Souvislosti, které všude nenajdete

Velká poklona pravdě (1. díl)

(1. díl)

Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda.

"Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí", řekl Plútarchos, starověký řecký historik a filozof.
Každá normálně fungující kultura si dobře uvědomovala důležitost a obrovskou sílu pravdy i to, že pravda je základním pilířem, na kterém musí stát každá zdravá společnost a její vývojová perspektiva. Bohužel toto vědí také moc dobře temné síly a Archonti, kteří proto dělali vždy vše proto, aby se ve společnosti dařilo lžím, pomluvám, dezinformacím, kvetlo korupční prostředí, a aby transparentnost byla něco jako nadávka. Pokud politici a vládci lidem lhali, byl to impuls a norma pro obyvatelstvo, aby se chovalo stejně a kopírovalo svoje "morální elity". Celá společnost se pak utápěla v chaosu, bezpráví a zvůli, což časem zapříčinilo její degeneraci a pád.
"Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem." – Platón klasický řecký filozof (-427 až -347) př. n. l. Tak tady máte důkaz toho, jak dlouho už (a i dávno předtím) archontská, chtonická síla řídila a manipulovala lidstvo zasíváním lží, podvracením všeho pozitivního, rozdělováním lidí pomocí nepravd, pomluv a dezinformací, aby mohla lidstvo lehce ovládat. Život v pravdě totiž lidi spojuje, dělá je čistými, vysoce vibračními a dává jim obrovskou sílu a rozvíjí jejich fyzické a duchovní schopnosti, což Temná elita, v jejímž područí lidstvo tak dlouho je, naprosto nechtěla připustit.
"Hniloba sžírá trávu, rez železo a lež duši" – Anton Pavlovič Čechov. Není nic tragičtějšího pro lidstvo než nepravda a lež. To můžete vidět každý den v přímém přenosu, jak dovede být lež zhoubná. Předvádí nám to neustále vládnoucí globální temná síla (Deep State), která ovládá celosvětově sdělovací prostředky, řídí vlády jednotlivých států, platí vědcům za jejich "správné vývody a vědecké studie", zahrnuje ovacemi a cenami herce, zpěváky a kulturní pracovníky za jejich "pravdivou", lidsky závadnou a kýčovitou tvorbu, odměňuje lékaře "v první linii", kteří hrají s nimi lživou hru Covid a v zákulisí připravují duchovně destrukční a lidsky devastující vakcinaci, která má lidi definitivně zotročit. Plácá po zádech a rozdává diplomy všem, kteří jsou ochotni papouškovat jejich polopravdy a lži. Sílu lživé propagandy krásně odhaluje film – "Vrtěti psem", kde je krásně ukázáno, jak lživá média jsou schopna jednoduše vytvořit terorismus, válku či neexistující pandemii.
Lidé probuďte se a říkejte pravdu! To, co si myslíte, říkejte ale opatrně a dávejte pozor na svá slova. Je to cena, kterou je třeba zaplatit, pokud jste ochotni přijmout, že pravda je základním kamenem společnosti. Říkejte pravdu a uvidíte, co se stane. Nic lepšího se vám nemůže přihodit! Můžete být konfrontováni a mít nepříjemnosti, ale na tom vůbec nezáleží, protože pravda vás i celý svět zachraňuje před peklem a těch pekel, která byla vytvořena lží, které jsme už viděli a kterými jsme prošli, bylo opravdu hodně. Lidé se z toho ale zatím nepoučili a temné síly dělají vše proto, aby to tak zůstalo i nadále a lidé setrvali pořád ve svém nízkovibračním stavu.
Mluvte pravdu, protože neříkat pravdu je nanejvýš riskantní na všech úrovních. Nebojte se říkat pravdu, protože ten temný nepřítel, který se opírá o lež je jako hejno komárů a odváží se k vám jen v davu a když se opřete o svoji pravdu, správně se vyjádříte a neustoupíte, tak se kolem vás přežene a rozptýlí, jako by zde nikdy nebyl a stane se pouhou iluzí, fámou, ozvěnou za oponou. Bojte se pouze toho, že budete otrocky mlčet, a že se nebudete k ničemu vyjadřovat. Protože za těchto okolností se dostanete do stavu, jako byste vůbec neexistovali. A když už tady jste a třeba trpíte, tak trpte alespoň za pravdu, jedině to má hlubší smysl a vy budete k něčemu.

Velká poklona pravdě (1. díl)

04.10.2020

Rychlá navigace: