Souvislosti, které všude nenajdete

Praslovanské sluneční symboly duchovní a duševní svastika

(8. díl)

DUCHOVNÍ SVASTIKA je Praslovanským slunečním symbolem odkazujícím na duchovní roviny. Používala se na vyjádření harmonie života, harmonie bytí a jednoty tří rovin lidské bytosti – Těla, Duše, Ducha. Vícekrát zalomená ramena symbolického grafu slunečního vyzařování jsou tak zalomená, že když pozorujeme hlavní linie červené svastiky, tak si plně uvědomujeme i tu Svastiku vloženou, vytvářenou "prázdnotou", která tvoří její vnitřní výplň. Vytváří vnitřní prostor mezi "hmatatelným obsahem". Je to vnitřní obsah vnější formy. Vnitřní Svastika je stejně zřetelná a přitom existuje "pouze" v našem vnímání. Zalomení ramen symbolizuje svým tvarem spirály, které jsou silným symbolem vývoje (spirála je kruhový pohyb se současným zdvíháním – tedy růstem). Taková je podstata života. Je duchovní, roste a vyvíjí se. Tato (duchovní) podstata je jasně zřetelná, avšak "pouze" v duchovním vnímání. Tato duchovní podstata vyplňuje formu. Není fyzická, ale je patrná díky tomu, co je kolem ní, tedy díky tomu, co vytváří (podle ovoce poznáš i strom).

DUŠEVNÍ SVASTIKA je tímtéž symbolem, jen je zrcadlově otočený. Zrcadlové otáčení Praslované velmi rádi a hojně využívali u Slunečních symbolů. Tento prvek je sám o sobě též silnou symbolikou. Sluneční a božské vlivy jsou skutečně všudypřítomné a zrcadlí se ve všem a ve všech směrech. Směr sám o sobě je v Univerzu také otázkou relativnosti. Záleží jen na pozorovateli, čemu chce říkat pravé nebo levé. Budete-li nad jednou polární sluneční čepičkou, tak uvidíte rotaci Slunce nějak a pouhým přemístěním se nad opačnou sluneční polární čepičku uvidíte totéž rotující Slunce, jak rotuje na opačnou stranu. Tak na kterou stranu vlastně Slunce rotuje? Na obě, záleží jen na pozici pozorovatele. A tak je to v Univerzu se vším. Duševní Svastika proto zrcadlí Svastiku Duchovní. Duševní Svastiku používali Praslované na koncentraci svého vyššího vědomí a využívali této vyšší síly při léčení a uzdravování. Na svém oděvu směli tento symbol použít jen vůdci a morálně čistí lidé.

Práce s Kosmickou numerologií a symboly postupně otvírá další a hlubší roviny daných silných kosmických symbolů. Tyto hlubší roviny se postupně otevírají svým žákům tak rychle, jak postupně žáci rostou. Když Sluneční Duchovní symbol propojíme se slunečním Duševním symbolem, tak získáme propojení, které vidíte na třetím obrázku.

Praslovanské sluneční symboly duchovní a duševní svastika

26.04.2021

Rychlá navigace: