Souvislosti, které všude nenajdete

Bahenní záplava a Tartarie – Lisa Renee (1. část)

Množství informací o těchto událostech je již velmi četné a poskytuje mnoho důkazů o tom, že určité skryté společnosti řízené mocenskou elitou se snaží změnit historii lidstva a to během velmi krátké doby.
Na všech úrovních výzkumu v komunitách hledajících pravdu existují dopředu určení trollové, řízená opozice a agitátoři, kteří jsou placení za zpochybnění tohoto hnutí. Tito online trollové se objeví mezi prvními diskutujícími, hlasitě a neomaleně křičí a snaží se přesvědčit veřejnost o idiotské povaze těchto vyšetřování. Během nedávného sledování vztahů Měsíce spojených s velkými povodněmi minulosti se téma bahenních záplav dostalo do povědomí lidí spolu s vnitřním zpochybňováním tohoto příběhu. Mnohé stopy odhalují utajovanou skutečnost, co se tehdy stalo. Byl to epický reset vůči lidstvu, který byl uskutečněn v polovině 19. století. Tehdy bylo "okamžitě vymazáno" mnoho míst, lidí a událostí z našich historických záznamů.
Mnoho důležitých událostí z té doby je chybně datováno a neodpovídá skutečnosti. Mnoho veřejných záznamů po celých Spojených státech a po celém světě bylo náhle zničeno požáry, povodněmi a podivnými nehodami v období konce 80. let 19. století do počátku 20. století. Zdálo se, že zničení důkazů a záznamů se shoduje s událostmi následujícími po změně moci spojené se zákonem z roku 1871, který zřídil District of Columbia a předal kontrolu mezinárodním bankéřům ve Vatikánu a v Londýně připravujícím Řád jednoho světa.

V roce 1881 dal Kongres Spojených států 5 000 dolarů Smithsonovu institutu na provedení archeologických vykopávek a inspekcí týkajících se sortimentu prehistorických staveb a mohyl. Většina těchto artefaktů zmizela, chybí nebo byla skryta a už o nich nebylo nikdy nic slyšet. Během této doby "vzniklého náboženského nadšení" cokoli, co nepodporovalo církevní výklad Bible, nebylo předurčeno k tomu, aby spatřilo světlo veřejnosti. Je zde toho skutečně hodně ke znovunalezení a k dotazování se úřadů odpovědných za archeologické projekty a za chybějící důkazy, které zahrnují širokou škálu prehistorických artefaktů, od hrobů obrů, objektů špičkových technologií, kamenných kruhů, mohyl, pyramid až po skryté ruiny z nedávné minulosti.

Mnoho map z posledních několika století zobrazuje velkou říši jménem Tartaria, která byla zobrazena v severní Asii, ale její vysoce pokročilý architektonický podpis se nachází po celém světě. Historie Tartarie jasně ukazuje, že šlo o vyspělou civilizaci využívající volnou energii a technologická zařízení podobná atlantské kultuře, což zcela narušuje oficiální "globální pohádky" a vyprávění. Existence Tartarie byla takřka vymazána ze všech historických záznamů asi před sto dvaceti lety a tato země se v hodinách dějepisu nikdy nezmiňuje. Mnohé faktické důkazy ukazují na to, jak byla a je naše nedávná historie zmanipulována a jak byla vytvořena pro účely, které neslouží na rozvoj a podporu lidstva, ale na jeho zotročení. Ztráta našich historických záznamů a vzpomínek znamená, že trpíme hlubokou ztrátou na úrovních našeho kolektivního vědomí. Byla nám ukradena naše skutečná identita, která drží sílu inherentního božství, kterým jsme.

Bahenní záplava a Tartarie – Lisa Renee (1. část)

24.07.2023

Rychlá navigace: