Souvislosti, které všude nenajdete

Velká Tartárie – 8. díl

(8. díl)

Uvedená fakta neznamenají, že ti, kteří nemají zájem šířit pravdu o Tartárii, budou dobrovolně souhlasit s uvolňováním informací a umožní masám začít zpochybňovat pravdivosti tvrzení, že kapitalistická společnost je nejdokonalejší. Parazitický systém nevyhnutelně skončí ihned, jakmile se masy dozvědí pravdu, že parazitický stát nemůže mít skutečný zájem na tom, aby jeho občané žili spokojeně, pohodlně a svobodně. Pro něj je výhodné, že lidé jsou nevzdělaní, nemocní a vykonávají otrockou práci, aby jen obohacovali svého zaměstnavatele. Ti, kteří vládnou světu, potlačují myšlenky, že existence spravedlivé společnosti svobodných občanů není utopií, ale přirozeným faktem. S uveřejněnou pravdou, kterou lidé přijmou, ztratí definitivně svou moc a navždy přijdou o možnost parazitovat na svobodných lidech a zneužívat jejich práci.

Proto se elity snaží s obrovskou energií udělat vše pro to, aby lidé zapomněli, že je možné být svobodný, že se obejdou bez pánů, generálů a kněží. Po nástupu k moci začali ničit vše, co by lidem připomnělo, jak žili dříve. Nemilosrdně byly ničeny všechny dokumenty, které osvětlovaly pravdu o životě lidí, než se k moci dostala třída monarchistických vykořisťovatelů. Pravdu už nelze skrývat a ti, kteří zatím ještě ovládají svět prostřednictvím surového znásilňování práva a prostřednictvím úroků z půjček, mají jen jeden nástroj, jak bojovat proti prosakováním pravdy o Velké Tartárii a to diskreditací pravdivých informací a všech těch, kteří se snaží přinést lidem pravdu. Snaží se, aby se informace nešířily a zesměšňují je. Tato technika je u zhlouplých, mediálně uhranutých lidských ovcí, nacházejících se v hluboké informační hypnóze bohužel často účinná.

Prý na území dnešního Ruska nic neexistovalo, jak říkají kritici Velké Tartarie. Pak by v této zemi měla ale existovat civilizace starověkých Řeků, Římanů nebo Sumerů či Peršanů. Ale nic z toho se nestalo!  Existují ale naopak spolehlivé informace o tom, jak Rusové v prvním století porazili legie císaře Troyana. Je známo, že Konstantinopol byla přívěskem Ruska. Je také známo, jak skýtský král Ariant porazil armádu perského krále Kýra. I Darius byl poražen a Řím uctil prince Attilu. Pochopení skutečných historických souvislostí bourá mýty o věčné ruské agresi. Vždyť Evropa byla jen malým trpaslíkem ve srovnání s Velkou a bohatou Tartárií. Rusové se ocitli v Evropě pokaždé jen z jednoho důvodu: když byli nuceni dorazit nepřítele v jeho doupěti, který se je pokoušel ovládnout a chtěl zničit ruské země. Evropa vždy snila o tom, že odebere Rusku jeho obrovské přírodní bohatství, které vlastní. A toto plně potvrzují všechny historické události, které se udály. Vždy to tak bylo a i dnes tento stav stále existuje. Západ stále sní o získání zdrojů Ruska. Další utajenou skutečností je, že Čína nebyla na začátku 18. století nezávislým státem. Byla součástí Tartary, stejně jako Sibiř, a některá další asijská území. V ústí řeky Ob Rusové dlouho stavěli velké město Ob, ale nyní je již zničeno a je v troskách. Tehdejší Sibiřské království neslo své jméno podle sibiřské řeky a od města Sibiř, které také bylo zničeno. Jedná se o oblast zmapovanou pod tímto názvem, poblíž známé řeky Ob. Zahrnuje také mnoho dalších oblastí, ležících z větší části mimo Rusko, na severu a východě, pod vládou jednotlivých královských veličenstev.  Takže pod názvem Tartary jsou v Evropě známy všechny země na východ od města Ob a Kaspického jezera.

Velká Tartárie – 8. díl

15.03.2024

Rychlá navigace: