Souvislosti, které všude nenajdete

Praslovanský symbol navnik

(9. díl)

Symbol NAVNIK symbolizuje Duchovní pouť člověka. Duše lidí bílých národů (rodů Velké Rasy) po smrti svého fyzického těla na Zemi (Midgard Zemi) putují duchovními cestami. Pro každého člena Velké Rasy jsou vytvořeny čtyři duchovní poutě. Rodnou domovinou lidských Duší Velké Rasy je Nebeský svět. Odtud přicházejí tyto Duše po materializaci na Zemi. A sem se po smrti těla zase navrací.

Barvy symbolu jsou dokonalé. Žlutá (zlatá) je barvou Otce Slunce. Tato barva se nachází v samotném centru symbolu, ale také okolo. Hvězdný kosmický vliv naší domoviny je v něm všudypřítomný. Vně i uvnitř, jak nahoře, tak i dole. Ramena Slunečního symbolu mají skutečný křivkovitý tvar. Současně jsou v jeho symbolické rovině duchovními cestami. Tyto cesty jsou vyznačeny modře. Modrá přísluší k JIN principu, tedy principu obejmutí, klidu, intelektu, vody. Je to výstižná barva duchovní cesty. Symbol obsahuje také čtyři červená centra, rudé body. Číslo čtyři v Kosmické numerologii zrcadlí principy orientace v daném prostředí a ovládnutí daného tématu. Ovládnutí ve hmotné rovině a poznání v duchovní rovině. Symbol NAVNIK (Navi - Duše) je dokonalý i tím, že vytváří nekonečné vzory, stejně jako jsou nekonečně propletené cesty duchovního rozvoje.

Abychom dosáhli nekonečného vzoru, a aby modré duchovní obloukové cesty na sebe navazovaly, tak se musí vždy překrýt dva ohnivé body. Ze 4 ohňových bodů se tedy po překrytí stanou jen body 2, přičemž ze 4 samostatných duchovních cest se stanou 4 propojené duchovní cesty, které propojeností vytváří i nekonečnost a obousměrnost všech cest. To je fascinující symbolika: POSTUPNÝM ROZPOUŠTĚNÍM PUDOVÝCH IMPULZŮ DOCHÁZÍ POSTUPNĚ K PŘEMĚNĚ V ROVINĚ DUCHOVNÍHO PROPOJOVÁNÍ.

Praslovanský symbol navnik

27.04.2021

Rychlá navigace: