Souvislosti, které všude nenajdete

Něco málo o svobodné volbě

Naše tělo i vědomí je manifestací ducha a naší svobodné volby. Máme v sobě obrovskou božskou moc a schopnosti, o kterých tuší jen málokdo. Můžeme úplně všechno, být úspěšní, nemocní, zdraví, zamilovaní, ignorantští, můžeme se vydat ke Světlu a být šťastní nebo si můžeme zadat s Temnotou a tak snižovat své vibrace, tuhnout a měnit postupně své srdce i sebe v kámen. Můžeme pomocí svého probouzejícího vědomí měnit svou povahu, karmu, osud i DNA tím, že v sobě rozdmýcháme božskou jiskru v oheň poznání. Podle původní božské matrice je možno opět přeprogramovat a překódovat naši zmanipulovanou a zaneřáděnou DNA. Veškeré nástroje pro naši pozitivní změnu máme v sobě, jen musíme ten transformační program na vědomé úrovni spustit. Klik, odhodlané, vědomé rozhodnutí a program se spustí. Jakmile se skutečně rozhodnete, začne fungovat zákon rezonance a od toho okamžiku se začnete měnit na vědomé i nevědomé úrovni. Spolu s vámi se začnou díky rezonanci měnit i lidé kolem vás. Můžeme šířit kolem sebe jak Světlo poznání, tak i depresivní Temno. Vesmír vaše rozhodnutí respektuje a záleží jen na vás, jaký vývoj si vyberete. Ve Vesmíru neexistuje čas a tak vaše "evoluční utrpení" může trvat neskonale dlouho. Fraktálové uspořádání Vesmíru umožňuje opravovat fyzická těla na základě jedné buňky a naše božské uspořádání umožňuje pomocí božské jiskry tvořit naši auru, duši i vědomí.
Mnozí si myslí, že jednají správně, ale často jednají jen z úrovně nevědomí. Nehledají pravdu ani na základě logiky, intuice či gnostického vnitřního poznání. Často z důvodu neznalosti a nevědomosti jednají nesprávně, ubližují a tím si snižují vibrace, vzdalují se od Světla poznání a zbytečně se karmicky zatěžují. Je nejvyšší čas si uvědomit, kdo jsme! Můžeme třeba začít s tím, že si uvědomíme, kdo nejsme. Nejsme určitě ubohé hračky a oběti v rukách bytostí, které si říkají "elita". Nejsme ani hlupáci, kteří se nechali natolik zmanipulovat, že přijali i do očí bijící lži, podle kterých se pak řídí. Nejsme také ubozí otroci, kteří si nechali vnutit životní styl bez své jediné skutečně originální myšlenky a nyní otročí, aby zaplatili základní životní potřeby na planetě hojnosti nebo spláceli dluhovou past, kterou zde jako nášlapné miny nastražili archontské entity. A přece také bychom neměli být "najatými dozorci" Archontů, kteří prodali svojí duchovní podstatu, lidství vychytralým entitám a které budou pro materiální výhody ubližovat, ničit a dokonce i mučit a zabíjet ostatní, těžce zkoušené příslušníky svého živočišného druhu.
Ve své původní podstatě jsme vnímaví lidé a ne odlidštěné počítačové terminály ani montující roboti pracující na povel. Nestaňme se ani zombie, připravenými o své vědomí a ovládané čipem. Nebuďte ani "věšáky na kabáty", tedy těmi, kterým vypnuli levou mozkovou hemisféru, jenž by jinak pomocí logiky a zkoumání odhalila tu obrovskou lež a manipulaci, které jsme vystaveni a kterým "zabetonovali" i pravou mozkovou hemisféru, která by jinak bezpečně odhalila lež pomocí intuice, naciťování a hlubokého vhledu. Nejsme ani kamenné sochy bez citlivosti a božské jiskry v srdci.
Vezměme si zpět k sobě veškeré pravomoce, které jsme delegovali nejrůznějším "autoritám", kterým jsme naivně a slepě důvěřovali. Ty prokázaly, že neslouží ani celku, ani nám lidem, ale jen sobě a archontské agendě, ať už jsou to politici, duchovní, lékaři či pracovníci sdělovacích prostředků a dokonce i mnozí uplacení herci a umělci. To nejdůležitější je neustále hledat a ctít pravdu! To je nejzákladnějším předpokladem pro naši úspěšnou a vzestupnou evoluci. K tomuto cíli nám pomůže i uvědomění, že jsme nesmrtelné, duchovní, multidemenzionální bytosti, které se neustále inkarnují, aby získali další zkušenosti, a které mohou kdykoliv přestat vytvářet tuto realitu, která nás manipuluje, lže nám, ovládá nás a vykořisťuje. Stačí, přestat hrát tuto hru zvanou Matrix a zvolit si jakoukoliv cestu mimo oficiální systém. Naši vnitřní svobodu nemůžeme vyměnit za žádné peníze, kariéru ani moc. Svobodné rozhodování, ušlechtilý přístup k ostatním, pochopení celistvosti a důležitosti kolektivního vnímání je alfou a omegou našeho probuzení do Poznání. Nedělejte nic proti svému srdci, intuici, svědomí a probuzenému vědomí a dělejte jen to, co vás těší, baví a je v souladu s vaším vyšším "Já". Žádné materiální pozlátko a úspěch nestojí za to, abyste to dělali jinak.
Je třeba opustit veškeré zkostnatělé a bez výhrady přijímané "společenské pravdy" a přesvědčení. Musíme obnovit svoje periferní vnímání tak, že se přestaneme soustřeďovat jen na jednotlivé body, ale začneme sledovat hlavně to, jak jsou propojené. Tak se nám začnou objevovat a odhalovat skutečné obrazy. Až toto uděláme, fantomový svět se ocitne ve vážných problémech, protože jeho základní programy budou narušeny a vymazány. Nejsilnějšími příčinami ovládnutí lidstva je arogance a naivita. Jakmile se zbavíme této hochštaplerské dvojice, tak se i rychle zbavíme nevědomosti. Než k tomu ale dojde, musíme nosit okovy. Záleží na každém z nás, jak dlouho!

Něco málo o svobodné volbě

03.10.2020

Rychlá navigace: