Souvislosti, které všude nenajdete

Medicína – nelítostný stroj na vydělávání peněz (1. část)

(1. část)

Proč tvrdí západní medicína, že civilizační nemoci nelze uzdravit? Protože doživotně závislý klient je pro ni DOJNOU KRÁVOU. Je zcela jasné, že Big Pharma vyrábí a prodává za účelem co největšího profitu. Není žádná charitou. Čím více léků prodá, tím více profitu získá. Tudíž pokud najdete lék, se kterým klientovi umožníte žít s nemocí, ale bude doživotně odkázán na váš produkt, tak to je sen každé firmy, vyrábějící pro profit. Proto pokud nehledáte sami příčinu nemoci, nikdy se zcela neuzdravíte, protože na tom tito obchodníci se životem a smrtí nemají žádný ekonomický zájem.

Když zemřel jeden Z čínských císařů, tak popravili jeho kuchaře. Dle nich nejvíce odpovědnou osobu. Takovou důležitost přikládali tomu, co jíte. Nesmíme ale zapomínat, že jsme duchovní bytosti a tak cesta k plnému zdraví, pokud vynecháme při napravování našeho podlomeného zdraví psychosomatické a duševní příčiny, bude silně zatarasená. Toto bylo známo již ve starověkém Řecku. Medicína pro vyšší vrstvu se těmito skutečnostmi zabývala, ovšem medicína pro otroky už ne. Protože u otroka šlo jen o rychlý návrat do pracovního procesu a to za každou cenu a na vedlejší účinky léků, jeho štěstí, spokojenost a dlouhověkost se nikdo neohlížel.... (stejně jako dnes)

Proto takový zájem musí projevit každý sám. Moderní medicína se stará prakticky jen o fyzické tělo, které ještě záměrně rozkouskovala na jednotlivé části a orgány, a které jakoby spolu nesouvisely. Nechce se zabývat hlouběji souvislostí stravy a plného zdraví, nezajímají ji ani psychosomatické příčiny vzniku nemoci. O to více ji zajímají chemické patentované léky a absolutní potlačení všech léků přirozených a přírodních. Zamyslete se prosím nad tím, je to pro vás zásadní otázka!

Kolem roku 1800 praktikovali na západě medicínu dvě skupiny lékařů. Alopaté a empiričtí lékaři. Alopaté věřili, že lékař musí agresivně vyvést nemoc z těla ven. Svou praxi založili na tom, co považovali za vědeckou teorii. Alopaté používali tři hlavní techniky. Pouštěli žilou, aby odsáli z těla špatné vrtochy, podávali velké dávky toxických minerálů jako je rtuť a olovo, aby vyhnali původní nemoc a také zasahovali operativně. Byly to často brutální procedury. Málo pacientů bylo ochotných podstoupit operaci a většina z nich se bála hned všech alopatických metod dohromady. Satirikové v té době vtipkovali, že u alopatické medicíny pacient zemře na léčbu samotnou. S těmito doktory soupeřili empiričtí léčitelé. Ti věřili v silnou imunitu ve stimulaci vlastní obrany těla, které se pak uzdraví samo. Místo jedovatých minerálů používali rostlinné produkty, byliny a netoxické látky v malých množstvích. Učení vycházelo z původních starodávných tradic. Empirikové založili své léčení na pozorování a zkušenostech.

Rovnováha sil těchto lékařských skupin zůstala vyrovnaná až do přelomu století. Poté se rozšířila nová moderní lékařská léčba, která byla potencionálně velmi výnosná. AMA (americká lékařská asociace) se spojila se silnými finančními skupinami, a postupně přeměnila medicínu na dravý vysoce výdělečný průmysl. Tehdejší finanční magnáti té doby jako byli rodiny Carnegiů, Morganů a Rockefellerů začali financovat operace, radiaci a syntetické léky. Převzetí zdravotnického průmyslu bylo započato převzetím lékařských škol. Finančníci jako Rockefeller a Carnegie nabídli školám ohromné množství peněz, výměnou za příslib spolupráce. Za darované peníze požadovali obsazení rozhodovacích pozic ve správních radách škol svými lidmi. Téměř přes noc všechny hlavní university obdržely velké granty a školy tak byly doslova převzaty nelidskými finančními skupinami, které do nich vložily peníze a začaly otrocky plnit jejich zájmy.

Medicína – nelítostný stroj na vydělávání peněz (1. část)

24.04.2024

Rychlá navigace: