Souvislosti, které všude nenajdete

Víš, komu sloužíš?

Lapeni penězi,
v otrockém vězení,
démony nuceni
k věčnému mlčení.

Kdo se jich nezřekne v marném svém boji,
svou duši s Temnem, navěky spojí,
bez vzpoury, prozření
nic se tu nezmění.

Jsou vini, všichni ti "bez viny",
co plní bezchybně "nelidské" pokyny,
v pozoru stojí, temnota nad nimi bdí
přes roušku na srdci, však lidé nevidí.

Ztratili svědomí, vnitřní hlas ctnosti,
stali se sluhy lhostejnosti,
zabili pravdu, zničili most,
prodali morálku za nechutnost.

Hovořit lež, stalo se nutností,
nelidský Satan jen tak je nepustí.
Žijeme ve lži, bídě a křeči!
O míru nemůže být řeči.

Lepkavá klec z pavučiny,
denní tisk a pocit viny,
strach a mříže z nenávisti,
všichni prý jsme komunisti.

(Ota V)

Víš, komu sloužíš?

11.04.2022

Rychlá navigace: