Souvislosti, které všude nenajdete

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (3. část)

(3. část)

Pro nově příchozí divné zájemce o vstup do KDD je připraveno několik sekcí klubu, kde by se jednotliví členové klubu mohli podle své míry divnosti realizovat, pomáhat probouzet nové členy, případně je inspirovat a směřovat je k co největší divnosti. Také by mohli vyhledávat pro ostatní divnou literaturu, texty, knihy, články a případně překládat nějaká super divná videa z angličtiny či jiných jazyků. Přátelé, pokud jste dostatečně divní, máte možnost se přihlásit do tohoto společenství velmi Divných tak, že se přihlásíte na facebooku do "Klubu Divnejch Divňáků", abyste mohli být zakomponováni do "divnejch" struktur klubu.

Uveďte prosím, která sekce je vám nejbližší.

1. Sekce probuzených Divňáků
Sdružuje divné jedince, kteří jsou již pokročilí ve své divnosti a již se orientují natolik, aby mohli předávat nově příchozím své zkušenosti o tom, jak být co největším a nejprospěšnějším Divňákem. Probuzený Divňák už ví, že mnoho věci je zcela jinak, jelikož již alespoň jednou nahlédl za zrcadlo "normálnosti" a na základě toho, co tam uviděl, si zvolil cestu za Světlem a skutečným Poznáním. Řídí se svým otevřeným srdcem a svědomím. Sice neví, kam cesta Světla vede, ale pevně je rozhodnut po ní s důvěrou kráčet a vše, co se děje kolem něho ho nechává klidným, protože je již schopen vstoupit do svého středu vnějšího pozorovatele. Je připraven vyhledávat nové nadějné Divňáky a také jim pomáhat a radit.

2. Sekce poloprobuzených Divňáků
Poloprobuzený člověk je jednou nohou v "Novém světě", ale druhou je ještě stále pevně spojen s naší "normální" realitou. Střídá okamžiky euforie se skepsí a smutkem z toho, co se kolem něho děje. V klubu může načerpat další zkušenosti pro to, aby se mohl stát ještě divnějším a až jeho divnost bude ještě zřetelnější, může přestoupit do sekce 1. Také on může oslovovat, přivádět nové členy a pomáhat jim řešit jejich divné problémy.

3. Sekce kreativně-propagační
Tato sekce je zaměřena na propagaci naší divné cesty, našeho klubu a všech jeho důležitých cílů se zaměřením na získání co nejvíce nejdivnějších příznivců. Proto zde rádi uvítáme všechny výtvarníky, fotografy, básníky, módní tvůrce a literáty, kteří mají zájem svou tvorbou a kreativitou pomoci náš klub co nejlépe prezentovat.

4. Knihovnická sekce
Je důležitou klubovou platformou, kde nominovaní Divňáci budou sbírat, třídit, evidovat a archivovat všechny materiály, texty, články a knihy, které klub na své cestě do "Divnosvěta" vytvoří a shromáždí pro potřeby všech členů klubu, nově příchozích divňáků i celé zbývající, v budoucnu jistojistě menšinové veřejnosti.

5. Sekce prezidentů
Sekce prezidentů klubu je sbor "úctyhodných" členů, kterým předsedá "šašek klubu" a všichni dohromady připravují nejrůznější petice, o kterých budou prezidenti přesvědčeni, že by mohly pomoci řešit celou řadu celospolečenských a světových problémů. Jakmile bude sekce prezidentů usnášenischopná je připraveno již několik petic ke schválení: např. návrh nového zákona, jenž by zavedl povinnost pro veškeré obyvatelstvo, povinně nosit červené čepičky, protože podle nejnovějšího výzkumu a vědeckých studií bylo zjištěno, že covid-19 je silně alergický na červenou barvu a v její přítomnosti ztrácí vitalitu, i když je silně energeticky dotován zářením 5G. Proto pokud nás dorazí (pardon pokud k nám dorazí) půjčka 500 miliard Kč bude nejlepší investicí nakoupit červené čepičky pro všechny naše občany. Myslíme si, že by stačilo na počáteční investici tohoto programu okolo 100 miliard Kč. V současné době již jsou v běhu náročné práce na peticích určených WHO, OSN a dalším normálním institucím.

6. Právní sekce
V této sekci uvítáme všechny právníky, advokáty, bývalé soudce či studenty s právním zaměřením, pokud jsou ovšem dostatečně divní. Předpokládáme, že příslušníci této sekce se zaměří na to, abychom měli ochráněny všechny naše petice autorskými právy, a také předpokládáme, že tato sekce povede právní rozpravu se všemi normálními institucemi, jako je WHO, OSN, EU, FBI, CIA, Greenpeace, nadace Billa ad.

7. Sekce reprezentantů klubu
Tato sekce je rezervována pro všechny, kteří jsou vždy dobře naladěni a umí se s grácií sobě vlastní velmi dobře oblékat, nosit motýlka, kravatu, krátké sukně, případně pro tento rok módou doporučované slušivé tepláky a genderové zahalovací pláště. Svým zjevem by pak byli ozdobou všech klubových setkání, přednášek a demonstrací.

8. Sekce mluvčích klubu
Tímto vyhlašujeme konkurz na mluvčí klubu Divnejch Divňáků. Žádáme zájemce, aby nám zaslali krátký životopis (stačí 10 stránek A4 strojopisu) a alespoň některé z certifikátů a diplomů, které za svůj život shromáždili, a které by dokumentovaly jejich oprávněnost k výkonu této náročné funkce. Nechceme dopředu nikoho perzekuovat, ale přesto bychom chtěli upozornit naše divné hluchoněmé spoluobčany, aby zvážili svoji kandidaturu, protože jejich specifická výjimečnost by mohla být při některých setkáních s neprobuzenou veřejností částečně nevýhodná i když naopak při některých vrcholných jednáních by se tato jejich "schopnost" mohla ukázat jako velmi účinná...

Klub (skupina) Divnejch Divňáků (3. část)

02.10.2020

Rychlá navigace: