Souvislosti, které všude nenajdete

Reiner Fuellmich – Jaký je cíl covidu a očkování, kam to celé směřuje & odhalení podvodů | "Tito lidé zaplatí vysokou cenu" (7. část)

(7. část)

To, co se ve skutečnosti děje, je postupné "zmenšování" populace a snaha o totální ovládnutí obyvatel. Úmyslné jsou ničeny národní ekonomiky ve prospěch amerických platforem, jakým je například Amazon a vedle úmyslného ničení našich ekonomik probíhá i úmyslné ničení našeho zdraví.

Mluvil jsem s několika mými kolegy tady v Německu a domníváme se, že při troše štěstí budeme mít jednotlivé soudce, kteří ještě budou ochotni prosazovat právo. Nicméně tady v Německu je to téměř nemožné. A proč tomu tak je? Protože Němci jsou tradičně velmi poslušní už dobrých 150 let. To všechno už začal Bismarck. A situace je špatná především v soudnictví, protože tehdy, před těmi 150 lety, mohl člověk vstoupit do soudnictví jen tehdy, pokud naprosto souhlasil s vládou. Tohle tedy není Hitlerův vynález, ten tuto situaci samozřejmě ještě zhoršil a už nikdy se to nezlepšilo.

Právě teď vidíme výsledky tohoto mnoho desetiletí trvajícího zmaru. To se musí konečně změnit. Pokud budeme chtít dosáhnout nějakého pokroku na našich soudních úrovních, budeme muset začít na mezinárodní úrovni. Budeme muset ukázat lidu, že to jsme skutečně my – lid – kdo to řídí. My jejich systém nepotřebujeme. Už jsem se dokonce dozvěděl od mých amerických kolegů a od jihoafrického právníka, kteří nám řekli: Spouštíme naše vlastní soudnictví, už na tom pracujeme, protože ten systém je už tak zkorumpovaný, že se na něj nemůžeme spoléhat. Tohle neplatí pouze pro justici, to také platí pro ekonomický, zdravotnický i vzdělávací systém...

Budeme muset zavést úplně nový systém a zcela se odpoutat od těch všech globálních korporací, globálních nevládních organizací a soustředit se na naše regionální ekonomiky, na naše regionální vlády, protože o tohle tu ve skutečnosti jde - o návrat ke svým kořenům, k fungující skutečné demokracii. Proto jsem se stal členem nové strany, strany pro nejširší vrstvy tady v Německu, protože oni opravdu věří, že jedině lidé v regionech a v našich vlastních komunitách doopravdy vědí, co je pro ně dobré! Nesmíme připustit, aby nás tito paraziti ovládali prostřednictvím světové vlády! V žádném případě! Tady vidíme, kam nás to až přivedlo a horší to už skutečně nemůže být. Proto se tomu musí všichni normální lidé postavit. Musíme založit naše vlastní systémy, včetně vlastního právního systému, tak abychom potom všechny tyto regionální vlády mohli propojit, ale už nikdy nesmíme dovolit, aby nás ovládal nějaký globální subjekt, jak to třeba nyní dělá WHO! Nikdo už nerozumí, o co jde v těch jejich Světových zdravotních předpisech, dokonce ani právníci. To je vynález WHO! Takhle v žádném případě nevypadá demokracie! Demokracie je, když hlasujeme pro někoho fundovaného, kdo nás bude zastupovat v parlamentu. Nikdo tyto lidi ve Světové zdravotnické organizaci nezvolil! Tedros, ten chlápek, co tomu tam šéfuje, je jejich hlavní loutka. Tak na něj v loňském roce v New Yorku bylo podáno trestní oznámení za spáchání genocidy! Viděl jsem fotky, kde je ozbrojený a za ním leží mrtví lidé! Ano, je to známý terorista a najednou je zdravotním poradcem, který chce zachránit celé lidstvo v rámci opatření WHO... Tak s takovými lidmi ve WHO máme čest! Je to mafie!

Reiner  Fuellmich – Jaký je cíl covidu a očkování, kam to celé směřuje & odhalení podvodů | 'Tito lidé zaplatí vysokou cenu' (7. část)

14.06.2024

Rychlá navigace: