Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua: Ježíšova mise na Zemi

"Ježíš byl nositelem energií z budoucnosti, které přišly lidstvu na Zemi přinést osvícení a poznání. Přišel z jiného světa či dimenze a vzal sebou vznešenou energii této reality. Když se inkarnoval na Zemi, jeho uvědomění vlastního Vyššího "Já" zůstalo nedotčené. "Díky jeho přítomnosti ve mně, Jeshuovi, jsem si snadno uvědomoval pružnost materialistických zákonitostí a tak jsem mohl konat zázraky. Cílem mého příchodu na Zemi bylo vytvořit bránu do odlišného stavu vědomí. Byl jsem příkladem možností, které jsou nyní dostupné každé lidské bytosti."
Ve sférách Světla, odkud Ježíš přišel, bylo pociťováno, že lidstvo je směrováno směrem, na jehož konci je hluboká temnota a velké sebe-odcizení pro duše zahrnuté do Zemského experimentu. Proto bylo rozhodnuto, že bude uvedena do pohybu mocná síla, která jasně ukáže lidským bytostem i jiné volby, jež jsou jim zatím skryté, ale které jsou pro ně dostupné. Osobnost Ježíše měla ukázat, připomenout a odzrcadlit lidským bytostem jejich vlastní božský původ a obrovský dřímající potenciál, který v sobě nesou. Potenciál pro Mír, Svobodu a mistrovské vedení sebe sama.
"Každá lidská bytost je tvůrčím mistrem svojí vlastní reality. Vy všichni neustále vytváříte svou vlastní realitu a jste schopni propustit pryč mizernou či neuspokojující realitu, musíte ale dovolit Světlu, aby k vám mohlo vstoupit, a pak můžete transformovat i váš svět. Člověk je svým vlastním pánem, má však tendence darovat svou sílu vnějším autoritám, které tvrdí, že znají pravdu a že pro něj chtějí to nejlepší. Děje se to v politice, medicíně, vzdělávání a v celé společnosti. Informace, které k vám plynou prostřednictvím médií, jsou plné falešných obrazů o štěstí, úspěchu a "štěstí" a neslouží nikomu jinému, než těm, kteří je vytvořili. Ti, kteří vás ovládají, utrácejí mnoho peněz za vytváření těchto obrazů. V médiích, v novinách, filmech, rádiích a televizi jsou neustále tyto obrazy šířeny. Takové obrazy jsou prostředkem používaným pro získání moci nad lidmi. Takové obrazy činí lidi podřízenými a oddělenými od svých skutečných potřeb a to dokonce bez použití fyzické síly a násilí. Média mohou přinutit lidi dobrovolně se vzdát své vlastní moci i vlastní hodnoty. Neskutečně vás klamou, tak neuvěřitelně, že vás ani nepotřebují násilně nutit k ničemu, protože vy automaticky přijímáte vám podsouvané obrazy, zprávy, informace a vize za vlastní a podle toho pak také jednáte. Tohle je to, co bychom mohli nazvat "neviditelná kontrola mysli" a tato velká manipulace s vámi je velmi hojně rozšířená mezi vašimi "svobodnými" a "demokratickými" západními civilizacemi."
Primární funkcí Světla je přinášet jasnost, uvědomění a transparentnost do neviditelných struktur myšlení a vnímání, které formují váš život. Světlo je opakem kontroly mysli. Kam do reality vstoupí Světlo, tam přeruší pouta manipulace, ovládání, demagogické moci a rozbourává na nich založenou hierarchii. Nepovolí zneužití moci a osvobozuje lidi od přeludů, lží a iluzí, které jim odebíraly sílu pro svobodné rozhodování. Ježíš byl, v době kdy žil, obrovskou hrozbou pro vládnoucí pořádek a i nyní je svým poselstvím neustálou hrozbou pro všechny temné, diktátorské, fašistické a protilidské systémy. Jen tím, co lidem říkal a jenom tím, co vyzařoval, způsobil, že struktury moci byly viděny takové, jaké ve skutečnosti byly. Role "pracovníka Světla", kterou na sebe Ježíš vzal, byla velmi těžká, zvláště pro mě, Jeshuu, lidskou bytost, která souhlasila nést v sobě tuto intenzivní, jasnou energii za svého fyzického života zde na Zemi.
"Já, Jeshua, jsem byl silou Ježíšovy přítomnosti ve mně, téměř zastíněn. Ačkoli mě naplňoval ohromnými vhledy, láskou a inspirací, bylo pro mne skutečnou výzvou fyzicky nést a udržet jeho energii. Nebyl jsem schopen fakticky začlenit jeho energii do své fyzické bytosti – buňky v mém těle na to ještě nebyly připraveny, a tak se mé tělo nesoucí tyto intenzivní energie Světla na fyzické úrovni značně vyčerpávalo. Bez ohledu na fyzické hledisko zde bylo také velké duševní břemeno nést Kristovskou energii. Bylo pro mne velmi těžké pozorovat častá nepochopení povahy Kristovské energie, dokonce i mými nejbližšími, přáteli a žáky. Jako lidská bytost, kterou jsem byl, jsem si někdy zoufal a pochyboval o významu cesty, na kterou jsem se vydal. Vnímal jsem, že svět není na Kristovskou energii připraven. Cítil jsem, že její podstata nebyla rozpoznána. Ježíš byl v té době skutečným průkopníkem."

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua: Ježíšova mise na Zemi

01.11.2020

Rychlá navigace: