Souvislosti, které všude nenajdete

Radinec a Slavec

(21. díl)

RADINEC je praslovanský nebeský sluneční Symbol se specifickou mocí a krásným účinkem. Naši hvězdně moudří prapředkové Praslované tento symbol používali k ochraně novorozenců. Symbol RADINEC byl na jejich kolébkách určených pro kojence. Byl na výšivkách oděvů a na mnohých předmětech obklopujících dítě.
Tento symbol Praslované vnímali tak, že chrání děti před zlými duchy, před poškozením, negativními a destruktivními energiemi a záměry. Vnímali ho tak, že pomáhá dětem přinášet radostný život, štěstí a mír. Symbol RADINEC se používal k ochraně malých dětí v prvních letech života, přibližně do dvanácti let.

Symbol RADINEC se nacházel i na dětských hračkách. Tím pomáhal dětem "přinášet radost". Název či jméno symbolu RADINEC, pochází od jména boha Slunce RA, který zahřívá své malé dědice a potomky.
Praslované vnímali mystiku symbolu RADINEC tak, že nejsilnější ze všech ochranných RADINCOVÝCH amuletů byly ty, které si vyrobily maminky vlastníma rukama svých dětí a práce na RADINCOVÉM amuletu, ať už výšivce, nebo dřevěném, či kovovém výrobku, byly prováděny pouze za hezkého slunečného dne, nebo při východu měsíce. Takto vyrobený symbol, vyrobený v takovouto krásnou chvíli se silnou energií, pak přinášel dítěti další sílu a ochranu.
Většina svastických slunečních symbolů má červenou barvu a tím odkazuje na silnou a ohnivou energetickou povahu, ale energetická struktura malého dítěte je stále příliš jemná a v blízkosti ochranného ohně by mohla shořet. Proto se v praslovanských ochranných slunečních symbolech ochraňujících nejmenší děti, používala barva symbolizující ochrannou a konzervační sílu nebes – zlatá a modrá.
Je zajímavé, že Praslované obvykle šili dětské oblečení ze starých oděvů svých rodičů. Nebylo to proto, že takové látky byly mnohokrát vyprány, a že tudíž byly měkké a nepoškozovaly pokožku dítěte, ale hlavně proto, že takové oblečení absorbovalo rodičovskou energii a sílu, a tím je mohlo chránit, či zachránit dítě před destruktivními energiemi a událostmi. Dívčí šaty byly šité z matčiných oděvů a chlapecké z oděvů otce, což také pomáhalo správnému vývoji i v závislosti na pohlaví.
SLAVEC poskytuje zdraví všem dívkám a ženám a pomáhá vdaným ženám porodit silné a zdravé děti. Ženy a zejména dívky, jej velmi často používali ve výšivce na svém oděvu. Symbol SLAVEC používaly ženy trpící neplodností, či vážnými ženskými chorobami. V takovém případě je dobré umístit tento symbol např. na spodní prádlo. Praslované jej vnímali tak, že každá žena, obklopující se čistými a silnými slunečními symboly, tím očišťuje svůj energetický systém a léčí své energetické pole, mění se k lepšímu, jak duchovně, tak i fyzicky. Zvolené barvy symbolu jsou nebeské – modrá a zlatá. Toto jsou barvy Nebes, Slunce, ochrany, klidu, léčení a bohů ... tedy přesně ty barvy, které jsou vhodné k pokorné prosbě o pomoc s léčením a s nápravou.

Radinec a Slavec

11.05.2021

Rychlá navigace: