Souvislosti, které všude nenajdete

Všeslavec a Ohňovec

(22. díl)

VŠESLAVEC je klasickým slunečním symbolem. Praslované používali různé varianty těchto nejmocnějších symbolů pro různé účely a napojování. VŠESLAVEC pro Praslovany plnil roli ohnivého ochránce. Chránil je před hádkami a před spory. Takto působil v rovině vědomí. V rovině hmoty pak působil jako ochránce před fyzickým požárem. Umísťoval se proto do blízkostí zdrojů ohně, krbů atd., aby nedošlo k požáru. Používal se jako symbol pro zachování míru v rodinách i mezi klany. Název VŠESLAVEC je odvozen od dvou velkých slovanských matek Lady a Slavjany. Bohyně Lada chránila vše živé, Slavjana chránila zase rody. Obě Matky pak společně vedly (a stále vedou) člověka po cestě harmonie a moudrosti ve všech sférách života. VŠESLAVEC pomáhá lépe odlišovat přátele od nepřátel. Doporučuje se zejména těm lidem, kteří se dostali do nějaké nové životní situace (nová funkce, nové zaměstnání, vstup do manželství, ad.). Pomáhá nastolovat harmoničtější a mírumilovnější prostředí.

OHŇOVEC je také spojený s praslovanskými velkými božskými matkami – ochránkyněmi, které poskytují účinnou pomoc vdaným ženám. Ochraňují je od temných sil a nízkých vibrací, pomluv, kleteb, před zlým pohledem, temnou magií atd. Speciálně symbol OHŇOVEC se často doplňoval o další sluneční symboly podle toho, na co bylo potřeba se zaměřit. Vdaným ženám poskytuje OHŇOVEC velmi silnou, až spalující (agresivní) ochranu před temnými silami, A PROTO JEJ NESMÍ POUŽÍVAT MLADÉ DÍVKY NEBO SVOBODNÉ ŽENY. Blokoval by totiž u nich toky energií, které nutně potřebují pro svůj rozvoj nebo které budou potřebovat v budoucnu.

Všeslavec a Ohňovec

12.05.2021

Rychlá navigace: