Souvislosti, které všude nenajdete

Praslovanské symboly ryžik a novorodnik

(6. díl)

Oba symboly jsou shodné konstrukce, jen jsou navzájem opačně orientované. Jejich myšlenkovou linií je klasická Svastika, tedy graf čtyř kvadrantů při vyzařování slunečních částic, avšak je zde další přidaná důležitá informace. Tou přidanou informací je znalost struktury rozložení částic v jednotlivých kvadrantech. Kvadranty jsou nabity následovně: záporné částice, kladné částice, záporné částice a smíšené částice s neutrálním nábojem. Celkově jsou to tedy 4 kvadranty, avšak jen 3 mají zřetelný náboj. Neutrální kvadrant navíc není statický, ale postupně se přemisťuje (cestuje) po jednotlivých kvadrantech 1 až 4. Symboly Ryžik a Novorodnik tedy v sobě nesou jak čtverkovou informaci, tak i trojkovou, jak je patrné z obrázku. A toto cestování trojkovosti není zobrazeno pouze v jediném kvadrantu, ale ve všech, protože cestuje postupně po všech kvadrantech. Další jeho důležitou vlastností je, že tento symbol je fraktálního typu a tudíž ho lze na sebe nekonečně napojovat a tím vytvářet pole, nesoucí všude stejné informace o charakteru slunečního vyzařování. RYŽIK je praslovanský sluneční symbol čistého Světla našeho Slunce. Je symbolem pozemské plodnosti a bohaté úrody. Umísťoval se na zemědělské nářadí, na stodoly, obilnice atd.

NOVORODNIK je tentýž symbol, ale jen s obráceným směrem. Symbolizuje nebeskou ohňovou sílu. Oheň znamená transformaci a proměnu. Novorodnik symbolizoval proměnu a zároveň rozmnožení prastarých rodů. Jedná se o plodorodný symbol. Proto se nosil na ženských oděvech, sukních, ženských košilkách či opascích. Při dnešním stavu zvýšené neplodnosti lze doporučit, aby se o tuto symboliku více a hlouběji zajímali všichni ti, kteří to potřebují.

Ryžik vytváří nekonečné vzory. Průnik obou symbolů Ryžiku a opačného Novorodniku vytváří dokonalou strukturu se 12 vnitřními sektory. Slunce pravidelnou proměnlivostí svého vyzařování pak ovládá všech 12 základních charakteristických typů lidských povah (znamení).

Praslovanské symboly ryžik a novorodnik

24.04.2021

Rychlá navigace: