Souvislosti, které všude nenajdete

Velká Tartárie – 10. díl

(10. díl)

V 18. století se zvýšil počet "cestovatelů" osobně poznávajících regiony Uralu, Sibiře, ruského severu a Dálného východu. Všichni napsali své zprávy a popsali tato místa a především velké minerální bohatství, přímo nepředstavitelné pro mysl Evropanů. Jedním z těchto průzkumníků byl Peter Simon Pallas (1741-1811), německý encyklopedický učenec. Po dobu 6 let, od roku 1768 do roku 1774 cestoval do centrálních oblastí Ruska, na Krym, na Kavkaz, na Ural a na Sibiř. Výsledkem těchto cest byla kniha "Cesta do různých provincií ruského státu", rozdělená do 8 svazků, z nichž každý obsahuje asi 400 stran.  Třetí svazek je téměř zcela věnován popisu uralských a sibiřských hutních závodů a dolů. Ve zbývajících svazcích lze nalézt popis národů obývajících tato místa, většinou exotická. Popis flóry a fauny je vylíčen především z hlediska výhody pro výrobu a ziskovosti. Jsou zde popsány hutní závody, starověké doly, moderní dělníci a plánované provozy pro budoucnost.

Nespočet vykopávek provedených po celé jižní části Uralu a zřícené, zasypané doly jsou jednoznačným důkazem odborných znalostí tohoto muže o provozu dolů. Existuje také několik vykopávek ještě dále, ve směru na závod Severskaya. Jde o stopy stejných vykopávek, v důsledku kterých byly založeny doly, které zde fungovaly od roku 1738. V hloubce 10 až 12 sáhů (25 m) existují stropy staré těžby.

Svůj pobyt popisuje následně: "Musíme dojít k závěru, že předci využívali ložiska po celé Sibiři, ale nedostali se do lesů na severu, ale zvolili si pro bydlení otevřenější hory a mírnější klima. Je jasné, že se minerály na Sibiři vyskytovaly na rozsáhlém území. Tato místa byla známá již dlouhou dobu a byla využívána místními obyvateli. Byla to velmi zalidněná oblast.". Místní obyvatele nazývá Chud, neznámým lidem, očividně je ale neidentifikuje se Skythy. A opravdu neví, zda tento vývoj patřil Scythům nebo Chudi. Scythové, kteří na těchto územích žili tisíce let, zanechali velké množství mohyl a různých předmětů, včetně kovových a zlatých, které byly vyrobeny pomocí špičkových technologií, v obrovském množství, větším než všechny ostatní evropsko-asijské národy dohromady. Je proto velmi nelogické si myslet, že Scythové a obyvatelé Tartárie neměli vlastní doly a velmi rozvinutý hutní průmysl.

Velká Tartárie – 10. díl

20.03.2024

Rychlá navigace: