Souvislosti, které všude nenajdete

Praslovanský sluneční symbol – zdroj

(7. díl)

Tento symbol není vytvořený ve zjednodušené pravoúhlé geometrii, ale plně využívá křivek. Jde tedy více do konkrétní sdělovací roviny. Díky použití křivek je možné čtyři rozdílné kvadranty vyzařování částic více promíchat, neboť jednotlivá ramena se rotací v rámci jednoho kvadrantu již i překrývají. A to se díky rotaci Slunce také skutečně děje. To má vliv na výsledné radiační záření dopadající na Zemský povrch a tudíž na ovlivňování života na Zemi. Použité barvy jsou nebesky modrá a červená. Nebesky modrá hovoří o "NEBI" což je jednak pohled na svět z pozice pozemského člověka (ze Země je Vesmír vidět jako bleděmodré nebe) a také je to symbolika Nebeského království jako takového, tedy naší duchovní domoviny. Červená je barvou srdce, krve, akce, jangu, ohně, přeměny a transformace, tedy kosmické síly umožňující proměnu. Dohromady obě promíchané barvy pak dávají barvu fialovou/purpurovou, což je veskrze duchovní barva.

Tyto starodávné a moudré symboly nesou v sobě i další skryté informační roviny. Když tento symbol ZDROJ použijeme skutečně jako zdroj a s plným vědomím, že obsahuje v sobě vše (i protiklady) a propojíme ho s jeho opakem (otočeným symbolem), získáváme magický obraz slunečního vyzařování po jednotlivých sektorech. A kolik jich je uvnitř? Opět 12, stejně jako u mnoha dalších praslovanských symbolů. Díky slunečnímu vlivu se na Zemi skutečně utváří 12 základních charakteristických vnitřních struktur lidských povah, lidských vnitřních království a zdrojů našich impulsů chování, akcí, emocí a pudovostí. Je to síla typu Jang, a proto mu dokonale sedí červená barva.

Praslované používali tento symbol také jako symboliku pravlasti lidských Duší (dle prastarých textů je sluneční úroveň shromaždištěm vyspělých Duší, které se již nemusí inkarnovat, ale pokud chtějí, tak mohou). Zde dle Praslovanů přichází na svět nematerializované lidské Duše (Slunce bylo vnímáno jako portál pro příchod Duší). Zde se dle Praslovanů ustanovuje těmto Duším ZLATÁ POUŤ a následně mohou odejít na Zemi. Tak jako ZDROJ všeho je nekonečný, tak i vývoj Duše pokračuje neustále. Tomu plně odpovídá struktura tohoto symbolu, neboť je opět fraktálního typu a lze jej rozšiřovat na všechny strany a stále si zachovává a nese v sobě plně všechny informace. Je v něm krásně vidět tzv. princip smyčkování (spletitost elektromagnetických drah), což je další základní sluneční symbolikou (Keltské vzory ad.).

Praslovanský sluneční symbol – zdroj

25.04.2021

Rychlá navigace: