Souvislosti, které všude nenajdete

Duchobor

(25. díl)

DUCHOBOR je symbol s velmi silným a specifickým působením, který když se používá správně, může člověku velmi pomáhat. Pokud se však k němu nepřistupuje správně, může člověka i blokovat. Takto vnímali DUCHOBOR moudří Praslované.

Už na první pohled je vidět, že DUCHOBOR je klasický čtyř-kvadrantový sluneční symbol, avšak na konci ramen je složitě rozvětvený do tří směrů. Podle našich prapředků, proudí v lidském těle tři hlavní energetické toky, či druhy vitálních šťáv, které jsou propojeny s tělesnými hmotami. Tyto toky jsou neustále v pohybu, ale zároveň také usilují o rovnováhu. Např. jedna z těchto šťáv "Borea" se projevuje v krevním řečišti, v nervových impulsech, v jídle, ve vzduchu, v myšlenkách – ve všem, co člověka obklopuje a prochází jím. Pokud není člověk v těchto oblastech v rovnováze a je podrážděný a má potíže, může mu DUCHOBOR velmi významně pomoci. DUCHOBOR stabilizuje proudy éteru a prány v lidském těle, a rozdmýchává jeho počáteční oheň, naplňuje tělo energií života a posiluje ducha.
DUCHOBOR také umí pomáhat v oblastech čistě duchovních. Užívání DUCHOBORU má však jeden háček. DUCHOBOR může pomáhat jen těm lidem, kteří poznali jeho duchovní podstatu, a kteří se sami vydali na cestu spravedlivosti, svého svědomí, a kteří se věnují čistotě těla a Duše, kteří chrání slabé a pracují na sobě. Pokud tomu tak není, a použije se bezmyšlenkovitě, může DUCHOBOR naopak energie a vývoj člověka blokovat.
DUCHO – BOR znamená POZVEDNOUT DUCHA "BOJEM", a v tomto ohledu je zřejmé, že DUCHOBOR pomůže těm, kteří se již na cestu očištění vydali a navzdory všem nejrůznějším překážkám ji následují.

Duchobor

15.05.2021

Rychlá navigace: