Souvislosti, které všude nenajdete

Fakta nepřestanou existovat jen proto, že je ignorujeme. (L. Huxley)

Magnetické a elektrické vlny, které vycházejí z našeho srdce, jsou tvořeny našimi pocity a přesvědčeními. Je jedno, jestli jsou tyto vlny pozitivní nebo negativní, jsou vysílány do světa nesmírnou silou. Srdce je prostředníkem, který naše přesvědčení převádí do kódové řeči vln a s obrovskou energií je vyzařuje. Neznamená to nic jiného, než že naše přesvědčení jsou vysílána směrem ven a podle zákona rezonance si hledají stejně kmitající energii. Všechno, co s naší energií rezonuje, se pak bude uskutečňovat v našem životě. Pro splnění našich přání je nejdůležitější, abychom každé přání přenesli z roviny rozumu do oblasti srdce a byli o jejich splnění stále a hluboce přesvědčeni. Také abychom byli vždy šťastně naladěni. Naši sílu a moc můžeme použít ke změně až v okamžiku, kdy pochopíme, že výsledek pramení v našem nitru a nepřichází k nám zvenčí. Vnější svět pouze zrcadlí naše vnitřní vědomí.
Pro tohle pole energie, které spojuje všechno se vším, existuje již dlouhou dobu řada pojmenování podle jejich objevitelů: kvantové pole, božská matrice, kvantový hologram. Toto energetické pole, které vypadá, že funguje jako pevně utkaná síť, představuje most mezi vnitřním a vnějším světem. Stejně jako zvukové vlny používají jako nosiče vzduch, potřebuje i námi vyslaná energie našich přesvědčení a přání prostředníka, aby byla přenesena do světa. K tomu jí slouží tato kvantová energie. Toto pole nám umožňuje být ve spojení se vším a s každým, vědomě či nevědomě. Nehraje přitom roli, jak daleko od nás se příjemce nachází. Může to být náš soused nebo dokonce člověk, který je zrovna na druhé straně zeměkoule.
Všechno, co je obsaženo v našem vnitřním světě, nás potká také ve vnějším světě. To, co nás potkává ve vnějším světě, má jedinou příčinu a tato příčina se nachází v našich myšlenkách. Pokud chceme dosáhnout výsledků, které si přejeme, měli bychom začít pozorovat a kontrolovat naše myšlenky, protože všechno, co si myslíme, vyvolává rezonanční pole. Všechno, na co často a trvale myslíme, co cítíme, nebo říkáme, zesiluje toto naše rezonanční pole. Proto každá myšlenka na ztrátu zesílí ztrátu a každé přesvědčení o zisku znásobí zisk. Proto všechno, co chceme ve vnějším světě změnit, můžeme změnit pouze změnou našeho myšlení. Fungujeme jako vysílač. Své rezonanční pole si neustále programujeme svými myšlenkami, pozitivními nebo negativními. Dokud si udržujeme svá přání, představy, své strachy a obavy, pak naše rezonanční pole přitahuje pole stejně a podobně kmitající. Naše DNA neustále přijímá a ukládá informace a pro připomenutí: neexistují žádné hranice. Jediné existující hranice jsou ty v naší hlavě.
Silou myšlenek ovlivňujeme naši budoucnost a to více, než vůbec tušíme! Kvantoví fyzici učinili vzrušující objev, kterým jednoznačně prokázali, že náš život můžeme skutečně kdykoliv zcela změnit a můžeme také cokoliv uskutečnit. Protože stejně kmitající energie se navzájem přitahují, logicky z toho vyplývá, že nejenom my si přitahujeme lidi a události, ale zároveň jsme i my sami přitahováni jinými lidmi a událostmi. Předpokladem je, že se obě energie dostanou do rezonance, což znamená, že kmitají na stejné frekvenci.

Fakta nepřestanou existovat jen proto, že je ignorujeme. (L. Huxley)

24.04.2023

Rychlá navigace: