Souvislosti, které všude nenajdete

Máme právo požádat božskou podstatu, aby nám pomohla vyhladit temné síly na planetě Zemi

Existuje velmi reálný důvod, proč satanské síly bojují o ovládnutí mocenských rolí v církvi a tím je Kristova moc a Kristovská energie, která je vlastní každému z nás (bez ohledu na to, zda jste či nejste křesťané). Když Kristovskou energii uznáte, povoláte, přijmete a jste s ní v souladu, pak tato božská síla je schopna prostřednictvím vás udělat mimořádné věci. Ježíš o tom hovořil, když řekl: "Kdo věří ve mne, bude činit i skutky, které činím já, a bude činit ještě větší věci než tyto."

Máme právo požádat božskou podstatu, aby nám pomohla v bitvě o Armagedon a pomohla vyhladit temné síly na planetě Zemi. Z duchovního hlediska se to nazývá svazování a soud. Je to proces, který lze uskutečnit jen prostřednictvím síly upřímné modlitby a Kristovské moci, která je v nás uložena. Ježíš dále vysvětloval: "Já sám od sebe nemohu udělat nic, to Otec ve mně koná to dílo." Podobně i v duchovním boji není naše lidské "já" tím, kdo koná, ale je to Kristovská božská moc skrze nás, která na fyzické úrovni doslova nutí božskou moc, aby se aktivizovala. Toto je jediné skutečné útočiště a štít před Temnou mocí. Božská moc doslova pošle na útěk temné duchy a démonské síly stojící za protilidským spiknutím. Pak se rozutečou jako švábi, když se rozsvítí světlo.

Země je planeta svobodné vůle a celá světelná hierarchie to respektuje. Existuje několik důležitých kroků, které může člověk udělat, aby zlepšil sílu a účinnost svého úsilí. Čím více toho dokážete uskutečnit, tím mohutnější bude božská odpověď.

V procesu vázání a soudu existují čtyři rozhodující kroky:

Ochrana. Temnota nemá ráda, když na ni někdo útočí, zvláště když jde o to, aby ji síly Světla nadobro odvlekly z planety. Takže první věc, o kterou je třeba božskou sílu požádat, je ochrana. V nebeské hierarchii, archanděl Michael je nejvhodnějším archandělem, ke kterému se můžete obrátit o ochranu. Je schopen rychle rozehnat a zvrátit všechny útoky temnoty a poskytnout úplnou ochranu při vykonávání vaší duchovní práce. (Stojí za to modlit se i za Boží výzbroj, o které se hovoří v listu Efezanům: opasek Pravdy, krunýř Spravedlnosti, nohy obuté klidem, štít Víry, přilbu Spasení a meč Ducha a slovo Boží.)

Vazba a soud. Jsou zde dva kroky. Svázání se vztahuje na úplné omezení a zadržení temných sil. Když jsou svázány, už nejsou schopny jednat, protože je zadržují mocnější síly Světla. Je to téměř ekvivalent zamknutí v duchovní vězeňské cele. Druhým krokem je soud, což je božské jednání, které následně vyzývá temné síly, aby se zodpovídaly za své činy. Bůh je ve svých soudech spravedlivý a temné síly mají dostatek příležitostí obrátit se ke Světlu a začít jednat správně. Na úrovni padlých andělů působí soud obvykle ve stejné míře jako dobro, jehož dosáhli andělé před válkou v nebi a pádem andělů.

Jedná se o zákon karmy. To je neosobní univerzální zákon, který všem nařizuje: jak zaseješ, tak budeš sklízet. Dopad karmy se skutečně naplno projeví u těch, kteří zasévají semena temnoty, zla a zkázy.  Tady nejde o žádný proces pomsty nebo odplaty, jak to chápou někteří lidé, ale o akt tvrdé lásky, aby si všechny duše a jiné proudy života uvědomily chybu svých cest a zase se obrátily ke Světlu – nebo bohužel případně čelily "druhé smrti" (první smrtí je pád z nebe a druhou smrtí je úplné vyhasnutí jejich duše a jejich proudu života). Tak jak je Cabala na fyzické úrovni postupně zadržována a shromažďována v zálivu Guantanamo, i temné síly na duchovní úrovni jsou spoutávány a brány na zodpovědnost před nebeské soudy.

Máme právo požádat božskou podstatu, aby nám pomohla vyhladit temné síly na planetě Zemi

06.04.2022

Rychlá navigace: