Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte svoji duši... 2/2

(Článek 33)

Vraťme se k transformaci. Bylo by dobré si přiblížit, v jaké společnosti dnes žijeme: Celosvětově je lidem pomocí mainstreamu diktováno co si mají myslet, co je pravda a co lež. A i když je někdy pravda do očí bijící, naprostá většina zhypnotizovaných lidí poslušně věří tomu, co tvrdí zkorumpovaní, ovládaní či zastrašení politici a nevědomé a systémem řízené autority z nejrůznějších oborů. Velká většina lidí přijala životní hodnoty, pravidla a normy, které skrytě "za plentou" pro nás vytvořily vládnoucí temné síly, abychom my lidé byli slabí, nejednotní, co nejchudší, demoralizovaní, dekadentní, nespokojení, nemocní a zotročení. Jsou nám zapovězeny důležité a klíčové informace. Pokud se podíváme okolo bez růžových brýlí, které nám nasadila zmanipulovaná a mocensky ovládaná média, tak uvidíme, jak doktoři propagují často nevhodné a život ohrožující praktiky pro lidský organismus, které by oni sami a jejich rodinní příslušníci nikdy nepoužili – očkování plné těžkých kovů a nežádoucích látek, terapie dávno překonané a život devastující, jako je ozařování a chemoterapie. Vnucují nám na příkaz svého nelidského zaměstnavatele (farmaceutického průmyslu) návykovou, předraženou a z dlouhodobého hlediska nevhodnou chemickou léčbu na úkor daleko vhodnějších a šetrnějších přírodních a alternativních terapií. Právníci a soudci často nehájí pravdu a právo, ale zločinnost a lež, pracovníci médií vědomě lžou a pomáhají udržovat lidstvo v nevědomosti, pracovníci státní správy pomáhají zotročovat lidstvo, bankéři a bankovní úředníci se podílí na největším podvodu všech dob (na současném bankovním systému) a prosperují z něho a politici? O tom už nemá cenu ani mluvit... Jejich společným jmenovatelem je naprostá ztráta Svědomí a skutečné lidské sounáležitosti.

Dlouho očekávaná transformace není změna naší DNA a postupná přeměna na křemíková těla, ale je spojená zejména s tím, že si uvědomíme, že svým životem a prací podporujeme nám vnucené zlo, a že už se na tom nechceme a nebudeme dál podílet. Transformace začíná inventurou toho, jak moc jsme zaneseni temnými programy a následovat by mělo pevné rozhodnutí postupně veškeré tyto programy v sobě odhalit, demontovat a navrátit se ke své čisté, lidské podstatě, k takové, o které nám vypovídá Véda. Transformovaný člověk se postupně rozpomíná a objevuje v sobě původní duchovní hodnoty. Ve Védě hovoří o druhém (duchovním) zrození, kdy se dotyčný stane zcela jiným, vědomým a zodpovědným člověkem. Tato výrazná změna probíhá na úrovni srdce. K celosvětové transformaci a tak žádoucí společenské změně nemůže dojít bez skutečně hluboké změny každého z nás a právě na tuto strunu hraje současný mocenský systém, který dělá vše proto, aby k žádné změně nedošlo a on mohl pokračovat ve svých nechutných praktikách.

Měli bychom co nejvíce ignorovat toto organizované zlo a lidem nepřátelský systém MATRIX – babylonský projekt (dílo věků), toto naprosto nepřijatelné uspořádání, z pohledu duchovně probuzených lidí. Přestaňme ho co nejvíce podporovat a začněme ho co nejvíce bojkotovat fyzicky i duchovně. Vytvořme si vizi, jak bude transformovaná společnost vypadat. Je třeba se zajímat o svět jiný, nový, který je již stvořen v myslích mnoha probuzených lidí. Tento svět již existuje v duchovní říši a my ho zde můžeme postupně materializovat. Nová transformovaná společnost bude založena na zcela jiných principech: lidé budou úzce spolupracovat a konkurence se stane přežitým pojmem, společnosti nebude lhostejný osud žádného člověka a lidé budou skutečně podporování a ne deklarativně jak je tomu doposud, veškeré rozhodování ve společnosti bude zcela transparentní, všechny důležité informace budou každému dostupné přes počítačovou síť, každý člověk tak bude moci kontrolovat a spolupodílet se "on line" na rozhodování a bude se moci kreativně zapojit do procesu veřejné správy. Zavedením volných energií zmizí z planety uměle vytvořený nedostatek a soucit k ostatním živočišným druhům i ekologické smýšlení bude naprostou samozřejmostí a nedílnou součástí života.

Temné síly postupně zmaterializovaly vše duchovní a vykradly takřka celou planetu a ve své nenasytnosti by zničily nakonec samy sebe, lidstvo i celou Zemi pokud by jim to bylo dovoleno, protože to mají tak říkajíc v náplni své práce a hluboce zakódováno ve své nevědomé podstatě. Pokud by všechny ty mocné syndikáty, mafie, tajné společnosti ještě chvíli takhle pokračovaly, nastal by konec planety i jejich hry o moc. Proto i ony přistoupily na transformaci, ale chtěly by, aby byla jen částečná, aby některé informace byly zase utajeny a oni mohly dál, skrytě vládnout z titulu, že ví více než ostatní. Proto je plné odhalení a absolutní transparentnost tak důležitá a nezbytná. Proto je nutné nastolení takového stavu, který zabezpečí trvalou a plnou informovanost všem lidem, protože pokud se nechá jen malý kousek prostoru pro jejich agendu, tak z malého semínka či opomenutí vyklíčí zpočátku malá rostlinka, z které se nakonec opět vyklube masožravá, gigantická a lidožroutská Adéla.

Osvoboďte svoji duši... 2/2

07.09.2019

Rychlá navigace: