Souvislosti, které všude nenajdete

Jsme odpovědní jeden za druhého

Fyzické tělo člověka se skládá z hmoty (tkání), hmota se skládá z molekul, molekuly z atomů, atomy z elementárních částic, elementární částice z kvant (které mají vlastnosti hmoty a energie), kvanta se skládají z mnohem jemnějších částic a tak bychom mohli pokračovat dále, až bychom se dostali k prozkoumání vakua. Vakuum je považováno za zhuštěnou, "slisovanou" energii s informacemi a představuje nejsilnější energetickou hladinu. Při posunu směrem ke hmotě, postižitelné našimi smysly, se energetický potenciál výrazně oslabuje. Nejslabší je energie fyzické činnosti, silnější je energie chemických vazeb, příkladem je například výbuch. Energie vazeb atomů je ještě mnohem silnější a příkladem je atomový výbuch. Energie kvantových polí mnohokrát převyšuje výše uvedené typy energie a ještě větší energetický potenciál nacházíme na úrovních, které následují dále. Všechny tyto energetické úrovně procházejí člověkem a formují ho, takže člověk může ovlivňovat okolí na všech těchto úrovních. Svou fyzickou činností člověk působí na okolní svět. Na úrovni chemické energie probíhají biologické procesy v jeho organizmu a díky duševním procesům člověk působí na úrovni, která se nachází až za hranicemi atomové a kvantové energie. Mohutnost této energie, o které lidé vědí většinou velmi málo, dokumentují slova proroka: "Kdybyste této hoře řekli: zdvihni se a vrhni se do moře, tak se to stane."
Jelikož podstata člověka tkví v hlubinách vakua, které má největší energetický potenciál a končí ve fyzickém světě, jež má prakticky nulový energetický potenciál, musí mít několik "transformátorů", které snižují intenzitu energií. Takovými biologickými transformátory jsou čakry. Kolem nich jednotlivé úrovně utvářejí různá těla člověka, která jsou podobně jako matrjošky vložena jedno do druhého. Každé následující tělo má svůj energetický potenciál, který je nižší než energetický potenciál předcházejícího. Těla, která jsou na vyšší úrovni, pohybují fyzickým tělem a řídí jej. Tělem s největším a nejsilnějším energetickým potenciálem je duchovní tělo. "Člověk" jako multidimenzionální bytost představuje "zmenšovací čočku", jejímž ohniskem je lidské tělo. Na úrovni ohniska, tedy fyzického těla, jsme samostatní a jedineční. Na úrovni čočky jsme spojeni se zdrojem a jsme do něj ponořeni. Tento zdroj nás stvořil a vyživuje nás a my jsme na něm závislí.
Člověk "vyrůstá" z obecného organizmu života, kde je všechno živé navzájem propojeno. Je součástí univerzálního pole lidstva, které se skládá ze všech národů, rodin a jednotlivých lidí. Na úrovni univerzálního pole lidé existují jako jednotný organizmus. Proto myšlenkové obrazy jedné skupiny lidí ovlivňují prostřednictvím tohoto pole myšlenkové obrazy ostatních lidí. Toto názorně ukazuje na to, že lidé jsou součástí jednoho kolektivního vědomí, ve kterém jsou úzce propojeni a na základě tohoto jsou odpovědni jeden za druhého. Tato důležitá skutečnost je lidem ze strany Temných sil co nejvíce skrývána, protože uvědomělé, poučené a spojené lidstvo by již nemohly ovládat.

Jsme odpovědní jeden za druhého

05.04.2023

Rychlá navigace: