Souvislosti, které všude nenajdete

Loutkovodiči nás chtějí uvěznit v zajetí negativních rezonančních polí

Náš mozek si ukládá vzpomínky na průběh určitých činností, i když jsme je my sami neprožili a neprováděli. Za tuto speciální schopnost je zodpovědná speciální skupina neuronů v našem mozku. Byly pojmenovány jako "zrcadlové neurony". Chceme-li zlepšit své schopnosti, potřebujeme jen intenzivně pozorovat druhé a získané poznatky zabudovat do světa svých zkušeností. Zrcadlové neurony nám pomohou dělat velmi rychlé pokroky. Někdy při pozorování dokonce úplně ztratíme odstup a jsme tělem a duší spojeni s danou činností. Také za to jsou zodpovědné tyto zrcadlové neurony. Když se například ztotožníme s nějakým sportovcem, začneme s ním rezonovat. Bez toho, že bychom si toho byli plně vědomi, jsme vztaženi do děje, jako bychom ho sami prožívali. Zrcadlové neurony nám tedy umožňují vcítit se do jiné osoby. Jsou zodpovědné za to, že hranice mezi námi a jinými osobami zmizí. Cítíme vnitřní soucit, nechuť či štěstí a tyto pocity můžeme pochopit a naplnit. Především ale získáme od těchto našich vzorů zkušenosti, jako bychom je sami prožili. Tento poznatek o zrcadlových neuronech přijali mnozí dnešní sportovci za vlastní a využívají ho jako "mentální trénink". Ještě dlouho před tím, než samotný závod začne, procházejí si v myšlenkách všechny pohyby v průběhu závodu, až se jim stanou druhou přirozeností.
Musí v sobě vybudit rezonanční pole "vítězství" a čím intenzivněji se nastavíme na vytoužený cíl, čím intenzivněji "výhru" promyslíme a necháme ji probíhat před svým vnitřním zrakem, tím dokonaleji rozvineme rezonanční pole, které vysíláme a které druzí přijímají. Tak si přitáhneme do svého života lidi, kteří nám pomohou k dosažení našich cílů. Kromě toho se celé naše tělo připraví na vytouženou událost.
Chcete-li být bohatší, obklopte se lidmi, kteří už určitý majetek nashromáždili. Chcete-li mít šťastné a dlouho trvající partnerství, vyhledávejte blízkost párů, které spolu harmonicky a spokojeně žijí. Chcete-li vykonávat nějaké určité povolání, obklopte se lidmi, kteří toto povolání vykonávají. Nejenže se vaše vlastní vibrační energie posune žádaným směrem, ale vy díky zrcadlovým neuronům získáte nové, dosud neznámé zkušenosti. Každá informace, každé sdělení a každá zpráva mají vliv na naši DNA a zanechávají stopy v celé naší buněčné struktuře.
Loutkovodiči nás chtějí uvěznit v zajetí negativních rezonančních polí. Zprávy ve sdělovacích prostředcích nejsou nic jiného než sbírka negativních sdělení, pomocí kterých nás systém udržuje ve stavu malosti, deprese a beznaděje. Dozvídáme se o nezaměstnanosti, povodních a klimatických katastrofách, o energetické krizi, krachu bank, útocích teroristů a možnosti, že se sami staneme dalším cílem. Přitom je to jen malý výběr ze zastrašovacích scénářů, s nimiž jsme večer co večer posíláni do postele. Poté, co jsou nám předloženy ty nejhorší zprávy, doplněné bezcitnými obrázky posbíranými z celého světa, moderátor se na nás usměje a popřeje nám dobrou noc. Zprávy v televizi a v novinách jsou těmi nejlepšími nosiči informací pro šíření a posilování strachu. Prostřednictvím toho žijí posluchači ve stálém pocitu ohrožení. Jejich těla jsou tímto naprosto zahlcené. Cítí se stále slabší a bezmocnější a brzy už neuvidí žádné další perspektivy. Když jsou pohlceni touto energií strachu, přitahují si do života další zkušenosti, které jejich obavy potvrdí. Vzpomeňte si – stejné kvality se přitahují.
Přemýšleli jste o tom, proč vám nejsou předkládány pozitivní zprávy plné úspěchů a povzbuzení? Vždyť každý den se děje tolik radostných a inspirativních událostí. Systém ale nechce, abyste byli silní, zdraví, odhodlaní a úspěšní. Proto už konečně musíte vzít vy sami svůj život do vlastních rukou a začít vytvářet ta správná rezonanční pole!

Loutkovodiči nás chtějí uvěznit v zajetí negativních rezonančních polí

08.05.2023

Rychlá navigace: