Souvislosti, které všude nenajdete

Sluneční kříž a Nebeský kříž

(24. díl)

Tyto symboly obsahují symboliku dvou sil – nebeské duchovní a rodové (proto se někdy nazývají jako "Předek", protože se napojují na ochranné síly a snahy Duší našich předků). Byly nošeny často přímo na těle, nebo v jeho blízkosti.

Změníme-li směr rotace symbolu SLUNEČNÍ KŘÍŽ, získáme jeho sesterský symbol NEBESKÝ KŘÍŽ. Všichni vnímáme, že Slunce a Nebesa patří k sobě jako den a noc. Jsou jedním a přitom jsou opakem. Oba symboly tak v sobě zahrnují veškerou Moudrost stvoření – SOUHRU PROTIKLADŮ V JEDNOTĚ. Symbol NEBESKÝ KŘÍŽ v kosmické Moudrosti propojuje boha s člověkem a také s jeho předky. Je dobré si uvědomit, že za vše co umíme, vděčíme našim předkům, a že jim obrazně i doslovně stojíme na ramenou. My sami, také jednou budeme těmi bájnými předky pro následující generace. A určitě také budeme chtít duchovně pomáhat žijícím, jak jen budeme umět. Kdo si to dnes, v technické a vykořeněné době uvědomuje, ten se může s pokorou obracet na Duše našich předků, které nám chtějí pomáhat a může mít ve svém podvědomí a ve svém srdci mocné pomocníky a rádce. Symbol NEBESKÉHO KŘÍŽE byl vytvořen právě s tímto záměrem.

Pokud prožíváte obtížnou situaci, pokud se bojíte, že nebudete mít dostatek síly, potom si můžete vědomě zvolit symbol Nebeského kříže. Ten vám bude svými moudrými kosmickými cestami a silami pomáhat překonávat obtíže.

Symbol Nebeský kříž je kombinací dvou slovanských run. Runa "Az" znamená vědomé spojení s rodinou a runa "Ha" znamená nutný pohyb vpřed. Mimochodem Runa "Az", napsaná dvakrát, je symbolem boha a je symbolem božského principu jako takového. Nebeský kříž je mocným a univerzálním symbolem. Může ho užívat či nosit každý, kdo chce cítit spojení se svými předky a božským principem. Pokud se nosí NEBESKÝ KŘÍŽ třeba na krku, lze doslova cítit podporu a napojení VYŠŠÍHO SVĚTA. NEBESKÝ KŘÍŽ je proto vhodný i pro období, kdy nám docházejí fyzické nebo morální síly, kdy jsme vyčerpaní, ztrácíme víru v sebe a ve své silné stránky. Takto vnímali a užívali symbol NEBESKÉHO KŘÍŽE naši moudří předci – Praslované.

Sluneční kříž a Nebeský kříž

14.05.2021

Rychlá navigace: