Souvislosti, které všude nenajdete

Černá versus bílá magie

Černá magie je proces využívání entit k dosažení osobních cílů prostřednictvím obřadní magie. Hall k tomu uvádí: Pomocí tajných postupů obřadní magie lze kontaktovat neviditelné bytosti a získat jejich pomoc. Dobří duchové ochotně poskytnou svou pomoc jakémukoli hodnotnému člověku, ale zlí duchové slouží jen těm, kdo žijí, aby ničili a destruovali. Nejnebezpečnější formou černé magie je vědecké překroucení okultní moci k uspokojení svých osobních tužeb.

Podle učenců různých filozofií došlo kdysi dávno k systematickému zničení všech klíčů k otevírání moudrosti, aby nikdo jiný neměl přístup k poznání, kromě těch, kteří to udělali. Ten, kdo to udělal, zcela převrátil rituály původních starověkých mystérií, přičemž tvrdil, že je zachovává a věřil, že to, co udělal, je správné. V magii se používají symboly a posvátná geometrie. Na druhé straně černá magie používá převrácenou symboliku a čisté symboly se vznešenými významy převrací a jejich smysl překrucuje. Obrácený symbolismus je způsob vyvolávání duchů pro nekalé účely. Temní mágové tak znetvořily rituály mystérií, přičemž tvrdili, že je naopak zachovávají. Takže, když neofyt projde jednotlivými stupni (zednářství), nezajistí si poznání, na které by měl mít nárok, protože jednotlivým emblémům a postavám mystérií byly vtisknuty falešné výklady a byly vytvořeny složité teologie, které měly zmást mysl jejich ctitelů. V dějinách takto vzniklo mnoho černých mágů, kteří se odklonili od vznešených koncepcí, které jsou základem duchovnosti a práce s duchovním světem.

Na druhé straně bílá magie se zabývá ušlechtilým, morálně čistým projevem a nelze ji použít k dosažení sobeckých cílů. Ego, chamtivost a osobní touhy nemají v bílé magii žádné místo. Lze souhlasit se Sokratesem, že koncepty bílé magie existují v každém z nás a lze je použít jako mocné nástroje manifestace za předpokladu, že člověk má čisté srdce a ušlechtilý záměr. Je to jednoduché a jednoznačné vymezení. Bílou magii nelze používat jako prostředek k dosažení cíle nebo ke splnění konkrétní osobní touhy. Toto odhalení vynáší na světlo něco, co se týká jednoho procenta populace, které zcela ovládá téměř každý aspekt našeho života, od zdraví, financí až po politiku a vzdělávání. Politici a jiné veřejně činné osoby jsou z různých důvodů zapojovány do těchto magických věcí, ale v celé hierarchii stojí nízko. Až obřady a rituály na vyšších úrovních přesahují hranice toho, co si kdokoli dokáže představit.

Jen před několika měsíci, kdy WikiLeaks zveřejnili informace o Johnu Podestovi, šéfovi Clintonovy prezidentské kampaně a bývalém šéfovi Bílého domu Billa Clintona, se ukázalo, že Podesta byl pozván na "večeři duchovního vaření" osoby Mariny Abramovičové. Původ této magie lze nalézt v Cake of Light, svátosti v náboženství Thelema, které založil Aleister Crowley. Mezi ingredience "Koláče světla" patří med, olej, menstruační krev a spermie. Tato svátost má symbolizovat spojení mezi mikrokosmem, člověkem, a makrokosmem, božstvem, což je znázorněním jedné z hlavních maxim hermetismu "Jak nahoře, tak dole".  Konzumace "Koláče světla" je pak naplněním posvátného kruhu spojení mezi Člověkem a "Božstvem". Pokud sledujeme tradice magie v průběhu věků, v literatuře a osobních výpovědích, tak se setkáme s popisy tohoto druhu aktivit. Globální elita existovala vždy, ať už to byla aristokracie ve starověkém Řecku a Římě, církev ve středověku nebo elity v současnosti. Určité rody si touto formou zachovávají svou dusivou moc nad lidstvem, zaplavují nás dezinformacemi, kontrolují naše vnímání světa a diktují nám, po jakém typu života máme toužit. Jsme jako bioroboti, kteří jsou vedeni k tomu, aby se přizpůsobili formě a dělali stále stejné věci. Nad lidskou rasou existuje úplná kontrola a fakt, že černá magie byla použita k ovládání mas, je velmi znepokojující. A proč je tomu tak těžké uvěřit? Je to proto, že naše chápání hranic reality ovládají stejní lidé, kteří jsou z těchto praktik obviněni. "Masy jsou tak zbavené svého vrozeného práva na pochopení a tápají v nevědomosti a pomalu se stávají opovrženíhodnými otroky duchovních podvodníků..."

Černá versus bílá magie

09.04.2022

Rychlá navigace: