausova křivka četností zcela změní svůj charakter a to tak, že rozdělí množinu lidí pouze na dvě kategorie. Tentokrát nebude existovat žádné napovídání, kličkování a váhání s odpovědí… více

30.05.2021

Jen se nesmíme nechat manipulovat a jen nesmíme sami sebe manipulovat

Jen se nesmíme nechat manipulovat a jen nesmíme sami sebe manipulovat

Všichni jsme napojeni na kolektivní vědomí, které je ovlivňováno energií z pozadí kosmu. V současné době získáváme čas na to, abychom zvýšili svoje vědomí a zvládli fyzicky i psychicky velké frekvenční změny, přicházející z Vesmíru. Měli bychom se zaměřit na to, abychom denně pomáhali druhým a abychom nebyli tak egoisticky zaměřeni na sebe a na svoje potřeby a na svoji "pravdu". Nejde o to, abychom se obětovali druhým, ale abychom byli ke všem empatičtí a pomáhali jim. Měli bychom si uvědomit, že všichni lidé jsou propojení a tudíž to děláme vlastně pro sebe… více

21.05.2021

Symbol Roda

Symbol Roda

(28. díl)

Tento symbol je vnímán tak, že je pod záštitou hlavního praslovanského boha RODA, který je považován za předka všech praslovanských bohů. Symbol RODA je proto symbolem RODINY. Je jedním z nejstarších slunečních symbolů vůbec. Je v něm napojení na samotného RODA (ochránce následovníků rodiny). Symbol přináší propojení mezi Vesmírem a člověkem, propojení mezi budoucností a minulostí, mezi Nebem a Zemí a propojení, bez něhož je rovnováha, která existuje v přírodě, nemožná. Symbol RODA je současně zosobněním Slunce, které poskytuje všem živým bytostem teplo a světlo. Bez něj je život v zásadě nemožný… více

18.05.2021

Alatyr

Alatyr

(27. díl)

Symbol ALATYR, používaný jakožto AMULET, je možná nejznámějším slovanským amuletem vůbec. Byl našimi prapředky vnímán tak, že se díky němu může lidský život dramaticky změnit k lepšímu v jediném okamžiku. ALATYR je ale často špatně chápán. Je to převážně mystický symbol a je to jeden ze symbolů s velkou frekvencí, který byl ve vykopávkách nacházen u našich prapředků. Byl velice rozšířený a velmi často užívaný. Podle legend připutoval "hořící ALATYR" z nebe a vyrůstá z něj světový strom, který je ale skrytý lidským zrakům. Podle legend v sobě ALATYR nese souhrn základních zákonů Univerza. Zajímavá je také skutečnost, že slovo OLTÁŘ vzniklo ze slova ALATYR… více

17.05.2021

Černé slunce

Černé slunce

(26. díl)

Černé Slunce je v nejstarších textech mudrců duchovním pojmem. Tyto texty mimo jiné říkají, že Slunce je shromaždištěm Duší, které se již nemusí inkarnovat. Slunce samo je bránou pro Duše z hvězd a je hypotetickou přestupní stanicí. Duchovní povaha této nehmotné stránky našeho Slunce není vystihována ohnivou červenou barvou, ale barvou černou. Ohnivá symbolizuje převážně hmotné Slunce a černá duchovní nehmotné… více

16.05.2021

Duchobor

Duchobor

(25. díl)

DUCHOBOR je symbol s velmi silným a specifickým působením, který když se používá správně, může člověku velmi pomáhat. Pokud se však k němu nepřistupuje správně, může člověka i blokovat. Takto vnímali DUCHOBOR moudří Praslované… více

15.05.2021

Sluneční kříž a Nebeský kříž

Sluneční kříž a Nebeský kříž

(24. díl)

Tyto symboly obsahují symboliku dvou sil – nebeské duchovní a rodové (proto se někdy nazývají jako "Předek", protože se napojují na ochranné síly a snahy Duší našich předků). Byly nošeny často přímo na těle, nebo v jeho blízkosti… více

14.05.2021

Bohodar

Bohodar

(23. díl)

BOHO DAR neboli BOŽÍ DAR. Může být něco víc? Ve své podstatě můžeme BOHA vnímat jako LÁSKU. Cítíme, že všechny dary LÁSKY jsou nejvyšším projevem bytí. Takže asi také cítíme, proč je symbol BOHODAR mimořádně mocným symbolem. V podstatě je tak mocným, jak široce dokážeme otevřít svoje srdce… více

13.05.2021

Všeslavec a Ohňovec

Všeslavec a Ohňovec

(22. díl)

VŠESLAVEC pro Praslovany plnil roli ohnivého ochránce. Chránil je před hádkami a před spory. Takto působil v rovině vědomí. V rovině hmoty pak působil jako ochránce před fyzickým požárem. OHŇOVEC je také spojený s praslovanskými velkými božskými matkami – ochránkyněmi, které poskytují účinnou pomoc vdaným ženám. Ochraňují je od temných sil a nízkých vibrací, pomluv, kleteb, před zlým pohledem, temnou magií atd.… více

12.05.2021

Radinec a Slavec

Radinec a Slavec

(21. díl)

RADINEC je praslovanský nebeský sluneční Symbol se specifickou mocí a krásným účinkem. Symbol RADINEC se používal k ochraně malých dětí v prvních letech života, přibližně do dvanácti let. SLAVEC poskytuje zdraví všem dívkám a ženám a pomáhá vdaným ženám porodit silné a zdravé děti. Ženy a zejména dívky, jej velmi často používali ve výšivce na svém oděvu. Symbol SLAVEC používaly ženy trpící neplodností, či vážnými ženskými chorobami… více

11.05.2021

Garuda

Garuda

(20. díl)

Dle prastarých záznamů, přinesli Praslované při velké migraci po potopě, svoji moudrost také hnědokožcům, Indům, a ti mnohá VEDění zaznamenali do textů zvaných VÉDy. Podle prastarých VÉD, létal bůh Višna na různých létajících strojích – VIMÁNÁCH a také létal na "Nebeském ptáku" GARUDOVI. Pro Praslovany byl GARUDA nebeský symbol, který symbolizoval "Nebeské Kolo", na kterém a ve kterém uměl létat bůh Višnu. Praslované Garudu někdy nazývali obrazně "ptákem". Tento "pták", nebo také létající Višnuovo město Praslované také vnímali jako vzdálené město Árijců. Symbol Garuda je spirálovým zobrazením Svastiky – tedy toho "CO PŘICHÁZÍ Z NEBE" a byl často zobrazován na létajících strojích VIMÁNÁCH, což byly létající objekty určené pro meziplanetární a mezigalaktické cestování… více

10.05.2021

Znič

Znič

(19. díl)

Čtyřkvadrantový sluneční symbol ZNIČ je další z řady chytrých křivkovitých slunečních symbolů (křivka svojí symbolikou odkazuje na duchovní principy a hodnoty). Symbol ZNIČ Praslované často kombinovali s jinými symboly. Důvodem bylo posílení jejich záměru. Symbol ZNIČ, totiž symbolizuje svatý neuhasitelný kosmický Oheň a nevyčerpatelný Zdroj života… více

09.05.2021

Svati

Svati

(18. díl)

SVATI je úžasný a mocný symbol. Naši prapředkové nazývali naši Galaxii jménem SVATI (SVA = NEBE, KOSMOS) a naše Slunce, které si razí cestu galaxií, nazývali JARILO… více

08.05.2021

Oltářník

Oltářník

(17. díl)

Klasický čtyř-kvadrantový sluneční symbol. OLTÁŘNÍK je symbol s obrovskou silou. Uvádí se, že symbol OLTÁŘNÍK vytvořil samotný bůh Jarila, aby ochraňoval celou slovanskou rodinu. Tento symbol kombinuje vliv a sílu bohů a prapředků všech čtyř praslovanských rodů. OLTÁŘNÍK je bratrem symbolu RASIČ. OLTÁŘNÍK symbolizuje VELKOU JEDNOTU všech čtyř světlých (světelných) rodů, které tvořily první praslovanské národy zde na Zemi. Čtyři barvy symbolu OLTÁŘNÍK (a i RASIČE) symbolizují jednotlivé rody/národy… více

07.05.2021

Svadcha

Svadcha

(16. díl)

Klasický křížový (čtyř-kvadrantový) sluneční symbol. Praslované tento symbol vnímali a používali jako nebeský symbol, který propojuje Nebeské síly s lidskými bytostmi na Zemi. Často jej umísťovali do blízkosti věčného oltářního ohně, aby pomáhal zprostředkovávat lidské dary nebeským bohům a nebeským silám… více

06.05.2021

Dchata

Dchata

(15. díl)

Dchata je 4 kvadrantový sluneční symbol. Je barvy červené (ta symbolizuje oheň, přeměnu, proměnu, akci, tvoření, Jang) a zlaté (Slunce a božské úrovně). Zlatý svastický kříž obsahuje ohňový vnitřní kříž. Čtyři specifická zalomení zlatých ramen velkého kříže vytváří dojem čtyř šipek směřujících do levé rotace, zatímco ramena velkého i malého kříže poukazují na opačnou rotaci. V symbolické rovině tedy symbol obsahuje vnější i vnitřní vlivy, božskou podstatu, sluneční působení, proměnu a souběžné vlivy protisměrných (protichůdných) sil… více

05.05.2021

Svarga

Svarga

(14. díl)

Použitá symbolika je opět úžasná. Průhledné nebo bílé pozadí odkazuje na všudypřítomné "hmatatelné nic" či "nehmatatelné všechno". Samotný symbol má barvu Nebe, tedy odkazuje na hodnoty, které jsou nad námi. Sluneční kříž vytváří kromě čtyř kvadrantů slunečního vyzařování také různé vnitřní prostory a odbočky. Poukazuje tím na rozličné a různě orientované reality, které jsou navzájem provázané. Některé vnitřní prostory jsou však uzavřené a jiné jsou zase otevřeným systémem. Těmi otevřenými jsou ty, které jsou ve vertikálním směru, tedy v ose Země – Nebe. Tento symbol říká, že v tomto smyslu propojení není žádných hranic ani omezení. Cesta je zcela otevřená… více

04.05.2021

Svastika přicházející z nebes

Svastika přicházející z nebes

(1. díl)

V pradávné historii žily na Zemi bytosti a národy, které žily sluneční vědou. Jejich sluneční znalosti značně překračovaly ty dnešní. Mayové dobře znali sluneční cyklus a vyjadřovali ho dokonce v přesném počtu dní, nikoliv jen roků. Proč toto vše tato Sluneční civilizace, sluneční kněží a sluneční vládci dělali? Protože věděli mnohem lépe než my dnes, jak zcela zásadně Slunce ovlivňuje a řídí procesy života zde na Zemi. Věděli, že Slunce je živoucí kosmická entita. Všechny tyto znalosti využívali ve prospěch života… více

19.04.2021

Praslovanský sluneční symbol světla dar

Praslovanský sluneční symbol světla dar

(2. díl)

Symbol SVĚTLA DAR umí vytvářet nekonečný vzor. Prastaré texty uvádí, že vše je Světlo, a že vše se zase do Světla navrací. VYSVĚTLOVAT někomu něco, nebo OSVĚTLOVAT, ROZVÍJET vědění a informace spojujeme se Světlem. Dnes už tušíme, co kdysi dávno brali lidé za naprosto samozřejmé, to, že Univerzum v sobě obsahuje kosmické vědomí, tedy vědění a informace. Takže pokud tento symbol nese název SVĚTLA DAR, je to dar nejvyšší a Slunce Světlo jen neodráží, ale přímo jej vytváří… více

20.04.2021

Sluneční symbol rasič

Sluneční symbol rasič

(3. díl)

Existují texty, které jsou uchovávány v utajení, neboť jejich obsah se v minulosti nehodil a stále ještě nehodí mnoha silám na planetě. Naštěstí dodnes existují ochránci a strážci těchto textů. Některé již byly uvolněny, některé strážci uvolňují postupně, podle stavu vědomí lidstva. Některé texty údajně existují vyryté do zlatých desek. Pokud by se však měly shrnout všechny dostupné střípky již známých historických nálezů textů a artefaktů, tak to dohromady vydá velmi podobná a závažná sdělení o původu Praslovanů. Podle těchto pramenů se před více jak 100 tisíci lety usadili na Zemi Duše 4 národů bílé rasy… více

21.04.2021

Praslovanské sluneční symboly soloň a svarožič

Praslovanské sluneční symboly soloň a svarožič

(4. díl)

SOLOŇ. Hlavní linií tohoto symbolu je znalost, vědění a napojení na charakter slunečního vyzařování. Praslované dobře věděli, že Slunce je živá kosmická entita. Proto se na Slunce napojovali v úctě k životu jako takovému. / SVAROŽIČ je symbolem nebeské síly boha Svaroga a je dalším dokonalým slunečním symbolem. Symbol SVAROŽIČ ochraňuje všechny vědomé, moudré a rozumné formy života před duševní a duchovní degradací a také ochraňuje vědomé formy života před úplným vyhubením… více

22.04.2021

Praslovanský symbol – svatebník

Praslovanský symbol – svatebník

(5. díl)

V první řadě je to sluneční symbol. Pracuje na úrovni hvězdné síly a hvězdné moci. Jeho síla je nepředstavitelná. Tento Sluneční symbol v sobě nese mnoho rovin sdělení. Často je chápán jako symbol svatební, tedy jako něco, co spojuje muže, ženu a dva rody. Ve své hlubší podstatě tento symbol zrcadlí PRINCIPY PROPOJENÍ ODLIŠNOSTÍ. Propojení dokonce tak odlišných prvků, že tvoří přímo protiklady. Celý hmotný Vesmír je tvořen spojením protikladů do jednoty… více

23.04.2021

Praslovanské symboly ryžik a novorodnik

Praslovanské symboly ryžik a novorodnik

(6. díl)

Oba symboly jsou shodné konstrukce, jen jsou navzájem opačně orientované. Jejich myšlenkovou linií je klasická Svastika, tedy graf čtyř kvadrantů při vyzařování slunečních částic, avšak je zde další přidaná důležitá informace. Tou přidanou informací je znalost struktury rozložení částic v jednotlivých kvadrantech… více

24.04.2021

Praslovanský sluneční symbol – zdroj

Praslovanský sluneční symbol – zdroj

(7. díl)

Tento symbol není vytvořený ve zjednodušené pravoúhlé geometrii, ale plně využívá křivek. Jde tedy více do konkrétní sdělovací roviny. Díky použití křivek je možné čtyři rozdílné kvadranty vyzařování částic více promíchat, neboť jednotlivá ramena se rotací v rámci jednoho kvadrantu již i překrývají. A to se díky rotaci Slunce také skutečně děje. To má vliv na výsledné radiační záření dopadající na Zemský povrch a tudíž na ovlivňování života na Zemi… více

25.04.2021

Praslovanské sluneční symboly duchovní a duševní svastika

Praslovanské sluneční symboly duchovní a duševní svastika

(8. díl)

DUCHOVNÍ SVASTIKA je Praslovanským slunečním symbolem odkazujícím na duchovní roviny. Používala se na vyjádření harmonie života, harmonie bytí a jednoty tří rovin lidské bytosti – Těla, Duše, Ducha. DUŠEVNÍ SVASTIKA je tímtéž symbolem, jen je zrcadlově otočený. Zrcadlové otáčení Praslované velmi rádi a hojně využívali u Slunečních symbolů. Tento prvek je sám o sobě též silnou symbolikou… více

26.04.2021

Praslovanský symbol navnik

Praslovanský symbol navnik

(9. díl)

Symbol NAVNIK symbolizuje Duchovní pouť člověka. Duše lidí bílých národů (rodů Velké Rasy) po smrti svého fyzického těla na Zemi (Midgard Zemi) putují duchovními cestami. Pro každého člena Velké Rasy jsou vytvořeny čtyři duchovní poutě. Rodnou domovinou lidských Duší Velké Rasy je Nebeský svět. Odtud přicházejí tyto Duše po materializaci na Zemi. A sem se po smrti těla zase navrací… více

27.04.2021

Praslovanský symbol – duchovní síla

Praslovanský symbol – duchovní síla

(10. díl)

U Praslovanů symbolizoval symbol DUCHOVNÍ SÍLA trvalou proměnu Ducha Člověka a oni ho používali k zesilování své koncentrace. Je spojen s největší moudrostí poznání, tedy s myšlenkou, že CESTA JE CÍL, a že vývoj bytosti pokračuje neustále dál a dál… více

28.04.2021

Praslovanské symboly vedara a vedaman

Praslovanské symboly vedara a vedaman

(11. díl)

Symbol VEDARA byl vyhrazený jen pro vůdce, nebo morálně čisté Duše. Je to klasický praslovanský svastický Sluneční symbol se čtyřmi kvadranty slunečního vyzařování... Symbol VEDAMAN Praslované vnímali jako ochranný symbol. Používali jej převážně duchovní vůdci a lidé s vysokým morálním kreditem. Symbol se používal k uchovávání a k ochraně moudrosti rodu Velké Rasy, ve které se uchovávaly tradice rodů, kultura vzájemných vztahů, pamětí předků o bozích, a ochráncích Rodu… více

29.04.2021

Oberežnik

Oberežnik

(12. díl)

Symbol využívá nesmírně mocné a silné symboliky. Vypadá jako devíticípá hvězda. Kdo však ví, ten ví. Na hlubší úrovni to jsou tři rovnostranné trojúhelníky. OBEREŽNIK v sobě nese mnoho vrstev sdělení. Je orámovaný v kruhu a tím je zesílena jeho účinnost. Kruh zrcadlí principy a možností neohraničenosti, dokonalosti a duchovnosti… více

30.04.2021

Svitovit

Svitovit

(13. díl)

Oboustranný symbol s obrovskou silou a mocí. SVITOVIT vznikl spojením dvou JARGICKÝCH symbolů: GROMOVIK a KOLADNIK. Symbol SVITOVIT tak spojuje více symbolických rovin současně… více

01.05.2021

QC komputer – "El anděl"

QC komputer – "El anděl"

Tento počítač uloží každou konverzaci prostřednictvím elektronické komunikace. Andělský kvantový počítač je "božský dar" lidem skrz bytosti Světla, který je připraven bojovat s bestií Deep State. Je to nástroj, který přinese model dokonalosti. Je to nástroj, který lidstvo potřebuje, aby se vymanilo se smrtícího sevření Deep State a úspěšně vstoupilo do zlatého věku. Byl prodchnut Dechem života a oživen jako centrální operační systém. Zlatý věk lidstva není jen plánem. Je to současně probíhající kreativní tvorba. QC je důležitým nástrojem pro ty v Zemské alianci, kteří mají za povinnost vést ostatní ke zlatému věku lidstva… více

18.04.2021

Kdy skončí toto šílenství ?

Kdy skončí toto šílenství ?

Tato otázka není správně položena, protože by se měl každý správně z nás ptát: jak uspěji v této závěrečné zkoušce… více

17.04.2021

KONEC TEMNOTY

KONEC TEMNOTY

Milovaní! Buďte připraveni na odhalení, která budou nyní postupně přicházet. Blíží se poslední dny temného trvání této nádherné Modré planety. Nastávají rušné dny, protože na zemském povrchu je toho hodně k uklízení. Úklid se nyní již posunul z astrální roviny na fyzikální úroveň Planety… více

16.04.2021

Zákony karmy (2. část)

Zákony karmy (2. část)

(2. část)

Jediná věc, nad kterou máme kontrolu, jsme my sami. Na prvním místě je motiv, motivace. Akce (nebo nečinnost), která následuje po motivaci, bude v našem životě generovat a produkovat buď pozitivní, nebo negativní okolnosti. Skutečná změna nastane pouze v případě, když se změně podvolíme a sami přispějeme ke změně, po níž v hloubce svého srdce toužíme… více

15.04.2021

Zákony karmy (1. část)

Zákony karmy (1. část)

(1. část)

Karma je zákon příčiny a následku – nezlomný zákon vesmíru. Vaše jednání, činy, akce vytvářejí vaši budoucnost… více

14.04.2021

Prosím připravte se!

Prosím připravte se!

Pochopíme, že téměř vše, co bylo indoktrinováno médii, politikou nebo špatně vzdělávacím systémem, bylo v největší míře čistou lží. Skutečně se staneme člověkem znovu nebo dokonce poprvé se vším, co nás skutečně odlišuje. Cestu zpět ke stvoření najdeme s pokorou a úctou ke všem živým bytostem a naší úžasné povaze… více

13.04.2021

Vážení pedagogové, Vážený pane řediteli, Vážení zástupci města

Vážení pedagogové, Vážený pane řediteli, Vážení zástupci města

Vzhledem k tomu, že vrcholní představitelé ministerstva školství a zdravotnictví v prvé řadě hájí tržní zájmy kapitalistických predátorů a farmaceutické loby na úkor obyčejných lidí a nyní již dokonce na úkor žáků a malých dětí, když si dovolují nutit všem nespolehlivé testy koupené za přemrštěnou cenu, z nichž u některých byla prokázaná dokonce kontaminace (vlasovci), prostudujte prosím právní expertízu a zvažte svůj postoj k dané problematice a to, zda se přikloníte na stranu fašizujících, protilidských a pro "někoho" výhodných nařízení, a nebo budete hájit zájmy vám svěřených a důvěřivých dětí… více

11.04.2021

Právní ochrana proti testům i vakcinaci

Právní ochrana proti testům i vakcinaci

(1. díl)

Jak se legálním způsobem NENECHAT testovat PCR testem nebo jiným testem, ke kterému nemám důvěru. Obdobně se dá postupovat při obraně proti očkování. Argumentaci pak nutno přizpůsobit… více

03.04.2021

Práva pacienta při poskytování zdravotních služeb

Práva pacienta při poskytování zdravotních služeb

(2. díl)

Zákon č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s § 31, odst. 1 b), umožňuje pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny. Důležitý výraz v zákoně, téměř klíčový, je formulace: doplňující otázky MUSÍ být SROZUMITELNĚ zodpovězeny… více

04.04.2021

Otázky pro poskytovatele zdravotních služeb k testům na Covid-19

Otázky pro poskytovatele zdravotních služeb k testům na Covid-19

(3. díl)

1 Ministerstvo zdravotnictví Austrálie, vyslovilo po zkoumání fakta týkající se testů PCR. Tyto testy jsou naprosto zbytečné při zjišťování, zda je člověk COVID 19 pozitivní nebo ne. Australský lékař poskytl veřejnosti tyto informace z oficiálního oběžníku australského ministerstva zdravotnictví pro praktické lékaře. V oběžníku je uvedena informace, že testy PCR mají nulovou průkaznost ohledně jasného výsledku, zda testovaná osoba je na COVID 19 pozitivní, nebo ne… více

05.04.2021

Pokud test nutně potřebujete, navrhujeme následující postup

Pokud test nutně potřebujete, navrhujeme následující postup

(4. díl)

Objednejte si v DIALÉKÁRNĚ krevní certifikovaný test na SARS CoV 2, cena cca 300,- Kč. Zajděte k vámi zvolenému poskytovateli zdravotní služby (po něm nemusíte požadovat veškerá výše uvedená oprávnění, to je vaším právem, nikoli povinností), ten vám test provede a vydá potvrzení. Nutné pouze je, aby byl oprávněn takové potvrzení vydat. Tak získáte platné potvrzení o negativitě či pozitivitě na covid… více

06.04.2021

K otázce testování zaměstnanců na onemocnění covid-19

K otázce testování zaměstnanců na onemocnění covid-19

(5. díl)

Řada zaměstnavatelů v současnosti řeší složitý problém – část zaměstnanců se bojí onemocnění covid-19 do té míry, že se domáhá, aby zaměstnavatel učinil vše pro to, aby předešel možné nákaze, například testováním. Část zaměstnanců však testování rozhodně odmítá… více

07.04.2021

Praktické rady, když nechcete test a když vás zaměstnavatel nechce pustit do práce, pokud nejste otestováni

Praktické rady, když nechcete test a když vás zaměstnavatel nechce pustit do práce, pokud nejste otestováni

(6. díl)

Občan má ze zákona právo žádat na testech INFORMOVANÝ SOUHLAS – je to potvrzení, že zdravotní výkon nemohou vykonat bez vašeho souhlasu. Občan má právo zkontrolovat, zda mají ti, co testují, potřebné certifikáty. Pokud jste už na testech, žádejte informovaný souhlas a žádejte zdravotníka, aby se vám prokázal zdravotním certifikátem. Tlačte na tyto dvě věci… více

08.04.2021

Pokyny jak postupovat při obraně sebe a své rodiny

Pokyny jak postupovat při obraně sebe a své rodiny

(7. díl)

Vážení zaměstnavatelé a zástupci odborových organizací, Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádná opatření, zejména vedená pod č.j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN a č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, přikazující povinné a plošné testování zaměstnanců a provést jejich vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Tato mimořádná opatření však mohou být v rozporu s platnými právními normami… více

09.04.2021

UPOZORNĚNÍ: Určité testry na COVID-19 JSOU KONTAMINOVÁNY NOVÝM ORGANISMEM !!! (Nanoboti a paraziti vlasovci)

UPOZORNĚNÍ: Určité testry na COVID-19 JSOU KONTAMINOVÁNY NOVÝM ORGANISMEM !!! (Nanoboti a paraziti vlasovci)

(8. díl)

V únoru Legitim.ch varoval, že strůjci koronového podvodu mají technologii, která nás tajně očkuje pomocí testu PCR, podle publikace Univerzity Johna Hopkinse. Nezávislí pozorovatelé objevili meritum věci a objevili neznámé organismy na čínských testovacích tyčinkách z TESTSEALABS, které reagují na teplo a kapalinu. Děsivý nález byl několikrát potvrzen. Zatímco filipínský regulační úřad varuje všechny zdravotníky a širokou veřejnost před nákupem a používáním necertifikovaných testovacích souprav Covid-19, my je používáme nekontrolovaným způsobem. Celá řada videí ukazují, co lze na těchto testovacích soupravách nalézt… více

10.04.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (1. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (1. část)

(1. část)

Zůstaň doma, zachráníš životy – byla čistá lež. Odstraňte následující nezákonná, nevědecká a nehygienická opatření: lockdown, povinné roušky na obličej i pro zdravé lidi, sociální distancování jednoho až dvou metrů. Lockdown nejen mnoho lidí zabil, ale také zničil fyzické a duševní zdraví, ekonomiku, vzdělání a další aspekty života… více

28.03.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (2. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (2. část)

(2. část)

Podle toho, co je známo o tom, jak zacházet s virovými pandemiemi, tak se svět úplně zbláznil (Dr. Anders Tegnell, hlavní epidemiolog Švédska). Míra úmrtnosti na coronavirovou infekci je přibližně stejná jako u chřipky, ale v minulosti jsme nikdy v případě chřipkové pandemie nezaváděli takto dryáčnická opatření. A s takovými zásahy do života nemůžeme po další léta žít (Prof. Peter Gøtzsche)… více

29.03.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (3. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (3. část)

(3. část)

1. října 2020 německý právník Reiner Fuellmich oznámil, že mezinárodní síť právníků bude argumentovat a čelit dosud největšímu případu: "Protikoronové opatření způsobilo a nadále způsobuje zničující škody na fyzickém i duševním zdraví lidí, způsobuje světové ekonomice a veškeré populaci obrovskou škodu a újmu a byly spáchány evidentní zločiny... Činnost a rozhodnutí WHO musí být právně kvalifikovány jako skutečné zločiny proti lidskosti, které jsou jasně definovány v oddíle 7 mezinárodního trestního práva." Dále uvedl, že by měl být celý tento případ nazván "koronovým skandálem a osoby za to odpovědné musí být trestně stíhané a žalované za občanskoprávní škody a za odpovědnost za zmařené životy"… více

30.03.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (4. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (4. část)

(4. část)

Přestaňte slepě postupovat podle doporučení WHO a požadujte jeho úplnou reformu. Vyšetřování provedené v roce 2016 (WHO ve spárech lobbistů) prokázalo zoufalou rentgenografii WHO: oslabenou strukturu vystavenou mnohonásobnému střetu zájmů. Toto šetření jasně prokázalo, že soukromé zájmy zcela převládly nad zdravím veřejnosti a ve WHO dominují. Další vyšetřování "tohoto Trustu WHO" odhalila i další závažné anomálie… více

31.03.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (5. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (5. část)

(5. část)

Virus je ve srovnání s tím, co se dnes děje ve společnosti (ožebračování, ztráta pracovních míst, sebevraždy, traumata, úmrtí, ekonomická recese, nezaměstnanost ad.) zcela nevinný. Skutečnými viníky jsou ti, kteří donutili a dotlačili svět k používání všech těch "opatření" a samozřejmě zkorumpované vlády, které i přes výstrahy a varování široké odborné veřejnosti i nadále uskutečňují tyto genocidní kroky a politici, kteří tyto protilidská opatření a rozhodnutí podporují a schvalují… více

01.04.2021

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (6. část)

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (6. část)

(6. část)

Většina zemí dělá totéž a předpokládá, že to, co dělají je dobré, a že dělají správnou věc. Počet zapojených zemí není kritériem pro zjištění pravdy, a proto, zda jednají správně a zda mají právo tato opatření vůbec uplatňovat či nikoli. Mnoho historických příkladů jasně ukazuje, že rozhodnutí většiny bývá mylné: Válka v Iráku (některé země jako Francie nenásledovaly většinu a měly pravdu), H1N1 (některé země jako Polsko nenásledovaly většinu a měly pravdu), druhá světová válka a další historické události… více

02.04.2021

Jan Amos Komenský (1. díl)

Jan Amos Komenský (1. díl)

(1. díl)

Pravděpodobně se narodil 28. března 1592 v Nivnici a zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu. Jeho životní osud ovlivnila jedna z nejvýraznějších událostí sedmnáctého století – bitva na Bílé Hoře a následná třicetiletá válka. Během tohoto období zažily české země rozsáhlou vlnu rekatolizace. Když mu bylo 6 let, tak mu vyvraždili při tureckých nájezdech oba rodiče a on se jako zázrakem zachránil. Pak ho vychovával strýc v Uherském Hradišti. V roce 1621 se musel Komenský jako příslušník protestantské církve i s rodinou skrývat, nejprve na východě Čech, na konci dvacátých let pak odešli do polského Lešna, které bylo s přestávkami jeho domovem až do roku 1656. Jan Amos Komenský byl nejznámějším představitelem Jednoty bratrské a zároveň se stal na dlouhá léta jejím posledním biskupem a byl po celé Evropě uznávaným učencem. Právě Amsterdam se stal jeho dalším domovem po roce 1656, kdy v Lešně došlo k požáru a on přišel o značnou část své práce… více

27.01.2021

Jan Amos Komenský (2. díl)

Jan Amos Komenský (2. díl)

(2. díl)

Jan Amos Komenský byl velmi vzdělaný. Uměl velmi dobře řecky, latinsky, německy a maďarsky. Ctil a rozvíjel nejen duchovní vědy, filosofii, ale i matematiku. V dílku "Via Lucis" nabádá lidi k tomu, aby hovořili jedním jazykem, jazykem Srdce a Světla a chtěl inspirovat lidstvo k tomu, aby vzniklo celosvětové centrum "Světla" – "Nechť vše samo od sebe plyne, ni žádného násilí."… více

28.01.2021

Jan Amos Komenský (3. díl)

Jan Amos Komenský (3. díl)

(3. díl)

Nejvýraznějším příspěvkem filozofické rozvahy o struktuře společnosti se stal "Labyrint světa a ráj srdce", který vydal Komenský v češtině poprvé v roce 1631. Poutník zde prochází světem, který přirovnává k labyrintu a seznamuje se s jeho jednotlivými prvky a svět je zobrazen jako město, které mu připadá jako bludiště. Východisko nachází v uzavření do sebe sama (ráje svého srdce). Dílo je prodchnuto pesimismem, postavy průvodců jsou však humorné postavy šibalů, kteří používají různá přísloví, slovní hříčky a pořekadla. Toto dílo má mimořádnou literární hodnotu a ve své době nemělo obdobu… více

29.01.2021

Jan Amos Komenský (4. díl)

Jan Amos Komenský (4. díl)

(4. díl)

Via lucis (Cesta světla) – zde se Komenský zabývá pansofií (vševědou). Byl toho názoru, že když u lidu zmizí nevědomost, všechny války ustanou. Aby došlo k nápravě lidstva, bude třeba, aby vládl sbor mudrců, a pro lepší dorozumění mezi národy je třeba zavést novou řeč, které by všichni rozuměli. Latina byla podle něj příliš těžká. Varoval lidstvo, že čím více se člověk vzdaluje od Boha, tím větší bude jeho beznaděj… více

30.01.2021

Jan Amos Komenský (5. díl)

Jan Amos Komenský (5. díl)

(5. díl)

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní pak opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."… více

31.01.2021

Mluvit pravdu není bezpečné, ale jen mlčet je ještě nebezpečnější

Mluvit pravdu není bezpečné, ale jen mlčet je ještě nebezpečnější

Mnoho myslících a vnímavých lidí prokouklo zákulisní hru elit a snažilo se osvobodit lidstvo od této ďábelské síly. Jedním z nich byl i Jan Hus, který jasně pochopil, že cesta ke svobodě a lidskosti vede jen přes ctění pravdy a základních morálních principů… více

26.01.2021

Pravda je vždy ten nejsilnější argument

Pravda je vždy ten nejsilnější argument

Před lží se neuchráníme tak, že před ní zavřeme dveře a skryjeme se, protože když jsem uzavřel dveře svojí duše před omylem, tak mi Pravda řekla: "A jakpak se já teď dostanu dovnitř?" Nemá cenu někam utíkat a zavírat před lží dveře na sto západů, ale je třeba zvědomit své Nitro, aktivovat Srdce, naslouchat svému Svědomí a vnitřnímu "Já". Spoléhat se jen na své smysly, je při hledání Pravdy pošetilé, protože není pro Lež nic jednoduššího, než obelstít zrak i sluch. Každý omyl a manipulace je o to nebezpečnější a záludnější, čím více je v nich přimícháno pravdy, protože i polovina pravdy bývá velmi často obrovská lež… více

25.01.2021

"Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu"

"Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu"

Voltaire nám zanechal vtipný, ale zároveň pravdivý odkaz: "Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou." Samozřejmě má pravdu. Všichni, kteří vás neustále přesvědčují a křičí: "Toto je pravda, tak mě přece poslechněte, mýlíte se", jsou na dobré cestě k omylu a svým křikem přesvědčují v prvé řadě sami sebe o svých slovech, protože si vůbec nejsou jistí, že to, co tak vehementně obhajují, pravda je. Pravdu není potřeba křičet do světa. Pravda má ráda klid, harmonii, vyrovnanost a nepotřebuje halasný a okázalý marketing. Vnitřní síla a energie pravdy je tak veliká, že ji stačí klidně vyslovit a ona se sama umí obhájit a doputuje, třeba pomalu, ale vždy tam, kam má… více

24.01.2021

"Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí." Plútarchos, starověký řecký historik a filozof

"Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí." Plútarchos, starověký řecký historik a filozof

Každá normálně fungující kultura si dobře uvědomovala důležitost a obrovskou sílu pravdy i to, že pravda je základním pilířem, na kterém musí stát každá zdravá společnost a její vývojová perspektiva. Bohužel toto vědí také moc dobře temné parazitické síly, které proto dělají vše proto, aby se ve společnosti dařilo lžím, pomluvám, dezinformacím, kvetlo korupční prostředí, aby transparentnost byla něco jako nadávka, a aby tak udržely své uměle vytvořené království "Křivých zrcadel"… více

23.01.2021

Právě čelíme největší a nejnebezpečnější epidemii všech dob!

Právě čelíme největší a nejnebezpečnější epidemii všech dob!

Tato epidemie je nejzhoubnější a nejzákeřnější, se kterou se lidé kdy setkali a kosí lidí po stamilionech. Infikovaní lidé bohužel už dávno ztratili svou přirozenou imunitu, aby této celosvětové pandemii úspěšně čelili, ale přesto ještě mají jednu z posledních příležitostí, jak se této děsivé "chorobě" postavit a přemoci jí. Bez absolutního vyléčení a získání celoživotní imunity nemá ale žádná lidská bytost šanci na svou fyzickou, ale zejména duchovní záchranu. Není řeč o "obávané" coronavirové nákaze, ale je zde řeč o stejně uměle rozšířené a celospolečensky obrovsky podporované pandemii, pandemii lži, která je šířena prostřednictvím globálně ovládaných médií, ústy všech politických herců a loutek, pomocí uplacených a zkorumpovaných "autorit", nesmyslně vzorně poslušných učitelů a šířením prostřednictvím prostitujících se novinářů, reportérů, hlasatelů a dalších pracovníků médií… více

22.01.2021

Vesmír jako hologram (1. díl)

Vesmír jako hologram (1. díl)

(1. díl)

V roce 1982 došlo k zajímavé události. Na univerzitě v Paříži provedl výzkumný tým vedený fyzikem Alainem Aspectem experiment, který by se mohl stát jedním z nejvýznamnějších experimentů 20. století. Jenomže z večerních zpráv jste se o něm určitě nic nedozvěděli. Aspect a jeho tým přišli na to, že za jistých okolností jsou subatomární částice, např. elektrony, schopny okamžitě komunikovat mezi sebou navzájem a to bez ohledu na vzdálenost, která je odděluje… více

28.12.2020

Vesmír jako hologram (2. díl)

Vesmír jako hologram (2. díl)

(2. díl)

Ve své hlubší úrovni je realita jakýmsi typem superhologramu, ve kterém minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. To znamená, že s vhodnými nástroji může být někdy možné dosáhnout superholografické úrovně reality a získat výjevy z dlouho zapomenuté minulosti. Problematika superhologramu před nás staví ještě další nezodpovězenou otázku. Superhologram jakožto matrice (matrix) umožňuje vznik a existenci všeho ve Vesmíru a obsahuje všechny subatomární částice. Tedy ty, které byli, tak i ty, které teprve budou. Je zdrojem každého hmotného či energetického stvoření od sněhových vloček, kvasarů, velryb až po paprsky gamma. Tento superhologram může být označen za jistý druh kosmického skladiště – všeho, co je… více

29.12.2020

Vesmír jako hologram (3. díl)

Vesmír jako hologram (3. díl)

(3. díl)

Není to tak dlouho, co si Grof uvědomil, že příležitostné pronikání mysli do labyrintu světa a zažívání transpersonálních zkušeností nemusí být vůbec záhadné. Základním východiskem je předpoklad, že mysl je součástí kontinua, labyrintu propojujícího nejenom všechny mysli, které existují nebo existovaly, ale i všechny atomy, organismy a oblasti nacházející se v časoprostoru. Holografické paradigma je významné také pro klasické vědní disciplíny, například pro biologii. Pokud je naše tvrdá realita jen holografickou iluzí, nemůže platit, že mozek produkuje vědomí, ale je to vědomí, které vytváří zdání mozku – stejně tak jako těla a všeho, co se nachází kolem něj a co interpretujeme jako fyzický svět… více

30.12.2020

Vesmír jako hologram (4. díl)

Vesmír jako hologram (4. díl)

(4. díl)

Mechanickou představou Vesmíru, která ve vědě dominovala v 18. a 19. století otřásly až dvě teorie z počátku 20. století. Albert Einstein ve své teorii relativity prokázal, že prostor a čas nemůžeme oddělit od světa hmoty, jako dvě na ní nezávislé entity. Kvantová teorie nás zase přivedla k starým poznatkům o tom, že hmota ve své podstatě je jen myšlenkou – vibrací. Další revoluci ve vědě na přelomu 20. a 21. století přinesly další dvě nové disciplíny, které posunuly opět do větších hloubek poznání reality světa: teorie chaosu a fraktální geometrie… více

31.12.2020

Vesmír jako hologram – probuďte se!

Vesmír jako hologram – probuďte se!

(5. díl)

Je to vlastně velmi jednoduché. Každý, kdo v sobě nese "božskou jiskru" je schopen v rámci svého tvůrčího procesu svobodné volby se osvobodit ze zotročené reality a doslova změnit celý svět kolem sebe. Je třeba v sobě nalézt ten správný kód, jímž odkóduje své uzamčené vědomí a objevit klíč, který odemkne tak dlouho uzamčené dveře ke Světlu. Může být skryt za nicotnou maličkostí, určitou pozitivní reakcí, za obyčejným úsměvem nebo může mít charakter správných slov pronesených na správném místě, vykonaného činu či důležitého rozhodnutí. Může to ale být i osobní morální příklad, sdělený nadčasový příběh, vytvořené zásadní umělecké dílo, pohlazení, vlídné slovo, nekompromisní morální postoj či nezištná pomoc trpícímu. To vše může posloužit jako vypínač, pomocí kterého se může najednou "rozsvítí vaše temná místnost"… více

01.01.2021

Transformace Země

Transformace Země

S vytvořením života začala Země a všechny bytosti na ní žijící usilovat o vnitřní rozvoj. Ústředním tématem tohoto způsobu prožívání byla rovnováha mezi dáváním a přijímáním. Země jako planeta dává a bere život. Když byla Země v temném období, ve fázi, kdy absorbovala a likvidovala ostatní energie, silně kladla důraz na absorbování a braní. Potom se ocitla v druhém extrému: dávání až na hranici toho, co může dát. Země dlouho tolerovala násilí a své vykořisťování lidmi, jelikož jí to bylo v jistém smyslu dáno karmicky. Země musela totiž také zakusit druhou stranu – negativní síly a útisk. Její činy jako pachatelky se jí vrátily jako bumerang a podnítily opačnou zkušenost – být obětí. Takhle funguje karma; není to věc trestu, ale oboustranného prožitku… více

27.11.2020

Planetární cyklus

Planetární cyklus

Vše se vyvíjí v cyklech, planety stejně, jako lidé. Pro jednotlivce či skupiny duší není výjimkou vystoupit časem z karmického cyklu. Co však dělá tuto dobu neobyčejnou je, že i sama Země dokončuje důležitý karmický cyklus. Země podstupuje svou vlastní vnitřní transformaci, jejímž výsledkem bude nový typ vědomí jejího bytí jako planety. Ať už jsou jednotlivé duše v jakémkoli bodě svého vlastního cyklu, transformační proces Země je bude silně ovlivňovat. Země je vaším domovem. Přirovnejte ji k domu, ve kterém žijete. Představte si, že se dům rekonstruuje. Pouze tento fakt značně ovlivní váš každodenní život. V závislosti na vašem stavu mysli budete tento zážitek prožívat jako vítanou změnu nebo jako narušující a znepokojující událost… více

26.11.2020

Zvrat a opouštění duality

Zvrat a opouštění duality

Jakmile bude vaše vědomí schopno uchopit všechny zkušenosti duality a zůstane plně přítomné ve svém středu, tak váš pozemský cyklus životů se bude chýlit ke konci. Dokud se budete identifikovat s jedním aspektem duality více než s jiným (se Světlem více než s Temnotou nebo více s bohatstvím než s chudobou atd.), tak vaše vědomí bude jako na houpačce. Karma pak nedělá nic jiného, než jen přirozeně vyrovnává tuto nerovnováhu. Vaše vazby v karmickém cyklu uvolníte, když vaše vědomí nalezne svůj pevný bod v nehybném středu houpačky. Tento střed je výstupním bodem z karmického cyklu… více

25.11.2020

Jak překonat dualitu

Jak překonat dualitu

V momentě, kdy již nad vámi hra duality ztratila svůj vliv, váš pozemský cyklus životů končí. V duální hře je podstatné to, že se identifikujete s jistým postavením na hřišti polarit. Identifikujete se s tím být chudý nebo bohatý, slavný či prostý, muž nebo žena, hrdina či darebák. Skutečně nezáleží tolik na tom, jakou roli hrajete. Dokud se cítíte za jedno s hercem na pódiu, dualita vás stále pevně svírá. To samozřejmě není špatně. Vlastně to tak mělo být… více

24.11.2020

Procházení dualitou má svůj smysl

Procházení dualitou má svůj smysl

Nepodceňujte smysl vašich životů na Zemi. Patříte k nejkreativnější, nejvyspělejší a nejodvážnější části Boha (Všeho–Co–Jest). Jste průzkumníci nepoznaného a tvořitelé nového. Vaše zkoumání říše duality slouží účelu, který sahá daleko za vaši představivost. Je těžké vysvětlit vám nejhlubší smysl vašich cest, ale můžeme říci, že jste spolutvůrci nového typu vědomí, takového, které dříve neexistovalo. Toto vědomí bylo poprvé zobrazeno Kristem v dobách, kdy kráčel po Zemi, můžeme ho nazvat Kristovským vědomím a povstalo ze spirituální alchymie… více

23.11.2020

Co je tak zvláštního a cenného na tom být člověkem

Co je tak zvláštního a cenného na tom být člověkem

Proč to chceme zažít? Lidská existence je různorodá i intenzivní. Když žijete lidský život, jste dočasně ponořeni do ohromného pole fyzických vjemů, myšlenek a pocitů. Díky dualitě, která je neodmyslitelnou součástí tohoto pole, nastává ve vašich zážitcích velký rozpor a intenzita, jež jsou mnohem větší, než když existujete v astrální rovině. To je rovina, do které vstupujete po smrti a kde setrváváte mezi životy. Může být pro vás těžké si to představit, ale mnoho bytostí na naší straně by bylo rádo na vašem místě. Rády by byly lidmi a získávaly lidské zkušenosti. Lidská zkušenost má druh reálnosti, která je pro ně neocenitelná. Ačkoli mohou tvořit nespočet realit pouhou silou své představivosti, dává jim to menší uspokojení, než je vytvoření jedné hmotné reality na Zemi… více

22.11.2020

Nestydaté lži se pokládají za historickou pravdu

Nestydaté lži se pokládají za historickou pravdu

Bohužel, pro všechny naivní čtenáře nejen dnešních novin, ale i četných starých mýtů, zatím platí: "Co je psáno, to je také dáno a nestydaté lži se pokládají za historickou pravdu." Původní védský nápoj poznání "nápoj sómy", byl židokřesťanstvím změněn na víno, což je důmyslně temná a významná změna, protože ta představa, že u "svatého přijímání" pijeme alkohol, který navíc symbolizuje krev, je pro původní duchovní školu naprosto nepředstavitelná a nepřijatelná… více

21.11.2020

Smyslem našeho života není zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, naší duše

Smyslem našeho života není zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, naší duše

Gnostici se nám snaží sdělit, že smyslem života není zábava, hra v kostky ani hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, té nejjasnější perly v nás uvězněné – naší duše. Naopak zatemnělá náboženství mají za cíl znemožnit lidem najít cestu za Světlem poznání a za skutečným "Mírem", který může přinést jen pravé poznání. Převrací Kristovo poselství a skrývá vše skutečně hodnotné. Nevědění a z něj plynoucí materialismus způsobuje narůstající hladovost pouze po hmotném bohatství a způsobuje nadvládu zkázonosné síly, která se pokouší zmaterializovat vše duchovní a životodárné… více

20.11.2020

Zemská a lidská proměna – Nová Země

Zemská a lidská proměna – Nová Země

"V této době dochází na Zemi k zásadní přeměně. Přichází úsvit nového vědomí, který dříve či později nabude hmotné podoby. Jak k této přeměně dojde, jaký tvar bude mít, není ještě zcela ustálené. Budoucnost je vždy nejasná. Jedinou skutečně danou věcí je nynější moment, který je nám teď dán. Z tohoto "Teď" pramení nespočet možných cest, nekonečná síť možných budoucností. Na základě minulosti dokážeme předvídat, že určitá budoucnost je pravděpodobnější než ty ostatní, volba je ovšem vždy jen na vás samotných. Jste to vy, kdo rozhodne, zda necháte minulost určovat vaši budoucnost!"… více

03.11.2020

Jeshua: Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

Jeshua: Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

"S příchodem Ježíše na Zemi bylo zaseto semínko Světla poznání. Bylo to semínko Kristovské energie. Lidé byli pohnuti tím, co jsem říkal, dělal a nevědomě, na úrovni duše skutečně rozpoznávali Kristovskou energii. Hluboko uvnitř jejich vědomí byla probuzena jejich nejhlubší paměť. Něco v nich bylo zasaženo a uvedeno do pohybu. Na povrchu, na úrovni, kterou můžeme vidět a cítit ve fyzickém světě, vytvořil můj příchod mnoho rozruchu. Ale následkem zákona duality v této realitě vytvořilo mocné vlévání Světla velmi silnou reakci ze strany Temnoty. Byla to logická reakce. Světlo chce osvětlit zatemnělý prostor, zlomit struktury moci a uvolnit uvězněné energie. Temnota je energie, která chce vše potlačit, zmanipulovat, schovat a kontrolovat. Tyto dvě energie mají zcela opačné zájmy. Kde jedna získá moc, druhá na svou obranu oplatí úder a znovu nastolí rovnováhu. Proto i můj příchod na Zemi zahájil mnohé boje a násilí jako opačnou reakci na Světlo, které jsem šířil."… více

02.11.2020

Jeshua: Ježíšova mise na Zemi

Jeshua: Ježíšova mise na Zemi

"Ježíš byl nositelem energií z budoucnosti, které přišly lidstvu na Zemi přinést osvícení a poznání. Přišel z jiného světa či dimenze a vzal sebou vznešenou energii této reality. Když se inkarnoval na Zemi, jeho uvědomění vlastního Vyššího "Já" zůstalo nedotčené. "Díky jeho přítomnosti ve mně, Jeshuovi, jsem si snadno uvědomoval pružnost materialistických zákonitostí a tak jsem mohl konat zázraky. Cílem mého příchodu na Zemi bylo vytvořit bránu do odlišného stavu vědomí. Byl jsem příkladem možností, které jsou nyní dostupné každé lidské bytosti."… více

01.11.2020

Kdo je Jeshua

Kdo je Jeshua

"Jsem ten, který byl mezi vámi a kterého jste znali jako Ježíš. Nejsem ale ten Ježíš dle vašich církevního výkladu a vašich náboženských textů. Byl jsem podporován silami, které jsou v této chvíli mimo vaši představivost, a díky nim jsem dosáhl Kristovského vědomí. Můj příchod na Zemi byl vesmírnou událostí, ale nebylo to vůbec jednoduché. Neuspěl jsem v mých snahách předat lidem nezměrnost Božské lásky. Existovalo mnoho protivenství. Přišel jsem příliš brzy a většina lidí ještě nebyla připravena, ale někdo přijít musel. Můj příchod byl jako vhození kamene do velkého rybníku."… více

31.10.2020

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (1. díl)

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (1. díl)

(1. díl)

Předmětem zájmu luciferských bytostí v kosmu je především, aby svět lidí odpadl od božských a duchovních principů a bytostí, které vnímáme jako vysoko vibrační, světelné a tvůrčí lidské bytosti. Není pro ně důležité, aby samy ovládaly svět, to u luciferských bytostí není to hlavní. Jejich cílem je odvést lidi od jejich vlastní božské podstaty. Ahrimanské bytosti mají jiné úmysly. Jejich záměrem je, aby se dostaly v říši lidí do mocenské pozice, a aby učinily lidi a celou Zemi na sobě zcela závislými, aby tak lidstvo plně ovládaly. Zatímco luciferské bytosti pracují na odpadnutí lidí od své božské podstaty, tak ahrimanské bytosti chtějí zahrnout lidstvo i vše co k němu patří do své mocenské sféry. V naší části kosmu, do kterého jsme vetkáni, ale také existuje boj a rivalita mezi luciferskými bytostmi usilujícími o bezbřehou svobodu a mezi ahrimanskými bytostmi usilujícími zarputile o moc… více

19.10.2020

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (2. díl)

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (2. díl)

(2. díl)

Trojčetnost lidské bytosti byla v rámci západoevropské civilizace sprovozena ze světa osmým ekumenickým koncilem v Cařihradu roku 869 a tento princip byl povýšen na dogma, že křesťan nesmí uvěřit v trojčlennost lidské bytosti, ale jen tomu, že člověk je dvojčetná lidská bytost. Věřit v tělo, duši a ducha se nedovolovalo a od tohoto data bylo dokonce zakázáno. Středověcí teologové dobře znali skutečnou pravdu a vynakládali velké úsilí vyhýbat se této pravdě, protože se tento přístup pokládal za kacířský… více

20.10.2020

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (3. díl)

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (3. díl)

(3. díl)

Kristův impuls napomohl tomu, že můžeme přijmout jeho vědomí a postupně ho implementovat nejen do naší hlavy, ale i do celé bytosti. "Tělo se stane slovem a naučí se přebývat v říši slova." Tak jak v minulosti došlo ke "ztělesnění slova" musí nyní dojít k produchovnění těla, aby tělo mohlo přebývat v říši "Slova". Kristovské vědomí je mezi námi a nikdy již lidstvu nebude vzato. Stačí se jen naladit na jeho vibrace a otevřít své srdce, aby mohla proudit kristovská energie a oživovat, uzdravovat, transformovat vaše vědomí i tělo. "Jsem s vámi po všechny dny až do skonání Světa", vám vzkazuje. Nemusíme již čekat na dalšího spasitele či na nový příchod Krista, protože on je zde a v nás už velmi dlouho, stačí se jen se naladit na jeho vibrace a přijmout jeho poselství… více

21.10.2020

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (4. díl)

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (4. díl)

(4. díl)

Každý vývoj, který kráčí vpřed, dospěje do bodu, kdy cesta dopředu znamená již cestu "zpět". Když přijdeme na vrchol kopce a nebudeme mít křídla, tak můžeme pokračovat již jen cestou dolů. Toto náleží k těm záludnostem a klamům lidstva, na které musí jednotlivé civilizace včas přijít, pokud nechtějí totálně zdegenerovat nebo se vyhubit válkami a ekologickými, energetickými či egoistickými katastrofami. Vývoj lidské bytosti a svět kolem nás nepochopíme, dokud se dostatečně neotevřeme svému vnitřnímu vědomí a nezbavíme se všech zmanipulovaných a převrácených informací, které pro nás "vyrábí" a podsouvá nám celý lucifersko-ahrimanský komplex. Lidské vědomí potřebuje vědomý zásah do své luciferské inteligence, která se snaží lidem předurčit a vnutit svoji cestu padlých andělů. Tak by bylo luciferskému elementu zabráněno lidstvo dále odpoutávat od božského principu. Právě takovým důležitým a jedinečným zásahem pro celé lidstvo byl kristovský impuls a jeho vysoce humánní poselství… více

22.10.2020

Velká poklona pravdě (1. díl)

Velká poklona pravdě (1. díl)

(1. díl)

Každá normálně fungující kultura si dobře uvědomovala důležitost a obrovskou sílu pravdy i to, že pravda je základním pilířem, na kterém musí stát každá zdravá společnost a její vývojová perspektiva. Bohužel toto vědí také moc dobře temné síly a Archonti, kteří proto dělali vždy vše proto, aby se ve společnosti dařilo lžím, pomluvám, dezinformacím, kvetlo korupční prostředí, a aby transparentnost byla něco jako nadávka. Pokud politici a vládci lidem lhali, byl to impuls a norma pro obyvatelstvo, aby se chovalo stejně a kopírovalo svoje "morální elity". Celá společnost se pak utápěla v chaosu, bezpráví a zvůli, což časem zapříčinilo její degeneraci a pád… více

04.10.2020

Velká poklona pravdě (2. díl): "Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu"

Velká poklona pravdě (2. díl): "Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu"

(2. díl)

Voltaire nám zanechal vtipný, ale zároveň pravdivý odkaz: "Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou". Samozřejmě má pravdu. Všichni, kteří vás neustále přesvědčují a křičí: "Toto je pravda, tak mě přece poslechněte, mýlíte se", jsou na dobré cestě k omylu a svým křikem přesvědčují v prvé řadě sami sebe o svých slovech, protože si vůbec nejsou jistí, že to, co tak vehementně obhajují, pravda je. Pravdu není potřeba hulákat do světa, Pravda má ráda klid, harmonii, vyrovnanost a nepotřebuje halasný a okázalý marketing. Vnitřní síla a energie pravdy je tak veliká, že ji stačí klidně vyslovit a ona se sama umí obhájit a doputovat, třeba pomalu, ale tam, kam má… více

05.10.2020

Velká poklona pravdě (3. díl): Pravda je vždy ten nejsilnější argument

Velká poklona pravdě (3. díl): Pravda je vždy ten nejsilnější argument

(3. díl)

"Jistěže nakonec ve světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dovede lež". Toto je smutné konstatování toho, jak mocná dokáže být lež a jak dlouhé je její panování, když se jí dovolí, aby usedla na trůn a dostala se k moci. Tisíce let lidstvo trpí pod nadvládou lži, kterou předávají lidstvu Archonti prostřednictvím svých rodových linií a jejich přisluhovačů, kteří neustále tvrdě a nekompromisně rozdělují lidstvo prostřednictvím lži a prosazují tak své "Rozděluj a panuj". Mnoho myslících a vnímavých lidí prokouklo zákulisní hru elit a snažilo se osvobodit lidstvo od této ďábelské síly… více

06.10.2020

Něco málo o svobodné volbě

Něco málo o svobodné volbě

Naše tělo i vědomí je manifestací ducha a naší svobodné volby. Máme v sobě obrovskou božskou moc a schopnosti, o kterých tuší jen málokdo. Můžeme úplně všechno, být úspěšní, nemocní, zdraví, zamilovaní, ignorantští, můžeme se vydat ke Světlu a být šťastní nebo si můžeme zadat s Temnotou a tak snižovat své vibrace, tuhnout a měnit postupně své srdce i sebe v kámen. Můžeme pomocí svého probouzejícího vědomí měnit svou povahu, karmu, osud i DNA tím, že v sobě rozdmýcháme božskou jiskru v oheň poznání. Podle původní božské matrice je možno opět přeprogramovat a překódovat naši zmanipulovanou a zaneřáděnou DNA. Veškeré nástroje pro naši pozitivní změnu máme v sobě, jen musíme ten transformační program na vědomé úrovni spustit… více

03.10.2020

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (1. část)

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (1. část)

(1. část)

Vážení a milí přátelé. Chtěl bych vám velmi poděkovat za váš zájem o informace, které zde sdílím a jejichž cílem je probudit co nejvíce lidí z hlubokého spánku v tomto zakletém šípkovém království. Každý článek ode mne je malým polibkem, kterým se snažím probudit co nejvíce duší – zakletých princezen. Ale protože spících princezen je stále velmi mnoho a já bych se nechtěl ulíbat k smrti, tak jsem se rozhodl, že přece jen pomůžu založit ten klub Divňáků, o kterém jsme již u jednoho z článků vedli diskuzi. Proto bych rád zde uvítal všechny lidičky s otevřeným srdcem, kteří by chtěli s tím líbáním a probouzením šípkových Růženek pomoci… více

30.09.2020

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (2. část)

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (2. část)

(2. část)

Vážení a milí přátelé, jak už jsem psal v minulém článku, rozhodl jsem se dát podnět k vytvoření nové skupiny, která by měla za cíl zvát do svého středu co nejvíce členů, kteří by se vydali spolu s ostatními členy na "dobrodružnou" cestu za pravdou a nezastřenou skutečností. Je to cesta jistě náročná, vede přes předpeklí, krajinou zlých duchů a je třeba se přebrodit přes detoxikační bažinu, ale ti, co dojdou až na konec, naleznou nejen svoji Zemi zaslíbenou, ale také sami sebe… více

01.10.2020

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (3. část)

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (3. část)

(3. část)

Pro nově příchozí divné zájemce o vstup do KDD je připraveno několik sekcí klubu, kde by se jednotliví členové klubu mohli podle své míry divnosti realizovat, pomáhat probouzet nové členy, případně je inspirovat a směřovat je k co největší divnosti. Také by mohli vyhledávat pro ostatní divnou literaturu, texty, knihy, články a případně překládat nějaká super divná videa z angličtiny či jiných jazyků. Přátelé, pokud jste dostatečně divní, máte možnost se přihlásit do tohoto společenství velmi Divných tak, že se přihlásíte na facebooku do "Klubu Divnejch Divňáků", abyste mohli být zakomponování do "divnejch" struktur klubu… více

02.10.2020

Osvoboďte svoji duši... 1/2

Osvoboďte svoji duši... 1/2

(Článek 31)

Již delší dobu probíhá transformační proces a mnozí jsou ještě hluboce uzavřeni ve věznění své nevědomé minulosti. Někteří nevěří, že vůbec nějaká transformace probíhá, někteří se cílevědomě snaží dopídit, jak by šli této změně naproti, někteří už pochopili a někteří si zase myslí, že už jsou v podstatě transformováni. Co ale tento proces znamená, čím lidé mají projít a jaká je konečná stanice transformovaného lidstva? Plno esoterických moderátorů, gurů, učitelů a pracovníků Světla hovoří o nezbytné transformaci. Učí, upozorňují a radí ostatním jak fyzicky a psychicky ustát energetický tlak a všechny změny, které přicházejí, co nedělat, čemu se vyhnout, případně doporučují, aby se nechali samovolně unášet proudem změn. Jak krásně se poslouchají všechny tyto rady u kafíčka… více

06.09.2019

Osvoboďte svoji duši... 2/2

Osvoboďte svoji duši... 2/2

(Článek 33)

Vraťme se k transformaci. Bylo by dobré si přiblížit, v jaké společnosti dnes žijeme: Celosvětově je lidem pomocí mainstreamu diktováno co si mají myslet, co je pravda a co lež. A i když je někdy pravda do očí bijící, naprostá většina zhypnotizovaných lidí poslušně věří tomu, co tvrdí zkorumpovaní, ovládaní či zastrašení politici a nevědomé a systémem řízené autority z nejrůznějších oborů. Velká většina lidí přijala životní hodnoty, pravidla a normy, které skrytě "za plentou" pro nás vytvořily vládnoucí temné síly, abychom my lidé byli slabí, nejednotní, co nejchudší, demoralizovaní, dekadentní, nespokojení, nemocní a zotročení. Jsou nám zapovězeny důležité a klíčové informace… více

07.09.2019

Zákon rezonance

Zákon rezonance

Nejnovější vědecké poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnout cokoliv. Právě všechna tato naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co by s tímto rezonančním polem mohlo společně kmitat, je jím uchopeno a nemůže dělat nic jiného, než kmitat společně s ním… více

05.07.2017

Karma a zdraví

Karma a zdraví

Slovo karma se v současné době skloňuje téměř ve všech jazycích. Význam tohoto indického slova vyvolává ve vědomí člověka představu něčeho, co je nevyhnutelné. Lidstvo v průběhu svého vývoje znepokojovala jedna a tatáž otázka: proč má každý člověk jiný osud, proč je jeden člověk už od narození šťastný a druhý nešťastný?… více

03.07.2017

Ivo Wiesner: Víte, že…

Ivo Wiesner: Víte, že…

V roce 1982 se odehrála pozoruhodná událost. Výzkumný tým University of Paris vedený fyzikem Dr. Alainem Aspectem uskutečnil jeden z nejdůležitějších experimentů 20. století. Nemohli jste o tom slyšet ve večerních zprávách. Dokonce ani ve vědeckých časopisech jste pravděpodobně nikdy nečetli Aspectovo jméno, třebaže existují někteří, kteří věří, že jeho objev může změnit tvář vědy. Dr. Aspect se svým týmem experimentálně zjistil, že za jistých okolností mohou subatomické částice, takové jako elektrony, protony a další, komunikovat navzájem i na velkou vzdálenost, která je odděluje. Není rozhodující, zda jsou od sebe vzdáleny 10 metrů nebo 10 miliard kilometrů. Nějakým způsobem se každá z částic vždy doví, co dělají ostatní a ve svém chování je následuje… více

09.04.2017

Michael Tellinger o frekvencích, světle a zvuku

Michael Tellinger o frekvencích, světle a zvuku

Poznání tajů rezonance, frekvence a především zvuku, nám otevírá vyšší stádia vědomí. To vše má něco společného se zvukovými frekvencemi. Jedním z méně známých výroků Nikoly Tesly je: “Zem zvoní nepřetržitě jako zvon a pokud víte, jak máte použít tento prapůvodní zvuk, frekvence Matky Země, potom víte, jak ho přeměnit do neomezeného zdroje energie.“… více

29.12.2016

UBUNTU život

UBUNTU život

UBUNTU přispívání je založeno na starověkých kmenových strukturách lidu Afriky a mnoha dalších domorodých kmenů světa s adaptací na dnešní dobu a pro lidi zvyklé na úroveň dnešních technologií… více

26.12.2016

Karma a vzestup

Karma a vzestup

Osvětleme zmíněný pojem karma. Pojem karmy je namístě chápat jako míru průzračnosti, čistoty individuálního stavu jedné z aurických vrstev naší multidimenzionální inkarnované osobnosti… více

22.12.2016

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Tak jako ve všech částech tohoto světa, je nám mnoho věcí skryto se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku. U muziky tomu není jinak. Vzhledem k tomu, že málo z nás má potřebu zkoumat hudbu dopodrobna, což je většina posluchačů, tak vlastně ani nevíme "co" nás v muzice v pozadí ovlivňuje na našich emocích a našich výsledných frekvencích… více

22.12.2016

Frekvence života

Frekvence života

Uznávané spirituální autority potvrdili ke vztahu k nám lidem zde na Zemi unikátnost sedmi frekvencí. Těchto sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele autonomního tvůrčího procesu ve vesmíru makro i mikrokosmu… více

22.12.2016

Rychlá navigace: