Souvislosti, které všude nenajdete

Sluneční symbol rasič

(3. díl)

Existují texty, které jsou uchovávány v utajení, neboť jejich obsah se v minulosti nehodil a stále ještě nehodí mnoha silám na planetě. Naštěstí dodnes existují ochránci a strážci těchto textů. Některé již byly uvolněny, některé strážci uvolňují postupně, podle stavu vědomí lidstva. Některé texty údajně existují vyryté do zlatých desek. Pokud by se však měly shrnout všechny dostupné střípky již známých historických nálezů textů a artefaktů, tak to dohromady vydá velmi podobná a závažná sdělení o původu Praslovanů. Podle těchto pramenů se před více jak 100 tisíci lety usadili na Zemi Duše 4 národů bílé rasy. Území, na kterém se fyzicky usadily, bylo tehdy na dnešním severním pólu. Toto území mělo tehdy teplejší klima a nebylo pokryto ledem, jako dnes.

Také geografie byla jiná, protože byla nižší hladina moří. Území dostaly tyto 4 národy bílé rasy Darem od vyšších Kosmických bytostí. Tyto 4 národy si říkali Ch Árijci, Da Árijci, Svatorusi a Rasséni. Území na tehdejším severním pólu vytvářelo jakési 4 přirozené části.
Zhruba před 13 tisíci lety došlo k velké (biblické) potopě, která vznikla působením kosmických sil, a to způsobilo zároveň i změnu náklonu zemské osy. To vše zcela zásadně přetvořilo hladiny oceánů a moří, geografii kontinentů a klimatické podmínky. Dle prastarých textů došlo k tak mohutnému vzedmutí moří, že přílivová vlna oběhla zeměkouli 3 krát. Úplně stejné informace udávají také nejstarší Sumerské texty, které hovoří o třech obězích vod oceánů kolem zeměkoule. Když voda opadla a rozvířená zemina se usadila, tak vše bylo jinak. Na severním pólu se utvořil trvalý ledový příkrov. Kontinenty změnily tvary. Čtyři národy bílých ras musely migrovat níže do teplejších poloh. Tak se dostali Praslované také do oblasti dnešní Indie. Tam místní rase předali moudré písmo SANSKRT a také mnohá poznání a vědění (dnes známé pod názvem VÉDY).
Existují historické mapy z roku 1513 a 1595, které správně vykreslují geografii území pevniny Severního pólu ještě před onou potopou. Pevninu pod ledovým příkrovem Severního pólu se přitom moderním vědcům podařilo určit teprve díky satelitům a jejich radarům, které umí proniknout kilometrovou vrstvou věčného ledu. To, že existují prastaré přesné a správné mapy pevniny pod ledovým příkrovem je jasným důkazem dávných dovedností, vědomostí a utajovaných informací. Na obrázku je přiložená mapa od Gerarda Mercatora z roku 1595. Zachytil na ní severní pól před potopou. Toto území Mercator nazývá Hyperborea. To je často používaný název původního území. Praslovanské zdroje však nazývají toto území DAARIA, jako území, které dostali darem.
Sluneční symbol RASIČ obsahuje opět mnoho rovin sdělení. Hovoří o charakteru vyzařování slunečního záření. Dále obsahuje osmicípou hvězdu tvořenou dvěma čtverci. To je velmi mocná symbolika. Barvy hvězdy jsou: Nebeská modrá a žlutá (zlatá). To je dokonalá symbolika. Jsou to barvy hodnot, které jsou "nad námi" (Nebe a Slunce). Samotný sluneční symbol SVASTIKY je tvořený ze 4 barevných částí, Tyto barvy jsou barvami jednotlivých praslovanských národů. Tyto barvy odlišují barvu očí jednotlivých národů.
Zelená – Ch Árijci, Stříbrná – Da Árijci, Modrá – Svatorusi, Ohnivá – Rasséni. Symbol RASIČ je nejen úžasným symbolem, ale je i přímým dokonalým symbolickým OBRAZEM Daarie – původní domoviny Praslovanů. Tento symbol je uhrančivě dokonalý.

Sluneční symbol rasič

21.04.2021

Rychlá navigace: