Souvislosti, které všude nenajdete

Srdce je nejmocnějším energetickým zdrojem, symbolem lásky a sídlem našich pocitů

Když se prodrala ke slovu "moderní věda" a "Rockefellerova klasická medicína", autority nám začaly namlouvat, že srdce je pouze pumpa, díky které cirkuluje krev naším tělem. Srdce je ale něco mnohem většího a mystičtějšího. Je obklopeno silným energetickým polem o průměru dva a půl metru! Představme si to. Pole energie vytvářené srdcem je mnohem větší než energetické pole mozku. Doposud "věda" tvrdila, že největší dosah má elektromagnetické pole mozku, ale bylo objeveno energetické pole, které je výrazně větší a které je tak silné, že dalece přesahuje vlastní tělo. Elektrická a magnetická pole vysílaná srdcem komunikují se všemi orgány našeho těla. Lze dokonce dokázat, že existuje úzké spojení mezi srdcem a mozkem, jemuž srdce signalizuje, které hormony, endorfiny nebo jiné látky mají být v těle vyrobeny. Mozek nejedná samostatně, nýbrž na základě signálů našeho srdce. V další řadě pokusů bylo zjištěno, že všechny informace jsou předávány prostřednictvím emocí. V našich emocích jsou obsaženy veškeré informace, kterými srdce sděluje mozku a tělesným orgánům, co naše tělo v daném okamžiku potřebuje. Elektrické a magnetické pole našeho srdce je tvořeno nejen našimi emocemi, ale jeho velikost je dána silou našich přesvědčení, v něž pevně věříme a podle kterých se pak vyvíjí náš život! Toto vše se znovu objevuje jako informace v energii, která je vysílaná naším srdcem a předává se dál nejen našemu mozku a našim orgánům, ale také směrem ven, do světa. Ozvěnou této skutečnosti jsou prastaré výroky, pravdy a sdělení: "Je to přání jeho srdce", "přát si z celého srdce" či "mluvit řečí srdce" a tyto moudrosti a podobná poselství můžeme nalézt v mnoha kulturách.
Naše srdce je prostředníkem, který přeměňuje veškerá naše přesvědčení a pocity na elektrické a magnetické kmitání a vlny. Tyto elektromagnetické vlny nejsou omezeny jen na naše tělo, ale dosahují daleko do našeho okolí a reagují se vším, co nás obklopuje. Naše srdce všechna naše přesvědčení, všechny emoce a představy překládá do své vlastní řeči – kódované řeči kmitání a vln a tu pak vysílá do prostoru. Naše přesvědčení jsou prostřednictvím elektrických a magnetických vln, které naše srdce vysílá, v interakci s okolním fyzickým světem. Jak veliká je vysílaná energie, ukázaly měření v Institutu Heart Math: Elektrická síla srdečního signálu (EKG) je až 60x silnější než elektrický signál mozku (EEG). Magnetické pole srdce je dokonce 5000x silnější než je magnetické pole mozku. Naším srdcem tedy vysíláme podstatně více energie než naším mozkem. Proč je důležité to vědět? Jednoduše proto, že díky tomu pochopíme, proč se některá přání vyplní zcela lehce, zatímco jiná se v našem životě neprojeví, i když jsme na jejich realizaci vynaložili spoustu úsilí a vizualizovali jsme si je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Říkáme-li si stále afirmace nebo vytváříme-li si obrazy před naším vnitřním zrakem, aniž bychom byli o vyplnění našeho přání pocitově a emočně přesvědčeni, vysílá elektromagnetické vlny jen náš mozek, zatímco vlastní centrum pocitů, naše srdce, vyzařuje do světa naše skutečné přesvědčení, tvořené většinou pochybnostmi a strachy, a to s 5000x větší silou. Důsledky, které z toho plynou, máme jako na dlani. V našem životě se může skutečně splnit pouze to, čemu věříme z celého srdce. Pokud jsme smutní, deprimovaní nebo se cítíme na dně, můžeme si přát, co chceme a síla neutěšených emocí vyzařovaná srdcem bude mnohem silnější než přání vysílané mozkem a rozumem.

Srdce je nejmocnějším energetickým zdrojem, symbolem lásky a sídlem našich pocitů

21.04.2023

Rychlá navigace: