Souvislosti, které všude nenajdete

Velká Tartárie – 9. díl

(9. díl)

V Mugalii v oblasti mezi pramenem řeky Amur a stěnou Sinskaya jsou znázorněna mnohá města, která byla zničena (jak můžete vidět na četných mapách). Tato země nyní nemá žádná města, pevnosti ani kamenné budovy. Není tam nic než prázdná země. Na Sibiři na řadě míst lze vidět ruiny starověkých zdí a hromady sutin, kde zjevně byla velká města. Jsou v nich i cenné památky, z čehož se dá usoudit, že v těchto zemích žili lidé s vysokou kulturou.

Pohoří: Alanus, Vorosus, Imaus, Sikhius, Belgičan, Rifeus, Alkhas ad., která byla známá ve starověku, jdou dnes obtížné definovat kvůli záměrné časté změně jmen. Totéž platí pro názvy řek, například: Tahmin, Uhardes, Margus, Koskar, Kossin, Sossa a mnoho dalších, které byly známy ve starověku, nyní je možné rozpoznat pouze s určitou pravděpodobností. Mylná představa tvrdila, že Kaspické moře přes Ob se spojuje s Ledovým mořem. Mnoho měst, o nichž staří mluvili, nikde nenalezneme. Buď byly zničeny, nebo se plně změnil název. Například Arbam, Sema, Aybair, Sianfur, Naiman, Kantkorakur a celé regiony a národy známé z nejstarších popisů země se nyní nenacházejí pod svými starými jmény. Mnohá města jako Ung nebo Gog, Siorza, Kavona, Baida, Bargu a bezpočet dalších jsou zřetelně lokalizovány na starých mapách a popisech.

Mnoho starověkých sibiřských měst a vesnic bylo zničeno, jejich zbytky si však zachovaly svá jména, i když v nich nejsou téměř žádné domy. Mezi Tobolem a Astrakanem a mezi Astrakanem a Sinou je mnoho řek, jezer, silnic a mnoho dalších zničených měst a pevností. Pokud se vydáte lodí po řece Indiga, naproti ostrovu Kolguev, poblíž Samoyedů žijících u oceánu, přijedete do města Gorodishche, kde v minulosti žilo několik národů, zvaných Chuds a už neexistují. Zůstaly jen hradby starověkého města. Vzhledem k tomu, že v moderní zemi Kalmaks, na severu, východě nebo ve středu země neexistují žádná stálá města, je pravděpodobné, že zde žili kalmakští králové, o nichž se traduje, že žili ve městech.

Na starých mapách jsou pojmenovány mnohá místa a zmiňováno mnoho států, regionů, měst a řek v této oblasti, poblíž nebo mezi Kaspickým mořem a Sinem nebo Sinou, které jsou dnes neznámé a neexistují, i když jsou přesně zapsané. Není pochyb o tom, že se zde odehrály neskutečné a mohutné události. Mnohá města a národy byly zničeny a jména ostatních byla změněna. Severní část pohoří Imai, nazýváné Alkai, může být malým, nyní zničeným státem Altyn. Tartaria, dostala své jméno podle řeky Tartarus, která vytékala ze země Mugal a vlévala se do Severního ledového oceánu. Region Ťumeň spadal pod Velkého chána z Tartarie a národy, které žily na severu, se nazývaly Mekrit, Molgomsau, Badai a Samoyed a uctívaly Slunce. Také proslavené obchodní město Grustina nacházející se na řece Ob, již dnes není k nalezení.

Velká Tartárie – 9. díl

18.03.2024

Rychlá navigace: