Souvislosti, které všude nenajdete

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (1. část)

(1. část)

Vážení a milí přátelé. Chtěl bych vám velmi poděkovat za váš zájem o informace, které zde sdílím a jejichž cílem je probudit co nejvíce lidí z hlubokého spánku v tomto zakletém šípkovém království. Každý článek ode mne je malým polibkem, kterým se snažím probudit co nejvíce duší – zakletých princezen. Ale protože spících princezen je stále velmi mnoho a já bych se nechtěl ulíbat k smrti, tak jsem se rozhodl, že přece jen pomůžu založit ten klub Divňáků, o kterém jsme již u jednoho z článků vedli diskuzi. Proto bych rád zde uvítal všechny lidičky s otevřeným srdcem, kteří by chtěli s tím líbáním a probouzením šípkových Růženek pomoci.
Klub Divnejch Divňáků je zde pro ty, kteří začali mít palčivé pochybnosti o normálnosti našeho "bytí" a shodli se na tom, že lži, manipulace a nelidské směřování globální společnosti překročilo již všechny meze a proto se chtějí vydat na cestu spolu s ostatními za Pravdou, Poznáním a Světlem. Pochybné, zlovolné a nekompetentní informace se na nás hrnou s oficiálních médií jako špinavá lavina a jsou nám vydávány všemi manipulátory, zaprodanými politiky i "uznávanými autoritami" za pravdu a nás automaticky staví do role lhářů, pokud máme jiné zkušenosti a vnímáme či tvrdíme něco jiného. Jestliže jsou tedy jejich informace normální, tak musí být zákonitě náš pohled "divnej" a všichni, kteří takovým informacím věříme, musíme být Divňáci.
Divňáci už nevěří televizi a dávno "profláknutým" autoritám, které by nejraději celému světu udělili bludné balvany, věhlasného klubu Sisyfos, ale naopak věří své intuici, naslouchají svému srdci, poslouchají své svědomí a nechají v této své vnitřní diskuzi zaznít i hlas svého rozumu. Spojovacím článkem všech členů klubu DD by měl být opak tak dlouho nám vnucovaného: "Rozděluj a panuj" což je: "Lidé, spojte se a spolupracujte". Na toto heslo by mělo lidstvo myslet především, pokud chce vůbec přežít a zdravě se vyvíjet. Členové klubu by měli být také jistě velmi tolerantní k ostatním lidem, vzhledem k jejich velmi rozdílnému intelektuálnímu a duchovnímu vývojovému stádiu. Na druhé straně by ale měli jednoznačně odmítat lež, nevědomost, násilí, hrubost a zotročování druhých lidí.
Jsme svobodné lidské bytosti a dohromady tvoříme celistvý organismus s kolektivním vědomím a tušíme, že musíme všichni přispět k odstranění všech nenávistných, satanistických a protilidských ideologií, které jako rakovina vyžírají tělo lidstva. Musíme detoxikovat veškeré společenské struktury od nánosů všech lží, polopravd a manipulací, které byly cíleně po stovky a tisíce let jako sediment ukládány do všech našich pórů. Odstraňujme postupně všechny temné nánosy nevědění, jednu vrstvu po druhé, aby celistvý organismus lidstva i jeho jednotlivé části mohly opět zdravě a harmonicky fungovat, a aby jako krev v našem těle, mohla opět všude celosvětově proudit vysokofrekvenční světelná energie spojená se spoluprácí, láskou a porozuměním. Pouze prosazování absolutní transparentnosti na všech úrovních, osobní zodpovědnosti, ctění morálních zásad a principu pravdy zaručí lidem v budoucnu perspektivu, bezpečnost, blahobyt a harmonický život v míru a otevře jim dveře ke skutečně svobodné volbě.
Celá světová scéna je zamořena záměrně vytvořeným chaosem a neexistuje naprosto žádná skutečná autorita, která by lidem mohla zaručit absolutní pravdivost jakékoliv informace, se kterou se setkají. Je třeba přijmout tento fakt a s kategorií pravdy pracovat pouze v relativním módu, což znamená, že každá informace může, ale nemusí být pravdivá. Proto nic jednoznačně neodmítejte jako evidentní lež, hloupost či manipulaci a zase naopak žádnou informaci nepřijímejte nekriticky, bezvýhradně jako neměnnou absolutní pravdu, ale pouze každé informaci přiřaďte určitou míru pravděpodobnosti.
Tento přístup nás uchrání před slepou důvěřivostí, možným zajetím hloupým dogmatizmem i před plebejskou podřízeností všem "úžasným nositelům pravdy a spasení". Tímto se staneme imunními před podstrčenými stoprocentními pravdami, které se později ukážou jako chytře nastražená lež. Naopak překvapivé odhalení těžce dostupných a pečlivě skrývaných pravd, které bychom dříve zbrkle odmítli nebo je prohlásili za konspirační teorie, nás už nikterak nevykolejí. Proto žádná sdělení hned neodmítejte a raději jim přiřaďte byť malé % pravděpodobnosti.
Budete-li se chtít zapojit do tvoření klubu nebo se stát jeho členy, tak se přihlaste na facebooku do "Klubu Divnejch Divňáků", abyste mohli být zakomponováni do "divnejch" struktur klubu.

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (1. část)

30.09.2020

Rychlá navigace: