Souvislosti, které všude nenajdete

Praslovanský symbol – svatebník

(5. díl)

V první řadě je to sluneční symbol. Pracuje na úrovni hvězdné síly a hvězdné moci. Jeho síla je nepředstavitelná. Tento Sluneční symbol v sobě nese mnoho rovin sdělení. Často je chápán jako symbol svatební, tedy jako něco, co spojuje muže, ženu a dva rody. Ve své hlubší podstatě tento symbol zrcadlí PRINCIPY PROPOJENÍ ODLIŠNOSTÍ. Propojení dokonce tak odlišných prvků, že tvoří přímo protiklady. Celý hmotný Vesmír je tvořen spojením protikladů do jednoty. Princip propojování odlišností zrcadlí silná číselná kosmická symbolika. Symboliku nese osmička, nebo dva dokonalé kruhy. Jeden nahoře, druhý dole a platí, jak nahoře, tak dole. Také sděluje, že dokonalost můžete nalézt jak v nehmotném duchovním světě, tak i ve hmotném světě (atom křemíku, elektron nebo foton nejdou už lépe vymyslet). Osmička též zrcadlí principy propojení odlišných sfér. Vzhledem k tomu, že se dva kruhy navzájem dotýkají, tak tím vytváří nekonečnou cyklickou cestu. V konečném důsledku je osmička symbolem věčné cesty a tím nám přináší důležitou zprávu, že CESTA JE CÍL, a že záleží na tom, jak kvalitně umíme prožívat tuto cestu, na které se právě teď a tady nacházíme a nečekáme, až se někde něco odehraje. Osmička je symbolem ŠTĚSTÍ, protože kdo plně pochopí osmičkové principy a bude podle nich žít, tak udrží svůj život v HARMONII. Toto vše obsahuje genialita použitého symbolu, který je také fraktálního typu a tak vytváří nekonečný vzor, jenž šíří jeho podstatu všemi směry. Symbol SVATEBNÍK tvoří propojené osmičky, které jsou současně i slunečním grafem vyzařování Slunce. Jeho modrá část odkazuje na JIN síly, tedy na ženský princip, na element VODY, princip klidu, intelektu a obejmutí. Druhá část je červená, tedy protikladná, odkazuje na opačné JANGové síly, na mužský princip, princip síly, akce a znázorňuje element OHNĚ. Oba typy sil JIN a JANG jsou v dokonalém propojení. Modrá ramena u středu překrývají ramena červená a červená ramena dále zase překrývají ta modrá. Vytváří tak dokonalou souhru protikladů v jednotě a vytváří dokonalou harmonii. A jaká barva vznikne spojením modré vody a červeného ohně? Barva FIALOVÁ, což je barva veskrze duchovní.

Tento symbol je univerzální a dokonalý. Symbolizoval spojení dvou rodů, a splývání odlišných systémů Těla a Duše, Ducha a Svědomí do jediného životního systému, kde voda i oheň existují v propojení a ve splynutí. Síla symbolu je dána také záměry Tvůrce, a proto tolik záleží na tom, jaké záměry daná bytost má a jsou-li v souladu se životem, se svobodou, s tvůrčím procesem a záměrem Univerza. Tento "symbol" může konat zázraky, tedy to, co se děje "ZA ZRAKEM" a co je zraku ukryté.

Praslovanský symbol – svatebník

23.04.2021

Rychlá navigace: