Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte svoji duši... 1/2

(Článek 31)

Již delší dobu probíhá transformační proces a mnozí jsou ještě hluboce uzavřeni ve věznění své nevědomé minulosti. Někteří nevěří, že vůbec nějaká transformace probíhá, někteří se cílevědomě snaží dopídit, jak by šli této změně naproti, někteří už pochopili a někteří si zase myslí, že už jsou v podstatě transformováni. Co ale tento proces znamená, čím lidé mají projít a jaká je konečná stanice transformovaného lidstva? Plno esoterických moderátorů, gurů, učitelů a pracovníků Světla hovoří o nezbytné transformaci. Učí, upozorňují a radí ostatním jak fyzicky a psychicky ustát energetický tlak a všechny změny, které přicházejí, co nedělat, čemu se vyhnout, případně doporučují, aby se nechali samovolně unášet proudem změn. Jak krásně se poslouchají všechny tyto rady u kafíčka. Všichni mohou v klidu sedět a přemítat o tom jak to bude krásné, až ta transformace už konečně proběhne a všichni ti zlí budou rozpuštěni v galaktickém slunci nebo budou alespoň odsunuti na jinou planetu a my všichni, co jsme se fyzicky transformovali, potom vytvoříme Ráj na Zemi. Příčina zla bude odstraněna: Rothschildové, Rockefellerové, Ilumináti, Židi, Neokloni, globalisti i reptiliáni. Nic nebude bránit tomu, aby všude vládla láska, blahobyt, soucit a mír. Už nebude nikdo nikoho okrádat, ničit, zotročovat, znásilňovat, nutit...

Bude tomu ale skutečně tak? Není to náhodou tak trochu hodně jinak? Nejsem náhodou já a má pasivita příčina marasmu, ve kterém se všichni stále nacházíme? Karmicky jsme totiž my všichni zodpovědní nejen za to, co uděláme, ale také hlavně za to, co neuděláme. Lidstvo je tisíce let znásilňováno, manipulováno, ohlupováno. Parazitické entity, temné bytosti a bývalí příslušníci lidského druhu (odtržená civilizace a zkorumpovaní "lidé" temnou stranou) ho totiž až příliš dlouho ovládají, tajně řídí a implementují mu do vědomí nejrůznější temné programy, "pravdy" a "skutečnosti", které ovšem nejsou ani skutečné a už vůbec ne pravdivé. Organizují celosvětově násilí, války, genocidu a pomocí strachu a utrpení generují pro ně na spirituální úrovni důležité nízkofrekvenční energie, které je udržují při životě a dávají jim sílu a na fyzické úrovni hromadí peníze, majetek a moc. Lidem jsou podsouvány pokyny a informace prostřednictvím náboženství, školství i globálně ovládaných medií a to jak přímo, tak i skrytě a podprahově, které udržují velkou většinu lidstva v zotročení a nevědomosti.

Ve védské společnosti lidé společně a v prvé řadě hájili ty nejdůležitější hodnoty, aby mohli smysluplně existovat. Mírové soužití, nenásilí a svou druhovou příslušnost a celistvost. Bránili zájmy každého jednotlivého člověka – příslušníka lidské rasy. Pečlivě uchovávali a střežili všechny nabité zkušenosti, vědomosti a informace, aby se celý lidský druh mohl evolučně vyvíjet a vzájemně se semknout v případě globálních hrozeb. Úspěch každého jednotlivce byl úspěchem celého lidstva, což zase posouvalo dopředu každého příslušníka lidského druhu. Velebila se vzdělanost a úcta mezi lidmi. Transparentnost s pravdou byly ty nejposvátnější hodnoty. Budovaly se knihovny a shromažďovaly se vědomosti, aby lidé nemuseli absolvovat stále dokola slepé vývojové uličky a chyby. Lidé věděli, že jsou ve Vesmíru síly zla, které je budou vždy provokovat, zkoušet a svádět k temnému způsobu života a které jsou schopny zcela rozložit lidskou společnost. Proto základní povinností a přijatou nutností pro každého člověka bylo, aby neustále bránil vytýčené hranice mezi Temnotou a Světlem, a tak chránil sebe, svou rodinu, rod a tím i celé lidstvo, aby nenastala obávaná nadvláda Temna, zla a nevědomosti, aby temné síly nezískaly takovou sílu, že ovládnou a zaslepí celé lidstvo, ovládnou Zemi a nastolí vládu násilí, zotročování, válek, lží, bezpráví, zvrácenosti a nekulturnosti tak, jak to zažíváme dnes. Lidé si tehdy velmi dobře uvědomovali, že život v takové společnosti je pro duchovně vyspělé bytosti nepřijatelný, a že se nedá smysluplně žít tam, kde vládne jen chaos, kde se vysmívají morálce, etice, pravdě, soucitu a skutečné lidské vzájemnosti a spolupráci, kde je skrytě podporován boj, válka, kořistnictví a kde je ničeno to nejdůležitější - opravdový Mír a zaváděna jeho náhražka – "klid zbraní", kdy se sice nebojuje, ale lidi žijí v hlubokém otroctví.

Proto byl kladen tak velký význam každodenní péči o to, aby byly bráněny lidské hranice před Temnotou. Tento proces probíhal neustále na osobní úrovni, při potlačování svého materialisticky a živočišně smýšlejícího ega a také na úrovni celospolečenské, kdy byla pečlivě střežena pravdivost, transparentnost a svobodná volba. Temné síly nakonec lidem přece jen vnutily své manipulativní myšlenky, že nepotřebují k životu ani právo, pravdu, svobodu a přirozený rozvoj v Míru, ale zvrácenou, bezbřehou svobodu, bohatství, technické výdobytky, mocensky strukturovanou společnost, nutnost ovládat druhé, dravčí filosofii, že větší ryba požírá přirozeně menší a tím i nekonečnou válku. Tak si zabezpečily na velmi dlouhou dobu nadvládu nad lidstvem, kterou vykonávaly přes temné organizace, stínovou vládu, rodové linie, tajné společnosti a "lidské" zkorumpované zrádce či jiné nelidské druhy inkarnované do lidských těl.

Temná strana cíleně rozdělovala lidstvo na všech úrovních, majetkově, nábožensky, dle barvy pleti, pohlaví a vzdělanosti či informovanosti. Vyvolávala nesmiřitelnost na všech úrovních a tak rozdrobovala jednotu, celistvost a akceschopnost lidstva jako druhu, který již nebyl schopen držet pospolu a nebyl schopen čelit té největší hrozbě – temným silám. Postupně zničila a znevěrohodnila všechny světlé vzory, demoralizovala a rozložila postupně všechny světlé duchovní nauky a ideologie, ať už to byly Védy, buddhismus, křesťanství, slovanství, islám či feudalismus, socialismus nebo tržní kapitalismus. Skrytě podporovala vytváření nejrůznějších frakcí u každého typu společnosti, filosofií či náboženství, kterým tak vložila do vínku nesmiřitelný spor o nějakou část víry, liturgie či praxe. Tak se jí podařilo odvrátit pozornost od své podvratné činnosti a způsobila, že proti sobě nakonec bojovali příslušníci stejné víry, společenské vrstvy, národa či revoluce, člověk proti člověku, bratr proti bratrovi. Véda nám všechno tato poselství velmi dobře zakonzervovala a jasně nám napovídá, jakým směrem se má vydat transformované lidstvo.

Osvoboďte svoji duši... 1/2

06.09.2019

Rychlá navigace: