Souvislosti, které všude nenajdete

Neznalost zákonů neomlouvá, toto platí ve 3D realitě i ve vyšších světech

Existuje dlouhá tradice a kultura duševní činnosti a vědomí, ale lidstvo je temnými silami manipulováno a neustále odváděno od duchovnosti i od pozitivního přístupu. Každý člověk s nesprávnými myšlenkami pak ubližuje nejen sám sobě, ale také celému okolí. Je třeba si připomenout, že každý z nás je plně zodpovědný za svoje činy, slova a také za svoje myšlenky. "Karma" nám neodpustí to, "že jsme nevěděli" a "nikdo nám to neřekl". Informací je kolem nás skutečně dost, jenom je nutno zbavit se lhostejnosti, lenosti a začít je vyhledávat a zpracovávat.
Duševní činnost a hlavně práce rozumu vytváří kolem sebe zvláštní energetické záření, které ovlivňuje prostor, přitahuje k sobě odpovídající události i lidi. V životě každého konkrétního člověka se karma začíná projevovat právě takovým způsobem a zároveň se tak utváří i jeho osud. Proto je tak důležité pozitivní myšlení. Vyhýbejte se proto všem zbytečným slovům a raději realizujte všechno, co řeknete. Člověk může být silný a plně zdravý jen jako kompaktní celek. Jestliže člověk nesprávně využívá své vědomí, bude iniciátorem vzniku nemocí v současnosti a vzniku karmických problémů v budoucnosti.
Člověk je zodpovědný za rozumné využívání Země. Život na planetě Zemi by měl být vědomý, opatrný a posvátný. Země poskytuje člověku k jeho životu ve fyzickém těle úplně všechno! Vztah člověka k Zemi má být naplněn láskou, ale i respektem k ní. To následně vytváří stejnou lásku od ní a Matka Země pak podporuje člověka a pomáhá mu. Člověk, který skutečně plnohodnotně žije svůj život, dobře chápe rozdíl mezi šťastným životem a životem přeplněného bohatstvím. Toho, kdo touží jen po nejrůznějších věcech, "dusí" celospolečenská karma. Jestliže chce jedinec snížit negativní tlak, který na něj působí a žít opravdu důstojný lidský život, musí začít nejdříve měnit sám sebe.
V současnosti žijící člověk sklízí plody celého lidstva. Zároveň také sklízí plody karmy dané země nebo národa. To znamená, že žije v určitých sociálních podmínkách, kde ho ovlivňují národní zvyky. Tyto podmínky mohou prohlubovat, nebo zmírňovat následky karmy celého lidstva. Proto existují velké rozdíly v pozici jednotlivých zemí a národů a u některých jsou účinky následků karmy lidstva podstatně výraznější. Karmické informace vytvářejí běžné vědomí člověka pomocí myšlenek, emocí a nálad. Tyto myšlenky, emoce a nálady nejsou ničím jiným, než určitými balíčky programů, které propojují příslušné struktury "mimovědomé formy života" (duše), ale člověk si je z pravidla neuvědomuje. Tak se však může měnit podvědomí i patologickým způsobem. Vytvořené negativní programy se pak mohou přenášet na děti a příbuzné a postupně se usazovat v podvědomí jako určitá zátěž. Tyto programy pak ovlivňují i lidi v okolí, pokud je s nimi v nějakém kontaktu člověk, který příslušné programy vytvořil. Negativní programy mohou ozářit prostor a předměty, které se pak mohou stát negativními zářiči.

Neznalost zákonů neomlouvá, toto platí ve 3D realitě i ve vyšších světech

17.04.2023

Rychlá navigace: