Souvislosti, které všude nenajdete

Změníme-li sebe, tak pomůžeme změnit i svět kolem nás

Když jsme ve stresu, máme sníženou inteligenci a snížené vědomé vnímání. Pod vlivem stresu nemůžeme jasně myslet a činit vědomá rozhodnutí. Je pro nás tedy podstatně těžší vymanit se z energie strachu a vytvořit pozitivní rezonanční pole. A to není všechno. Když usneme se strachem a stresem, nejenže si bereme jejich energii s sebou do spánkového podvědomí, ale zároveň ji ukládáme do své paměti, protože – jak ukázaly výzkumy mozku – obsah paměti se ukládá v noci. V důsledku toho se energie strachu stává naší pravdou. Co na první pohled možná vypadá neškodně, má dalekosáhlé důsledky. Jak se můžeme dostat z tohoto kruhu? Jednoduše tak, že z něj vystoupíme. Váš život leží ve vašich rukách. A jen tam také patří.
Pozor na to na jaké filmy se díváte? Prožívá váš filmový hrdina bezvýchodné situace, nemoci, smrt milovaných lidí nebo finanční krachy? Náš mozek neumí rozlišovat mezi fantazií a realitou. Podvědomí ukládá tyto zkušenosti do paměti a uspořádává další informace na základě těchto nových zkušeností. Sledujeme naservírované filmy, které nás přivedou do rezonančního pole, jež bychom na vlastní kůži nikdy nechtěli prožít. Často a intenzivně věnujeme pozornost zprávám, které nás šokují a vzbuzují v nás odpor, hnus a nechuť. Zákon přitažlivosti zapůsobí a my se identifikujeme s něčím, čím vůbec nechceme být. Abyste sami sobě ukázali, jak odlišně by váš život mohl probíhat, měli byste sobě a svému tělu věnovat jen prospěšnou energií:
Rozvíjejte krásu, harmonii a své zdraví.
Čtěte jen povzbuzující literaturu.
Sledujte jen filmy dodávající odvahu.
Poslouchejte povznášející hudbu.
Setkávejte se s lidmi, které máte rádi.
Pište láskyplné dopisy. Tím, že se změníš, budeš měnit svět.
Pozitivně formulované věty, které si stále opakujeme jako mantru, se nazývají afirmace. Jsou to tvrzení posilující naše životní cíle, ale zároveň jsou mnohem více ovlivňující. S pomocí afirmací si nejrychlejším způsobem můžeme vytvořit ideální rezonanční pole pro naše přání a cíleně přeprogramováváme náš mozek. Věty, na které velmi často myslíme nebo je vyslovujeme, putují do našeho podvědomí a mění naše celé základní nastavení. Rozum začíná rušit staré programy a zařazovat nové. Tak můžeme nahrazovat své doposud spíše negativní vzorce novými a pozitivními přesvědčeními. Podle zákona rezonance je pak všechno, co vyhovuje vašemu novému přesvědčení, přitahováno do vašeho života. Afirmace jsou velmi účinným prostředkem k tomu, jak se můžeme stále udržet v rezonanci se svými přáními. Podstatné je jen to, že se, se svými přáními identifikujeme a že se jimi zabýváme a udržujeme si "v pohotovosti" své rezonanční pole. Když si něco přejeme, je nejdůležitější naše přesvědčení. Když jsme o něčem přesvědčeni, vysílá naše srdce energii 5000x silněji než náš mozek a velmi usilovně pracuje na vytvoření příslušného rezonančního pole. Také naše DNA komunikuje se všemi kolem o tom, čemu v hloubi srdce věříme. Co se ale stane, když nejsme o splnění našeho přání úplně přesvědčeni? Vytváříme si představy, obrazy omezení a negace svého přání. Ale ani tyto obrazy nejsou nic jiného než tvůrčí proces. Tímto vytváříme a projevujeme naše omezení a přitahujeme si tyto nežádoucí věci do života. Vzniká rezonanční pole pochybností a my si tím vtahujeme neúspěch do svého života. Nepochybujme a věřme, změníme sebe a pomůžeme změnit svět kolem nás.

Změníme-li sebe, tak pomůžeme změnit i svět kolem nás

10.05.2023

Rychlá navigace: