Souvislosti, které všude nenajdete

Bahenní záplava a Tartarie – Lisa Renee (2. část)

Pokročilá architektura navržená pro extrakci atmosférické energie je odvozena z toho, co se jeví jako poslední zbytky strukturních důkazů civilizací, které nalezli badatelé při pohledu na nejstarší články a staré fotografie umístěné v historických archivech různých národů. Většina těchto nádherných budov a věží má různé antény a měděné nebo kovové kopule, které byli zničeny nebo částečně pohřbeny v pusté bahnité krajině s několika zmatenými diváky. Některé z těchto zařízení a věží pro generování bezdrátové energie lze nalézt na starých fotografiích pořízených v období od poloviny 19. století do přibližně roku 1912 a kolují i v komunitě s bahenními záplavami. Ukázalo se, že těch velmi málo černobílých fotografií s post-atlantickými technologiemi využívají kymatické principy pro extrémně sofistikované úrovně architektury budov, kterým se podařilo přežít, a jsou hmatatelnými důkazy zařízení, které byly použity na územích dříve známých jako Tartaria. Těmto důkazům se nějak vyhnula informační inkvizice, detekce a tak nebyly zabaveny četnými pověřenými kontrolory "Systému".
Pokročilé znalosti v této civilizaci doporučovaly plánovat budování měst na strategických místech na Zemi poblíž dlouhých kanálů, řek, moří, jezer a oceánů. Některá města byla postavena ve hvězdných pevnostech, které extrahovaly elektromagnetickou energii z prostředí, která pak byla bezdrátově cirkulována přes věže a obelisky a poté uložena v elektrárnách s červenými a bílými pruhy.
Vše nasvědčuje tomu, že během velkého resetu před sto padesáti lety byly důkazy o tatarské civilizaci zničeny. Bylo to v období mezi 19. a 20. stoletím prostřednictvím plánovaného masového vyhlazování obyvatelstva, bahenních záplav a řízených energetických zbraní.
Architektura i technologie této nadřazené civilizace byly ukradeny a předány do rukou zástupců těch, kteří měli za úkol zdecimovat a zotročit lidskou civilizaci. I četné události roku 1800 byly součástí událostí, které zničily všechny historické záznamy a odstranily veškeré pokročilé znalosti vyspělé lidské civilizace, která zahrnovala i tatarský lid?

Pro ty, kteří se zajímají o chybějící artefakty v USA, může být objevný článek publikovaný v novinách Franklin Repository dne 7. července 1858, který uvádí: V každé části Spojených států byly nalezeny zajímavé ruiny, sochařské postavy sta zvířat různých druhů, provedené ve stylu, který daleko předčí indiány. Stát Ohio oplývá ruinami ve městech a opevněních, s rozsáhlými věžemi a pyramidami, v Marietta a v Missouri, ze země byla vykopána nádherná keramika, stříbrné a měděné ozdoby a perly velké krásy a lesku. V jeskyních Tennessee a Kentucky byly nalezeny mumie ve velmi zachovalém stavu, oděné látkami a kůžemi různé textury, vykládanými rysy. Tyto ruiny, majestátního a krásného vzhledu, ale porostlé hustými mahagonovými a cedrovými lesy nesmírných rozměrů a vysokého stáří, dokazují světu, že velká říše se hemžila velmi početným obyvatelstvem, lidmi zběhlými v mechanickém umění a všestranně vyspělými.
Je zřejmé, že v současné době prožíváme další pokus o velký reset a výrazné snížení velikosti lidstva naplánovaný v dlouhodobě připravovaném plánu, který má být dokončen do roku 2030. Tato protilidská akce je plná podvodů na časové ose a zkreslení historických faktů a záznamů, které jsou před našima očima ničeny a vymazávány, jako už mnohokrát dříve.

Bahenní záplava a Tartarie – Lisa Renee (2. část)

26.07.2023

Rychlá navigace: