Souvislosti, které všude nenajdete

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti, což dokazují mnohé informace zapsané ve Védách. Ty jsou tak dokonalé a obsažné, že dnešní věda ještě zdaleka neobjevila vše, co obsahují dochované textové fragmenty. Naši dávní Předkové znali všechny planety naší sluneční soustavy včetně jejich velikostí a period jejich oběhu okolo Slunce. Jednotlivá souhvězdí spojovali do Čertogů, které tvoří množství slunečných a hvězdných systémů. Hvězdami nazývali nebeské svítící objekty, kolem nichž obíhalo méně než sedm zemí. Slunci byly nazývány ty nebeské svítící objekty, které měly kolem sebe více jak sedm zemí. Země (dnes planety – tento výraz se používá až od počátku 20. století, Řekové tak nazývali bludné hvězdy) jsou nebeská tělesa obíhající kolem sluncí nebo hvězd po samostatných orbitálních drahách. Luny (měsíce) jsou nebeská tělesa obíhající kolem zemí.

Naši Předkové také moc dobře věděli, že každá struktura ve Vesmíru pohlcuje a vylučuje energii (hmotu), což dokazuje, že je živá. Věděli, že naše Sluneční soustava je součástí Mléčné dráhy, která se otáčí kolem svého středu, jenž nazývali Svarga, a vytváří čtyřramennou svastiku. Naše Sluneční soustava je na konci jednoho z ramen. Jeden její oběh kolem středu galaxie Svargy se nazývá Svaroží kruh, který trvá 25 920 let. Ten se dělil na šestnáct čertogů, z nichž každý byl dlouhý 1/16 svarožího kruhu – tedy 1620 let.

Slunce naší Sluneční soustavy se nazývalo – Jarila a Země – Midgard. Země (planety) obíhající kolem Slunce – Jarily tvoří tři pásy po devíti planetách. Sami si spočítáte, kolik jich zná naše věda. A to ještě astronomové planetu Pluto = Zem Via v r. 2006 na kongresu astronomů v Praze vyloučili ze seznamu planet pro její nízkou hmotnost. Mezi Marsem (Zem Oreja) a Jupiterem (Zem Peruna) je dnes pás asteroidů, dříve tam byla planeta (Zem Dei, která měla i svoji Lunu), ale byla v jedné z válek zničena.

Souhvězdí, jak již bylo řečeno, se nazývala Čertogy a všechna viditelná na severní polokouli byla rozdělená do šestnácti Čertogů a každý z nich ochraňoval jeden z dávných Bohů. Rok 2012 (7520) je posledním rokem Čertogu Lišky, který byl pod ochranou Bohyně Moreny, rokem 2013 (7521) jsme vstoupili do nového čertogu – Čertogu Vlka, který ochraňuje Bůh Veles. S tímto přechodem je spojená změna galaktických záření vycházející z nebeských čertogů (souhvězdí), která dopadají na Zemi – Midgard. Díky tomuto zesilujícímu se záření, které má obrovský vliv na vše živé, máme nyní možnost změnit náš postoj a vztah k Přírodě, k Zemi i k sobě samým a uvést tak svůj život zpět do harmonie, v níž naši dávní Předkové dříve žili a opět tak umožnit Světlu vrátit se na Zem – Midgard.

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti

06.08.2022

Rychlá navigace: