Souvislosti, které všude nenajdete

Zákon rezonance aneb nemožné je pouze to, co za nemožné považujeme

Možná jste v tomto okamžiku přesvědčeni, že myšlenka neomezených možností je nereálná. To je ale pouze vaše přesvědčení! A přesně podle toho, jaké bude toto přesvědčení, se bude utvářet a rozvíjet váš život. Co se bude dít, když budou vaše názory založeny na nesprávných skutečnostech a informacích? Nejnovější poznatky jednoznačně prokázaly, že prostřednictvím našich myšlenek, pocitů a přesvědčení získáváme schopnost zvládnout cokoliv. Právě všechna naše emočně potlačená a skrytá přesvědčení jsou to, co vytváří nesmírně silné rezonanční pole. A všechno na tomto světě, co může s tímto rezonančním polem společně kmitat, je jím uchopeno a nemůže udělat nic jiného, než kmitat společně s ním.
Zákonem rezonance pak rozumíme fakt, že všechno ve Vesmíru spolu navzájem komunikuje prostřednictvím kmitání. Všechny věci i živočichové mají svou úroveň kmitání (frekvencí) stejně, jako všechny orgány a buňky našeho těla a také, jako veškerá hmota. Když prozkoumáme energii kmitání hmoty, zjistíme, že jednotlivé objekty kmitají s různou frekvencí. Některé z nich ovšem mají frekvenci stejnou nebo podobnou. Například, rozezníme-li při hře na klavír jeden tón, rozkmitají se také i všechny ostatní struny, které s daným tónem rezonují. Rezonující tóny mohou být vyšší nebo nižší, ale pokud se nacházejí ve společné, harmonické frekvenci, tak se rozkmitají.
Ostatní lidé, věci nebo události se nemohou vzepřít oscilačnímu poli, které vytváříme, pokud rezonují s jeho frekvencí. Musí a také budou na ni reagovat. Ani lidé, věci nebo události se nemohou ubránit společnému kmitání, pokud se nachází na stejné vibrační hladině jako oni. Všechno, co s námi rezonuje, je nevyhnutelně přitahováno do našeho života. To však pro nás nemusí být vždy pozitivní. Některé vibrace mohou být tak silné, že zničí i hmotu. Operní zpěvák může třeba jen pouhou silou svého hlasu rozbít sklenici. "Negativní" vibrační energie, kterou v sobě neseme, pak mohou rozkmitat oblasti, jež nemáme rádi, nebo můžou přitáhnout do našeho života nepříjemné, či dokonce zdrcující události. Proto je pro nás velmi důležité, abychom přesně věděli, v jaké vlastní vibraci se nacházíme a jaké rezonanční pole vědomě nebo nevědomě vytváříme.
Díky informacím z kvantové fyziky a kvantové biologie se stále důrazněji dostává do popředí názor, že právě síla našich vlastních přesvědčení nám umožní stát se tím, kým věříme, že se staneme. Toto platí od zdraví po nemoc, přes odolnost imunitního systému, hospodaření s hormony, vlastní léčivé síly až po schopnost být šťastnými. Svými přesvědčeními ovlivňujeme nejen svůj vlastní život, nýbrž také celé naše okolí. Prostřednictvím síly našich myšlenek a pocitů můžeme ve svém životě provést všechny změny, které si budeme přát. S novým přístupem můžeme dokonce změnit i naši DNA, povzbudit vlastní léčebné schopnosti, vdechnout našemu životu štěstí, radost a dosáhnout všeho, co se nám bude zdát možné.

Zákon rezonance aneb nemožné je pouze to, co za nemožné považujeme

19.04.2023

Rychlá navigace: