Souvislosti, které všude nenajdete

Ochrana před temnými útoky a Aramejský otčenáš

Pokaždé, když probíhá proces spoutávání a souzení temných duchů, vzniká v hierarchii temných sil mocenské vakuum. Satanovy síly se každým takovým útokem oslabují, protože jeho padlí andělé jsou staženi z bojového pole a jsou bráni na zodpovědnost v nebi. V tomto procesu se ale ti padlí andělé, kteří zůstávají, často vrhají v pomstě a odplatě na ty, kteří přivolávají síly Světla, aby zakročily. Tato odveta může mít různé formy a tyto útoky se mohou zaměřit i na rodinu, blízké, obchodní známé/kolegy a další, aby se vás pokusili vyvést z vašeho středu. Proto je nejlepší být na to připraven tím, že v závěru modliteb za svázání a odsouzení temnoty požádáte o svázání všech zpětných reakcí. Ukončení každé modlitby slovy "Ať se stane Boží vůle" je bezpečný způsob, jak zajistit, aby z vašeho úsilí vzešlo jen dobro.

Aramejský otčenáš:

Rodiči náš, stvořiteli Kosmu,
přiveď tvé Světlo do našeho nitra,
stvoř v nás tvé Království,
aby tvá přání mohla být i našimi
ve Světle i ve hmotě.
Dej nám naše každodenní potřeby,
chléb i poznání a osvoboď nás
z pout našich omylů tak,
jak se i my zříkáme toho,
co způsobily chyby druhých.
Nedopusť,
aby nás okouzlily povrchní věci
a zbav nás všeho,
co nás zdržuje v naší Cestě,
neboť ty dáváš vzniknout Moci, Životu
i Písni, která vše slaví.

Ochrana před temnými útoky a Aramejský otčenáš

07.04.2022

Rychlá navigace: