Souvislosti, které všude nenajdete

Alatyr

(27. díl)

Symbol ALATYR, používaný jakožto AMULET, je možná nejznámějším slovanským amuletem vůbec. Byl našimi prapředky vnímán tak, že se díky němu může lidský život dramaticky změnit k lepšímu v jediném okamžiku.
ALATYR je ale často špatně chápán. Je to převážně mystický symbol a je to jeden ze symbolů s velkou frekvencí, který byl ve vykopávkách nacházen u našich prapředků. Byl velice rozšířený a velmi často užívaný.
Podle legend připutoval "hořící ALATYR" z nebe a vyrůstá z něj světový strom, který je ale skrytý lidským zrakům. Podle legend v sobě ALATYR nese souhrn základních zákonů Univerza. Zajímavá je také skutečnost, že slovo OLTÁŘ vzniklo ze slova ALATYR.

ALATYR v sobě nese symboliku hvězdy, čtyř směrů, osmi elementů, jednoho středového centra, kosmického Kódu 144, duchovní devítky, ale také ohně a transformace. V praslovanské symbolice je střed ALATYRU vnímán jako středové centrum, které je jednak centrem Univerza a současně je také OKEM RODA (což je hlavní praslovanský bůh).
Praslované vnímali ALATYR tak, že v sobě masívně kumuluje sluneční energii. Také proto je nositelem obrovské síly, která je v něm uložena. Mágové a mystici se často obraceli k ALATYRU o pomoc s uzdravováním, nalezení pravdy, spravedlnosti a rovnováhy. Vnímali též ALATYR jako symbol harmonie, neomezeného Univerza a kosmické Moudrosti.
Je to jeden z nejsilnějších praslovanských amuletů, jaký může člověk nosit na středu hrudníku v oblasti mystické čakry VADŽRADHARA. Prostřednictvím ALATYRU je možné sebe-uzdravování nejen fyzického těla, ale také emocionálního těla a psyché. ALATYR má ještě jedno úžasné působení. Působí jako ŠTÍT, který chrání před negativitou a destruktivními vibracemi. ALATYR může nosit kdokoliv a to bez ohledu na věk či pohlaví.

Alatyr

17.05.2021

Rychlá navigace: