Souvislosti, které všude nenajdete

Praslovanské sluneční symboly soloň a svarožič

(4. díl)

SOLOŇ. Hlavní linií tohoto symbolu je znalost, vědění a napojení na charakter slunečního vyzařování. Praslované dobře věděli, že Slunce je živá kosmická entita. Proto se na Slunce napojovali v úctě k životu jako takovému. Ramena čtyř kvadrantů symbolu SOLOŇ se navrací zpět do středu vyzařování. SOLOŇ tedy v sobě nese nejen informace o tom, jak Slunce působí na život na Zemi, ale vyjadřuje i vysokou moudrost a princip, že vše se ve svém působení zase navrací zpět. VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM, VŠE JEDNO JEST A NIC NEJDE OD SEBE ODDĚLOVAT.
Slunce je silným symbolem SVĚTLA a symbol SOLOŇ Praslované používali na ochranu člověka před temnými silami. Umísťovali symbol na své oděvy. Tímto symbolem také chránili svůj majetek, a proto tento symbol umísťovali také na některé předměty denní potřeby, zejména na ty, které sloužily k obživě (např. hrnce, kastroly a nádobí).

SVAROŽIČ je symbolem nebeské síly boha Svaroga a je dalším dokonalým slunečním symbolem. Použitá barva nebesky modrá a průhledná nebo bílá barva pozadí symbolizuje uchovávání všech obrazů forem života ve Vesmíru v prvobytném stavu rozmanitosti. Tomuto plně odpovídá uspořádání symbolu, neboť je multifraktální a lze jej šířit na všechny strany mnoha různými způsoby překrýváním a napojováním. Symbol SVAROŽIČ ochraňuje všechny vědomé, moudré a rozumné formy života před duševní a duchovní degradací a také ochraňuje vědomé formy života před úplným vyhubením. Použitá propletenost prvků tohoto symbolu je uhrančivá. Člověk si ji musí bedlivě prohlížet a zkoumat. Je v ní mnoho náznaků různých geometrických struktur propojení, přitom zde není ani jeden uzavřený vnitřní sektor. VŠE JE JEDNÍM A VŠE JE SOUČASNĚ I SVÝM OPAKEM. Zvolená barva je navíc velmi jemná, téměř až průhledně bleděmodrá. Je to symbolika VELEJEMNOSTI v nastavení celého Univerza. Žádná okázalost, ale dokonalost detailu, vědění, a nenápadná všeobjímající provázanost veškerenstva. Tento symbol je manou pro zvídavé a zkoumající Duše.

Praslovanské sluneční symboly soloň a svarožič

22.04.2021

Rychlá navigace: