Souvislosti, které všude nenajdete

Členové světové elity používají rituály černé magie k vyvolání entit, aby získali ještě větší moc

"Základní, prvotní psychická realita je tak nepředstavitelně složitá, že ji lze uchopit jen na nejhlubším stupni intuice, a to velmi nejasně. Proto potřebuje symboly.", uvedl Carl Jung. Co je obřadní magie? Z prací Platóna, Manlyho, P. Halla a dalších vyplývá, že jde o používání rituálů a technik k vyvolávání a ovládání "duchů" a forem života, které existují v jiných dimenzích či světech. Mág zahalený do posvátného roucha s hůlkou a hieroglyfickými obrazci měl schopnost ovládat neviditelné obyvatele živlů a astrálního světa obsaženou v určitých slovech a symbolech. Z propracované obřadní magie ve starověku a z její zvrácenosti vzniklo několik falešných škol čarodějnictví a černé magie. Platón ve svých "Zákonech" a v "Republice" výslovně odsuzuje myšlenku ovládání "bohů" prováděním určitých rituálů. Byl zastánce toho, že ti, kdo se pokoušejí ovládat svět duchů, by měli být potrestáni.

Sokrates, o kterém Platón hodně psal, také mluvil o bytosti, která ho vedla. Sokrates věřil, že tato entita je darem a projevuje se v podobě vnitřního hlasu, který máme všichni. Jeho komunikace s touto entitou byla později použita jako jedno z obvinění proti němu, když byl odsouzen k smrti. Sokrates ale věřil, že toto je spojení mezi smrtelným člověkem a Bohem. Zdá se, že Sokrates je výjimkou, pokud jde o používání těchto pojmů ze zvrácených důvodů. Poskytl důkaz, že morální status mága má mnoho společného s typem živlu, který je schopen vyvolat. Sokrates byl odsouzen k smrti za "kažení mládeže" a šíření "nepravdivých" informací mezi lidmi, ale když se podíváme zpět, tak se podobá spíš našim současným revolucionářům, než by byl strůjcem škodlivých vlivů. Byl odsouzený k smrti za to, že odhaloval tajemství aristokracie a vybízel lidi, aby zpochybňovali povahu reality a učení, které masám poskytovali ti, kdo byli u moci.

Existují četné ​​domorodé záznamy, které obsahují řadu důkazů o tom, že civilizace Střední a Jižní Ameriky se ve velké míře zabývaly černou i bílou magií. Lidské bytosti vždy podléhaly vábení moci, hnané svým egem, chamtivostí a krátkozrakostí. Je velmi znepokojující, když si představíme tuto moc duchovního světa v rukou těch, kteří ji chtěli využít jen ke svým sobeckým účelům a k uchvácení moci pomocí černé magie. Pokud se posuneme do našich dnů, vykouknou na nás příběhy, jako třeba ten o doktorovi Faustovi. Díky svému studiu magie dokázal vyčarovat bytost, která mu dlouhá léta sloužila několika různými způsoby. Dalším příkladem je Napoleon Bonaparte, francouzský vojenský a politický vůdce. Vyprávěl o "malém červeném muži osudu", "duchovi", který se zjevil vždy v královském paláci, když se rozhodovalo něco důležitého. Toto, i když to mnozí považují za hloupé pověry, skutečně ovlivnilo činy Napoleona a řídilo jeho akce. Podle Halla je Červený mužík osudu příkladem katastrofálních důsledků toho, když se živelným bytostem dovolí, aby diktovaly a ovlivňovaly průběh lidského konání. Podobné jevy se objevují ve všech kulturách během různých časových období v celé historii lidstva, tak proč bychom si měli myslet, že se tyto praktiky dnes přestaly používat. V různých textech se objevuj návody k vyvolávání duchů, přičemž jedním z nich je i "Úplná kniha magické vědy", která byla podle Halla poprvé publikována v originálu Britského muzea. Zmiňují to i další studie o okultní filozofii, například to uvádí i Francis Barret ve svém díle "Magus", kde popisuje používání symbolů a sděluje další okultistické návody. Živé bytosti existující ve světě, který nemůžeme vnímat, jsou předmětem nesčetných pověstí. Jsou zmiňovány v mnohých příbězích, jsou předávány ústně a píše se o nich v mnoha náboženských textech, v Bibli i Koránu. Jedná se ale o bytosti, které spíše existující ve sférách nerozeznatelných pro naše smysly...

Členové světové elity používají rituály černé magie k vyvolání entit, aby získali ještě větší moc

08.04.2022

Rychlá navigace: