Souvislosti, které všude nenajdete

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (2. část)

(2. část)

Vážení a milí přátelé, jak už jsem psal v minulém článku, rozhodl jsem se dát podnět k vytvoření nové skupiny, která by měla za cíl zvát do svého středu co nejvíce členů, kteří by se vydali spolu s ostatními členy na "dobrodružnou" cestu za pravdou a nezastřenou skutečností. Je to cesta jistě náročná, vede přes předpeklí, krajinou zlých duchů a je třeba se přebrodit přes detoxikační bažinu, ale ti, co dojdou až na konec, naleznou nejen svoji Zemi zaslíbenou, ale také sami sebe.
Jaký cíl si tedy klade tento klub Divnejch Divňáků? Členové, kteří se zaregistrují do některé ze sekcí tohoto klubu, automaticky získávají hrdý titul klubu – Divňák, protože přijal tezi, že pokud to, jak je spravován náš stát, jakým způsobem nás léčí lékaři, co nám říkají ve sdělovacích prostředcích a jaké hodnoty prosazují, čemu slouží naši politici je normální, tak zákonitě my všichni, kteří to vnímáme jako nepochopitelnou protilidskou zrůdnost, musíme být Divní Divňáci. A co je hlavním cílem tohoto klubu? Abychom společnými silami získali tolik členů, že divňáci se stanou většinou a budou moci změnit celou řadu "normálních" věcí za divné a budou se moci léčit tou divnou přírodní léčbou, "nenormálně" pečovat o ekologii, vodu a půdu, nevést dál ty normální války a vůbec už se dál nechovat "normálně" k sobě navzájem, jak je tomu doposud. Sice nevím, jestli to není ten boj s těmi větrnými mlýny, jak mi vždycky všude říkali, když jsem říkal a dělal ty sví, divný věci, ale třeba to naopak bude jízda tobogánem a pořádný fičák.
Pokud se vám budou zdát některé informace "přitažené za vlasy", neukvapujte se ve svém soudu, protože žijete ve výjimečně zmanipulované a prolhané době, kde podle velmi seriózních zdrojů naprostá většina kolujících informací ze všech koutů společnosti a oborů je nepravdivá, zmanipulovaná a záměrně nepřesná, dokonce i interpretace některých fyzikálních zákonů. Mainstreamová věda je totiž založena na stejném institutu víry jako náboženství a vy se učíte něco, čemu ONI chtějí, abyste věřili, a my všichni automaticky předpokládáme, že to pravda je a ani ve snu by většinu nenapadlo, že i tato oblast může být zmanipulovaná. Měli byste vědět, že některé důležité informace jsou nejen utajované, ale ještě "Systém" pojistil jejich nepřijetí tím, že na ně uvalil podprahovou kletbu výsměchu, strachu, nějaké sankce či syndrom nevědeckosti, naivity, nevzdělanosti a hlouposti. Nalézt pravdu za těchto okolností je pro mnohé velmi těžké a už přiřazení takové informaci příslušné % pravděpodobnosti věrohodnosti je obrovský průlom do vašeho pobouzejícího se vědomí, protože to znamená, že připouštíte, že by příslušné sdělení mohla být pravda.
Proto navrhuji zavést takovou klubovou hru: "Na pravdu". Každý člen pod vlivem svého poznání, osobnosti, vzdělání, sečtělosti, intuice a svého propojení s vyšším vědomím očísluje a zařadí příslušný text do kategorie, která bude velmi dobrou pomůckou, barometrem či majákem pro ostatní, zejména pro nově příchozí nováčky, kteří se vydají spolu s námi na cestu za skutečným Poznáním a tento servis od "trochu více probuzených" kolegů jistě ocení pro svoji lepší orientaci.
1. (1 až 5) % Tak tomuto tedy nevěřím, velmi malá pravděpodobnost
2. (6 až 20) % Tak tomuto tedy moc nevěřím
3. (21 až 49) % Spíš bych řekl, že to tak nebude
4. (50) % Tak to je tak fifty, fifty
5. (51 až 75) % Myslím, že to asi bude pravda
6. (76 až 95) % Tak to je s velkou pravděpodobností pravda
7. (96 až 99) % Pravda, pravdoucí
Budete-li se chtít zapojit do tvoření klubu nebo se stát jeho členy, tak se přihlaste na facebooku do "Klubu Divnejch Divňáků", abyste mohli být zakomponováni do "divnejch" struktur klubu.

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (2. část)

01.10.2020

Rychlá navigace: