Souvislosti, které všude nenajdete

Z dějin bílé Rasy

Podle slovansko – árijských Véd lidé nebyli stvořeni, ale v dávných dobách byli na naši planetu přesídleni.

Sviata Rasa (bílá – Árijci a Slované) – přišla jako první ze souhvězdí Malé a Velké Medvědice, Lva a Cassiopei a osídlila naši Zemi. Další obyvatelé Země přišli ze souhvězdí Velkého Draka (žlutí – Číňani, Japonci...) a podle toho se nazývali obyvatelé Velkého Draka. Obyvatelé pojmenovaní jako lidé Ohnivého Hada (červení – Inkové, Mayové, Aztékové, severoameričtí Indiáni...) přišli ze souhvězdí Ohnivého Hada. Jako poslední přišli obyvatelé Ponurých pustin (Gloomy Heath – černá), jejichž planeta byla zničená a planeta Země jim byla přidělena jako nový domov. Každý národ dostal vyčleněné území ke svému životu.

Postupně se ale na Zemi dostali i představitelé Temných sil, kteří území neměli žádné. Stanovili si za úkol zlikvidovat potomky Nebeského rodu Asy – Velkou Rasu, a tím Zemi dostat pod nadvládu Temných sil. Planeta Země leží na hranici světů Světla a Temna a je o ni velký zájem a tyto temné síly o ni od pradávna svádí velký boj.

Prvopočáteční osídlení prvními kolonizátory se stalo podle slovansko-árijských Véd zhruba před jednou miliardou let. Dějiny Slovanů jsou tak mnohem a mnohem starší, než jak by mnohým dovolila myslet si i ta nejbujnější fantazie, natož současná dogmaticky přijímaná historie.

Současně diktovaná historie nám byla vnucena po násilné kristianizaci. I samotné slovo "historie" je složenina slov his + tory = z tóry = z dějin Judejského lidu. Český název pro minulé události vychází ze slovanského základu – "dějiny".

Křesťanství je náboženství, které slibuje výměnou za utrpení v životě na zemi posmrtný ráj v nebi. Víme ale vůbec, kam nás to po smrti lákají? Nebe (staroslovansky "Nebo") Ne = Není, Bo = Boha, to znamená, že Nebe je místo, kde není Bůh. Naopak křesťané vůbec nehovoří o Nebesích. Slovo – "Nebesa" totiž znamená Ne = není, Běs = zvířecí inkarnace z Temného světa. Takže Nebesa jsou místem bezpečným, kde "není Běsa" a nepůsobí zde temné síly.

Z dějin bílé Rasy

05.08.2022

Rychlá navigace: