Souvislosti, které všude nenajdete

Bohodar

(23. díl)

BOHO DAR neboli BOŽÍ DAR. Může být něco víc? Ve své podstatě můžeme BOHA vnímat jako LÁSKU. Cítíme, že všechny dary LÁSKY jsou nejvyšším projevem bytí. Takže asi také cítíme, proč je symbol BOHODAR mimořádně mocným symbolem. V podstatě je tak mocným, jak široce dokážeme otevřít svoje srdce.
Symbol BOHODAR je symbolem rodičovského opatrovnictví a stálé podpory světelných nebeských sil lidské rodině (dar bohů). Tento symbol je vnímán jako nejvyšší symbol moudrosti a spravedlnosti. Symbol BOHODAR často užívali nejvyšší duchovní a mudrci a lidé s vysokým morálním kreditem, zkrátka lidé – strážci Moudrosti lidské rodiny a Moudrosti nebeské. Užívat tento symbol bylo velikou ctí, a symbol samotný byl užíván s velikou úctou. Hvězdně moudří Praslované vnímali symbol BOHODAR tak, že pomáhá lidem se pohybovat sebevědoměji životem a že podporuje jejich duchovní růst.
Děti bohů – SLOVANÉ, kteří mají dar cítit tuto BOŽÍ PODPORU, mohou žít díky tomu pokojně v míru s matkou přírodou. Symbol BOHODAR navíc také posiluje praslovanské runové znaky a symboly. Existuje tu prastará a mocná víra, že BOHODAR nás pomáhá naplňovat univerzální Pravdou a pomáhá nám s duchovními vhledy. Co dodat? Je to taková síla, že můžeme jen tiše mlčet a obdivovat ji.
Barevné provedení BOHODARU existuje převážně v kombinacích božských tvůrčích sil a to je: nebesky modrá se zlatou nebo transformační červená s všeobjímající bílou. Ukazuje se, že je velmi poučné zkoumat silné symboly a obrazy tak, že se s nimi dále pracuje, například vzájemným skládáním, otáčením, nebo překrýváním sebe sama. Vznikají tím zcela nové struktury, které v sobě nesou zakódované nové informace o dalších principech a nová další symbolika. Silné symboly zrcadlí principy Kosmu a je tudíž také kompletně fraktálního typu, stejně jako je fraktální povahy celý Vesmír.

Zkusme tedy takto skládat k sobě symboly BOHODARU (BOŽÍ DAR). Zjistíme, že vytváří další a další varianty NEKONEČNÝCH VZORŮ, a že je úžasné fraktální povahy, byť to při prvním pohledu na BOHODAR hned tak nevypadá. Jsou nádherné a současně to také je BOHAtý materiál ke zkoumání dalších vnořených a skrytých geometrických vztahů a symbolik.

Bohodar

13.05.2021

Rychlá navigace: