Souvislosti, které všude nenajdete

Velká poklona pravdě (3. díl): Pravda je vždy ten nejsilnější argument

(3. díl)

"Jistěže nakonec ve světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dovede lež". Toto je smutné konstatování toho, jak mocná dokáže být lež a jak dlouhé je její panování, když se jí dovolí, aby usedla na trůn a dostala se k moci. Tisíce let lidstvo trpí pod nadvládou lži, kterou předávají lidstvu Archonti prostřednictvím svých rodových linií a jejich přisluhovačů, kteří neustále tvrdě a nekompromisně rozdělují lidstvo prostřednictvím lži a prosazují tak své "Rozděluj a panuj".
Mnoho myslících a vnímavých lidí prokouklo zákulisní hru elit a snažilo se osvobodit lidstvo od této ďábelské síly. Jedním z nich byl i Jan Hus, který jasně pochopil, že cesta ke svobodě a lidskosti vede jen přes ctění pravdy a základních morálních principů: "Protože, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hriecha, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie a Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba pravdu opustí".
Nepodceňujte sílu pravdy, neexistuje nic mocnějšího. Abyste mohli říkat to, co považujete za pravdu, nesmíte dbát na výsledek. Musíte si vždy připomínat: "Budu říkat, co si myslím tak jasně, jak jen dovedu a budu žít s následky, ať jsou jakékoliv." To, že takhle budeme uvažovat, je založeno na víře, že nic neudělá svět i nás lepším, než vyřčená pravda. Možná za to zaplatíte, ale to je v pořádku. Stejně tak zaplatíte za každou věc, kterou v životě uděláte, řeknete či neřeknete. Tomuto se stejně nemůže nikdo vyhnout, a proto je lepší platit za pravdu a ne za lež. Takže jestli se máte za něco postavit, tak se postavte za svou pravdu.
Zpočátku vám možná řeknou, že jste předpojatí blbci, ale pokud vytrváte, tak se budete stále lépe a sebevědoměji vyjadřovat. Pak budete stále silnější a odolnější vůči okolnímu tlaku a nejrůznějším invektivám. Za nějakou dobu se ani nepoznáte a uvidíte, jak velké pozitivní změny ve vašem životě proběhnou, včetně výrazného zlepšení vašeho zdravotního stavu. Mimo jiné dojde i k odstranění vašich skrytých energetických bloků ve vašem těle a k harmonickému proudění energie ve všech buňkách a tkáních. To vše přispěje ke zvyšování vašich vibrací a je to doslova omlazující proces. Najednou vás lidé začnou přirozeně respektovat, protože budete žít v souladu s tou největší vesmírnou silou i svým vyšším "Já". Stanete se důležitým vzorem pro ostatní a zářícím majákem, který neustále "svítí" a ukazuje všem bezpečný směr jejich životní plavby.
Celá archontí manipulace s lidstvem je založena na psychologii davu, kdy už Marcus Tullius Cicero řekl: "Takoví jsou už lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho". Přesně v tomto duchu koná a tímto způsobem ovládá lidstvo celá globální "nelidská" archontí nomenklatura. Stačilo jí celosvětově ovládnout veškerá média a sdělovací prostředky. Nyní od rána do večera nás bulíkují zaprodanci Systému a pomoci neustále chrlených informací vytváří "realitu", kterou potřebují a pořád posilují svou nadvládu zmrazením nebohých zmatených posluchačů obrovskými výrony strachu, které sdělované "zprávy" velmi často ve velkém množství obsahují. Takto "dobře informovaní" posluchači si pak dávají bedlivý pozor na to, aby je náhodou nenakazila nějaká nevědecká hypotéza nebo odporná a všemi odsuzovaná konspirační teorie, o které přece všichni, co poslouchají tato média, "dobře vědí", že je to totální nesmysl, hodný toho největšího odsouzení. A tak davy papouškují, že invaze do Iráku byla nutná, protože Sadam měl přece ty atomové zbraně, že "dvojčata" 11. září "sundali" teroristi, že celý svět ohrožuje nějaký covid, a že všichni musíme nosit roušky, které nás prý zachrání před tímto virem! Nejlépe by prý bylo, kdybychom roušky nosili už trvale. Prý nutně potřebujeme ovakcínovat, což dle jejich "pravdy" je jediná možnost jak se můžeme ubránit před nejhorší nákazou všech dob. To vše nám říká náš známý a "všemi milovaný" lidumil Bill Gates, kterému přece jde o to, aby zachránil co nejvíce lidí na planetě.
Mluvit pravdu není bezpečné a nikdy nebude, ale uvědomte si, že mlčet je ještě nebezpečnější. Chcete platit za to, že budete rozvíjet svoje bytí nebo za to, že se necháte stále více zotročovat a že se stanete nevolníkem, který zotročil sám sebe. Za dvacet let pokorné poslušnosti by se z vás stala ubohá vyždímaná troska bez vlastní vůle, sebeúcty, bez vnitřní síly, neschopná vyjádřit svůj názor, které zbude jen hněv k okolí, které bude skrytě zaměřeno proti vám.
I MarkTwain nabádal lidi s nadsázkou: "Když jsi na pochybách, mluv pravdu". Jak jednoduché a přímočaré. Prosím, pokuste se o to. Připravte se ale na poněkud bolestivou reakci od okolí na vaše pravdivá sdělení, protože podle Jana Wericha platí: "Za pravdu se vždycky platí kopancem, což je mezinárodně uznávaná měna", ale lepší je kopanec, než nechat sebe a své blízké očipovat pomocí smrtonosných vakcín a přijít tak nejen o zdraví a život, ale i duši.

Velká poklona pravdě (3. díl): Pravda je vždy ten nejsilnější argument

06.10.2020

Rychlá navigace: