Souvislosti, které všude nenajdete

Velká poklona pravdě (2. díl): "Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu"

(2. díl)

Voltaire nám zanechal vtipný, ale zároveň pravdivý odkaz: "Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou". Samozřejmě má pravdu. Všichni, kteří vás neustále přesvědčují a křičí: "Toto je pravda, tak mě přece poslechněte, mýlíte se", jsou na dobré cestě k omylu a svým křikem přesvědčují v prvé řadě sami sebe o svých slovech, protože si vůbec nejsou jistí, že to, co tak vehementně obhajují, pravda je. Pravdu není potřeba hulákat do světa, Pravda má ráda klid, harmonii, vyrovnanost a nepotřebuje halasný a okázalý marketing. Vnitřní síla a energie pravdy je tak veliká, že ji stačí klidně vyslovit a ona se sama umí obhájit a doputovat, třeba pomalu, ale tam, kam má.
"Neboj se ani tak neznalosti, jako falešných znalostí. Lépe je neznat nic, než mít za pravdu to, co pravda není." – Lev Nikolajevič Tolstoj. Ano, je to tak! Daleko zhoubnější než je "sladká" nevědomost s perspektivou kvalitního postupného vzdělání, je získat "vědomosti" plné polopravd, lží a dezinformací. Daleko jednodušší je totiž bojovat se svou nevzdělaností, než rušit a přeprogramovávat své vědomí plné toxických lží. Současné lidstvo je toho názorným důkazem. Někteří občané jsou tak zabetonovaní všemi polopravdami a lží, že se do jejich mozku nedostane ani paprsek Světla poznání a jakékoliv myšlenky včetně těch nejevidentnějších pravd, které nejsou v souladu s oficiálními tvrzeními, jsou pro ně jen konspiračními teoriemi, nepřátelskou propagandou a nehorázným nesmyslem. Český národ může být skutečně hrdý na své národní velikány, zejména pak na Jana Husa a Jana Amose Komenského, kteří v minulosti pomáhali bourat takové zatuchlé hranice nevědění v hlavách spoluobčanů. Oba dva svým významem, životní statečností a poselstvím vnitřní pravdy daleko přesahují české území. Zejména význam jejich osobního příkladu a vzoru je pro celé lidstvo nebetyčný a hrdě ční jako obrovské hory nad archontskou krajinou "Nevědění". Jednoznačně oba patří do skupiny vysoce humánních lidí, kteří se snažili napříč věků osvobodit lidstvo od lži a archontské nadvlády.
"Hledáš-li pravdu, nedívej se dál, než k svému srdci." – řekl John Lennon a měl pravdu, protože pravdu nalezneme přesně zde. Naše srdce nám jasně sdělí, co je pravda, co je lež či manipulace. Stačí se jen naladit na vibraci každého sdělení a srdce, ale i solar plexus vám frekvenčně odsignalizují, jak to s tou pravdou ve skutečnosti je. Ale pozor, i těm, kteří snesou hodně vína, se udělá špatně, když se nalokají nenasytně pravdy. Proto jako cokoliv jiného v životě, tak i "přísun pravdy" si musíme dávkovat po stravitelných porcích, abychom se nezahltili.
Před lží se neuchráníme tak, že se před ní zavřeme dveře a skryjeme se, protože když jsem uzavřel dveře svojí duše před omylem, tak mi Pravda řekla: "A jakpak se já teď dostanu dovnitř?" Nemá cenu někam utíkat a zavírat před lží dveře na sto západů, ale je třeba zvědomět své Nitro, aktivovat Srdce, naslouchat svému Svědomí a vnitřnímu "Já". Spoléhat se jen na své smysly je při hledání Pravdy devastující, protože není pro Lež nic jednoduššího, než obelstít zrak i sluch. Každý omyl a manipulace je o to nebezpečnější a záludnější, čím více je v nich přimícháno pravdy. I polovina pravdy bývá velmi často obrovská lež.
Někdy, zejména za války je pravda tak drahocenná, že ji musí doprovázet její tělesná stráž – "lež". Pravda je přirozená vládkyně světa, ale když se "Lež" jednou zmocní světovlády, tak krutě prosazuje svoji vůli a zarputile hlídá svoji moc, protože si nemůže dovolit porážku, na rozdíl od Pravdy. Snad se ale „Pravda“ konečně poučí z tisíce let trvající nadvlády a diktatury "Lži", pochopí všechny její postupy, odhalí její manipulace a přijme taková opatření, aby "Lež" zůstala jen v těch nejdolnějších světech a snad touto nákazou, kterou v současné době procházíme, získá Pravda trvalou a definitivní imunitu proti infekční nákaze Lží. Je paradoxní, že archontí temná síla založila svou moc na rozdělování lidí, ale přece je oblast, kde lidi mocně a výjimečně spojuje. To je v jejich přístupu k Pravdě. Ať už jsou to optimisti či pesimisti, věřící či nevěřící, všichni se pod velením archontího diktátu učí v životě bát Pravdy.
Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se Pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. Toto je nám dobře známá kategorie zajímavého lidského druhu – pilných blbců, kteří horlivě plní všechny vyhlášky, příkazy a ustanovení, bez ohledu na jejich funkčnost, pravdivost, logičnost a přirozenost. Když se podíváte kolem sebe v dnešní době coronavirového celosvětového podvodu, uvidíte tyto pracovité včeličky v neutuchající práci v první linii, v bitvě s větrnými mlýny. Ve své hlouposti a naivitě pak "zachraňují" lidstvo a přitom připravují živnou půdu pro jeho genocidu prostřednictvím očipování a vakcinace proti neexistujícímu problému. Aniž by to tušili, vyrábí protilidskou katastrofu přesně podle partitury, kterou jim napsaly už před několika desítkami let globální elity. Je zajímavé a zcela příznačné, že takoví lidé s otrockou mentalitou jsou vybíráni do těch nejvrcholnějších, nejzodpovědnějších a nejprestižnějších funkcí v naší archontské společnosti. Ale to vás mí milí div-ní přátelé už jistě nepřekvapuje.

Velká poklona pravdě (2. díl): Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu

05.10.2020

Rychlá navigace: