Souvislosti, které všude nenajdete

Černé slunce

(26. díl)

Podívejme se napřed na symbol jen tak, s odstupem. Je symetrický, je magický, je černý, obsahuje kruhy a zalomené paprsky a symbolizuje Slunce a to ČERNÉ SLUNCE. Všechny dosavadní sluneční ohňové symboly jsou rudé a červené, jako oheň se svojí jangovou energií. A najednou tu máme místo červené černou. V symbolu vidíme 2 kruhy, 12 paprsků, 3 různé cesty v rámci každého jednoho paprsku. ČÍSELNĚ tedy vidíme symboliku 2 x 12 x 3 = 72. Číslo 72 se tedy týká Černého Slunce.

Když si prostudujete nejutajovanější kód v historii lidstva, číslo 144, tak uvidíte, že tento kód popisuje TVOŘIVÉ ROZHRANÍ (BRÁNU) MEZI NEHMOTNÝM A HMOTNÝM SVĚTEM a skládá se ze 72 + 72 entit, přičemž jsou navzájem protikladné. Tato bána mezi hmotou a nehmotou tedy obsahuje 72 "něčeho" + 72 "něčeho opačného". Tato brána je dvojí povahy, jak duchovní, tak i hmotné.
Podíváme-li se tedy na symbol ČERNÉ SLUNCE komplexně, s vědomím, že je propojené i s hmotným Sluncem, potom můžeme přičíst k oněm 72 i těch opačných 72 a máme tu kód všech kódů – číslo 144. Tento kód získáme prostřednictvím vědomého a komplexního nazírání na Slunce, Svět, Kosmos. A současně platí, že: 12 x 12 = 144 (tedy 12 sektorů duchovních v rámci 12 sektorů hmotných). Je to dokonalá symbolika.

Černé Slunce je v nejstarších textech mudrců duchovním pojmem. Tyto texty mimo jiné říkají, že Slunce je shromaždištěm Duší, které se již nemusí inkarnovat. Slunce samo je bránou pro Duše z hvězd a je hypotetickou přestupní stanicí. Duchovní povaha této nehmotné stránky našeho Slunce není vystihována ohnivou červenou barvou, ale barvou černou. Ohnivá symbolizuje převážně hmotné Slunce a černá duchovní nehmotné. Symbol Černého Slunce často používali duchovní vůdci a morální autority. Symbol byl vnímán tak, že může doslova spálit duši toho, kdo ho nosí, pokud jeho nositel nemá čisté svědomí. Symbol ČERNÉ SLUNCE, podle našich prapředků, nás napojuje na vysoké kosmické síly a tudíž i na odpovědnost za všechny činy bez výjimky, kterých se člověk dopustí. Protože naši předci Praslované věděli své, používali symboliku ČERNÉHO SLUNCE i jako symboliku sil stmelujících čtyři rody Velké Rasy.

Kdo již ví, že Slunce není jen mrtvou hroudou hořícího plynu, ale že obsahuje Kosmické vědomí a že je na něj přímo napojené, ten vnímá Slunce jako OTCE, jako živou entitu. A s touto živou entitou lze v rámci vyššího vědomí i komunikovat. A pak se může stát i to, že když budete hledět přímo do Slunce (musí se to dělat pouze určitým způsobem, aby nedošlo k poškození zraku, nedělejte to sami bez lektora), když budete vědět jak se dívat do Slunce bez poškození zraku, tak se vám může stát, že se vám Slunce ukáže jako ČERNÉ SLUNCE a že v něm UZŘÍTE URČITÉ KOMUNIKUJÍCÍ ZNAKY.
Symbol ČERNÉ SLUNCE je symbolem duchovního, vědomého a komunikujícího Slunce a nese v sobě napojení na tvořivou "Bránu", kód 144, nebo také květ života! Toto vědomí, tato síla a brána mezi nehmotou a hmotou, toto ČERNÉ SLUNCE dokáže být kosmicky velmi mocné. Znamená to, že ten, kdo se na něj napojuje s láskou a s čistou Duší, s čistým záměrem a nejde proti záměrům Univerza, tak ten nebude touto obrovskou kosmickou silou spálen, ale podpořen. Ale ten kdo má jiné záměry, egoistické, sobecké či hloupé, tak ten bude prostřednictvím spalující energie veden k poučení. Toto je hlavní zpráva, kterou je třeba znát v rámci tohoto kosmicky silného symbolu.

Nacističtí pohlaváři, kteří si pohrávali se symbolem ČERNÉ SLUNCE, nedokázali žít v souladu se Světlem a Láskou. Tyto tvořivé roviny vůbec nevnímali, nemohli tak ani přičuchnout ke skutečnému významu ČERNÉHO SLUNCE. Honili se za něčím, co jde proti Lásce a proti Univerzu, ničily životy, a proto je síly DUCHOVNÍHO ČERNÉHO SLUNCE doslova spálily na uhel. Ve své nevědomosti si Nacisti na zámku Wewelsburg, přímo v důstojnické síni, vytvořili na zemi obrovský symbol Černého Slunce. Nechápali, že si přímo do svého důstojnického doupěte umístili spalující kosmickou anténu, či bránu, která bude spalovat vše na nižších destruktivních vibracích. Byli prostě nevědomí, zaslepení a podle toho tak i dopadli.
Kdo se na to cítí, nechť k tomuto symbolu přistupuje s láskou, otevřeným srdcem, nesobeckostí a tvořivými životadárnými záměry. Takového člověka napojení na duchovní ČERNÉ SLUNCE nespálí, ale naopak ho podpoří nezměrnou kosmickou energií a mocí.

Černé slunce

16.05.2021

Rychlá navigace: